Seniorátní vikáři a faráři

 

Historie seniorátních kazatelů + historie 2 úvazků

 

poslední aktualizace : 5.2.2022; JMS

 

období kazatel poznámky
1.9.2017 - Karel Müller sen.farář pro mládež; plný úvazek
16.11.2014 - 31.12.2021 Jakub Malý

seniorátní farář a sen.f.pro mládež; 1/2 + 1/2

od 2016 seniorátní farář; plný úvazek

11.11.2013 - 31.10.2014 Martina Lukešová seniorátní farářka pro mládež; plný úvazek
1.12.2012 - 31.8.2021 Romana Čunderlíková

seniorátní farářka; 2/3 úvazek; později 1/2 úvazek

mateřská dovolená

1.1.2008 - 10.11.2013 Mikuláš Vymětal seniorátní farář pro mládež; plný úvazek
1.1.2011 - 30.11.2012 Josef Bartošek seniorátní farář; poloviční úvazek
1.1.2008 - 31.12.2011 Petr Špirko seniorátní farář; celý úvazek, poslední rok třetinový
1.10.2005 - 31.12.2007 Mikuláš Vymětal seniorátní farář a sen.f.pro mládež; 1/2 + 1/2
1.11.2002 - 30.5.2005 Daniela Rothkegel seniorátní farářka; poloviční úvazek
1.12.2002 - 31.8.2003 Petr Špirko seniorátní farář; poloviční úvazek
1.9.2000 - 30.6.2002 Miloš Rejchrt seniorátní farář; poloviční úvazek
1.9.1997 - 30.11.2002 Lýdia Mamulová seniorátní farářka; poloviční úvazek
1.4.1990 - 30.6.1995 Zdeněk Škrabal seniorátní vikář
15.2.1980 - 31.8.1981 Dana Rotkovská seniorátní vikářka
16.11.1965 - 31.12.1986 Vilém Jelínek seniorátní vikář; přerušovaně

 

Historie zřízení a naplnění dvou úvazků - seniorátní farář + seniorátní farář pro mládež

 

zřízení - konvent 2006 - synod 2007

první naplnění volbou konvent 2007 - s platností od 1.1.2008

 

rok seniorátní farář seniorátní farář pro mládež
úvazek farář úvazek farář

2008

1 1 MV
2009 1 1 MV
2010 1 1 MV
2011 1/3 + 1/2 PŠ + JB 1 MV
2012 1/2 JB 1 MV
2013 2/3 1 MV
2014 2/3 1 (do podzimu) ML
2015 1/2 + 1/2 RČ + JM 1/2 JM
2016 1 JM
2017 1 JM 1 (od podzimu) KM

2018

1 JM 1 KM
2019 1 JM 1 KM
2020 1 JM 1 KM
2021 1 JM 1 KM
2022 1 KM

Tabulka je přibližná, nejsou v ní přesně uvedené jednotlivé dny či měsíce roku.