Skutečnost 2016

 

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - v klasické podobě i nově strukturované

poslední aktualizace : 16.11.2017; ZS

 

Jsou zde dvě tabulky:

klasické uspořádání
výdaje v nové struktuře

 

Skutečnost 2016

položka částka poznámka
příjmy
seniorátní repartice 393 000,- hlavní zdroj příjmu seniorátu
dary přijaté 900,-
čerpání z fondů 60 000,-
příjmy celkem 453 900,-
výdaje
příspěvek na mzdy 55 200,- seniorátní účetnictví
nájemné 12 000,-

příspěvek na kancelář sboru seniora

cestovné 18 304,-
telefon, poštovné 8 058,-
kancelář 91,-

příspěvek na bydlení

seniorátním farářům

120 000,- částečně fond
občerstvení 3 294,-
ostatní 17 448,-
ostatní byt 3 704,-
personální fond 90 100,- sen.faráři
příspěvky seniorátní akce 14 800,- SEM, sen.dny, grant soc.vyloučení, ...
splátky půjček 50 000,- JJ
výdaje celkem 392 999,-
příjmy - výdaje 60 901,-

 

průběžné položky nerozpočtuje se
celocírkevní repartice 827 600,-

nyní už neprocházejí sen.účetnictvím,

výše dána synodem

JJ celocírkevní 270 341,-
JJ podíl seniorátu 137 000,-
finanční majetek k 31.12.2016
pokladna 1 143,00
běžný účet 344 319,80
celkem 345 462,80
z toho volný (nevázaný) 50 507,53
fondy k 31.12.2016
Fond - sbírka JJ (předem) 5 986,00
Fond seniorátní JJ 2 987,00
Fond Tripolis 10 192,00
Fond faráře pro mládež 30 916,90
Společně žít v míru 74 793,49
Fond pro bydlení sen. farářů 34 313,38
Sen.solid.fond (SSF) 64 270,50
Polévky pro bezdomovce 16 413,00
Potravinová banka 7 521,00
Rezervní fond Chotěboř 32 868,00
Kulturní fond Chotěboř 14 694,00
celkem fondy 294 955,27

 

Schváleno konventem 2017.

Nová struktura seniorátních výdajů - skutečnost 2016

seniorátní kancelář
. . . příspěvek na mzdy - sen.účetní 55 200,- 4600,- x 12
pronájem kanceláře 12 000,- 1 000,- x 12
poštovné 858,-
kancelářské potřeby 91,-
cestovné 14 654,- SV a pastorálky
celkem seniorátní kancelář 82 803,-
seniorátní farář (úvazek 1,0)
PF 90 100,-
příspěvek na bydlení 120 000,- polovina z fondu
příspěvek na telefon a internet 7 200,- 600,- x 12
cestovné 3 650,- celorok Praha
celkem seniorátní farář 220 950,-

farář pro mládež (úvazek 0.33 - či část roku - pokud někdo nastoupí)

PF 0,-
příspěvek na bydlení 0,-
příspěvek na telefon a internet 0,-
cestovné 0,-
celkem farář pro mládež 0,-
Beroun
výdaje za byt 3 704,- pojištění, ...
další výdaje
občerstvení 3 294,-
ostatní 17 448,-
příspěvky na sen.akce 14 800,-
splátky půjček 50 000,- dočasná položka do r.2016
celkem další výdaje 85 542,-
VÝDAJE CELKEM 392 999,-