Zpravodaj - ročník 2010

 

Jednotlivá čísla jsou k dispozici přímo i v originále jako přílohy.

Zp06/10       Zp05/10       Zp04/10       Zp03/10       Zp02/10       Zp01/10       Zp07-8/10       Zp09/10       Zp10/10       Zp11/10       Zp12/10      


poslední aktualizace : 1.1.2011; ZS

 

Zpravodaj prosinec 2010

.

M.Luther

Pastorální konference

* Pastorálka se bude konat 14. prosince v 9,00 hodin ve sboru v Kobylisích. Adresa: U Školské zahrady 1/1264. Na programu bude: 1. Kázání - Pavel Klinecký, 2. J. Haluková - Projekt Památky české reformace, 3. host z ekumeny - Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů.

Ze sborů

* Vinohrady - srdečně zveme do Korunní 60 na vánoční trh a vánoční divadlo. V neděli dne 5. 12. od 11,00 do 16,00 hodin ve vstupní hale sborového domu. Ve 14,00 hodin zahraje divadelní soubor Buchty a loutky pohádku pro děti - Andělíček Toníček. Koupí výrobků a dárků podpoříte chráněné dílny a přispějete diakonii ve Stodůlkách na potřebné vybavení.

Seniorát

* Ochranovský sbor zve na přednášku o vztahu M. Luthera a Jednoty bratrské 14. prosince v 19,00 hodin ve sboru na Žižkově, Čajkovského 10. Promluví doc. M. Wernisch.
* Báječnej bál se koná již podvacáté (!) v kulturním středisku Krakov (Těšínská 600, Praha 8). Ze stanice metra Kobylisy autobusy 102 a 177 na zastávku Krakov. Vstupenky v ceně 170 Kč v prodeji v knihkupectvích Kalich a Brána.

Církev

* Seniorátní adventní sbírka je určena na seniorátní fond solidarity. Vaše dary pomohou s úhradou personálního fondu slabších sborů v našem seniorátu.
* O adventních sobotách (27.11, 4.12, 11.12 a 18.12) bude otevřen obchůdek Fair Bio. V obchodě můžete vybrat vánoční dárky a načerpat předvánoční atmosféru. Adresa: Sokolovská 29, Praha 8 – Karlín, 100 metrů od stanice metra Florenc.
* Na adrese www.bibleonline.cz byl spuštěn nový biblický studijní nástroj, který poskytuje přes dvacet různých překladů Bible, pokročilé vyhledávání, komentáře, slovníky a další funkce. Důraz je kladen na jednoduchost a intuitivní ovládání. To vše zdarma a bez instalace.

Úvaha

Advent nepokojných
Jsme netrpěliví, neumíme čekat. Všecko chceme hned: vaříme instantní polévky, nakupujeme na splátky, cloumá s námi zlost, když stojíme v pomalejší frontě. Advent je prý ale právě čas čekání, vyhlížení. Ale víme na co? Co pro nás vlastně znamenají Vánoce?
Místo ztišení a soustředění, ke kterým vybízejí i dlouhé večery, zaplňujeme čas hektickými přípravami. Adventní tichost a soustředěnost jsme nahradili předjímkou Vánoc. Vánoční koncerty se konají už od začátku prosince a Štědrým večerem a rozbalením dárků pak logicky pro mnoho lidí Vánoce končí. - Teď je ještě advent. Může to být příležitost, abychom pravdivěji poznali sami sebe. Abychom se připravili na setkání s Hospodářem, který bude hodnotit, jak jsme naložili se svými hřivnami, ale také bude se svými věrnými slavit, hodovat a radovat se. (Proto se snad největší vánoční svátek jmenuje „Hod Boží“, ne?) Vize Božího příchodu s námi něco má udělat. Dřív se tomu říkalo pokání a obrácení. Přispěje adventnídoba a všechny naše přípravy na Vánoce k posílení naděje, že Boží království je opravdu realitou a že se nás nepokojných a nespokojených týká?

Ester Čašková

.

Zpravodaj listopad 2010Jan Augusta

 

Pastorální konference

* Pastorálka se bude konat 9. listopadu v 9,00 hodin ve sboru v Kobylisích. Adresa: U Školské zahrady 1/1264. Na programu bude: 1. Kázání - Irena Škeříková, 2. Jak vidím svůj sbor - Tomáš Trusina, 3. host z ekumeny - Jiří Unger, tajemník Evangelikální aliance s tématem Díky Bohu, že je pondělí.

Kurz evangelické teologie

* Za vysoké účasti se rozběhl kurz pro budoucí laické kazatele. Listopadové setkání se uskuteční 4. a 6. 11., prosincové 2. a 4. 12.

Ze sborů

* Vinohrady - srdečně zveme do Korunní 60 na vánoční trh a vánoční divadlo. V neděli dne 5. 12. od 11,00 do 16,00 hodin ve vstupní hale sborového domu. Ve 14,00 hodin zahraje divadelní soubor Buchty a loutky pohádku pro děti - Andělíček Toníček. Koupí výrobků a dárků podpoříte chráněné dílny a přispějete diakonii ve Stodůlkách na potřebné vybavení.

Seniorát

* Konvent pražského seniorátu se uskuteční 13. listopadu na Smíchově od 9,00, ulice Na Doubkové 8.
* Seniorátní výbor projednal a schválil, resp. doporučil žádosti o zvýšení úvazku pastorační pracovnice (s. Erdingerová, Kobylisy), pověření k službě ord. kazatele (br. Dus, Braník), opakovanou volbu kazatele (br. Hejzlar, Dobříš). SV dále jednal o situaci se seniorátním fondem solidarity. Vyzývá sbory, aby do 15. 11. podaly žádosti o příspěvky z tohoto fondu na 2. pololetí.
* Prosíme sbory o zaslání programu svátečních bohoslužeb, abychom je uveřejnili v příloze příštího Zpravodaje: seniorat.praha@centrum.cz
* Příští schůze SV: 16. 11.

