Zpravodaj - ročník 2012

 

Jednotlivá čísla jsou k dispozici přímo i v originále jako přílohy.

Zp02/12       Zp01/12       Zp03/12       Zp04/12       Zp05/12       Zp06/12       Zp78/12       Zp09/12       Zp10/12      


poslední aktualizace : 31.7.2013; ZS

Zpravodaj prosinec 2012

 

Pastorální konference
* Prosincová pastorálka se uskuteční v úterý 11. prosince od 9:00 hod. u Klimenta. Úvodní biblické zamyšlení na text Př 31,4-7 pronese Ivo Mareš. Hostem bude Karel Nešpor, primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice, s tématem: Spirituální dimenze v léčbě závislosti. Radotínský sbor představí Lýdia Mamulová.
Sbory a seniorát
* Seniorátní výbor vyhlašuje adventní seniorátní sbírku. Prosí sbory, aby o jedné z adventních nedělí vybíraly na partnerské pražské diakonické Středisko křesťanské pomoci. To využije sbírku podle okamžité situace buďto na na koupi auta pro pracoviště terénní pečovatelské služby v Ďáblicích nebo na podporu projektu Dobroduš, který pomáhá
psychicky nemocným lidem.
* Konvent se uskutečnil v sobotu 10. listopadu v Nuslích. Mj. (znovu)zvolil na místo druhého náměstka seniora faráře Tomáše Trusinu z Benešova a na místo prvního náhradníka seniorátního výboru za laiky uhříněveského presbytera Pavola Bargára. Rozhodl o konání velké "Seniorátní neděle" na podzim 2014 k 600. výročí obnoveného vysluhování pod obojí nebo o určení letošní adventní seniorátní sbírky (viz výše). Zápis z konventu je k dispozici na seniorátním webu.
* Průběžně aktualizovaný přehled vánočních bohoslužeb v našich sborech bude brzy k dispozici na seniorátních webových stránkách. S. Zdena Skuhrová do něho bude ukládat termíny podle informací na webech sborů nebo na základě e-mailů ze sborů na adresu: zdenka.skuhrova@centrum.cz
* Seniorátní výbor naposledy připomíná číslo svého nového účtu: 27 00 23 76 49 / 2010. Po zrušení bývalého účtu budou hrozit komplikace při neuskutečněných převodech, vše tedy posílejte již na nový účet.
* Seniorátní farář Mikuláš Vymětal se spolupracovníky připravil na prosinec sérii akcí týkající se významné postavy křesťana, humanisty a pedagoga Přemysla Pittra. Např. vernisáž výstavy v románské kostelní kryptě proběhne v neděli 2. prosince od 14:00 hod., na vernisáž pak naváže divadelní představení souboru Ulita "Já a dům můj sloužiti
budeme Hospodinu". Výstava bude probíhat až do konce prosince.

Z církve a ekumény
* Synodní rada hledá (již v druhém kole) nového tajemníka/ tajemnici Ústřední církevní kanceláře. Můžete-li, doporučte své vhodné členy/členky. Podrobnosti na stránkách: www.ecirkev.cz.
Úvaha
"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon..."
1. Korintským 13,1
Světlo procházející skleněnou čočkou mění směr - zvětšuje nebo zmenšuje obraz, mění se…
Láska je jako průzračná skleněná čočka, speciální filtr - prostě zvláštní substance. Když skrze ni pronikne naše nedokonalé slovo, může ho změnit tak, aby nezranilo, aby dokázalo pomáhat, aby nevyznělo jako moralismus.
Když vůči někomu cítíme lásku, můžeme věřit, že mu naše slovo pomůže i v situaci, kdy jsou jakákoli slova marná, nemohoucí.
Když lásku nemáme, snadno i nechtěně ublížíme, odradíme…
Láska možná dokáže i filtrovat, nenechat špatné slovo dojít k tomu druhému. Pokud si je jist naší láskou, jistě mu pomůže slyšet v našem slovu to dobré, i když nešikovně vyslovené.
Láska nám pomáhá dobře slyšet druhé, rozumět jejich myšlení, jednání, jejich důvodům, zdrojům. Průchod láskou mění i to, co přichází k nám.
Mějme tedy lásku jedni k druhým. Nečiňme si nárok na její opětování, to už by nebyla pravá láska, jak o ní nádherně mluví 1. Korintským ve 13. kapitole. Ale věřme v ni.

Zdena Skuhrová

 

Zpravodaj listopad 2012

 

Pastorální konference
* Pastorálka se uskuteční v úterý 13. listopadu od 9:00 hod. v klimentském sboru. Kázání - Vendula Kalusová. Host - Ivana Veltrubská: Manželství a rodina. Představení sboru - Strašnice (Pavel Klinecký).
Sbory a seniorát
* Pohřeb sestry farářky Ireny Škeříkové proběhl za hojné účasti pod vedením benešovského faráře Tomáše Trusiny v sobotu 27. října v salvátorském sboru. S Irenou jsme se rozloučili v naději, že píseň naší křesťanské víry nedozní s naším posledním výdechem...

* V úterý 6. listopadu od 18:00 hod. bude hostem libeňského sboru katolický teolog Ctirad Václav Pospíšil. Přednese přednášku "Vymítat čerta ďáblem?" Následně bude s účastníky diskutovat o moderním křesťanském pohledu na ďábla a exorcismy. 
* Konvent se bude konat v sobotu 10. listopadu v Nuslích. Za členy konventy mohou být nyní navrženi i duchovní v kaplanských službách, kteří jsou členy některého ze sborů v seniorátě.

