Historie sborů - 5.část

 

Sbory a jejich kazatelé v datech. Sbory založené po roce 1948.
Hořovice, Horní Počernice, Kobylisy, Vršovice, Modřany, Sedlec-Prčice, Dejvice, sbor německého jazyka.

poslední aktualizace : 23.2.2020; JM

sbor / od do kazatel od do 2.kazatel
24. Hořovice

založen roku 1949

 

k 1.1.2016 přičleněn k FS Dobříš

Od 1895 KST Žebrák sboru Kliment.

Po r.1920 KST Hořovice sboru Rokycany.

Dřívější KST : Zbiroh (přešla pod Rokycany)

a Kařez .

1934 1943 diakon František Nedbal
1944 1946 Miloslav Dobrkovský
1947 1948 Jan Amos Dvořáček 1947 - zakoupení synagogy
1948 1951 Jan Heller
1953 1955 Zdeněk Škrabal
1956 1988 František Nedbal
1988 1991 Jan Tydlitát
administrace
2001 2005 jáhen Ondřej Pellar administrováno Dagmar Ondříčkovou
2005

Drahomíra Havl.-Dušková

přerušováno 2x mateřskou dovolenou
2009 2010 Anna Šourková při mateřské dovolené f. Duškové
2012 2015 administrace S.Hejzlar při mateřské dovolené f. Duškové
1.1. 2016 konec samost.exist.sboru podobná stránka na evangnetu
25. Horní Počernice založen roku 1950 Od 1931 KST sboru Libeň
1951 1963 Václav Velkoborský
1963 1971 Marie Molnárová
administrace
1975 1979

Marie Linemanová-

Matzenauerová

1981 1987 Miluše Nováková
1988 1990 Martin Prudký poloviční úvazek
1990 2000 Miloslav Plecháček
2000 2005 Mikuláš Vymětal 2004 2005 Olga Mrázková
2006 2006 Miloš Rejchrt
2006 2018 Petr Firbas historie na sborovém webu
2018 Alžběta Hanychová 2018 D.Balcar admin. podobná stránka na evangnetu
26.-27. Kobylisy založen roku 1951

Od 1939 filiální sbor mateř.sb.Libeň.

Původně i členové Jednoty českobratrské v Kobyl.

dřívější KST : Troja

1951 1954 Jan B. Horký
1954 1955 Alena Balabánová
1955 1967 Jaroslav N. Ondra 1960 1967 Bedřich Šurman
1968 1985 Jan Karas
1986 2003 Jiří P. Štorek 2002 2003 Tomáš Drobík
2003 2005 Tomáš Drobík
2005 2016 Miroslav Erdinger 2005 2006 Tomáš Drobík
2006 2011 Miloš Rejchrt
2016 Ondřej Kolář 2011 2016 Ondřej Kolář
podobná stránka na evangnetu
26.-27. Vršovice založen roku 1951 Od 1941 KST sboru Vinohrady.
1950 1952 Vladimír Eiderna
1952 1965 Vilém Jelínek
1966 1967 Petr Pokorný
1968 1971 Jaromír Dus zbaven státního souhlasu
administrace
1976 1995 Michael Otřísal
1995 1997 Bohumil Baštecký
administrace
1999 2013 Jiří Ort
administrace Pavel Kalus
2013 Matěj Opočenský

podobná stránka na evangnetu
28.-29. Modřany založen roku 1956

Od 1942 KST, od 1946 filiální sbor Nuslí.

Dřívější KST : Jílové, Zbraslav.

1949 1951 Vladimír Harych nuselský vikář
Jaroslav Choděra
1954 1975 Vladimír Taich 1956 přifařena Zbraslav od Radotína
administrace
1977 1981 Judit Sládková
administrace
1983 1993 Pavel Klinecký
1993 2019 Zvonek Šorm

administrace 2020
Maroš Klačko
2020 2025

Magdalena Ondrová,

Lukáš Ondra

28.-29. Sedlec-Prčice založen roku 1956

Původně sbor Ev.cír.metodistické.

Přestupem r.1932 vznikla KST Sedlec-P., od 1934 filiální sb. sboru Tábor.

Přestupem r.1932 vznikla KST Sedlčany sboru Benešov, přefařena r.1942 k filiálnímu sb. Sedlec-P.

Dřívější KST : Milešov, Votice, Sedlčany

1933 1945 Josef J. Zákoucký
1948 1961 Arnold Gruhn
administrace
2009 Pavla Jandečková
30. Dejvice založen roku 1965

Od 1925 KST sboru Salvátor

1929 - 1935 přerušena činnost

1948 - 1958 bohoslužby i v Suchdole

1942 1945 Vilém J. Foltin salvátorský vikář pro Dejvice
1957 1959 Jana Opočenská salvátorská vikářka pro Dejvice
1958 1959 Daniel Henych salvátorský vikář pro Dejvice
1959 1971 Jan Čapek napřed salv.vikář pro Dejvice, pak dejvický farář
1971 1991 Daniel Henych
1991 1997 Miloš Rejchrt 1994 1998 Miloslav Nekvasil
1998 2015

Petr Hudec

Abigail Hudcová

2015 administruje Lenka Ridzoňová
2015 2016 Lenka Ridzoňová (0,3 úvazku) podobná stránka na evangnetu
2016 Pavel Ruml 2018
Magdalena Trgalová
31.

Sbor

německého

jazyka

založen roku 1994
1994 1999 Christof Lange
1999 2003 Anne Hudec-Kroniger
2003 2007 Ulrich Biskamp
2007 2008 Helmut Krause
2008 2017

Frank Lessmann-Pfeifer

Andrea Pfeifer

historie na sborovém webu

podobná stránka na evangnetu

2017 E. V. Förster-Blume