Církev

* 6. synod českých církví
Leuenberského společenství (Společenství evangelických církví v Evropě – GEKE) se bude konat ve dnech 5. – 6. 11. ve sboru ČCE v Nuslích. Jeho hlavním tématem bude „Výchova k pevným vztahům“.

Úvaha

Slušnost? Nezajímá.
Měl jsem před pár lety drobný spor s jedním člověkem, o čemž jsme vedli korespondenci. On namítal, že ten obrázek (šlo o logo firmy) nemáme právně zaregistrovaný. Pravda, neměli jsme. Takže jsem tak učinil a onomu muži toto sdělil s douškou, že jsem se domníval, že je otázkou slušnosti nezneužívat i po upozornění něčí cizí logo. Písemná odpověď dotyčného zněla doslova: slušnost je něco, co mě nezajímá.
Přiznávám, že už dlouho mě něco tak nerozhodilo jako toto kategorické sdělení. Hledal jsem pak slovo slušnost v moudrých knihách.
Z encyklopedických definic se mi líbí třeba tato: Slušnost jsou "dobré mravy" na základě konsensu. Aha, tady to máme. Konsensus je vlastně smlouva. Smlouva Stará a Nová je tedy (mj.) taky právě o slušnosti.
V našem ekumenickém překladu jsem kupodivu zrovna toto slovo nenašel. Zato v Kralickém znění je tento povzbudivý překlad Přísloví 11,24: Mnohý rozdává štědře, a však přibývá mu více; jiný skoupě drží nad slušnost, ale k chudobě.
Dalibor Titěra

 

Zpravodaj říjen 2010Melanchton

 

Pastorální konference

* Pastorálka se bude konat 12. října v 9,00 hodin ve sboru v Kobylisích. Adresa: U Školské zahrady 1/1264. Na programu bude: 1. Kázání: Lenka Ridzoňová, 2. Jak vidím svůj sbory - Beroun, 3. host z ekumeny přijde z židovské náboženské obce.

Kurz evangelické teologie

* Od podzimu 2010 do jara 2013 bude probíhat ve sboru v Libni, U pošty 6, Praha 8, seniorátní teologický kurz pro laiky. První setkání je plánováno na čtvrtek 7. října v 18,15 a sobotu 9. října v 9,00. Celkem se ve školním roce 2010/2011 uskuteční 8 setkání, vždy první čtvrtek v měsíci a následnou sobotu. Dotazy a případné přihlášky typu last minute: seniorat.praha@centrum.cz

Ze sborů

* Nusle - na místo druhé farářky sboru byla opětovně zvolena Irena Škeříková, a to na 3 roky na poloviční úvazek. V druhé polovině svého úvazku pokračuje v práci spirituála na Evangelické akademii.
Salvátor - far. Svatopluk Karásek je po prodělané mozkové příhodě ve stabilizovaném a zlepšujícím se stavu. Na období od roku 2011 byl zvolen za prvního faráře sboru Pavel Dvořáček, doposavad v Poděbradech.
* Smíchov - v neděli 10. října ve 14,30 bude v kostele Na Doubkové 8 slavnostně odhalen památník Dr. Milady Horákové.

Seniorát

* Konvent pražského seniorátu se uskuteční o týden později, než bylo původně plánováno, tedy 13. listopadu na Smíchově, ulice Na Doubkové 8.
* Biblické hodiny v hebrejštině se čtením 1. Samuelovy se budou konat vždy 1. a 3. neděli v měsíci (3. října., 17. října., 7. listopadu, 21. listopadu., 5. prosince., 19.prosince. atd.) v pracovně seniorátního faráře pro mládež M. Vymětala na
adrese: Korunní 60, Praha 2. Zájemci, kteří si chtějí zlepšit své znalosti hebrejštiny, jsou srdečně zváni!
Seniorátní rodinný den na Hvozdnici proběhl úspěšně. Proto se bude tento den konat i příští rok, tentokrát v Libčicích s programem na řece Vltavě i farní zahradě dne 11. září. 2011.
* Příští schůze SV: 19. října.

Církev

* Ekumenické setkání na hoře Říp - Již počtvrté se 28. října sejdou pod Řípem křesťané z různých církví, aby společně oslavili státní svátek poněkud netradičním způsobem. Akci pořádá Ekumenická rada církví pod názvem Modlitba za domov, tentokrát s podtitulem "Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš." (Kaz 11, 1). Opět je připraven celodenní program s volným vstupem, všichni jsou srdečně zváni!

Úvaha

Jozue ten porazil… Na táboře nás inspirovaly příběhy knihy Jozue. Děti jásají, jak spadlo Jericho i jak si to Hospodin vyřídil s pohanskými králi. Dospělí poslouchají a mají rozpaky… vždyť je to jedna genocida za druhou! Tohle máme poslouchat jako svědectví víry?
Bibli máme klást i rozhořčené otázky. Ale poslouchat i odpovědi: třeba že knihu Jozue sepsali, až když o tu zemi přišli. Spíš než výplod národního obrození tu slyším pokání: Zemi zaslíbenou jsme dostali jak na podnose – a čím vším jsme pak ten svobodný prostor stihli zamořit! Možná je nejvyšší čas s touhle metaforou začít pracovat i ve zdejších luzích a hájích: čím vším jsme stihli zamořit svobodný prostor posledních 20 let? 
Zatím si tu otázku neklademe z babylonského zajetí, ale ve svobodě. Ještě máme čas a příležitost.
Tomáš Trusina

 

Zpravodaj září 2010Pamět.místo Dr.M.Horáková

 

Pastorální konference

* Pastorálka se bude konat 14. září v 9,00 hodin ve sboru v Kobylisích. Adresa: U Školské zahrady 1/1264. Na programu bude: 1. Kázání Pavla Jandečková, 2. Jak vidím svůj sbory - Kobylisy, 3. host z ekumeny - Stanislaw Gora, katolická církev. Přípravný tým tvoří trojice M. Vymětal, J. Pechar a J. Strádal.