* Seniorátní výbor připomíná číslo svého nového účtu: 27 00 23 76 49 / 2010. Po zrušení bývalého účtu budou hrozit komplikace při neuskutečněných převodech, vše tedy posílejte již na nový účet.
Z církve a ekumény
* Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry všech kategorií, zpěváky různého věku, varhaníky, teology a hudbymilovné lidi na 20. sbormistrovský kurz, který proběhne 16. – 18. listopadu ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Více informací podá celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, tel. 573 378 607, e-mail: moravetz@e-cirkev.cz
* Večer důvěry - ekumenické setkání s modlitbou ve stylu Taizé se uskuteční v sobotu 10. listopadu v komunitním centru Matky Terezy v Hájích. Na programu je od 15:00 hod. "biblický úvod" - zamyšlení, a diskuze ve skupinkách (především pro mladé lidi do 35 let) a večer od 19:30 hod. Slavnost světla - modlitba se zpěvy z Taizé pro všechny věkové kategorie.
Modlitba nejen pro nedělní den
Pane Bože,
hledáme v tvé blízkosti vždy novou inspiraci jak věřit, milovat a neztrácet naději.
Dej, ať naše víra není jen prchavou myšlenkou a nápadem pro krátký okamžik. Ať je spíše jako stále se obnovující horský pramen.
Dej, ať naše láska není jen neplodnou plavbou bezvodých mračen. Ať je spíše jako vinný kmen, z kterého si mohou kolemjdoucí utrhnout osvěžující plody.
Dej, ať ve své naději nekráčíme nejistě jako poutníci, kteří bloudí a neví kudy kam. Ať jsme spíše jako tažní ptáci, kteří jistě letí za teplem a světlem.
Otče, čiň mezi námi stále zázraky své inspirující lásky. Usvědčuj nás. Obracej nás k sobě. Odpouštěj nám. Posiluj našeho ducha. Buduj náš charakter. Ať jsme působením tvého svatého Ducha věrnými ctiteli a hrdými služebníky Pána pánů a Krále králů, tvého Syna Ježíše Krista.
Amen.

.

Zpravodaj říjen 2012Chléb

 

Pastorální konference
* Pastorálka se uskuteční v úterý 9. října od 9:00 hod. v klimentském sboru. Kázání - Tomáš Trusina. Host - Antonín Plachý: Naděje pro bezdomovce. Představení sboru - Salvátor (Pavel Dvořáček).
Sbory a seniorát
* O příspěvek ze seniorátního solidárního fondu na pomoc se splátkou odvodu Personálnímu fondu za 2. pololetí mohou sbory požádat do konce října u seniorátního výboru. Podrobnosti naleznete na webu seniorátu: Hospodaření
/ Seniorátní solidární fond.
* Setkání kurátorů se uskuteční 13. října v Dejvicích. Hostem bude br. synodní senior J. Ruml a tématem restituce a hospodaření církve.
* Upozorňujeme na blížící se konvent, který se bude konat v sobotu 10. listopadu v Nuslích. Návrhy a vyjádření ze sborů posílejte předsedkyni s. Abigail Hudcové pokud možno do úterý 15. října.
* Seniorátní výbor připomíná číslo svého nového účtu: 27 00 23 76 49 / 2010. Žádáme sbory, aby své platby převáděly již na tento nový účet, po jeho zrušení budou hrozit komplikace při neuskutečněných převodech a vracení peněz.
* Ve čtvrtek 18. října od 19:00 hod. bude v Dejvicích přednášet prof. Jan Royt na téma Mariánský sloup v kontextech staletí. 
* Na počátku října byl zahájen třetí a poslední ročník vzdělávání laiků našeho seniorátu Základy evangelické teologie. Z původní třicítky účastníků vytrvalo až do nynějška 22 sester a bratří. Většina z nich své studium plánuje dovršit zkouškami a případnou navazující službou ordinovaného presbytera.
Z církve
* Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry všech kategorií, zpěváky různého věku, varhaníky, teology a hudbymilovné lidi na 20. sbormistrovský kurz, který proběhne 16. – 18. listopadu ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Více informací podá celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, tel. 573 378 607, e-mail: moravetz@e-cirkev.cz
* Spolek přátel ETF UK pořádá v sobotu 20. října od 9:00 do 12:45 hod. ve velké posluchárně ETF setkání na téma "Religion - Trauma or Therapy" (anglicky). Přednášet budou Tomáš Halík a Gunnar Engedal z Norska. Spolek srdečně zve i zájemce z řad evangelické a spřátelené veřejnosti.
Úvaha
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. (Matouš 6,11)
Včera jsem procházel Bartolomějskou ulicí a na domě řádu Šedých sester jsem viděl nalepenou cedulku: chléb podáváme 9.00 - 11.00 hod. Měl jsem radost, že v našem městě každý může prožít naplnění prosby z modlitby Páně. Patříme k bohatým zemím. Chléb bereme za samozřejmost. Sám mohu každý den od 7:00 do 21:00 hod. koupit chléb v obchodě naproti. Není pak trochu zbytečné prosit za chléb vezdejší?
Ještě jsme tolik nezhrubli, abychom tuto prosbu pokládali za nadbytečnou. A nyní, v podzimní čas, chceme i jako společenství církve Pánu Bohu děkovat nejen za chléb, který denně jíme. Ale za vše dobré, čeho se nám v životě dostává. Slavnost díkčinění za zemské úrody, říkalo se dříve. My jsme z polí sice nesklízeli, ale máme chléb vezdejší. A věříme, že to není jen naše zásluha, šikovnost našich rukou a hlav, naše dobré mzdové zařazení a naše starostlivost.
Náš denní chléb dej nám dnes. Díky.

