Dopis konventu 2011

 

... všem střediskům Diakonie na území seniorátu

poslední aktualizace : 5.2.2012; ZS

 

Milí přátelé, bratři a sestry, pracovice a pracovníci Ústředí a středisek Diakonie ČCE,

během jednání 1. zasedání 54. konventu Pražského seniorátu jsme se seznámili s prací středisek Diakonie ČCE na území pražského seniorátu. Děkujeme vám za čas, který jste přípravě zpráv věnovali. Naše velká vděčnost ovšem patří vám všem, kteří na jakékoliv pracovní pozici v Diakonii pracujete. V době společensky složité, sociální práci nepříliš nakloněné a finančně velmi podhodnocené dáváte z toho největšího bohatství, které máte, ze své lásky. Podporujete tak ty, kteří již sami ze svých sil a možností nemohou udržovat kvalitu svého života ani svoji lidskou důstojnost. Umožňujete uživatelům vašich služeb lidsky žít a lidsky umírat. I díky vám se tak církev stává ve složitostech dnešního světa srozumitelnější a pozvání Krista k životu v lásce k Bohu i člověku čitelnější. Děkujeme vám za to.

Děkujeme vám za vaši práci. Přejeme vám pro ni mnoho lásky, trpělivosti a sil. Ať vás provází Boží požehnání.

 

Dopis byl jednomyslně přijat.