Kurz evangelické teologie

* Od podzimu 2010 do jara 2013 bude probíhat ve sboru v Libni, U pošty 6, Praha 8, seniorátní teologický kurz pro laiky. Přihlásilo se 24 zájemců, kteří budou rozdělení do dvou skupin - čtvrteční a sobotní. Během 3 let proběhne celkem 24 výukových bloků (každý rok 8). První setkání je plánováno na čtvrtek 7. října a sobotu 9. října. Absolventi se budou moci po splnění dalších podmínek přihlásit ke zkoušce ordinovaných presbyterů. Případné dotazy a příhlášky na seniorátní mail.

Ze sborů

* Hořovice - od září se vrací z mateřské dovolené do služby Drahomíra Dušková Havlíčková. Anna Šourková přechází do nemocniční kaplanské služby. Z Hořovic dále zvou na čtvrtek 16. září, od 18,00 hodin proběhne literární večer s hostem - básníkem a malířem Pavlem Rejchrtem v pásmu autorského čtení.
* Smíchov - na 10. října se připravuje odhalení památníku Milady Horákové, která byla členkou smíchovského sboru. Autor památníku Olbram Zoubek se zřekl nároku na honorář a cena sochy a stavebních prací bude pouze 250.000 Kč. V současnosti sbor vybral na darech 60.000 Kč a 150.000 Kč získal od sponzorů a městské části Prahy 5. Zbývá už jen 40.000 Kč. Přispět mohou sbory i jednotlivci. více na webových stránkách smíchovského sboru,

Seniorát

* Seniorátní den na legendární Hvozdnici s programem pro všechny generace se uskuteční 12. září. Program bude zahájen ráno bohoslužbou v 9,30, kterou povede Tomáš Trusina, dále bude na programu lesní procházka se sběrem hub a ostružin, rukodílna pro děti, oběd, odpoledne přednáška náměstka syn. seniora D. Ženatého Co znamená vyznávat Krista dnes? V podvečer bude koncert a volný společenský program. Zváni jsou všichni velcí i malí evangelíci a přátelé z Prahy i velmi širokého okolí.
* Již tradiční loučení s prázdninami na Vltavě se odehraje v úterý 14. září - mládež je zvána na podvečerní sjezd Vltavy s grilováním v divoké pražské přírodě. Sraz: v 16 hodin u modřanského jezu, v případě deště sraz v branickém kostele. Program: voda, hry, grilování, biblický program: texty, které bychom raději v Bibli neměli - J. Pechar, M. Vymětal. Rezervní suché šaty s sebou!
* zářijová schůze SV: 21. září.
* Konvent pražského seniorátu se uskuteční o týden později, než bylo původně plánováno, tedy 13. listopadu. Hostitelské role se ochotně ujal smíchovský sbor, ulice Na Doubkové 8.

Církev a diakonie

* V Husově domě probíhá výstava evangelického výtvarného umění z tolerační doby.
* V Třebechovicích p. O. se uskuteční ve dnech 17. a 18. září mezinárodní konference Náboženství a válka ve znamení kalicha.
* Pomozte obětem záplav na severu ČR na účet Diakonie ČCE: 27196349/0800, VS 2010. Pomoci můžete také prostřednictvím dárcovské sms (30 Kč) ve tvaru DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777. Chcete-li pomoci obětem
záplav v Pákistánu, pošlete na číslo 87777 sms ve tvaru DMS POMOCPAKISTAN (Charita).

Úvaha

Památníky pěkně názorně vyprávějí o době, režimu a atmosféře svého vzniku. Jejich ztvárnění a velikost vypovídají o triumfalismu, nebo bolesti, aroganci, nebo pokoře těch, kdo je vztyčují. Nemovitosti a mosty zpravidla přežijí všechny režimy a ideologie, památníky to mají mnohem méně jisté. Příliš provokují a stimulují lidskou paměť. Všechny památníky stojí za povšimnutí. Ty, co stály a stále stojí, ty, co stály, ale už nestojí, i ty, co nikdy nestály a_stále_ještě_nestojí...
Petr Špirko

 

Zpravodaj červenec-srpen 2010Ježíšův hrob

 

Pastorální konference

* Pastorálky v září 2010 - leden 2011 se budou konat ve sboru v Kobylisích. Byl vybrán nový pastorálkový tým v silné sestavě: M. Vymětal, J. Pechar, J. Strádal. První setkání se uskuteční 14. září v 9 hodin, program bud upřesněn
v zářijovém zpravodaji.

Kurz evangelické teologie

* Od podzimu 2010 do jara 2013 bude probíhat ve sboru v Libni, U pošty 6, Praha 8, seniorátní teologický kurz pro laiky. Předběžně je již počtem zájemců naplněna jedna skupina, zvažuje se otevření druhé. Pokud váháte, je možné se ještě během prázdnin ozvat: seniorat.praha@centrum.cz.

