Historie sborů - úvod

 

Prameny následujích článků 1.část - 5.část + "Kazatel pro sbory v nouzi"

poslední aktualizace : 18.4.2012; ZS

 

Podkladem pro údaje v následujících pěti článcích jsou hlavně publikace :

Církev v proměnách času 1918 - 1968

Církev v proměnách času 1969 - 1999.

 

Dále údaje o kazatelích sborů na evangnetu.

A v některých přápadech i historické články na sborových webových stránkách.

 

Sbory jsou uvedeny chronologicky podle roku vzniku samostatného sboru. Dále jsou rozděleny do pěti časových období, které jsou zároveň i jistými logickými celky. Pořadová čísla u sborů korespondují s čísly v předchozím článku "Rodokmen sborů".

 

U všech sborů je umožněn přímý přístup na patřičnou stránku evangnetu. Pokud má sbor na svých stránkách historické údaje, je zde i přímý přístup na sborový web.

 

Kazatel pro sbory v nouzi

 

Bratr Miloslav Nekvasil ukončil v roce 1993 své civilní zaměstnání, odešel do důchodu a začal vypomáhat jako diakon, posléze jáhen, ..

Napřed byl dlouho jako druhý farář v Dejvicích. Pak přicházel na jeden rok na různé sbory v nouzi, aby jim pomohl překlenout období hledání nového stabilního faráře. Působil hlavně v Praze, kde prošel pěti sbory, a to je docela rekord, ale byl i mimo Prahu.

období

sbor

1994 - 1998

Dejvice

1998 - 1999 Dobříš
1999 - 2000 Nusle
2000 Ústí / Labem
2001 - 2003 Karlovy Vary
2003 - 2004 Žižkov II
2005 - 2006 Libeň
2007 Ústí / Labem
2008 Nusle