Zpravodaj - ročník 2011

 

Jednotlivá čísla jsou k dispozici přímo i v originále jako přílohy.

Zp 01/11       Zp 02/11       Zp 03/11       Zp 04/11       Zp 05/11       Zp 06/11       Zp 078/11       Zp 09/11       Zp 10/11       Zp 11/11       Zp 12/11      


poslední aktualizace : 2.12.2011; ZS

 

Zpravodaj prosinec 2011Zp_prosinec

 

Pastorální konference
* Pastorálka se koná 13. prosince od 9:00 ve sboru na Vinohradech. Úvodní pobožnost povede Pavel Pokorný. Následovat bude kazatelská dílna "Příprava vánočních bohoslužeb" na předem oznámené texty. Představení sboru: Soběhrdy (Petr Turecký).
Seniorát a sbory
* Seniorátní výbor požádal sbory o vykonání adventní sbírky na posílení seniorátního solidárního fondu a o dary na pokrytí částky 141.000 Kč, která ještě chybí na dofinancování akce "pořízení bytu pro kazatele/kazatelku v Berouně".
* V neděli 4. prosince se koná tradiční ADVENTNÍ FAIRTRADE TRH od 14:00 do 17:00 v evangelickém kostele ve Valdecké ulici v Hořovicích.
* Zveme vás na tradiční adventní tržíček s možností nákupu výrobků chráněných dílen, který se koná v Evangelickém kostele v Praze 2 - Vinohradech. Divadélko pro děti bude od 14.00.
Z církve
* Nový řádný konvent našeho seniorátu se poprvé sešel v sobotu 12. listopadu ve Střešovicích. Mj. zvolil své předsednictvo (A. Hudcová, P. Pokorný, M. Cháb, M. Nulíčková), nebo nové náhradníky seniorátního výboru (S. Daníčková, P. Kalus). Také přijal usnesení k podpoře pracovníků Diakonie a občanské angažovanosti faráře M. Vymětala v severních Čechách.
* Mimořádný synod naší církve rozhodl v pátek 25. listopadu v Nuslích o tom, že naše církev se připojí k dohodám souvisejícím s vládou připravovaným "restitučním" zákonem.
* Vyšel sborník ke čtyřicátému výročí otevření Evangelického střediska Chotěboř. Na 124 stranách křídového papíru přináší o životě chotěbořského střediska zprávy a vzpomínky patnácti autorů a od dalších černobílé i barevné fotografie. Distribucí sborníku slouží předseda kuratoria střediska Petr Černý (klimentský kurátor), s nímž si můžete domluvit, jak a kolik výtisků si chcete odebrat.

* http://katecheze.evangnet.cz - to je adresa nového katechetického webu, který spustilo oddělení výchovy a vzdělávání
ČCE. Má sloužit jako otevřený prostor pro sdílení názorů, zkušeností a materiálů týkajících se katecheze.

Úvaha
Luciferův efekt
Sobota mi přinesla zážitek, o který se chci s vámi podělit a doporučit vám jej též. Navštívil jsem výstavu dvacetišesti umělců: Luciferův efekt.
Výstava je inspirována stejnojmennou knihou amerického psychologa Philipa Zimbarda, v níž se zabývá překvapivou snadností, s níž je jinak slušný člověk schopen konat zlo. Jak snadné je člověka přimět k morálnímu selhání. Na výstavě je možno shlédnout záznamy pokusů sociální psychologie, v nichž lektoři za špatné odpovědi v testu pod vedením vedoucího projektu pomáhají testovaným zapamatovat si správnou odpověď elektrickým šokem. Lektor slyší nářek zkoušeného, váhá zda pokračovat, žádá o přerušení pokusu. Po příkazu vedoucího však pokračuje dál. Tajil se mi dech, když jsem video sledoval. V další části výstavy se ocitáme doma. Přijetí německých okupantů, přijetí ruských okupantů, doba Husákovy normalizace až po vyrovnávání se s aktuálními problémy politiky dnešní doby. Drásající pro mne byla instalace Magdaleny Jetelové. V chodbičce jsem byl obklopen zvětšenými texty z listů odsouzení, záznamu o popravě, stranických posudků, ohlašovacím listem tajné policie se jmény a údaji i z naší církve, na konci skončíte před třesoucími se zrcadly. Máme odvahu pohledět do vlastní historie?
Výstava byla silným zážitkem, teprve, doma jsem začal nacházet slova a dochází mi, co jsem viděl. Galerie DOX, 10 minut pěšky od metra Nádraží Holešovice. Vstupné 180, rodinné 300 Kč. Prohlídce jsem věnoval tři hodiny.

Pavel Kalus

 

Zpravodaj listopad 2011Buenos Aires

 

