Skutečnost 2017

 

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně

poslední aktualizace : 14.11.2018; ZS

 

Jsou zde dvě tabulky:

klasické uspořádání
výdaje v nové struktuře

 

Skutečnost 2017

položka částka poznámka
příjmy
seniorátní repartice 402 342,50 hlavní zdroj příjmu seniorátu
dary přijaté 201,-
čerpání z fondů

příjmy celkem 402 543,50
výdaje
příspěvek na mzdy 55 200,- seniorátní účetnictví
nájemné 12 000,-

příspěvek na kancelář sboru seniora

cestovné 20 644,-
telefon, poštovné 11 084,-
kancelář 291,-

příspěvek na bydlení

seniorátním farářům

160 000,-
občerstvení 4 229,-
ostatní 22 209,83
ostatní byt 3 704,-
personální fond 133 400,- sen.faráři
příspěvky seniorátní akce 14 988,28 SEM, sen.dny, grant soc.vyloučení, ...
splátky půjček
JJ - splaceno
výdaje celkem 437 750,11
příjmy - výdaje -35 206,61

 

průběžné položky nerozpočtuje se
celocírkevní repartice 830 300,-

nyní už neprocházejí sen.účetnictvím,

výše dána synodem

JJ celocírkevní 304 235,-
JJ podíl seniorátu 152 000,-

 

Schváleno konventem 2018.

Strukturované seniorátní výdaje - skutečnost 2017

seniorátní kancelář
. . . příspěvek na mzdy - sen.účetní 55 200,- 4600,- x 12
pronájem kanceláře 12 000,- 1 000,- x 12
poštovné 1 484,-
kancelářské potřeby 291,-
cestovné 15 777,- SV a pastorálky
celkem seniorátní kancelář 84 752,-
seniorátní farář (úvazek 1,0)
PF 100 000,-
příspěvek na bydlení 120 000,-
příspěvek na telefon a internet 7 200,- 600,- x 12
cestovné 3 650,- celorok Praha
celkem seniorátní farářka 230 850,-

farářka pro mládež (úvazek 1,00 - 4 měsíce)

PF 33 400,- 100 000,- : 12 x 4
příspěvek na bydlení 40 000,- 10 000,- x 5
příspěvek na telefon a internet 2 400,- 600,- x 4
cestovné 1 217,- 3 650,- : 12 x 4
celkem farářka pro mládež 77 017,-
Beroun
výdaje za byt 3 704,- pojištění, ...
další výdaje
občerstvení 4 229,-
ostatní 22 209,83
příspěvky na sen.akce 14 988,28
celkem další výdaje 41 427,11
VÝDAJE CELKEM 437 750,11