Ze sborů

* Sedlec-Prčice zve na husovské slavnosti s bohoslužbou, kde bude kázat P. Jandečková. Místo: Husova kazatelna
u Petrovic (Sedlčansko), úterý 6. července v 16 hodin. Po bohoslužbě proběhne představení muzikálu Jan Hus. vstup volný. Viz www.pachman.cz.
* Smíchov - sbor připravuje ve spolupráci se sochařem Olbramem Zoubkem památník Dr. Milady Horákové v parku před kostelem. Tento projekt můžete podpořit i vy: http://smichov.evangnet.cz

Seniorát

* Dětský letní tábor na Hvozdnici - LAST MINUTE! "Odložte" své děti na pěkný tábor s pestrým programem na evangelické faře! 16.-22. srpna. Poslední volná místa. Přihlášky a další info: hvozdnice@evangnet.cz.
* Do diáře: seniorátní den na Hvozdnici 12. září. pro všechny generace. Program bude zahájen ráno bohoslužbou v 9,30, dále bude na programu lesní procházka, rukodílna pro děti, oběd, odpoledne přednáška náměstka syn. seniora D. Ženatého Co znamená vyznávat Krista dnes? V podvečer bude koncert a volný společenský program. Zváni jsou všichni evangelíci z Prahy i okolí.
* zářijová schůze SV: 21. září

Církev

Výběr z letních pobytů ČCE (více info na www.e-cirkev.cz):
*Workshop výroby hliněné cihly v Šonově

*Relaxačně-pracovní pobyt ve Volyni

*Divadelní pilník v České Lípě

*Mládež ze střední a východní Evropy a sportovní pobyt v Horní Čermné

*Bigbítový kurz v Křižlicích, tamtéž kurzy pro mladší i starší mládež

*Vodácká výprava na Sázavě

*Evangelizační kurz v Bělči

*Sportovně seznamovací pobyt v Herlíkovicích.
www.e-cirkev.cz

Úvaha

Siloe, Katyň a pokání
Polsko postihla letos tragédie, která přesahuje naše české obzory. Mnohé napadla Ježíšova slova z Lukášova evangelia: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“ (Lk 13, 2b-5)
Ježíš dvakrát opakuje „ne, pravím vám“, a pak volá k pokání. Pravdu o Katyni jsem slyšel poprvé kdysi dávno v dětství. Později jsem se tam dostal v době, kdy oficielně vládla lež, ale mí polští přátelé vyprávěli o konkrétních zavražděných
lidech. Nikoho nenapadlo, že jméno Katyń získá po sedmdesáti letech i druhý význam, že katyńská tragédie bude zdvojena. Polský prezident tam jezdil každoročně. Letos tam zamířil naposledy... 
A co dál? Zaslechne někdo Ježíšovu výzvu k pokání, která zazněla po tragédii v Siloe? Jako kdyby začínaly pukat ledy! Ruská státní televize uvedla na prvním programu v hlavním vysílacím čase Wajdův film Katyń a obyčejní Rusové tak
poprvé dostali šanci dozvědět se pravdu. Co běželo hlavou prezidentu Medveděvovi a jeho choti, když klečeli před rakví? Tady se něco začíná měnit. Pokání?
A co my? Ježíš dvakrát opakuje „ne, pravím vám“, a pak nás všechny volá - k pokání. 
Daniel Heller

 

Zpravodaj červen 2010sopka

 

Pastorální konference

* Pastorálka v červnu již proběhla v Čími. Příští se uskuteční až v září, klasicky 2. úterý v měsíci, čili 14. září. Čas bude obvyklý, v 9 hodin, místo a program budou upřesněny v zářijovém zpravodaji.

Kurz evangelické teologie

* Od podzimu 2010 do jara 2013 bude probíhat ve sboru v Libni, U pošty 6, Praha 8, seniorátní teologický kurz pro laiky. Studovat mohou nejen presbyteři, ale všichni členové a přátelé ČCE. Jeho absolventi se budou moci po splnění ostatních podmínek (Řád pro kazatele čl. 17) přihlásit ke zkouškám na ordinovaného presbytera u synodní rady. Podrobnější informace a přihlášky obdržíte na každém farním úřadu v pražském seniorátu. Prosíme, abyste své dotazy a přihlášky podali do 30. června.

Ze sborů

* Hvozdnice - V neděli 6. 6. ve 14,30 bude slavnostně otevřena po kompletní rekonstrukci z fondů EU místní fara - Husův dům. Součástí programu bude mimo jiné exhibiční volejbalové utkání mezi faráři pražského seniorátu a starosty obcí mníšeckého regionu, prohlídka zrekonstruovaných prostor. Na závěr v 17,00 proběhne koncert vážné hudby v podání smyčcového kvarteta "Musica Podberdensis" na farní zahradě.
* Škvorec - V neděli 20. 6. v 16 hodin v evangelickém kostele ve Škvorci zpívá komorní pěvecký sbor Christi duchovní a lidové skladby z 15. a 16. století v hudebním pásmu "Historie s písní". Zazní i skladby W. A. Mozarta a L. Janáčka.
* Dobříš - Srdečně zveme veřejnost na koncert pěveckého sboru "Märkischer Jugendchor" německého gymnázia z Neuruppin (Brandenburg), který se uskuteční ve středu, 16. 6. od 18 hodin v evangelickém kostele na Dobříši. Na programu jsou jak duchovní, tak světské skladby (a capella) od renesance až po moderní žánr (např. Schütz, Monteverdi až po Beatles).
* Libčice - IX. ročník festivalu Tichý hlas pro Svatou zemi. Program začíná ekumenickou bohoslužbou v katolickém kostele v neděli 6. 6. ve 14 hodin. Od 15,15 zazpívá Mišpacha a další umělci, promluví Leo Pavlát, bude instalována výstava "Zmizelí sousedé". Spojení vlakem každou hodinu od 12,41 z Masarykova nádraží (13,41...).