Pastorální konference
* Pastorálka se koná 8. listopadu od 9:00 ve sboru na Vinohradech. Kázání: Jaroslav Pechar. Představení sboru: Hořovice (Drahomíra Dušková Havlíčková). Host: Adam Drda, rozhlasový reportér.
Seniorát a sbory
* V neděli 6. listopadu se od 15:00 budou konat ve sboru Žižkov I instalační bohoslužby. Do funkce faráře sboru bude uveden br. Pavel Kalus.
* V neděli 6. listopadu v 17:00 se koná vernisáž výstavy malířky Adriany Skálové v evangelickém kostele v Hořovicích. Výstava trvá do 4. prosince. 
* Řádný konvent našeho seniorátu se bude konat v sobotu 12. listopadu od 9:00 ve střešovickém sboru.
* Salvátorští srdečně zvou na slavnost u příležitosti čtyřstého výročí zahájení stavby svého kostela, která se bude konat 13. listopadu od 17:00. Při nešporních bohoslužbách bude kázat synodní senior Joel Ruml a na varhany zahraje Ladislav Moravetz.
Z církve
* V červenci vyšel sborník ke čtyřicátému výročí otevření Evangelického střediska Chotěboř. Na 124 stranách křídového papíru přináší o životě chotěbořského střediska zprávy a vzpomínky patnácti autorů a od dalších černobílé i barevné fotografie. Distribucí sborníku slouží předseda kuratoria střediska Petr Černý (klimentský kurátor), s nímž si můžete domluvit, jak a kolik výtisků si chcete pro svůj sbor odebrat. Pokud za výtisk darujete aspoň 100,- Kč, nebude Evangelické středisko Chotěboř na náklad sborníku doplácet.
* Na pátek 25. listopadu odpoledne je do prostor nuselského sboru svolán mimořádný synod naší církve. Měl by se vyjádřit k připravované smlouvě se státem související s návrhem "restitučního" zákona.
Úvaha
Argentina mě lákala. Těšil jsem se na steaky, na přírodu a na setkání se známými. Taky jsem byl zvědav na jihoamerickou podobu církve obecné, o které máme představu, že je dost moderní. V mnohamilionovém Buenos Aires mi trvalo tři dny, než jsem objevil první kostel. Rozhlížím se z desátého patra hotelu, nikde ani věžička. Banky, úřady, hotely, banky. Až pak večer. V narvaném autobusu, muž asi padesátiletý, který se během jízdy letmo pokřižoval. Hele! Vystoupil jsem a zamířil nazpátek. Objevil jsem velký chrám, krom průčelí zazděný, obklopený a převýšený okolními domy. Bíle vymalovaný kostel sv. Michala měl krásný oltářní obraz, ostatní výzdobu velmi střídmou. Za chvíli se zcela zaplnil lidmi všeho věku jdoucími nejspíš zrovna z práce. Liturgie byla latinská, kázání španělské. Kněz při něm popošel s bezdrátovým mikrofonem do uličky mezi první lavice. Atmosféra, jak ji mám v kostele rád: přátelská, ale ne familiární. Sváteční, ale ne formální. Nejméně podobné naší evropské tradici byly písně, zrcadlí místní lidovou muziku.

Vyšel jsem na setmělou ulici. O pár bloků dál byla zbořená synagoga, ze které zůstala jen čelní zeď. Nahoře se matně rýsoval obrys dvou desek zákona. Dole byl moderní obchod plný umělohmotných předmětů. Byl nadepsaný "Armonia - Diseño". Ano, tak to dnes chodí. Ve snaze o politickou korektnost napřed přejmenujeme Stvořitelův plán na inteligentní design a pak ho zaměníme za design plastový.

Naštěstí ale můžeme kdekoliv na světě zajít do starobylého kostela, do milého společenství, načerpat trochu síly, abychom se v tom umělohmotném designu nadobro neztratili.

Dalibor Titěra

 

Zpravodaj říjen 2011Obálka knihy J.Karona

 

Pastorální konference

* Pastorálka se koná v úterý 11. října 2011 v 9:00 ve sboru na Vinohradech. Kázání: Jaromír Strádal. Představení sboru: Libčice nad Vltavou (Dana Rotkovská). Host: Ondřej Štindl, redaktor Lidových novin a scénárista.
Seniorát
* Seniorátní den proběhl úspěsně za krásného počasí v neděli 11. 9. ve sboru v Libčicích nad Vltavou. Akci v průběhu dne navštívilo celkem asi 100 účastníků. Největší skupiny tvořili domácí, rodiny s dětmi z jiných sborů a zájemci o přednášku br. D. Antalíka o vztahu křesťanství a islámu. Děkujeme místním za jejich vlídnou a tvůrčí pohostinnost!
* Ve čtvrtek 6. 10. a v sobotu 8. 10. se rozbíhá druhý ročník kurzu Základů evangelické teologie pro laiky.

* Připomínáme, že sbory mají možnost si podat žádost o podporu ze Seniorátního solidárního fondu. Podávejte je na SV nebo přímo ses. Z. Skuhrové do 15. 10.

* Seniorátní setkání kurátorů a kurátorek se uskuteční v sobotu 15. října od 9:30 ve strašnickém sboru. Podrobný program obdrží účastníci od ses. Z. Skuhrové