Pavel Kalus

Zpravodaj září 2012

 

Pastorální konference
* První pastorálka nového školního roku proběhne v úterý 11. září od 9:00 hod. v klimentském sboru. Kázání: R. Mazur. Host: PhDr. Ivan Douda, vedoucí psycholog organizace Drop In. Představení sboru: Žižkov I (P. Kalus).
Sbory a seniorát
* Seniorátní výbor oznamuje číslo svého nového účtu: 27 00 23 76 49/2010. Prosíme sbory, aby platby převáděly již na tento nový účet. Stávající účet bude 30. září zrušen.
* Seniorátní den se uskuteční v neděli 9. září v Soběhrdech:
10:00 hod. Rodinné bohoslužby (vede J. Ort, na dřívější pozvánce byl uveden chybný čas začátku)
11:00 hod. Aktivity pro celou rodinu (trampolína, procházka, prohlídka orchidejí, v případě deště rukodílna pro malé i velké...)
12:30 hod. Oběd 14:00 Přednáška a diskuse s Petrem Gallusem, farářem ze Sázavy: Co dělá evangelíka evangelíkem?
Souběžně pokračování aktivit pro děti. 
* Ve čtvrtek 4. 10. od 19:00 hodin zveme do dejvického sboru na přednášku „Hospodaření vtelenského sboru 1785 - 1935“. Jan Mašek v ní bude ilustrovat vývoj pojetí saláru, postavení kazatelů a mezisborové solidarity...
Z církve
* Ve dnech 20. 9. – 23. 9. 2012 bude v Praze probíhat Mezinárodní ekumenická konference (IEC). Tématy konference jsou: Společné zvládání bolestí minulosti a Kulturní, národní a křesťanská identita v Evropě. Součástí programu bude také nedělní ekumenická bohoslužba v salvátorském sboru a varhanní koncert.
* Faráři Mikuláš Vymětal a Daniel Majer (CČSH) srdečně zvou na ekumenické bohoslužby podle Limské liturgie k počátku nového školního - akademického - pracovního roku. Proběhnou ve čtvrtek 6. 9. od 19:30 hod. u Martina ve Zdi.
Úvaha
"Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích."
(Matouš 6,1-4)
Pracuj pro svého Otce v nebesích, jako to dělal Ježíš. Počínej si tak nezištně, nenápadně, bez nároku na odměnu nebo alespoň pochvalu či ocenění, že nakonec všichni řeknou: je to líný lempl, kdo ví, čím vůbec všechen ten svůj životní čas promarňuje….
Ale já věci tak daleko dojít nenechám. Já se rád nenápadně zviditelním, já si rád pod záminkou velké skromnosti přijdu pro pochvalu. A je to.

Ale čí odměnu chci víc, od lidí nebo od nebeského Otce, která, možná, přijde jednou, po posměšcích či úšklebcích pro lůzra, který se neprosadil? A je to tak vůbec správné? Je to vůbec možné? Je to uskutečnitelné? Je to v lidských silách?
Já věřím, že ano. Důkazy nemám, víra je nepotřebuje. Ale něco přece jen mohu nabídnout. Ne snad jako důkaz, ale jako pobídku na cestu víry: Nicholas George Winton. Kdyby jeho žena čirou náhodou neštrachala 50 let poté na půdě jejich domu, patrně by se nikdo nikdy nedověděl, co tento člověk vykonal pro své neznámé bližní, a to, aniž by musel. A já věřím, že svět je plný takových Sirů Wintonů, o kterých se neví, protože jsou tak skromní, že jejich pravice neví, co dělá levice, a protože nemají ženu, která ráda štrachá na půdě, aby jejich tajemství zjevila světu.
Možná se mi nikdy nepodaří mezi takové patřit, nebo se tomuto ideálu alespoň trochu přiblížit. Ale určitě mohu alespoň něco jiného: Hledět na svět s důvěrou, že mezi námi takoví lidé žijí, že to oni nesou svět na svých bedrech, že mu dávají naději, že zazvoní zvonečkem, když se stane neštěstí, jak to kdysi zpívala Marta Kubišová. A já nemusím mít strach, nemusím se stresovat, nemusím druhého posuzovat či odsuzovat, ale mohu ho nechat žít.
Svojí růzností se můžeme obohacovat, z úspěchů se můžeme radovat, nedostatky odstraňovat a společně můžeme vyhlížet budoucnost, kterou pro nás Bůh připravil.

Josef Bartošek

 

Zpravodaj prázdniny 2012

 

