Seniorátní adventní sbírka

 

Jediná pravidelná sbírka vyhlašovaná seniorátem

poslední aktualizace :6.6.2023; OP

 

seniorátní adventní sbírka

Je na každém sboru, kterou z adventních nedělí pro ni zvolí. Nebo zda stanoví jiný způsob sbírání.

V dřívějších letech byla určena vždy na jednu či dvě konkrétní akce.

Od roku 2008 byla základem seniorátního solidárního fondu. Opět se jedná o PF. Tam kde sbory nedosáhnou na celocírkevní fond solidarity, mohou požádat o podporu z našeho seniorátního fondu.

Výnos sbírky bývá přes 50 tisíc.

O jejím určení vždy rozhoduje konvent:

 

 • Z rozhodnutí konventu půjde celá adventní sbírka 2022 na doplnění fondu bydlení seniorátních farářů
 • Z rozhodnutí konventu půjde celá adventní sbírka 2021 na pomoc sboru v Libčicch n. Vlt.
 • Z rozhodnutí seniorátního výboru půjde celá adventní sbírka 2020 do seniorátního solidárního fondu
 • Z rozhodnutí konventu 2019 půjde celá adventní sbírka do fondu bydlení seniorátních farářů.
 • Konvent 2018 rozhodl takto: polovina výnosu je určena na solidární pomoc horáckému seniorátu, druhá polovina pak na doplnění našeho fondu bydlení seniorátních farářů.
 • Z rozhodnutí konventu 2017 půjde celá adventní sbírka na pomoc s přestavbou Malešické kaple pro pražský sbor Ochranovského seniorátu.
 • Konvent 2016 rozhodl, že sbírka půjde rovným dílem do SSF a do fondu bydlení seniorátních farářů
 • V roce 2015 je sbírka opět určena pro posílení SSF (seniorátní solidárního fondu).
 • Sbírka roku 2014 byla určena na fond bydlení pro seniorátní faráře
 • Sbírka roku 2013 byla určena na posílení SSF
 • Výnos této sbírky byl pro rok 2012 určen pro pražské diakonické středisko SKP.


Sbírku vykonejte kteroukoli adventní neděli.
Sbírku odešlete pokud možno obratem na seniorátní účet.

 

Náležitosti sbírky :

b.ú. seniorátu VS
2700237649/2010 xxxx21rr
vykonat v adventu, odeslat pokud možno do 31.12. téhož roku

 

Zde budou průběžně doplňovány výnosy novějších ročníků sbírky tak, jak budou přicházet na seniorátní účet :

(Když zde svoji sbírku nenaleznete, kontaktujte sestru Polákovou, asi ji nemohla identifikovat.)

sbor adv.sb. 2019 adv.sb. 2020 adv.sb.2021 adv.sb. 2022
Benešov 1 450,- 1 755,- 3 130,- 2 500,-
Beroun 1 000,- 1 200,- 2 000,-
Dobříš 2 086,- 1 485,- 2 370,-
Hvozdnice

1 200,-

500,- 1 190,- 950,-
Kladno 1 962,- 940,- 1 798,- 925,-
Libčice 1 870,- 1 600,- 4 500,- 1 500,-
P1 - Salvátor 4 968,- 3 860,- 3 202,- 4 620,-
P1 - Kliment 7 025,- 6 228,- 6 463,- 8 820,-
P2 - Vinohrady 4 409,- 8 412,- 5 695,- 5 003,-
P3 - Jarov 3 585,- 2 750,- 5 080,- 5 400,-
P3 - Žižkov I 1 690,- 1 600,- 700,- 1 000,-
P3 - Žižkov II 4 879,- 2 775,- 1 620,-
P4 - Braník 10 000,- 4 000,-
P4 - Modřany 2 749,- *) 4 600,- 3 260,-
P4 - Nusle 5 200,- 2 410,-
2 920,- 3 000,-
P4 - Jižní Město 2 100,- 1 710,- 2 400,-
P5 - Radotín

860,-

1 130,- 865,- 1 590,-
P5 - Smíchov 3 170,- 2 377,- 1 555,-
P6 - Dejvice 8 303,- 5 500,- 7 240,- 7 280,-
P6 - Střešovice 7 299,- 11 381,- 4 625,-
P8 - Kobylisy 3 958,- 1 850,- 6 900,- 5 242,-
P8 - Libeň 4 590,- 2 400,- 4 491,- 3 422,-
P9 - Horní Počernice 1 300,- 1 795,- 3 350,- 6 405,-
P10 - Strašnice

4 500,-

3 780,-

4 532,-
P10 - Uhříněves 2 110,-

2 960,-

5 140,- 2 810,-
P10 - Vršovice 2 155,- 2 000,- 2 300,-
2 610,-
Sedlec - Prčice 1 805,- 1 950,- 1 550,- 700,-
Soběhrdy 980,- 1 450,- 1 252,-
Škvorec 700,- 1 000,- 1 000,- 1 300,-
Německý sbor 2 600,-
Zruč xxx
Roztoky xxx xxx xxx
CELKEM 97 948,- 79 398,- 94 848,- 69 957,-

*)2020 Modřanský sbor finančně podpořil sbor Beroun, proto se ke sbírce nepřipojil.