Ze sborů
* Ve dnech 30. 9. – 10. 10. pořádá dejvický sbor již potřetí Bienále pro Diakonii (prodejní výstava obrazů, jejíž výtěžek bude věnován na dostavbu Střediska Diakonie ČCE Stodůlky). Zahajovací benefiční koncert skupiny Jablkoň se koná 30. 9. v 19:00 v evangelickém kostele na Vinohradech, Korunní 60 (cena vstupenky 300 Kč, rezervace vstupenek na e-mailu: dejvice@evangnet.cz). Po koncertu bude následovat aukce několika výtvarných děl. Více se dozvíte na: www.bienaleprodiakonii.cz.
Úvaha
„Máte něco, co vám udělá radost?“ zeptal se mě doktor, když jsem přišla celá povadlá a v depresi. A pak se mi jako zázrakem - nebo Božím řízením?- dostala do ruky knížka Jan Karonové, U nás v Mitfordu. Je to jedna z těch, které nechcete dát z ruky, i když už je máte dávno přečtené. Příběh stárnoucího faráře v malém městečku v horách je půvabný a inspirující. Ukazuje, že je možné se za lidi modlit a nestydět se jim to říct. Že je možné citovat bibli tak, aby to neznělo pateticky, ale docela přirozeně jako pravé slovo v pravý čas. (Musíte ovšem bibli znát.) Citáty z Písma mají v téhle knížce zvláštní moc nad obrovitým psem Barnabášem, což je zdrojem humorných situací.. Jedině biblický verš ho totiž přiměje, aby se zklidnil a lehl.
Obyčejné i zvláštní příběhy, stejně jako charaktery lidí jsou tu podány s nesmírnou vlídností a s nadhledem věřícího člověka. Mitfordští jsou stejně jako jejich pastor lidé chybující, ustrašení, nemocní, poznamenaní svou minulostí, nedostatkem lásky či špatných rozhodnutí. A přesto se setkávají s nadějí, že život má smysl a že má cenu se snažit ho druhým udělat radostnější. A jde to i s humorem vůči vlastním slabostem a chybám, s údivem nad nádherným božím stvořením a s hledáním těch dobrých slov a skutků každý den znovu, i když se nám to včera třeba nepovedlo. Našla jsem v té knížce naději. A napadlo mě, že to nemusí být jen bible, ve které hledáme svědectví o lidech, kteří vzali vážně vztah s Bohem ve svém normálním životě. Mohou to být naše životy, naše sbory. Jsme na tom stejně jako v ti v Mitfordu: můžeme žít v naději, s očekáváním dobrých věcí a v jistotě, že i když se to dnes nepodařilo, Pán Bůh nám třeba dá šanci ještě zítra: příležitost k modlitbě, k návštěvě nemocných, příležitost uvařit něco dobrého a pozvat přátele nebo projevit lásku jinak, a tím změnit smutek nebo hněv v překvapenou vděčnost.

Ester Čašková

 

Zpravodaj září 2011Na vinici Páně

 

Pastorální konference
* Pastorálka se koná 13. září 2011 od 9:00 ve sboru na Vinohradech. Kázání: Dagmar Ondříčková. Představení sboru: Kliment (Eva Halamová). Host: Bc. Martin Šimáček, ředitel Odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Seniorát
* V neděli 11. září se uskuteční Seniorátní den v Libčicích nad Vltavou. Na programu budou mj. rodinné bohoslužby (od 9:30) nebo přednáška Dalibora Antalíka o vztahu křesťanství a islámu (od 14:00). Podrobnosti naleznete na plakátcích ve sborech. Prosíme duchovní, aby nahlásily přibližný počet účastníků sestře farářce Daně Rotkovské na e-mailovou adresu: D.Rotkovska @seznam.cz 
* Připomínáme, že sbory mají možnost si podat žádost o podporu ze Seniorátního fondu solidarity na 2. pololetí 2011, a to nejpozději do 15. října.

* Na druhé desetileté období byl zvolen za benešovského faráře br. Tomáš Trusina. Za faráře radotínského sboru od 1. ledna 2013 byl zvolen br. Petr Špirko. 
* V souladu s rozhodnutím konventu a díky půjčkám z pěti pražských sborů mohl seniorátní výbor o prázdninách zaplatit 2.000.000 Kč za vybraný byt pro berounského kazatele. Ten by se měl stát majetkem seniorátu v prvních zářijových dnech. Opřípadné dary na pořízení tohoto bytu požádá seniorátní výbor po rozhodnutí shromáždění Jeronýmovy jednoty o výši podpory tohoto našeho projektu.
* Před blížícím se listopadovým konventem je potřeba projednat případné návrhy staršovstev na konvent a nahlásit nové konventuály předsedkyni konventu ses. Abigail Hudcové. 
Z církve
* Zveme vás na Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který se uskuteční 30.9.-2.10.2011 v Jihlavě. Jeho název je: VOKO BERE! Příležitosti a rizika v našem životě.
Úvaha
Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích... (z Matouše 6,1-4)
Pracuj pro svého Otce v nebesích, jako to dělal Ježíš. Počínej si tak nezištně, nenápadně a bez nároku na odměnu, že nakonec všichni řeknou: je to lenoch, neschopný parazit, kdoví, čím vůbec všechen svůj životní čas marní.
Ale já věci tak daleko dojít nenechám. Rád se nenápadně zviditelním a pod záminkou velké skromnosti si přijdu pro pochvalu. Pak budu překvapen, když mi Ježíš řekne, že už jsem si svou odměnu vybral. A je to.
Ale čí odměnu chci víc? Lidí, kteří jsou kolem mě, a mohou mě pochvalně poplácávat po ramenou? Anebo pochvalu nebeského Otce, která, možná, přijde jednou, po posměšcích pro lůzra, který se neprosadil?
A je to tak vůbec správné? Nespletl se Ježíš, když něco takového doporučoval? A jak my bychom to kontrolovali, když se to nepozná, když nerozeznám dobráka od lempla?! Jak bych rozhodoval, kdo patří do Království nebeského a kdo na hnůj? Že mi nepřísluší to posuzovat? Ale nenechte se vysmát! 
To by pak bylo všechno jedno, když se nepozná kdo je kdo. A kdybych na to i nakrásně přistoupil, je to vůbec možné? Je to v lidských silách? Existují vůbec tak nezištní lidé?
Já věřím, že ano. Důkazy nemám, víra je nepotřebuje. Přesto mohu na svět hledět s důvěrou, že mezi námi takoví lidé žijí, že to oni nesou svět na svých bedrech, že mu dávají naději, že zazvoní zvonečkem, když se stane neštěstí, jak to kdysi zpívala Marta Kubišová. A já nemusím mít strach, co bude nebo nebude, nemusím se stresovat, nemusím druhého posuzovat, odsuzovat, kategorizovat, analyzovat nebo klasifikovat, ale mohu ho nechat žít jeho život, tak jako já mohu žít svůj. Svojí růzností se můžeme obohacovat a společně můžeme vyhlížet budoucnost, kterou pro nás Bůh připravil.

