Synodálové

 

za pražský seniorát

poslední aktualizace : 11.1.2019; ZS

 

Synodálové - zástupci seniorátu na synodu - jsou jednak virilní (z titulu své funkce) a jednak volení. Náš seniorát má 2 virilní synodály a 4 volené.

 

Virilními členy jsou senior a seniorátní kurátor, od konce roku 2009 jsou to tedy Roman Mazur a Zdeňka Skuhrová.

 

35. synod (2019-2022)

 

Konvent 2018

zvolil tyto synodály pro 35. synod

faráři: David Balcar a Jaroslav Pechar ( náhradníci: 1. Zvonimír Šorm, 2. Matěj Opočenský)

laici: Matěj Cháb a Daniel Heller (náhradníci: 1. Tomáš Fendrych, 2. Jan Mašek)

 

Synodálové se domluvili na tomto rozdělení do komisí:

teologická A výchovná B právní C hospodářská D podporovaná místa E

Daniel Heller

David Balcar

Jaroslav Pechar

Roman Mazur

Zdena Skuhrová

Matěj Cháb

Zdena Skuhrová

Do 15. května 2019 ale jsou ve službě ještě synodálové pro 34. synod (viz. níže).

 

34. synod (2015-2018)

 

Do roku 2019 zůstává mandát synodála Zvonku Šormovi a mandát 1.náhradníka Matěji Opočenskému.

Po poradě s právníkem konventu bylo i na tato místa přistoupeno k nové volbě.

 

Na synodu 2018 zastupoval Zdenu Skuhrovou Tomáš Fendrych a Jaroslava Pechara Matěj Opočenský.


Konvent 2015

(volba místo Pavla Pokorného, který se stal členem SR) - faráři:

Zvonimír Šorm a Jaroslav Pechar ( náhradníci: 1. Matěj Opočenský, 2. Petr Firbas)

 

Konvent 2014 zvolil synodály pro 34. synod

faráři: Pavel Pokorný a Jaroslav Pechar ( náhradníci: 1. Zvonimír Šorm, 2. Petr Firbas)

laici: Jana Šarounová a Daniel Heller (náhradníci: 1.Matěj Cháb, 2. Dalibor Titěra)

 

 

Rozdělení synodálů do komisí:

teologická A výchovná B právní C hospodářská D podporovaná místa E

Daniel Heller

Jaroslav Pechar

Jana Šarounová

Pavel Pokorný / Zv. Šorm

Roman Mazur Zdena Skuhrová Zdena Skuhrová

 

Náhradníci pak pracují v téže komisi jako ten, koho zastupují. Výjimkou je komise pro podporovaná místa, která má své vlastní náhradníky za hospodářskou komisi.

 

Historie:

Na 33.synodu (2011-2014) nás zastupovali: Roman Mazur a Zdeňka Skuhrová

Dále Zvonimír Šorm, Ivo Mareš / Petr Firbas (2014), Jana Šarounová a Daniel Heller.

Na 32.synodu (2007-2010) byli virilními zástupci Lydie Mamulová a Petr Kraus (oba do r.2009)

Dále Petr Hudec, Zvonimír Šorm, Pavel Hejda a Jan Balcar / Jan Rataj (2010)