Seniorát

* Dětský letní tábor na Hvozdnici - Hledáte pěkný tábor pro děti na srpen? Na Hvozdnici budeme trávit týden 16.-22. 8., tentokrát se zaměřením na život na vesnici v době národního obrození. Přihlášky a bližší informace na hvozdnické faře, email: hvozdnice@evangnet.cz.
* Do diáře: seniorátní den na Hvozdnici 12. 9. pro všechny generace.
* Pro sbory s partnerskými cizojazyčnými sbory: Připomínáme, že syn. rada vydává ekumenický bulletin v angličtině i němčině s informacemi o dění v naší církvi.
* Sbory se vztahy se Švýcarskem mohou ve spolupráci s fundraiserkou M. Richterovou žádat o dotace na společné aktivity ze Švýcarských fondů.
* červnová schůze SV: 15. 6.

Z církve a diakonie

* Komise žen Ekumenické rady církví v ČR zve dne 17. června 2010 do prostor sboru ČCE na Vinohradech v Korunní 60 k účasti na připravovaném semináři z cyklu Rodina - stavební kámen. Přednášet bude psycholog Jeroným Klimeš, začátek v 8,30, konferenční poplatek 200 Kč. Více informací na www.ekumenickarada.cz.

Modlitba

Upínám se dnes k slavné Trojici, a vzývám Tři v Jednom, Jednoho ve Třech.

Váži se dnes k Němu navždy, mocí víry a Kristova vtělení, jeho křtem v Jordánu,

smrtí na kříži a slavným vzkříšením...amen
Svatý Patrik

 

Zpravodaj květen 2010A.Pilch (1965-2010)

.

 

 

Pastorální konference

* Pastorálka se bude v květnu naposledy konat na Jižním Městě (Donovalská 53) v úterý 11. 5. v 9,00. Na programu: Kázání - Mikuláš Vymětal, Co mě zaujalo - M. Zemánková, Zprávy ze seniorátu - R. Mazur; Klub NASDAR (NAslouchání, SDílení A Rokování) Host: JUDr. Václav Mezřický, Perspektivy globalizace.

* Pozor pozor! Červnová pastorálka začíná už v květnu! Budeme se sjíždět již v pondělí 31. 5. odpoledne do Luhu u Čími k bratru S. Hejzlarovi st. Je třeba se předem přihlásit kvůli zajištění ubytování. Hlavní program bude zahájen v úterý 1. 6., tématem bude biblická práce ve sborech, jako host je zván evangelický teolog a básník Pavel Rejchrt.

Ze sborů

* Hvozdnice - Slavnostní otevření renovovaného fary - Husova domu. V neděli 6.6., ve 14,30 slavnostně otevřen po kompletní rekonstrukci z fondů EU místní fara - Husův dům. Součástí programu bude mimo jiné exhibiční volejbalové utkání mezi faráři pražského seniorátu a starosty obcí mníšeckého regionu, prohlídka zrekonstruovaných prostor. Na závěr v 17,00 proběhne koncert vážné hudby v podání smyčcového kvarteta "Musica Podberdensis" na farní zahradě.
* Radotín - zveme na přednášku soběhrdského faráře P. Tureckého na téma Caravaggio - život a dílo (barokní umění v Itálii okolo roku 1600). Přednáška se uskuteční po bohoslužbách cca v 11,30 v neděli 16.5. Všichni jsou srdečně zváni.

Seniorát

 

 

* Fond solidarity - připomínáme sborům, že lze stále poslat žádost o čerpání. Dále je možné do fondu kontinuálně přispívat.

* Jeronýmova jednota - upozorňujeme sbory, že sbírku na JJ je třeba ukončit do 31. 5. Prosíme, abyste pamatovali na potřeby církve, které výrazně převyšují vybírané prostředky. 
* Pobyt v Chotěboři - rekreace seniorů od 18. - 27. června 2010: Kapacita je naplněna, ale lze se přihlásit jako náhradník.
* Květnová schůze SV: 18. 5.

Z církve a diakonie

* Diakonie ČCE hledá pro uživatele svých služeb byty v Praze ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu. Další informace: telefon: 724 039 455 e-mail: grollova@diakoniecce.cz. * Synod ČCE vyhlašuje pravidelnou svatodušní sbírku pro Diakonii ČCE - 23. května. Letošní sbírka je určena na hospic Citadela ve Valašském Meziříčí a středisko Diakonie v Kloboukách u Brna. Loňská sbírka vynesla 492.000 Kč.

Modlitba

Bože,
jsi tajuplnou bytostí,
která proniká každým prostorem,
i pro nás lidi nekonečným časem.
Ty jsi i nad hranicemi myšlenky,
která se upíná vzhůru.

Byl jsi již před počátkem světa

a rozkázal jsi zmatku, aby se stal ušlechtilým řádem.
Byl jsi dříve, než Země plula v nebeském prostoru.

Skrze tvoji skrytou lásku vše povstalo ke tvé oslavě.

Přijmi naši vděčnou píseň chval...
Co tě vedlo k tomu,

abys neomezeně projevoval svoji moc a dobrotu?

Jaké zářivé světlo vedlo
a vede tvoji sílu a moudrost bez hranic?
Veď mou duši, pozvedni mne svou silou z těžké hlubiny.

Abych bez bázně

a v ohnivém vzmachu přispěl k oslavě tebe!

Neboť Ty jediný umíš naplnit skutečným a čistým nadšením.


podle Ludwiga van Beethovena upravil Roman Mazur

 

Zpravodaj duben 2010Emauzy

 

 

 

Pastorální konference

* Pastorálka se koná opět na Jižním Městě (Donovalská 53) v úterý 13. 4. v 9 hodin. Na programu: Kázání - L. Ridzoňová, Co mě zaujalo - M. Erdinger, Zprávy ze seniorátu - R. Mazur; Klub NASDAR (NAslouchání, SDílení A Rokování) Host: Petr Pokorný, Co je to evangelium (dnes)?