Pastorální konference
* Pastorálka se bude po prázdninách konat poprvé v úterý 11. září od 9:00 hod. v klimentském sboru. Nová programová komise bude pracovat ve složení: Miroslav Erdinger a Ondřej Kolář.
Sbory a seniorát
* Seniorátní výbor oznamuje číslo svého nového účtu: 27 00 23 76 49/2010. Prosíme sbory, aby platby převáděly již na tento nový účet. Stávající účet bude 31. září zrušen.
* Seniorátní den se uskuteční v neděli 9. září v Soběhrdech: 9:30 hod. Rodinné bohoslužby (vede Jiří Ort) 11:00 hod. Aktivity pro celou rodinu (trampolína, procházka, prohlídka orchidejí...) 12:30 hod. Oběd 14:00 Přednáška a diskuse s
Petrem Gallusem, farářem ze Sázavy: Co dělá evangelíka evangelíkem? Souběžně pokračování aktivit pro děti.
* Ve čtvrtek 4. 10. od 19:00 hodin zveme do dejvického sboru na přednášku „Hospodaření vtelenského sboru 1785 - 1935“. Jan Mašek v ní bude ilustrovat vývoj pojetí saláru, postavení kazatelů a mezisborové solidarity. Referát je příspěvkem do diskuse o situaci ČCE po chystané odluce od státu.
Z církve
Ze stanoviska Synodní rady k záměru nově postavit na Staroměstském náměstí mariánský sloup:
Záměr obnovit na Staroměstském náměstí mariánský sloup (...) dostal stanoviskem pražského primátora MUDr. Bohuslava Svobody nový podnět. (...)
Existuje mnoho dobových dokumentů, které mluví pro obnovu sloupu i pro zdrženlivost v této věci. Pro současnou českou společnost nebude případná existence sloupu na Staroměstském náměstí znamenat téměř nic. Dá se očekávat, že se tento monument stane jen jedním z artefaktů, které se nacházejí v prostoru historicky a společensky exponovaného náměstí.
Společenství křesťanských církví, především těch, se kterými je spjata historie křesťanství v Čechách, však obnova sloupu citelně poškodí. Pro křesťanské církve, dnes již ve společnosti menšinové, bude tento krok s velkou pravděpodobností znamenat oslabení díla společného zvěstování evangelia a věrohodného nesení víry v Ježíše Krista, které jsou společnou věcí římskokatolické církve i církví ostatních. Zamýšlený krok nás vzájemně vzdálí, uvrhne
zpět do minulosti a napomůže tomu, abychom na sebe znovu hleděli s větší nedůvěrou. (...)

(celé prohlášení je např. na webových stránkách: www.ecirkev. cz)


Modlitba před prázdninami
Pane Bože,
s úsměvem sledujeme své děti, jak se těší, když před sebou mají prázdniny. Sice neví, co všechno zažijí, ale čekají, že to bude pro radostné. Těší se na setkání s lidmi, se kterými se často nevídají, těší se na místa, na kterých ještě nebyly...
Pane Bože, trochu se stydíme, protože nám někdy chybí podobné napjaté očekávání dobrých věcí. Radost z neznámých věcí, které na nás čekají, které jsi pro nás připravil ty sám.
Prosíme za tvou církev. Dávej jí radost, naději, důvěru. Pevnou důvěru, že ty své věrné neopustíš. Dobrou naději, že vše má u Tebe svůj dobrý cíl. A radost. Vždyť jsme v Ježíšově příběhu našli u tebe zdroj největších životních pokladů - zdroj jistoty, odpuštění, spásy, naděje... 
Amen.

vybral a upravil Roman Mazur

Zpravodaj červen 2012Bible

 

Pastorální konference
* Pastorálka se koná 11. - 12. června v Čími. Kázání: Samuel Hejzlar st. Představení sboru: Vršovice (Jiří Ort). Druhý
program: kazatelská dílna.
Sbory a seniorát
* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty proběhne 21. června od 18:00 hod. v dejvickém sboru.
* Seniorátní výbor oznamuje číslo svého nového účtu: 27 00 23 76 49/2010. Prosíme sbory, aby platby převáděli již na tento nový účet. Stávající účet bude 30. září zrušen.
* Farní sbor ČCE U Salvátora zve na varhaní podvečer 6. června od 17:30 hod.
* Každoroční chotěbořská rekreace seniorů se bude konat 15. - 24. června. Přihlášky i s detailními informacemi obdržíte v každé farní kanceláři. Cena: 2.600 Kč/osoba.
* Akce v kostele u Martina ve zdi:

6. června od 18:00 hod.: Hledání cest - Malíř, kovář a On - vernisáž výstavy obrazů J. Brabence a soch V. Stoklasy / 14. června od 20:00 hod. dobročinný koncert skupin Oben ohne orchestra a Wunderbar ve prospěch kostela /

24. 6. od 12:30 hod. Martin sobě - hudebně - básnická dílna s J. Pecharem.
* Další mládežnické akce v červnu:

8. - 9. června Churchtek (v Čerčanech);

21. a 23. června brigáda v Berouně.
* Společné křesťansko-židovské akce: Tichý hlas pro Svatou zemi: 10. června od 14:00 v Libčicích nad Vltavou.
* Seniorátní den se připravuje na neděli 9. září v Soběhrdech. Rezervujte si termín!
Úvaha
Společenství, Slovo a tradice
Svatodušní svátky jsou čerstvě za námi a máme před sebou dlouhé období bez „velkých“ církevních svátků. Zatímco v první půlce církevního roku slavíme jedinečné skutky Boží lásky - Ježíšovo narození a vzkříšení a seslání Ducha, druhá je výrazně civilnější –při díkůvzdání si připomínáme Boží požehnání, které nás doprovází naším každodenním životem, při výročích z našich i světových církevních dějin významné svědky víry. Druhá polovina církevního roku tak vlastně symbolizuje lidské dějiny církve v průběhu minulých staletí. Také symbolizuje dny či období, kdy se – my osobně - necítíme přímo oslovováni Bohem a jsme odkázání na oporu v Písmu a svědectví lidí kolem sebe, v našich sborech.
Z takových chvil vyrůstá tradice. Ve snaze zachytit živé Slovo jej petrifikujeme, vnášíme naše vlastní interpretace včetně omylů, deformací, cizích vlivů. A protože chyby se v průběhu času kumulují, tradice se snadno vzdálí původní biblické zvěsti. To správně rozeznali reformační otcové, když se snažili církev znovu postavit na evangelijní základ a oprostit ji od pozdějších lidských nánosů.
Nicméně i my evangelíci jsme si vytvořili své tradice a rituály a je otázka, jakou váhu jim dnes máme přikládat. Je milé, že v evangelických kostelech u nás i v blízkém zahraničí se zpívají stejné písně, přispívá to k vědomí vzájemné jednoty. Svůj význam pro naše společenství, pro to, co vnímám jako českobratrské evangelictví, má i typický „evangelický“ pořádek bohoslužeb a způsob vysluhování Večeře Páně. Právě tak je dobře, že používáme ustálenou formu Vyznání víry (jako vyjádření jednoty Církve) a modlitby Páně (jak rušivě působí, když při společné hlasité modlitbě někdo formuluje některé prosby po svém !).
Vyznáváme-li tedy, že Pán Ježíš je hlavou Církve a Slovo jejím tmelem, pak evangelickou tradici lze přirovnat k podpůrné berličce našich společenství. Není nezbytná, ale díky i za ni.

