Senioráty

 

Členění území naší republiky z hlediska ČCE na senioráty je dáno historicky.

poslední aktualizace : 20.9.2010; ZS

 

Velikostí území odpovídají senioráty přibližně krajům státní správy nebo diecézím Církve římskokatolické.

 

Dvorský dekret z r. 1784 stanovil 10 sborů na jednoho seniora.

Tehdejší senioráty byly dále začleněny do superintendencí augsburského a helvetského vyznání, z nichž každá měla své vlastní senioráty.

Evangelická církev v roce 1918 byla vytvořena 4 superintendencemi : augsburské pro Čechy, helvetské pro Čechy, augsburské pro Moravu a helvetské pro Moravu.

Toto členění zůstalo zachováno do r. 1922.

Roku 1922 byly vytvořeny senioráty nově. V Čechách se vyšlo z helvetské superintendence a sbory a.v. byly přiřazeny podle své polohy. Na Moravě to bylo obráceně. Toto nové rozdělení se snažilo vytvořit senioráty s přibližně stejným počtem sborů.

Z původního Pražského seniorátu byly vytvořeny senioráty Pražský, Podřipský (později Ústecký) a v roce 1925 ještě Plzeňský (nyní Západočeský).

Roku 1953 se musely hranice seniorátů podřídit novým hranicím krajů republiky. Při jejich další změně roku 1960 se už senoiráty neměnily¨.

Informace jsou z publikace Církev v proměnách času, str. 79.