Ze sborů

* Hvozdnice - ze strukturálních fondů EU dorazily na účet sboru všechny slíbené finance. Projekt parkové i farní obnovy je tak úspěšně završen! 6. června se bude konat slavnostní otevření fary.

Modřany - beseda se spisovatelem Ivanem Klímou nejen nad jeho novou knihou Moje šílené století - 20. dubna od 18 hodin.

Seniorát

* Upozorňujeme sbory, že lze stále poslat žádost o čerpání ze sen. fondu solidarity.

* Varhaníci - všech věkových i výkonnostních kategorií (1-10 prstů) jsou zváni na seminář 10. dubna v 10 hodin ve Střešovicích s L. Moravetzem. Přihlášky posílejte na adresu: seniorat.praha@centrum.cz

* 2. květen v Posázaví - vodáckobohoslužebná akce pro mládež: Začne bohoslužbami ve Hvozdnici (autobus vyjíždějící ze Smíchovského nádraží v 8.45 přijede do Hvozdnice v 9.25) a bude pokračovat sjezdem Sázavy z Týnce do Pikovic. Na jaře se Sázava valí rychle, a tak slibuje mnoho sportovních zážitků. Na viděnou se těší P. Špirko a M. Vymětal.

* Seniorátní dětský tábor na Hvozdnici, tentokrát ve stylu zapadlých vlastenců a národního obrození, se bude konat 16. - 21. srpna. Přihlášky a bližší info: hvozdnice@evangnet.cz

* Mezinárodně o prázdninách - evangelická mládež je zvána na tři prázdninové akce, na nichž jsou dosud volná místa: 1. letní výjezd do Rumunska 19.-31.7. Bližší info a přihlášky u faráře Sama Hejzlara: sammy@quick.cz 2. Mezinárodní ekologická brigáda v Horní Krupé 7.-15.8. 3. výlet do Hamburku 25.- 29.8. Informace a přihlášky: mikulas.vymetal@seznam.cz.

* Chotěboř pro důchodce rekreace seniorů od 18. - 27. června 2010. Vítáni jsou senioři všeho věku, přihlášky v každé farní kanceláři.

* Brigáda pro vysokoškoláky: Pojeďte do Chotěboře kombinovaně studovat a přitom vypomáhat v kuchyni - 50:50 i na část pobytu v termínu 18.-27.6. Více u farářky D. Rotkovské: libcice@evangnet.cz

* Jak známo, personální fond na rok 2010 je o 4.000 vyšší. SV dává ke zvážení, zda by kazatelé v době krize jako výraz solidarity zvýšili svůj salární dar tak, aby pokryli zvýšení PF.

* SV také dává ke zvážení sborům, aby kazatelům poskytovaly náhradní volno za "velké" svátky.

* Sen. kurátorka Z. Skuhrová děkuje všem sborům, že v letošním roce vzorně zaslaly sborovou evidenci a hospodaření. Kompletní sestava byla k dispozici již 16.3.

* Dubnová schůze SV: 20. 4.

Z církve

 

 

Ústředí církve má novou internetovou doménu. Původní stránky www.srcce.cz byly nahrazeny stránkami www.e-cirkev.cz.

Úvaha

 

 

 

 

 

Cesta do Emaus
na Velký pátek byl Kristus ukřižován a učedníci se rozprchli. Byli malomyslní. Měli dojem, že je po všem, že na všechno zůstali sami. Velikonoční neděle sice přináší obrat, ale je to obrat váhavý, nejistý, až téměř rozpačitý. Kristus je sice vzkříšen a zjevuje se svým nejbližším, ti jsou však stále ještě v šoku a nechtějí ničemu věřit. V prvních momentech nedůvěřují ženám, že potkaly v hrobu zářící anděly. Později nevěří vlastním očím. To když se Ježíš připojuje ke dvěma učedníkům na cestě do vesnice Emausy. Ti dva s ním dlouho hovoří. Stihnou mu převyprávět vše, co se v pátek odehrálo. Věděli všechno, ale Mistra nepoznali. Teprve na konci cesty při společné večeři se jim otevřely oči. A pochopili, proč jim celou dobu hořelo srdce. Nehoří i nám?

Petr Špirko

 

 

 

Zpravodaj březen 2010Kořeny

 

Pastorální konference

* Pastorálka se v březnu koná opět na Jižním Městě Donovalská 2331/53, v úterý 9. 3. v 9 hodin. Na programu: Kázání - O. Pellar; Co mě zaujalo - P. Firbas, Zprávy ze seniorátu - R. Mazur; Klub NASDAR (NAslouchání,SDílení A Rokování) Host: Ladislav Moravetz, Poklady z evangelického zpěvníkupašijní a velikonoční písně.

Ze sborů

* O udělení statutu misijně podporovaného místa žádá sbor Sedlec-Prčice.
* Br. Jakub Hála ze Strašnic dostal doporučení k vikariátu.
* Farářka A. Hudcová z Dejvic nastupuje v březnu na tříměsíční studijní volno.

Seniorát a seniorátní výbor

* Varhaníci - 10. dubna v 9:00 ve Střešovicích se bude konat varhanický seminář s L. Moravetzem a malým překvapením.
* Fond solidarity - upozorňujeme sbory, že je možné poslat na sen. výbor žádosti o čerpání jako příspěvek na personální fond.
* Chotěboř pro důchodce - každoroční rekreace seniorů od 60 do 105 let na čerstvém vysočinském vzduchu se letos
bude konat 18. - 27. června 2010. Kromě krásné přírody bude připravena přátelská atmosféra a biblický i kulturní program. Přihlášky i s detailními informacemi obdržíte v každé farní kanceláři. Jako každý rok se budeme těšit na
staré známé i nové tváře!
* Brigáda pro vysokoškoláky: Pojeďte kombinovaně studovat na čerstvém vzduchu a pomáhat v chotěbořské kuchyni během pobytu seniorů. Kontaktujte D.Rotkovskou: libcice@evangnet.cz
* Dotazníky a rozpočet posílejte, prosíme, do 15.3. do sen. kanceláře.
* Březnová schůze SV: 16. 3.