Jan Mašek

Zpravodaj květen 2012Ukřižování v Praze

 

Pastorální konference
* Pastorálka se koná 15. května od 9:00 ve sboru v Dejvicích. Kázání: Zvonek Šorm. Hostem bude Tomáš Prouza (ekonom a expert Světové banky pro finanční služby a ochranu spotřebitele): Jak se vyhnout otroctví peněz? Představení sboru: Smíchov (Ivo Mareš).
Sbory a seniorát
* Seniorátní výbor oznamuje číslo svého nového účtu: 27 00 23 76 49/2010. Prosíme faráře a účetní, aby své platby převáděli již na tento nový účet.
* Žádosti o příspěvky ze seniorátního fondu solidarity na 1. pololetí 2012 mohou sbory podat seniorátnímu výboru do 15. května.
* Zájemci o zasílání seniorátního Zpravodaje prostřednictvím e-mailu se mohou o jeho odběr přihlásit na adrese: prazskyseniorat@evangnet.cz
* Farní sbor Českobratrské církve evangelické Jižní Město vás zve na bohoslužby na den Nenebevstoupení, ve čtvrtek 17. května od 18:00 hodin, s Večeří Páně, v kostele Milíče z Kroměříže.

Úvaha

Ukřižování 6. dubna 2012 v Praze
Kristovu strastiplnou cestu s křížem předvedli v centru české metropole divadelníci z DAMU. Navázali tak na polozapomenutou tradici pašijových her. Ježíš prošel spolu s Pilátem a Šimonem na chůdách od Náměstí republiky až na Jungmannovo náměstí, kde na hry navázalo předčítání z Bible.
Očitý svědek vypráví: Vypadá to zvláštně, divně. Mezi prosklené obchody a turisty se Ježíš, Pilát a Šimon nějak nehodí. Vyčnívají z davu, který spěchá na oběd nebo za pražskými pozoruhodnostmi. Kolem těch tří je ale celkem prázdno, nikdo se neodváží přijít moc blízko. Pronikavý zvuk bubnů vytváří atmosféru napětí a očekávání. Lidé, které průvod s křížem míjí, se zastavují, uhýbají mu z cesty, otáčejí se, šeptají si. Konečně nějaká podívaná, která stojí zato. Cvaká spousta fotoaparátů. Nějaké děvčátko se nahlas ptá, kdo to je. Babička mu vysvětluje, že to je Ježíš, který byl na Velký pátek ukřižován. Není to vlastně zvěstování?
Napadá mě, že mu musí být zima. My se choulíme v kabátech a čepicích, on jde s odhaleným tělem, vystaven kritice toho, jak vypadá, jaké má svaly, jak se tváří.

Na tržišti je spousta lidí, někteří hubují, že jim průvod s odsouzencem zatarasil cestu a oni musí čekat. Spěchají přece za obchodem a tohle je zbytečné zdržení. Takové věci by se neměly v centru města povolovat. Neochotně uhýbá náklaďák s coca-colou. Taxík zatroubí a jede mezi lidmi. Nenecháme se přece vyrušit nějakým Ježíšem. Co je
nám do toho, že je Velký pátek?...
Je tu spousta těch, kteří jen zevlují. Ti nic nenamítají, kochají se nezvyklým divadlem. Je zvláštní, že Ježíš nic neříká. Je úplně zticha. Vypadá odevzdaně, pokorně, smířeně. Nese svůj kříž, který se mu zařezává do ramene. Někteří v průvodu jsou smutní. Jakoby už kráčeli za rakví, i když odsouzenec ještě žije. Tu a tam vidím kapesník a slzy.
A už jsme tady. Cesta končí, dav se shromáždí do půlkruhu a čeká, co se bude dít. Ježíš došel se svým křížem na místo popravy. Zdá se, že zůstat stát je mnohem těžší, než sem dojít. Lidé jsou zvědaví, co bude dál. Nebude nic. To důležité už bylo. Teď nastává čekání na smrt. Zdlouhavé, pro někoho nudné. Dav pomalu řídne, lidé se rozcházejí za svými záležitostmi. Zajímavá podívaná skončila. Pod křížem zůstávají jen ti nejvěrnější. A z amplionu se ozve: „Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího....“ (Mk 1,1)

Ester Čašková

 

Zpravodaj duben 2012

 