Josef Bartošek

 

Zpravodaj prázdniny 2011dr.M.Horáková

 

Pastorální konference

* Pastorálky v období od září 2011 do ledna 2012 se budou konat ve sboru na Vinohradech. Byl sestaven nový pastorálkový tým ve složení: L. Ridzoňová, P. Pokorný, T. Trusina, J. Bartošek. První pastorální konference po prázdninách se uskuteční v úterý 13. září v 9 hodin, program bude upřesněn v zářijovém zpravodaji.
Seniorát
* V neděli 11. září se uskuteční Seniorátní den v Libčicích nad Vltavou. Program: 9:30 rodinné bohoslužby 10:30 občerstvení / aktivity pro děti (parníček, hry na zahradě....) 12:30 oběd 13:30 přednáška: Křesťanství a islám (Dalibor Antalík) / aktivity pro děti 15.30 hudební pobožnost.

* Tábor především pro mladší děti ve Hvozdnici na téma "Cesta kolem světa za 80 dní" se koná v termínu 17. - 24. července. U Magdaleny Šipkové ještě můžete přihlásit své děti (tel. 732 975 289, e-mail: magdalena.sipkova@ gmail.com.
* Prázdninová brigáda pro mládež, spojená i s legrací, zábavou, společenstvím, vzděláváním a trochou lenošení ve středisku ekologického vzdělávání Slunečnice proběhne 24. - 31. července v bývalé evangelické škole v Horní Krupé. Akce je zcela zdarma (!), účastníkům proplatíme i cestovné. Přihlásit se lze na facebooku, telefonicky Davidu Šormovi (739 244 611) či Mikuláši Vymětalovi (731 473 457).
* Mládežnický výlet do Drážďan, možná spojený i s vandrem do sociálně vyloučených ghett v Sudetech, proběhne 1. - 8. srpna a cena nepřesáhne 1.500 Kč. Přihlásit se můžete opět na facebooku, Petru Tureckému (774 600 529) nebo Mikuláši Vymětalovi.
* Sestry a bratři, kteří doprovázejí sborové bohoslužby, mohou po dohodě s kostelnicí Martou Vrškovou (tel. 734 767 335) nacvičovat hru na varhany také v kostele u Martina ve zdi.

Z ekumény
* Šest účastníků bohoslužby, která se pokusila nenásilně zastavit pochod extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti, a byla tvrdě rozehnána policií, obdrželo na podnět policie od Komise k projednávání přestupků města Krupka vysoké pokuty - po 5.000 Kč. Pokutu obdržel i řeckokatolický farář Ludvík Šťastný, který byl nedávným hostem na naší pastorálce.
Úvaha
Díky Ireně Škeříkové jsem se letos „duchovní promluvou“ účastnil připomínky popravy Milady Horákové na Den památky obětí komunistického režimu. S vámi se chci podělit o několik momentů, které mi přitom běžely hlavou.
Ti, které si připomínáme, by se nám neměli stát zástavou, pod níž se shromáždíme s tím, že teď už jsme na správné straně. Je dobře, že se evangelíci od převratu k M. Horákové hlásí. Že stojí socha, která připomíná její úděl. Ale k tomuto rozpomínání by mělo patřit i zřetelné vyznání, že dokud to nešlo, tak jsme tuto evangeličku nepřipomínali. Ani kolem r. 1968. I my jsme se podíleli na tom, jak byla vymazávána z paměti společnosti.

Důležité ovšem také je, ZA ČÍM si ten nespravedlivě odsouzený stál, co bylo obsahem jeho životního díla. A tady jsme M. Horákové také hodně dlužni. Její zápas o důstojnost žen či důstojnost lidí sociálně zranitelných by nám dnes mohl pomoci, aspoň tomu, abychom to nevnímali jako „nezdravě levicová“ témata. 
Chceme-li nechat mluvit jen její smrt a nepřipomínáme-li dílo, degradujeme takovou osobnost vlastně podruhé.

Tomáš Trusina

 

Zpravodaj červen 2011Ikona

 

Pastorální konference

* Pastorálka se bude konat dne 14. června od 9:00 hodin v Čími. Jedná se o výjezdní pastorálku, a tak je třeba se do čtvrtku 9. 6. přihlásit u Samuele Hejzlara ml. (sammy@quick.cz), zda přijedete, případně jestli dorazíte už v pondělí na večeři. Na programu bude: I. Kázání: Petr Špirko II. Představení sboru: Hvozdnice (Vendula Kalusová) III. Ekumenický host: Josef Červeňák, Evangelická církev metodistická.
Seniorát
* Ve čtvrtek 9. června se v libeňské kapli uskuteční od 18:30 hod. mimořádný konvent našeho seniorátu. Na programu budou výlučně návrhy seniorátního výboru, které by v případě schválení vedly k rychlé koupi bytu v Berouně. Ten by pak byl dlouhodobě pronajat tamějšímu sboru jako byt pro nového kazatele. 
* V neděli 11. září se uskuteční Seniorátní den v Libčicích nad Vltavou. Podrobnější program bude upřesněn později, začne však jistě rodinnými bohoslužbami od 9:30 hod.
* Každoroční chotěbořská rekreace seniorů od 60 do 105 let na čerstvém vysočinském vzduchu se letos bude konat 17. - 26. června. Přihlášky i s detailními informacemi obdržíte v každé farní kanceláři. Jako každý rok se budeme těšit na staré známé i nové tváře! Cena: 2.500 Kč/osoba.