Seniorátní konference

V sobotu 20. března se koná na Vinohradech ve sboru ČCE v Korunní 60 seniorátní konference s názvem Co jsou evangelíci? nejen pro evangelíky, ale i pro širokou veřejnost. Vstup volný. Na konferenci promluví: J. Pechar, farář v Braníku: Sedm smrtelných hříchů ČCE. M. Rejchrt, farář v Kobylisích: Evangelické kořeny. D. Heller, psycholog: Existuje evangelická identita? Konferenci uvede ranní pobožností nový senior Roman Mazur.

Úvaha

Křesťanské kořeny Evropy
Život Evropanů strukturují křesťanské svátky. Ani komunisté se neopovážili je zrušit. O to méně si troufli na neděli, památeční den Kristova vzkříšení, zavedený r. 321 císařem Konstantinem. Některými křesťany je dodnes císař Konstantin veleben - jinými zatracován, že vylil do církve jed, když její duchovní autoritu napojil na moc světskou. Evropská civilizace byla silně ovlivněna konstantinovským křesťanstvím v různých jeho podobách, ochotou trestat kacíře ve jménu jedné pravdy a jedné říše, vést války proti jinověrcům i stejnověrcům a cítit se Božími bojovníky. Takzvané křesťanské kořeny jsou hodně různé. A kdo se dovolává Kristova jména, nemá to lehké, protože Kristovo království není na rozdíl od naší civilizace z tohoto světa.
Evropě se po dlouhých bojích povedla výtečná věc - oddělení světské moci od duchovní autority, politiky od náboženství. Kéž to tak zůstane, aby křesťané mohli svobodně vyznávat Krista a Evropská unie hájila svobodu, rovnost, a nebránila bratrství.
Kristus dodnes je živým kořenem pro lidi, kteří v něj věří, nadšeni jeho Duchem živé ovoce Ducha nesou. Sotva může být kořenem pro stát či soustátí, tam se stává pouhým kořením. Je-li polévka zkažená, ani vzácné koření ji nezachrání. 
(redakční výtah z rozhlasové úvahy BBC o evropské ústavě a křesťanských kořenech)
Miloš Rejchrt

 

Zpravodaj únor 2010Zima

 

Pastorální konference

* Pastorálka v únoru se bude konat na Jižním Městě Donovalská 2331/53, v úterý 9. 2. v 9 hodin. Na programu: Kázání - O. Pellar; Co mě zaujalo - L. Ridzoňová, Zprávy ze seniorátu - R. Mazur; Klub NASDAR (NAslouchání,SDílení A Rokování) Host: ředitel Diakonie ČCE D. Šourek - Quo vadis, Diakonia?

Ze sborů

* Křesťan a poslední věci - polovíkendovka pro konfirmandy a mladší mládež proběhne 12.-13.2. ve sboru na Smíchově.
* Šumař na střeše - muzikál o tom, jak čelit těžkostem života s humorem a srdnatostí víry. V rámci filmového klubu mládeže v pondělí 15.2. od 19.00 ve sboru na Vinohradech.

Seniorát a seniorátní výbor

* výsledky adventní sbírky: letošní adventní sbírka do fondu solidarity s finančně slabšími sbory v seniorátu vynesla 49.974 Kč, přispělo 22 sborů. Celkem je ve fondu 102.000 Kč. Sbory mohou podávat sen. výboru žádosti o čerpání.
* Sen. výbor doporučuje faráře P. Tureckého ze Soběhrd k pastorační práci v hospici v Čerčanech, sestru S. Tesařovou z Jarova nemocniční kaplanské službě a S. Mikulíka ze Salvátora k jáhenské praxi. Doporučení k vikariátu dále obdržel D. Antalík (Smíchov).
* SV se vyjádřil souhlasně k návrhu Kladna na zrušení kazatelské stanice v Rakovníku.

* SV doporučil opakované volby D. Rotkovské v Libčicích a D. Brodské v Kladně.
* Seniorátní konference na jaře uskuteční se ve sboru na Vinohradech 20. března, hlavním řečníkem bude farář J. Pechar z Braníka.
* Chotěboř pro důchodce - každoroční rekreace na čerstvém vysočinském vzduchu se letos bude konat 18. - 27. června 2010.
* Únorová schůze SV se bude konat 16. 2. v 18,30 v Libni.

Z církve a ekumeny

* 2. ekumenický Kirchentag 12.- 16.5.2010 v Mnichově, pro laické pracovníky církví i teology. Přihlášky prostřednictvím ERC do 16.2. na www.ekumenickarada.cz
* 26.2.-5.3. Kurz pro mladší mládež. Více na tel.: 224 999 232, nebo mladez@srcce.cz 27.2.-6.3. Herlíkovice - rodinný
pobyt Více na tel.: 224 999 233, nebo vychova@srcce.cz 
* Pobyt pro maminky (odvážní tatínci jsou vítáni!) s dětmi předškolního věku v Herlíkovicích: Téma: „Na oslátku malém, vjíždí KRÁL KRÁLŮ...“ - 20.–27. března 2010 - Více na tel.: 224 999 233, nebo vychova@srcce.cz

Úvaha

Nejsme otroci tržního myšlení "Podobno jest království nebeské zrnu hořčičnému" (malá startovní úvaha člena nového seniorátního výboru).
Dnešní doba příliš nepřeje tomu, co nepřináší okamžitý efekt a co nemáme viditelně před očima. Každá sebemenší vize musí být ihned spojena s vyrovnaným rozpočtem příjmů a výdajů a reálnou kalkulací úspěchu v co nejkratším časovém horizontu. Pro podporu dlouhodobějšího klíčení nepatrného hořčičného semínka, kterým v podobenství Ježíš popisuje nenápadné počátky podivuhodné Boží setby v našem světě, není dnes dost trpělivosti ani v církvi. Propočítáváme, na co sbory mají, a na co ne, a někdy podle toho posuzujeme jejich naději na přežití.