Pastorální konference

* Pastorálka se koná 10. dubna od 9:00 ve sboru v Dejvicích. Kázání: Pavla Jandečková. Hostem bude architekt Zdeněk Lukeš: Sakrální Praha. Představení sboru: Uhříněves (Vladimír Pír).
Sbory a seniorát
* Noční bohoslužba pro nevěřící Tomáše - velikonoční vigilie v kostele U Martina ve zdi - proběhne na Bílou sobotu 7. dubna od 21:00 přibližně do 23:00. Zveme zájemce o hlubší prožití velikonoční radosti.
* Na sobotu 14. dubna od 13:00 srdečně zveme varhaníky našich sborů do kostela u Salvátora, kde bude přednášet Ruth Frosbach- Backhaus, významná varhanice a kantorka z Německa na téma "Varhanní knížka J. S. Bacha". Na akci se bude podílet i celocírkevní kantor Ladislav Moravetz.
* Výstava o životě a díle Přemysla Pittera a Milíčově domě probíhá v kostele Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha 11 - Chodov do 16. dubna. Výstava je přístupná v neděli od 9:30 do 15:00, v ostatní dny po domluvě (739 244 681).
* Setkání kurátorů proběhne v sobotu 21. dubna na Hvozdnici.
* Ve středu 25. dubna od 18:00 bude hostem libeňského sboru synodní senior Joel Ruml. Tématem jeho přednášky a následné diskuse budou Restituce církevního majetku.
* Seniorátní solidární fond: Seniorátní výbor shromažďuje do 10. května žádosti sborů o příspěvky pro 1. pololetí.
* Farní sbor v Sedlci-Prčici nabízí ubytování. Jedná se o skromné ubytování na kruchtě. K dispozici jsou 2 postele a dále prostor pro karimatky. Vejde se sem asi tak 15 lidí. V chladnu je možné přitopit v kamnech, je zde sociální zařízení i malá kuchyňka (možnost vaření). Okolní krásná příroda je vhodná na procházky i k výletům na kole.
* Zájemci o zasílání seniorátního Zpravodaje prostřednictvím e-mailu se mohou o jeho odběr přihlásit na adrese: prazsky-seniorat@evangnet.cz

Úvaha
Ježíš zvolal mocným hlasem: “Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha“. (…) Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: “Tento člověk byl vskutku spravedlivý“. Lukáš 23,46-7
Je to zvláštní paradox. Římský setník, který stál poblíž kříže ve chvíli Ježíšovy smrti, velebí Boha a vyznává: "Tento člověk byl vskutku spravedlivý". Voják, který tu měl jenom rutinně dohlížet na to, aby nelidský řád římské exekuce proběhl tak, jak má, a kterému byly židovské spory asi naprosto lhostejné, najednou toto vysloví: Tady byl nevinně odsouzen spravedlivý člověk. Pak to ovšem znamená, že i já jsem se podílel na smrti nevinného… Právě tak to budeme zase o velikonocích vyznávat ve svých sborech před Večeří Páně: „Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa?“
Na jedné straně ten Spravedlivý, který celý svůj život i utrpení odevzdává jako žalmisté do Boží ruky: "Otče, do tvé ruky odevzdávám svého ducha" a na druhé straně probuzená víra a svědomí pod křížem náhle zneklidněné. Kdo ví, jakým způsobem Pán Bůh skrze Ježíše Krista, toho ukřižovaného a vzkříšeného, pracuje na člověku. Kdo ví, kolik lidí si i v dnešní době klade v setkání s postavou Ježíše Krista vážné otázky života nad svým životem. Otázky po spravedlnosti i
otázky vlastního podílu viny na bídě světa. Právě u kříže Kristova se rodí poznání problematičnosti mnohých našich životních rozhodnutí a cest, na která jsme si někdy až hanebně snadno zvykli. Ale u kříže Kristova si smíme také vždycky s bázní připomínat nesamozřejmou možnost odpuštění a nového začátku. Jako něčeho, co je reálné a co platí i pro náš život. Díky za to.

Petr Firbas

.

Zpravodaj březen 2012ptáčci

 