* Hledáme pomocníky do kuchyně při seniorské rekreaci v Chotěboři (17. - 26. 6.). Pobyt a strava zdarma, proplácíme cestné. V případě zájmu kontaktujte farářku Danu Rotkovskou (D.Rotkovska@ seznam.cz), tel. 776 798 580.
Z církve a z Diakonie
* Synodní rada hledá fyzioterapeut(ku)a na rodinný pobyt pro děti a mládež s postižením ve dnech 2. 7. - 9. 7. 2011 v Bělči nad Orlicí. Zájemci, hlaste se, prosíme, na vychova@e-cirkev.cz, tel: 224 999 233.
Úvaha
Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe... všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Skutky 2, 1-4
Ten text známe a přesto si s ním někdy - na rozdíl od evangelikálních církví, pro které je centrálním - nevíme rady. Svatodušní svátky čili Letnice v nás vzbuzují rozpaky.

Navíc žijeme v zemi, kde ani po 22 letech od pádu ateistického režimu není dokonce ani Velký Pátek uznávaným svátkem. Tím spíše nemůžeme očekávat, že Letnice vstoupí do širšího povědomí společnosti například díky volnému svatodušnímu pondělí, které je volným dnem v mnoha evropských zemích, dokonce i ve Francii.
Bývaly ovšem doby, kdy bylo součástí obecného povědomí, že pro křesťany Letnicemi vrcholí padesátidenní oslava Velikonoc, kdy Letnice byly celou společností považovány za jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků vůbec. Na to se už dnes spoléhat nemůžeme.
Jedním z našich problémů je, jak mluvit o Duchu Svatém ve vztahu k události Velikonoc, ve vztahu ke Kristu. V křesťanství totiž není dost dobře možné myslet na Krista bez Ducha Svatého a není také možné myslet na Ducha Svatého, na církev ani na stvoření bez Krista.
Duch není ve skutečnosti kolem nás poznatelný přímo, ale pouze ze svých účinků. Ty jsou poměřovány na základě Ježíšova života. Duch Boží je ten, kdo nám to umožňuje pochopit. Působení Ducha v nás bude poměřováno Ježíšem, kterého Duch zpřístupňuje všem. 
Na pravoslavné ikoně vidíme zobrazení seslání Ducha Svatého na učedníky. Alegorická figura v dolní části obrazu nese jméno Kosmos a symbolizuje celý náš svět. To nám snad může být inspirací.

Daniel Heller

 

Zpravodaj květen 2011

 

Pastorální konference

* Pastorálka se bude konat dne 10. května od 9:00 hodin v druhém žižkovském sboru (Čajkovského 1639/10, Praha 3). Na programu bude: I. Kázání: Jiří Ort. II. Představení sboru: Hořovice (Drahomíra Dušková Havlíčková) III. Ekume- nický host: Ludvík Šťastný, farář Řeckokatolické církve.

Seniorát

* V neděli 11. září se uskuteční Seniorátní den v Libčicích nad Vltavou. Program bude upřesněn později, začne však jistě rodinnými bohoslužbami od 9:30 hod.

* Každoroční chotěbořská rekreace seniorů od 60 do 105 let na čerstvém vysočinském vzduchu se letos bude konat 17. - 26. června. Kromě krásné přírody bude připravena přátelská atmosféra a biblický i kulturní program. Přihlášky i s detailními informa-cemi obdržíte v každé farní kanceláři. Jako každý rok se budeme těšit na staré známé i nové tváře! Cena: 2.500 Kč/osoba.

Z církve a z Diakonie

* Dne 27. 5. 2011 se koná Noc kostelů. Bližší informace na http://www.nockostelu.cz. Záštitu nad Nocí kostelů 2011 převzali mj. Dominik Duka, předseda České biskupské konference a arcibiskup pražský, Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví ČR. Ze seniorátu se zúčastní, pokud víme, Martin ve Zdi a sbory Vršovice, Střešovice, Kobylisy, Libeň, Bra-ník, Dejvice, Modřany, Radotín, Vinohrady, Žižkov a Kladno.

* Synodní rada hledá fyzio-terapeut(ku)a na rodinný pobyt pro děti a mládež s postižením ve dnech 2.7.-9.7. 2011 v Bělči nad Orlicí. Zájemci hlaste se prosíme na vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233.

* Nakladatelství Eman a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy zve na uvedení knihy pamětí Hebe Kohlbrugge, DVAKRÁT DVĚ JE PĚT (Můj nevypočitatelný život od roku 1914) 20. května 2011 od 16:00 hod. ve velké posluchárně ETF UK, Černá 9, 115 55 Praha. Knihu představí sama autorka, která v knize vzpomíná na své angažmá v předválečném i poválečném Německu a v zemích komunistické východní Evropy a na lidi, s kterými se potkávala a spolupracovala.