Nezvykněme si na to, je to duchovně nebezpečné. Pokud do našich reálných odhadů nezapočítáme při vší věcnosti také Boží divy, připravíme se o zkušenost duchovního zázraku, kdy zatím skrytá rostlinka překvapivě vyklíčí k životu. Takové střízlivé vyklíčení duchovní naděje a radosti jsme před několika měsíci prožili při instalaci nové kazatelky v malém sboru Sedlec- Prčice a pro mne to byl výborný doping před začátkem funkčního období nového seniorátního výboru. Ani ve sborech ani v seniorátní práci nejsme, díky Bohu, odkázáni na tržní myšlení. Jen si to občas musíme znovu připomínat.
Petr Firbas

 

Zpravodaj leden 2010Otevřené dveře

 

Pastorální konference

* Pastorálka se v lednu koná v obvyklé druhé úterý v měsíci, čili 12. 1. v 9 hodin ve Strašnicích. Na programu: Kázání - P. Špirko; Co mě zaujalo; Zprávy ze seniorátu - R. Mazur; Klub NASDAR (NAslouchání,SDílení A Rokování) Host: R. Matulík - Pohled na naše noviny.

Ze sborů

* Instalace jáhna Ondřeje Pellara na Žižkově I se koná 24. ledna ve 14,30.

Seniorát a seniorátní výbor

* Patronát: SV rozdělil nad sbory patronát v následné konstelaci: 
Mazur+Skuhrová: sbory ostatních členů a náhradníků SV (Horní Počernice, Dejvice, Vinohrady, Střešovice, Benešov, Vršovice, Libčice)
Heller: Braník, Libeň, něm. sbor
Titěra:Kobylisy, Modřany, Strašnice
Erdinger: Nusle, Salvátor, Radotín
Mašek: ŽižkovI, ŽižkovII, Uhříněves
Firbas: Jarov, Hvozdnice, Škvorec
Trusina: Jižní Město, Sedlec– Prčice, Soběhrdy
Čašková:Kliment, Hořovice, Beroun
Pokorný: Kladno, Smíchov, Dobříš
* Instalace seniorátního výboru a uvedení do úřadu nových členů SOM (sen. odboru mládeže) se uskuteční 17. ledna u Martina ve zdi od 19,30 během večerních mládežnických bohoslužeb.
* Lednová schůze SV se bude konat 12. 1. v 18,30 v Libni.

Z církve a ekumeny

* Od 10. do 17. ledna 2010 bude probíhat Alianční týden modliteb. Na něj pak naváže od 18. do 25. ledna 2010 Týden modliteb za jednotu křesťanů.
* Noc otevřených kostelů - Ekumenická rada církví navrhla pro Prahu pondělí 18. ledna. Hlavní myšlenkou této akce je otevřít kostely a synagogy v čase, který nemusí být úplně obvyklý. V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se také často konají společné ekumenické bohoslužby nebo biblické hodiny, což je jedna z variant, jak se do akce zapojit.
* Báječnej bál - tentokrát v maškarním. V pátek 15. ledna od 19 hod., v kulturním domě Krakov, Těšínská 600, Praha 8. Pro mimopražské účastníky bálu je zařízen nocleh (spacáky s sebou). Lístky k prodeji v knihkupectví Kalich, Brána i po skončení martinských bohoslužeb za 170 Kč. Více: prazska-mladez.evangnet.cz
* Farářský kurz s tématem Člověče, kde jsi? se bude konat 25. -29. ledna na ETF UK. Letos jsou k účasti syn. seniorem a syn. kurátorkou vřele povzbuzováni k účasti i ti (a právě ti) kazatelé, kteří se obvykle kurzů nezúčastňují. Sbory jsou v tomtéž listě osloveny, aby omluvily své kazatele z běžných týdenní programů, aby se mohli farářského kurzu zúčastnit.

ÚvahaHodinky

Čas
Rok 2010. My lidé si měříme čas na roky podle slunce, na měsíce podle měsíce, na dny podle střídání světla a tmy. Dny dělíme na hodiny, minuty a vteřiny. Měsíců je do roka 12, dnů do měsíce jak kdy, hodin za den 24, minut do hodiny 60. Vše ostatní počítáme v desítkové soustavě, protože máme 10 prstů. Jen čas se z toho vymyká.
Kde leží začátek času? V dávných dobách se udávala doba podle vlády místního panovníka. V naší části světa jsme si zvykli počítat roky od narození Krista. Dříve se říkalo "Léta Páně …", později "roku … po Kristu" a ještě později "roku… našeho letopočtu", to aby ani Bůh, ani Kristus nebyl připomínán.
Dnes víme, že Kristus se nejspíše narodil o pár let dříve a těžko 24. prosince. Ale už jsme si tak zvykli počítat, takový je náš čas.

Dovedeme čas měřit s až nesmyslnou přesností. A přitom je tolik relativní podle toho, jak ho vnímáme. Čas radosti uteče rychle, čas bolesti skoro stojí. A co teprve Boží čas. Pro nás dlouhé roky, u Boha možná jen jeden den.
A pak ještě podle Kazatele: čas boření a čas stavění, čas setí a čas sklizně, … 
Jednou řekl Ježíš své matce "ještě nenastal můj čas". O Boží chvíli později jeho čas přišel. A pro nás trvá dodnes.
Zdena Skuhrová

Přílohy