Pastorální konference
* Pastorálka se koná 20. března (je kvůli hostu o týden posunuta!) od 9:00 ve sboru v Dejvicích. Kázání: Lydie Mamulová. Představení sboru: Žižkov II (Jaromír Strádal). Host: Jiří Ellinger (ředitel odboru pro Střední Východ a Severní Afriku na ministerstvu zahraničí): Arabské jaro po roce.
Sbory a seniorát
* V sobota 24. března 2012 se od 9:30 koná v druhém žižkovském sboru (Čajkovského 1639/10) seniorátní konference s přednáškou religionisty Zdeňka Vojtíška o výsledcích Sčítání lidu 2011 týkajících se náboženského vyznání: Bouře v číslech, klid v kostelích? Podrobnějí informace naleznete na pozvánce na sborových nástěnkách.
* Na sobotu 14. dubna 2012 srdečně zveme varhaníky našich sborů do kostela u Salvátora, kde bude přednášet Ruth Frosbach-Backhaus, významná varhanice a kantorka z Německa na téma "Varhanní knížka J. S. Bacha". Na akci se bude podílet i celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. Zahájení: 13:00.
* Pokyny k vyplňování sborových evidenčních dotazníků: Postupujte, prosíme, podle pokynů ÚCK. Vyplňte je tedy na Evangnetu, následně ve dvou kopiích vytiskněte, podepište a poštou nebo e-mailem (naskenované i s podpisy) odešlete na adresu seniorátu. Prosíme o co nejrychlejší dodání, termín byl 29 2.!
* Pokyny k vyplňování sborových výkazů hospodaření: Vyplňte v excelovském formuláři příslušná data. Prosíme, abyste si tabulku neupravovali, ale vyplnili ji v původní podobě. Tabulku zašlete elektronicky na adresu seniorátu nebo seniorátní kurátorky. Následně ji ve dvou kopiích vytiskněte, podepište a poštou nebo e-mailem (naskenovanou i s podpisy) odešlete na adresu seniorátu. U výkazů v obou podobách (excelovská tabulka, verze s podpisy) stačí dodržet termín 25. března. Nezapomeňte, prosíme, do výkazu vyplnit rovněž celocírkevní sbírky.
* Seniorátní výbor vytvořil Manuál pro přípravu a průběh voleb staršovstva, který je volným doplňkem již dříve vytvořeného Manuálu pro sborová shromáždění. Bude k dispozici mj. na seniorátních stránkách.
* D. Majer (CČsH) a M. Vymětal nás zvou ke sdílení při ekum. bohoslužbách podle Limské nebo Skotské liturgie v kostele U Martina ve Zdi. Bohoslužby s večeří Páně se budou v jarním období konat v následujících termínech:
1.3. od 19:00, 12.4. od 19:00, 3.5. od 19:30 a 7.6. od 19:30.
Úvaha
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.
Není až tak těžké věřit, že existuje Bůh. Věřit v něho. Těžší je věřit mu, spolehnout se na něj. Zvláště v těžkých situacích. V existenčním ohrožení. To se pak zajišťujeme sami, přes známé... Vymýšlíme, přemýšlíme…
I to je nutné, nemůžeme se sebou nechat smýkat, nesnažit se sami vyřešit svůj problém. Ale nesmíme zapomínat, že jsme jako ti ptáčci v rukou božích. Že nás Hospodin podrží. Že nám pošle pomoc.
Na mnohé věci sami nestačíme. Bůh Otec vyšle na vinici další dělníky, dovrší naše rozdělané dílo. Přenese nás přes propast, když už nemáme možnost postavit lávku, nebo když ji sice postavíme, ale stejně by nás neunesla. Nebo nás
nechá spadnout, ale i v tom pádu bude s námi. Vezme nás do své ruky.
Ptáčkům poslal člověka, aby jim pověsil krmení. I nám pošle člověka s konkrétní pomocí. A už nám poslal Syna člověka, abychom věděli, že se máme na koho spolehnout.

Zdena Skuhrová

 

Zpravodaj únor 2012

 

Pastorální konference

* Pastorálka se koná 21. února (je kvůli prázdninám o týden posunuta!) od 9:00 ve sboru v Dejvicích (Dr. Z. Wintra 15/746). Kázání: Elen Plzáková. Představení sboru: Jižní Město (Michal Šourek). Host: Stanislav Komárek s tématem: Jak se dělá věda dnes.

Sbory a seniorát

* V neděli 15. ledna složil při večerních bohoslužbách u Martina ve Zdi žižkovský farář Pavel Kalus slib nového náhradníka seniorátního výboru. Sestra Sylva Daníčková, salvátorská presbyterka, na stejnou funkci z osobních důvodů rezignovala ještě před složením slibu. Na stejných bohoslužbách přijali pověření k práci rovněž nově zvolení členové seniorátního odboru mládeže v čele s předsedou Janem Ortem.

* Za druhého faráře kobyliského sboru byl v neděli 29. ledna náměstkem seniora Tomášem Trusinou instalován br. Ondřej Kolář.

* Seniorátnímu výboru se podařilo najít podnájemníky do berounského bytu. Ti by ho měli obývat do doby, než berounští najdou nového duchovního.

* Seniorátní výbor rozšíří Manuál pro přípravu a průběh sborových shromádění o oddíl věnovaný volbě staršovstev. V současnosti totiž řeší s několika sbory různé problémy vzniklé kvůli nedostatkům nebo nepřesnostem v (před)volebních procedurách.

* Pravidelné vizitace jsou letos naplánovány do těchto sborů: německy mluvící sbor, Žižkov II, Vinohrady, Dejvice, Vršovice, Kliment. Podobně seniorátní revize hospodaření: Benešov, Dobříš, Hvozdnice, Žižkov I, Kliment a německy mluvící sbor.

* Jarní seniorátní konference je plánována na sobotu 24. března a bude v souvislosti s výsledky sčítání lidu věnována některému souvisejícímu tématu.

Úvaha

Ježíšova zbožnost a otevřenost Ježíšovu veřejnou činnosti provází od začátku až do konce podivuhodná kombinace niterné zbožnosti a otevřenosti vůči lidem, kteří zbožní nejsou ani trochu.

Nejprve: Ježíš je skrz naskrz zbožný, v tom nejlepším slova smyslu. Jeho zbožnost je velmi intenzivní, osobní, až niterná. Pravidelně každý den ráno se na chvíli vzdálí od svých blízkých, aby se modlil. Nebo: Když stojí před nějakým velkým úkolem, modlí se celou noc nebo dokonce postí celé týdny. Také přemýšlí a rozjímá nad slovy židovských Písem, takže v teologických diskusích ví přesně, odkud a co se z Tóry hodí citovat. Rovněž navštěvuje sobotní bohoslužby v synagoze, na kterých působí v roli jakéhosi „laického kazatele“.