Úvaha

„Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi?“ Sk 1,11

Známá scéna z biblického vyprávění o nanebevzetí Ježíšově vyjadřuje něco ze zmatku a bezradnosti učedníků, kteří jsou po 40 dnech, kdy byli vyučováni vzkříšeným Pánem, najednou sami. Jako by ho v tom hodně popisném, masivním vyprávění chtěli zíráním do nebe zachytit, ale nejde to. Když ovšem čteme celou souvislost, s překvapením zjišťujeme, že to vyprávění nás naopak vede z nebe na zem. Z cesty Ježíšovy do nebe se stane cesta jeho svědků do celého světa. Však i ten inspirující a všechno proměňující Boží Duch si to potom zamíří seshora dolů a ne obráceně. A tohle mě na tom poněkud zanedbávaném svátku mezi velikonocemi a dobou svatodušní stále oslovuje. Asi nejvýstižněji zobrazil tuto biblickou scénu středověký mistr vyšebrod-ského oltáře. Na obraze nanebevstoupení vidíte učedníky, jak stojí jeden vedle druhého a hledí už jen na bosá chodidla svého Pána Vše ostatní je skryto v oblaku. Pán je už vlastně pryč. Ale jeho chodidla zůstávají jako stopy, které nemohou být vymazány. Nikdy. Jsou to jiné stopy, než stopy člověka, který jde pískem po mořském břehu a když zafouká vítr, je jeho stopa pryč. Ty Ježíšovy zůstávají. Je možné do nich vstoupit a jimi jít. A na té cestě v jeho stopách pak můžeme poznávat, že i když ho nevidíme, nejdeme v nich ani my opuštěni a sami. A tak na ten svátek ve svých sborech nezapomeňme.

Petr Firbas

.

Zpravodaj duben 2011stádo ovcí

 

Pastorální konference
* Pastorálka se bude konat dne 12. dubna od 9:00 hodin v druhém žižkovském sboru (Čajkovského 1639/10, Praha 3). Na programu bude: I. Kázání: Marta Zemánková. II. Představení sboru: Hvozdnice - Vendula Kalusová. III. Host: Jan Valeš : CB - ETS Chvaly.
Ze sborů
* Salvátorský sbor srdečně zve na sobotu 9. 4. od 14:30 hod. na slavnostní zahajovací koncert při příležitosti dokončení rekonstrukce varhan ve svém chrámu. Skladby J. S. Bacha budou hrát na nový nástroj Pavel Černý a Lukáš Vendl.
* Rovněž v salvátorském kostele se dne 18. 4. od 19:30 hod. uskuteční koncert "Pocta A. Schweitzerovi". Účinkují: Alfred Strejček, sbor Naši pěvci, skupina Nsango Malamu a Lucie Nováková. 
* Sbor Praha 4 - Jižní Město srdečně zve na hod beránka ve svém kostele (Donovalská 2331/53), který se bude slavit na Zelený čtvrtek 21. 4. od 18:00 hod. Citujeme z pozvánky: "O tom, jak a proč se hod beránka slavil, si budeme nejenom povídat, ale budeme sami slavit: ochutnávat, co se jedlo a pilo (třeba karpas nebo charoset či nekvašený chleba), a při tom poslouchat zvěst o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta i o Boží spáse, kterou přinesl Boží Beránek Kristus..." Přihlášky sbírá do neděle 17. 4. farář Michal Šourek (739 244 681). Přihlásit se je možné do naplnění kapacity (cca 60 míst). Příspěvek na pokrytí nákladů slavnosti dělá cca 100 Kč.
* Mnohé ze sborů našeho seniorátu se připojují k akci "Noc kostelů", která proběhne v pátek 27. 5. Bližší informace podáme v příštím Zpravodaji.
Seniorát
* Seniorátní školení varhaníků s Ladislavem Moravetzem proběhne v sobotu 9. dubna od 9:30 hod. ve smíchovském sboru (Na Doubkové 8/2040). Téma setkání je tentokrát: Kreativní doprovod písní z Evangelického zpěvníku: Výrazové prostředky stylového doprovodu, jednoduché improvizační modely.

* Jarní setkání kurátorů se uskuteční v sobotu 16. dubna od 9:30 hod. ve střešovickém sboru.

* Každoroční chotěbořská rekreace seniorů od 60 do 105 let na čerstvém vysočinském vzduchu se letos bude konat 17. - 26. června. Kromě krásné přírody bude připravena přátelská atmosféra a biblický i kulturní program. Přihlášky i s detailními informacemi obdržíte brzy v každé farní kanceláři. Jako každý rok se budeme těšit na staré známé i nové tváře! Cena: 2.500 Kč/osoba.
Z církve a z Diakonie
* Poděbradský seniorát pořádá 2. 4. od 9:15 hod. setkání o dopadech kolektivizace na evangelické Polabí. Místo konání: Chleby.

Úvaha
Ovečky
Je jaro, rodí se nová jehňátka…
Jsme ovečky z Pastýřova stáda. On nás pase, vodí, ochraňuje. Na jeho pomoc spoléháme. Občas jsme svéhlavé ovce, zatouláme se, ale on nás vždy znovu postrčí zpět na svoji cestu ke svému stádu.
Obraz oveček máme hodně zažitý. U Ezechiele (Ez 34,17-22) je to ovšem jiné. Jsou tu ovce vykrmené a hubené. Ovce, které se derou o pastvu, a ovce slabé a neduživé. Není tu obraz hodných ovcí a zlých vlků. Tady některé ovce ubližují druhým ovcím. Nejenže spasou tu nejlepší pastvu, ale ještě zničí i tu méně dobrou, kterou sami už nechtějí. Na slabší nezbude nic. 
Jsme ovce z Pastýřova stáda. Které? Vykrmené nebo hubené? Mezi námi jsou vždy ty i ty. Každý z nás je někdy odstrkovaný a někdy odstrkuje druhé.
Až jednou budeme na Pastýřově louce, tam už se nebudeme navzájem strkat.
Zdena Skuhrová

 

Zpravodaj březen 2011

 

