Synodálové

 

za pražský seniorát

poslední aktualizace : 29.1.2010; JM

 

Synodálové - zástupci seniorátu na synodu - jsou jednak virilní (z titulu své funkce) a jednak volení. Náš seniorát má 2 virilní synodály a 4 volené.

 

Virilními členy jsou senior a seniorátní kurátor, od konce roku 2009 jsou to tedy Roman Mazur a Zdeňka Skuhrová (do 11.2019) / Daniel Heller st.

 

35. synod (2019-2022)

 

  • Konvent 2018

zvolil tyto synodály pro 35. synod

faráři: David Balcar a Jaroslav Pechar ( náhradníci: 1. Zvonimír Šorm, 2. Matěj Opočenský)

laici: Matěj Cháb a Daniel Heller (náhradníci: 1. Tomáš Fendrych, 2. Jan Mašek)

 

  • Konvent 2019

Daniel Heller se stal virilním členem synodu, tak konvent upravil složení laiků pro následující jednání takto:

laici: Matěj Cháb a Tomáš Fendrych (náhradníci: 1. Petr Štulc , 2. Jan Mašek)

pozn. mandát T.Fendrycha přesahuje do r. 2023.

 

Synodálové se domluvili na tomto rozdělení do komisí - změna po konventu 2019 bude teprve provedena:

teologická A výchovná B právní C hospodářská D

Daniel Heller

David Balcar

Jaroslav Pechar

Roman Mazur

Tomáš Fendrych

Matěj Cháb

 

34. synod (2015-2018)

 

Do roku 2019 zůstává mandát synodála Zvonku Šormovi a mandát 1.náhradníka Matěji Opočenskému.

Po poradě s právníkem konventu bylo i na tato místa přistoupeno k nové volbě.

 

Na synodu 2018 zastupoval Zdenu Skuhrovou Tomáš Fendrych a Jaroslava Pechara Matěj Opočenský.


Konvent 2015

(volba místo Pavla Pokorného, který se stal členem SR) - faráři:

Zvonimír Šorm a Jaroslav Pechar ( náhradníci: 1. Matěj Opočenský, 2. Petr Firbas)

 

Konvent 2014 zvolil synodály pro 34. synod

faráři: Pavel Pokorný a Jaroslav Pechar ( náhradníci: 1. Zvonimír Šorm, 2. Petr Firbas)

laici: Jana Šarounová a Daniel Heller (náhradníci: 1.Matěj Cháb, 2. Dalibor Titěra)

 

 

Rozdělení synodálů do komisí:

teologická A výchovná B právní C hospodářská D podporovaná místa E

Daniel Heller

Jaroslav Pechar

Jana Šarounová

Pavel Pokorný / Zv. Šorm

Roman Mazur Zdena Skuhrová Zdena Skuhrová

 

Náhradníci pak pracují v téže komisi jako ten, koho zastupují. Výjimkou je komise pro podporovaná místa, která má své vlastní náhradníky za hospodářskou komisi.

 

Historie:

Na 33.synodu (2011-2014) nás zastupovali: Roman Mazur a Zdeňka Skuhrová

Dále Zvonimír Šorm, Ivo Mareš / Petr Firbas (2014), Jana Šarounová a Daniel Heller.

Na 32.synodu (2007-2010) byli virilními zástupci Lydie Mamulová a Petr Kraus (oba do r.2009)

Dále Petr Hudec, Zvonimír Šorm, Pavel Hejda a Jan Balcar / Jan Rataj (2010)