pracovníci seniorátu

 

Pracovníci seniorátu jsou čtyři : seniorátní účetní a dva-tři seniorátní faráři

poslední aktualizace : 4.3.2018; ZS

 

seniorátní farářka : . . . . . Romana Čunderlíková

Mateřská dovolená

tel : 608 219 820
mail : romaspackova@centrum

sbor : Libeň

seniorátní farář : . . . . . Jakub Malý

tel : 606 660 028

mail: jakub.maly@evangnet

sbor : Libeň

seniorátní farář pro mládež : . . . Karel Müller

tel : 723 930 717

mail : mullerkarel@gmail

sbor :

seniorátní pokladní : . . . . . . . Olga Poláková

tel. : 284 690 327

mail : olga.polakova@centrum

sbor : Praha 8 - Kobylisy

papírová pošta : FS ČCE, U Školské zahrady 1,

Praha 8 Kobylisy, 182 00

POZOR :

Za všechny mailové adresy z tabulky patří ještě .cz. Z bezpečnostních důvodů jsou adresy napsány nekompletní.

 

Bratr Karel Müller nastoupil 1.9.2017 na základě pověření SV. Konvent 2017 ho povolal na dobu do 31.12.2020.

Sestra farářka Romana Čunderlíková byla zvolena konventem 2012 seniorátní farářkou na 2/3 úvazek, a to od 1.12.2012 do 31.12.2013. Konvent 2013 prodloužil její mandát do 31.12.2016. Před konventem 2014 požádala o snížení úvazku na 0,5. Od podzimu 2015 je na mateřské dovolené.

Bratr farář Jakub Malý byl zvolen konventem 2014 jednak seniorátním farářem na poloviční úvazek, a to od 16.11.2014 do 31.12.2016, a sen.farářem pro mládež také na poloviční úvazek a na období od 16.11.2014 do 31.12.2015. Konventem 2015 byl zvolem seniorátním farářem na plný úvazek na období 1.1.2016-31.12.2016. Konventem 2016 bylo prodlouženo poslední povolání až do 31.12.2021.

Sestra Olga Poláková se stará o seniorátní pokladnu a účetnictví od 1994.