pracovníci seniorátu

 

Pracovníci seniorátu jsou čtyři : seniorátní účetní a dva-tři seniorátní faráři

poslední aktualizace : 11.11.2019; ZS

 

seniorátní farářka : . . . . . Romana Čunderlíková

Mateřská dovolená

tel : 608 219 820
mail : romaspackova@centrum

sbor : Libeň

seniorátní farář : . . . . . Jakub Malý

tel : 606 660 028

mail: jakub.maly@evangnet

sbor : Libeň

seniorátní farář pro mládež : . . . Karel Müller

tel : 723 930 717

mail : mullerkarel@gmail

sbor :

seniorátní pokladní : . . . . . . . Olga Poláková

tel. : 284 690 327

mail : olga.polakova@centrum

sbor : Praha 8 - Kobylisy

papírová pošta : FS ČCE, U Školské zahrady 1,

Praha 8 Kobylisy, 182 00

POZOR :

Za všechny mailové adresy z tabulky patří ještě .cz. Z bezpečnostních důvodů jsou adresy napsány nekompletní.

 

Bratr Karel Müller nastoupil 1.9.2017 na základě pověření SV. Konvent 2017 ho povolal na dobu do 31.12.2020. Konvent 2019 ho povolal na další 2 roky, tedy do 31.12.2022.

 

Sestra farářka Romana Čunderlíková byla zvolena konventem 2012 seniorátní farářkou na 2/3 úvazek, a to od 1.12.2012 do 31.12.2013. Konvent 2013 prodloužil její mandát do 31.12.2016. Před konventem 2014 požádala o snížení úvazku na 0,5. Od podzimu 2015 je na mateřské dovolené.

 

Bratr farář Jakub Malý byl zvolen konventem 2014 jednak seniorátním farářem na poloviční úvazek, a to od 16.11.2014 do 31.12.2016, a sen.farářem pro mládež také na poloviční úvazek a na období od 16.11.2014 do 31.12.2015. Konventem 2015 byl zvolem seniorátním farářem na plný úvazek na období 1.1.2016-31.12.2016. Konventem 2016 bylo prodlouženo poslední povolání až do 31.12.2021.

 

Sestra Olga Poláková se stará o seniorátní pokladnu a účetnictví od 1994.