Pastorální konference
* Pastorálka se bude konat dne 8. března od 9:00 hodin v druhém žižkovském sboru (Čajkovského 1639/10, Praha 3). Na programu bude: I. Kázání: Vladimír Pír (J 8,1-11). II. Představení sboru: Dejvice (manželé Hudcovi). III. Host: z muslimské komunity.
Ze sborů
* Sbor Žižkov I (Prokopova 4) zve na besedu s dr. Janem Duškem, vědeckým pracovníkem Centra biblických studií na téma Kde se vzal Starý Zákon? Setkání se uskuteční ve středu 9. března od 18:00 hod.
Seniorát
* Jarní seniorátní konference s přednášejícím Martinem Prudkým, docentem Starého zákona ETF UK, a tématem „Hospodinův vlastní portrét aneb proč se Bůh Izraele nezobrazuje“ se koná 26. března od 9:30 hod. v branickém sboru. Pozvánky s podrobným programem hledejte ve svých sborech. 
* Seniorátní školení varhaníků s Ladislavem Moravetzem proběhne 9. dubna od 9:30 hod. ve smíchovském sboru. Pozvánky dorazí brzy do sborů.
* Jarní setkání kurátorů se uskuteční 16. dubna od 9:30 hod. ve střešovickém sboru.

* Každoroční chotěbořská rekreace seniorů od 60 do 105 let na čerstvém vysočinském vzduchu se letos bude konat 17. - 26. června. Kromě krásné přírody bude připravena přátelská atmosféra a biblický i kulturní program. Přihlášky i s detailními informacemi obdržíte brzy v každé farní kanceláři. Jako každý rok se budeme těšit na staré známé i nové tváře! Cena: 2.500 Kč/osoba.
* Žádosti sborů o příspěvky ze seniorátního fondu solidarity na 1. pololetí 2011 je potřeba podat nejpozději do konce března!
* Prosíme všechny sbory, aby výkazy hospodaření a evidenční dotazníky odevzdaly do seniorátní kanceláře do 28. 3., a to v papírové podobě podepsané a orazítkované (2x) a zároveň v elektronické podobě (excelovské tabulky). Podepsaný a orazítkovaný doklad je možno oskenovat a poslat jako přílohu emailu, ale je nutno zaslat i původní excelovskou tabulku. Při nedodržení termínu způsobíte komplikace seniorátnímu výboru i sami sobě. Za včasné dodání předem děkuje Zdena Skuhrová.

* Upozornění předsedkyně konventu: Do září tohoto roku je třeba zvolit ve staršovstvech nové poslance na čtyřletý 54. konvent. Sbor do 300 členů vysílá 1 poslance, do 800 členů 2 poslance a do 1500 členů poslance. Zvolte též náhradníky. Duchovní sboru je virilním členem konventu. Zdraví A. Hudcová.
Z církve a z Diakonie
* Diakonie ČCE - středisko celostátních programů a služeb hledá ubytování za rozumný nájem pro ženu z Vietnamu se dvěma dětmi (7 + 4). Paní má trvalý pobyt v ČR z humanitárních důvodů, pracuje na Praze 10. Děti chodí do školy a do školky. Paní se domluví česky. Děkujeme za jakékoli nabídky. Další informace dodá Alena Fendrychová, koordinátorka pro práci s migranty (email: fendrychova@diakoniecce.cz, tel. 739 244 668)
Modlitba
Tady jsem, Pane Bože můj a milosrdný Stvořiteli. Unavil jsem se hledáním východiska, ale kromě nebezpečí, strachu a nejistoty nic nenalézám.
Nikdo pomoci nemůže, proto přicházím k Tobě a klekám u Tvých nohou, do vůle Tvé se zcela odevzdávám. Nalož se mnou pro Ježíše Krista jako s tím, kdo se do pokládá do náruče Tvého milosrdenství.
Tvé vůli odevzdávám klíče od brány svého srdce a všech svých úmyslů – odmykej, zamykej, čiň, co ráčíš. Před Tvým obličejem stojím takový jaký jsem a zbavuji se všeho, i sebe samého.
Hospodine, Panovníku nebe i země, Tvému jménu budiž čest, ne mně. Ty sám jsi hoden vzít moc, moudrost, sílu a čest, slávu i požehnání.
Jen o to jedno Tě prosím: Nikdy mě neopouštěj a dej, ať já neopustím tebe. Amen.


podle J. A. Komenského připravil Roman Mazur

 

Zpravodaj únor 2011

Jan Kalvín

.

Pastorální konference

* Pastorálka se bude konat 8. února od 9,00 hodin ve sboru na Žižkově (Čajkovského 1639/ 10, Praha 3). Na programu bude: Kázání: Andrea Pfeifer (v češtině). Představení sboru: P. Hudec – Dejvice. Host z ekumény:
Radim Passer (CASD).

Ze sborů

* Dobříš: Současný farář Samuel Hejzlar byl zvolen na další období do roku 2020. * Salvátor: Na období 10 let,
počínaje únorem 2011, byl zvolen na pozici prvního faráře sboru Pavel Dvořáček. S. Karásek je již v domácí péči a jeho mandát u Salvátora vypršel koncem lednu 2011. Na pozici druhého faráře od 1. 2. do 30. 6. 2011 byl zvolen J. D. Beneš, dosavadní první farář.