Zároveň mu však tato jeho intenzivní zbožnost a vnitřní čistota nebrání v tom, aby žil naplno mezi lidmi, kteří vůbec tak zbožnými a čistými nejsou. Kde byste ho ovšem také našli, např. večer? (...) Na místech, kde se konaly různé zajímavé akce, dnes bychom řekli „společenské akce“. Ať ho pozve učený a vážený vykladač Zákona k diskusi nad Tórou, některý z jeho blízkých na oslavu svatby, ať ho pozve vykřičený hříšník na oslavu jeho návratu k Bohu a k posezení s jeho známými – Ježíš jde rychle, rád a často. Však mu také množí začnou nadávat: Kamarád nevěstek a celníků, pijan vína!

Tato podivuhodná kombinace zbožnosti, ve které chce být člověk jiný, a otevřenosti, která ho zase staví na stejnou rovinu vedle ostatních, i nezbožných, může inspirovat i naši práci a službu. Ať mluvíme o sborech, seniorátu, mládežích, ale i o jakékoli jiné pomoci, kterou konáme rovněž z motivace naší víry: Na jedné straně potřebujeme vnitřní sílu a čistotu víry, kterou nezískáme jinak než pravidelnou modlitbou, čtením Písma, účastí na bohoslužbách

církve. Na straně druhé potřebujeme být obklopujícímu světu, jeho radostem i starostem co nejblíže.

V jednom týdnu uspořádat Báječnej bál, a pak přijmout novou práci v odboru mládeže na bohoslužbách jako Boží úkol a pověření – to je z tohoto hlediska ten nejlepší začátek práce nového odboru mládeže.

Roman Mazur (z kázání na bohoslužbách s pověřením nových spolupracovníků seniorátního výboru)

.

Zpravodaj leden 2012Věž u mostu

 

Pastorální konference

* Pastorálka se koná 10. ledna od 9:00 ve sboru na Vinohradech. Kázání: Pavel Dvořáček. Předsta-vení sboru: Libeň (Roman Mazur). Host: Rostislav Tvrdík s tématem: Současná hudba a co o nás říká.

.

Sbory a seniorát

* V neděli 15. ledna v rámci večerních bohoslužeb v kostele U Martina ve Zdi (od 19:30) složí slib nově zvolení náhradníci seniorátního výboru. Do svých funkcí budou rovněž slavnostně uvedeni nově zvolení členové seniorátního odboru mládeže.

* Instalace br. Ondřeje Koláře za druhého faráře kobyliského sboru se uskuteční 29. ledna od 15:00 v kostele U Jákobova žebříku.

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu ČCE hledá zájemce o krátkodobý pronájem (na dobu 1 roku) bytu v Berouně-městě, Na Parkáně 1492. Jde o byt pro hledaného budoucího duchov-ního berounského sboru. Byt 3+kk a výměře 64 m2 je situován v 1. patře obytného panelového domu v centru města a je po celkové rekonstrukci. Cena je 8.000 Kč/ měsíc (nájemné, dálkové vytápění, služby, fond oprav...) + aktuální spotřeba plynu a elektřiny. Nastěhování možné ihned. Bližší informace podá br. farář Petr Firbas, 776 303 960.

* Seniorátní výbor si dovoluje upozornit, že nadále nebude ze své e-mailové adresy přeposílat oznámení o sborových akcích, které nemají zřetelný seniorátní přesah. Jediným důvodem je, aby e-mailových zpráv ze seniorátu nebylo nepřehledné množství. V této souvislosti připomínáme pro propagaci sborových akcí velmi vhodný a užitečný Kalendář webového portálu Evangnet.cz.

* Na webových stránkách seniorátu: http://prazsky-senio-rat.evangnet.cz/ je v sekci For-mulářů ke stažení mj. Manuál pro přípravu, průběh a zápis sborového shromáždění. Nabízí přehledně setříděné pokyny pro přesný průběh těchto „valných hromad“ našich sborů.

.

Úvaha

Jedno čtvrtkulaté výročí

Probírám se teď archivem zaniklého sboru v Mělnickém Vtelně (dnes připojen k Mladé Boleslavi). Letos v září uplyne 225 let od dostavění tamější toleranční modlitebny, a tak je dobrá přílež-itost si existenci tohoto sboru připomenout. Sbor ve Vtelně vznikl navzdory nepřízni mělnické vrchnosti, měl výrazné kazatele, působil v širokém okolí a jeho kostel byl v 19. století několikrát přestavován. Luštění starých listin a knih je tím pádem docela napínavé.

Z historie vtelenského sboru se ovšem dá vyčíst i leccos o životě církve v době jejího samofinanco-vání, což je věc, která je zrovna dnes aktuální. Vtelenští evangelíci neustále na něco sbírali: na stavbu modlitebny, pak fary, na kalichy, na hřbitov, na školu... Překvapivě často probíhaly sbírky na podporu potřebných sborů nejen v okolí, ale třeba také pražského sboru, a pravidelně každý rok se objevují i sbírky pro německé sbory v alpských zemích! Zdejší evangelíci také dobrovolně nabídli příspěvek místnímu (katolickému) učiteli, aby nebránil převedení jejich dětí do evangelické školy.

A samozřejmě platili salár. Salarium, tedy plat kazatele, bylo stejně jako příspěvky na provoz sboru rozepsáno rodinám podle jejich sociální situace. Jeho placení bylo pečlivě sledováno v knihách a v případě potřeby důrazně urgová-no. To je dnes těžko představitelné, stejně jako výtky presbyterům a členům sboru za nevhodné chování. Být evangelíkem v 19. století prostě nebylo nijak snadné. Chtělo by se říci: zázrak, že tu prakticky z ničeho vyrostly fungující sbory. Až na to, že víme, že to nebylo „z ničeho“, a že ani my nejsme a nebudeme ponecháni sami sobě.

Jan Mašek

 

Přílohy