 

A zde je historie seniorátních sbírek z let 2010 - 2018.

sbor adv.sb. 2010 adv.sb. 2011 adv.sb. 2012 adv.sb. 2013 adv.sb. 2014 adv.sb. 2015 adv.sb. 2016

adv.sb.

2017

adv.sb. 2018
Benešov 957,-
1 500,- 1 688,- 1 178,- 2 070,- 1 630,- 1 370,- 3 190,-
Beroun 300,-

 

700,- 1 100,- 700,- 700,- 1 800,-
Dobříš 1 510,-
1 460,- 1 484,- 1 760,- 1 433,- 1 666,- 1 505,-
Hořovice 500,- 560,-
120,- xxx xxx xxx
Hvozdnice 870,- 1 030,-
1 300,- 920,- 731,- 1 225,-

992,-

1 560,- 1 410,-
Kladno 1 941,- 1 400,-
1 228,- 1 290,- 1 030,- 1 480,-

1 610,-

790,-
Libčice 1 660,- 1 310,-
2 400,- 1 980,- 1 210,- 1 400,- 1 810,- 1 220,-

1 330,-

P1 - Salvátor 4 121,- 3 576,- 5 767,- 6 096,- 5 172,-
P1 - Kliment 3 659,- 2 873,-
2 649,- 3 673,- 4 325,- 5 000,- 6 516,- 7 000,- 5 050,-
P2 - Vinohrady 3 380,- 3 232,-
3 580,- 3 244,- 3 329,- 3 002,-

3 475,-

5 506,- 3 074,-
P3 - Jarov 1 545,- 2 010,- 1 940,- 2 900,- 1 499,- *) 3 000,-
P3 - Žižkov I 936,- 1 330,-
1 440,- 1 870,- 1 150,- 1 305,- 1 231,- 1 020,- 1 245,-
P3 - Žižkov II 1 090,- 786,- 1 205.- 940,- 1 253,- 26 539,- 1 431,- 1 383,-
P4 - Braník 4 000,- 4 000.-
6 000,- 6 000,- 10 000,-
P4 - Modřany 2 450,- 2 670.-
2 350,- 1 980,- 2 250,- 3 670,- 3 450,- 3 500,- 3 023,-
P4 - Nusle 2 805,- 4 270.-

4 020,-

4 700,- 2 340,- 5 200,- 2 900,- 4 700,- 4 150,-
P4 - Jižní Město 2 760,- 2 500,-
1 420,- 2 000,- 4 000,- 3 700,- 2 500,-
P5 - Radotín 965,- 1 583,-
880,- 890,-

950,-

980,- 941,- 1 050,- 860,-
P5 - Smíchov 2 023,- 1 950,-
3 430,- 2 050,- 1 670.- 2 840,- 3 294,- 2 650,-

2 872,-

P6 - Dejvice 2 240,- 2 990,-
2 706,-

3 105,-

3 323,- 3 495,- 3 671,- 3 837,- 5 942,-
P6 - Střešovice 3 201,- 5 015,-
5 591,- 4 753,- 7 789,- 7 794,- 8 756,- 9 520,-

25 700,-

P8 - Kobylisy 5 555,- 4 330,-
3 629,- 4 273,- 4 834,- 4 838,- 2 941,- 3 757,- 5 599,-
P8 - Libeň 2 200,- 2 112,-
3 265,- 2 878,- 8 051,- 5 000,- 3 192,- 2 880,- 3 495,-
P9 - Horní Počernice 1 200,- 1 250,-
1 000,- 1 200,- 1 000,- 924,- 4 020,- 1 140,- 850,-
P10 - Strašnice 2 475,- 2 919,-
4 367,- 4 545,- 15 100,- 4 300,- 3 695,- 5 010,- 4 990,-
P10 - Uhříněves 1 230,- 1 700,-
1 800,- 2 100,- 2 200,- 2 000,- 1 810,- 2 140,- 2 400,-
P10 - Vršovice 1 100,-

2 000,-

3 230,- 2 230,- 1 780,- 1 670,- 1 630,- 1 360,- 2 400,-
Sedlec - Prčice 1 077,- 1 090,-

790,-

980,- 1 150,- 900.- 1 050,- 1 001,-
Soběhrdy 930,- 655,-
582,- 435,- 1 145,- 1 015,- 950,- 1 030,- 890,-
Škvorec 1 500,- 1 000,- 800,- 750,- 500,- 600,- 1 000,- 1 000,-
Německý sbor
Zruč xxx xxx xxx xxx xxx
CELKEM 51 924,- 56 904,-
59 233,- 54 789,- 86 870.- 74 617,- 95 972,- 76 453,- 106 621,-

 

*) Jarovský sbor dal již dříve ochranovskému sboru mnohem větší dar, proto tuto sbírku nevykonal.