Seniorát

* Plán seniorátních akcí 2011: Jarní seniorátní konference (na starozákonní téma): 26. 3. Braník (od 9,30 hod.) / Seniorátní školení varhaníků s L. Moravetzem: 9. 4. Smíchov (od 9,30 hod.) / Jarní setkání kurátorů: 16. 4.
* Upozornění předsedkyně konventu: Do září tohoto roku je ve staršovstvech třeba zvolit nové poslance na 54. konvent. Jde o volbu na čtyřleté období. V některých sborech došlo k změnám v počtu členů, proto zde uvádím, jak to je podle řádů: Sbor do 300 členů vysílá 1 poslance, do 800 členů 2 poslance a do 1500 členů 3 poslance. Zvolte též
náhradníky, doporučuje se zvolit nejméně dva. Farář je virilním členem konventu, kurátor nikoli, stává se virilním, pokud faráře zastupuje, A. Hudcová

Ze sborů

Rostliny Středozemí z pohledu Bible Dne 23. února od 18,00 hod. se v libeňském sboru (U pošty 1098/6, metro Palmovka) uskuteční přednáška s besedou o rostlinách, které viděli proroci i apoštolové ve své době na svých cestách. Přednáší Miloslav Kuklík.

Úvaha

Pokřtěni v jedno tělo…
Tak se nám opět blíží sčítání lidu. Mnozí jsou v napjatém očekávání. Stav všeho křesťanstva v naší ateistické zemi je bedlivě sledován jak příznivci, tak i odpůrci našeho náboženství. Všechny církve začínají tak trochu soutěžit o to, zda si udrží své pozice v počtu členů. Vždyť jde o prestiž, o peníze, o pozici ve společnosti, o poměr duchovních na počet členů církve. Přestože si uvědomuji, jak je pro nás důležité, aby se každý z nás k ČCE hrdě přihlásil (nezapomeňme na to!), je mnohem důležitější celkové procento všech křesťanů. Historie nám přinesla rozrůznění církví, každý vnitřně souzníme s jinou tradicí, ale našim společným cílem by měla být touha o co nejvyšší počet křesťanů napříč denominacemi. 
Bez rozdílu církevní příslušnosti se radujme z každého, kdo nově přijme Krista za svého Pána a Spasitele, kdo se přihlásí ke Kristově církvi, neboť jak praví apoštol Pavel: „…byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.“ (1K 12, 13b).

Miki Erdinger

 

Zpravodaj leden 2011Ulrich Zwingli

 

Pastorální konference

* Pastorálka se bude konat 11. ledna v 9,00 hodin naposledy ve sboru v Kobylisích. Adresa: U Školské zahrady 1/1264. Na programu bude: 1. Kázání: Marie Medková. Představení sboru: J. Pechar, Braník. Host z ekumeny: Sandra Zálabová, CČSH.

Ze sborů

* Dobříš - současný farář Samuel Hejzlar byl zvolen na další období do roku 2020.
* Salvátor Na období 10 let, počínaje únorem 2011, byl zvolen na pozici prvního faráře sboru P. Dvořáček. S. Karásek je již v domácí péči a jeho mandát u Salvátora vyprší v lednu 2011. Na pozici druhého faráře od 1.2. do 30.6.2011 byl zvolen J.D.Beneš.

Seniorát

* Plán seniorátních akcí 2011:
Březen: - Jarní seniorátní konference
Duben: - Seniorátní školení varhaníků + Jarní setkání kurátorů (16.4.)
Červen: Seniorátní rekreace pro seniory
Červenec/srpen: Seniorátní dětský tábor
Září: podzimní seniorátní den v Libčicích (11.9.)
Říjen: Podzimní setkání kurátorů
Listopad: Konvent - (12. 11.)
* Do seniorátní kanceláře nastupuje od 1. ledna na 1/2 úvazku jako seniorátní farář J. Bartošek. P. Špirko bude nadále pracovat na 1/3 úvazek.
* Báječnej bál se koná již podvacáté (!), tentokrát v kulturním středisku Krakov (Těšínská 600, Praha 8). Ze stanice metra Kobylisy autobusy 102 a 177 na zastávku Krakov. Vstupenky v ceně 170 Kč jsou v prodeji v knihkupectvích Kalich a Brána.
* Seniorátní výbor se usnesl podpořit postupně v příštích 5 letech nákup software BibleWorks pro kazatele v seniorátu podle principu, že kazatel, sbor a seniorát uhradí vždy po 1/3 ceny licence.

Úvaha

Čekání na výzvu
Již měsíc máme všude hojnost sněhu. V krajině je bílá záplava nádherná. V obydlených místech je na obtíž: komplikuje dopravu i chůzi. Sníh je třeba ze silnic a chodníků uklidit. Někde to obce moc nezvládají. 
Mnozí majitelé domů prý jsou připraveni se o zimní úklid „svých“ chodníků postarat sami, tedy pokud je o to obec požádá. Magistrát však mlčí a tak ve městě klopýtáme po ledovce.

Jak to je s námi? Ano, máme dobrou vůli pomáhat svým bližním a angažovat se ve sborech. Často ale potřebujeme
trochu popostrčit, abychom se odhodlali a konali nad rámec svých závazků. Takže vlastně také čekáme na vyzvání. 
k vyčkávání přitom není žádný důvod. Pán Ježíš nám svými slovy i svým příkladem dávno ukázal, jak je důležité naplňovat Boží vůli tady a teď. Z jeho úst opakovaně slyšíme výzvu, abychom nepromarnili svou příležitost jako lenivý služebníkz podobenství o hřivnách.
Začíná nový rok a dáváme si předsevzetí. Zařaďme mezi ně i to, že budeme bez vyzvání činit, co činit máme. Ti ‘páni domácí’, kteří vědí, že by měli, ale nic neudělali, nejsou příkladem hodným následování.
Jan Mašek

Přílohy