Pastýřská rada

 

Seniorátní pastýřská rada

poslední aktualizace : 8.11.2015; ZS

oprava chyby v období: 25.1.2018; ZS

 

Seniorátní pastýřská rada má 3 členy volené na 6 let. Alespoň jeden z nich musí být farář a alespoň jeden z nich musí být laik. Musí k nim být i 3 náhradníci. I pro tuto trojici platí stejné pravidlo.

 

 

SHRNUTÍ po konventu 2015: pro následující období by měla SPR pracovat ve složení:

Martin Hrubeš (2013-2019) - laik, Pavla Jandečková (2013-2019)- farářka, Vanda Řezníčková (2012-2018) - laik

Náhradníci: Jiří Ort (2013-2019) - farář; 1. Dalibor Titěra (2015-2021) - laik, 2. Daniela Bísková (2015-2021)

pozn. Na konventu rezignovala Lenka Ridzoňová, na její místo postoupila Vanda Řezníčková.

 

Shrnutí po konventu 2014

Martin Hrubeš - laik, Pavla Jandečková - farářka, Lenka Ridzoňová - farářka

Náhradníci: 1. Jiří Ort - farář, 2. Vanda Řezníčková - laik

 

V roce 2014 rezignoval Pavel Prosek, na jeho místo v SPR postoupila Pavla Jandečková. Třetí náhradník nebyl volen.

 

Následující údaje už patří historii:

Pro období 2013 - 2018 zvolil konvent 2012 pastýřskou radu v tomto složení:

Lydie Mamulová - farářka, Pavel Prosek - laik, Lenka Ridzoňová - farářka.

a náhradníky

1. náhradník - Ivo Mareš; 2. náhradník - Martin Hrubeš; 3. náhradník - Vanda Řezníčková

V roce 2013 došlo k těmto změnám:

Lýdie Mamulová rezignovala z důvodu svého nasazení v církevní supervizi. Na její místo nastoupil náhradník Martin Hrubeš.

Náhradník Ivo Mareš odešel z církevní služby. Proto konvent 2013 provedl následující volby:

Jako třetího řádného člena PR zvolil Martina Hrubeše - laika.

1. náhradníkem byla zvolena farářka Pavla Jandečková, 2. náhradníkem se stal farář Jiří Ort. 3. náhradník zůstává

 

Pro období 2006 - 2012 byli členy pastýřské rady

Pavel Smetana, Pavel Kočnar, Abigail Hudcová.

a náhradníci

1. náhradník - Z.Susa; 2. náhradník – M.Zemánková; 3. náhradník – J.Pechar.