Synod 2016

 

se mimo jiné také zabýval objektem v Truhlářské

Muzeum      


 

poslední aktualizace : 2.12.2016; ZS

 

Truhlářské se věnoval Tisk č. 26. V úvodu je krátké vysvětlení o dosavadním jednání SR:

Synodní rada ČCE na podnět této iniciativní skupiny jednala s radní pro školství, občanskou společnost a spolky Městské části Praha 1 paní Mgr. Evou Špačkovou. Synodní rada byla informována o tom, že MČ Praha 1 má zájem na tom, zmíněný dům zachovat, opravit a upravit tak, aby mohl sloužit jako centrum volnočasových aktivit v Praze 1 se zaměřením na široké spektrum činností pro všechny věkové skupiny. Tento záměr byl vzápětí radou MČ Praha 1 schválen. Jmenovaná paní radní je o historii domu informována, MČ Praha 1 je podle jejího vyjádření nakloněna tomu připomenout ji minimálně pamětní deskou v průčelí a nebrání se ani další spolupráci, např. na zřízení stálé expozice české reformace či na plánovaných volnočasových aktivitách.

a o ustavení komise.

Modlitebna_1861

 

Dále je v tisku přetištěn celý článek z ET-KJ.

Je v něm i další obrázek modlitebny:

 

 

V příloze k tisku je návrh Prof. Bartlové na zřízení Evangelického muzea a získání budovy. (Zde také jako příloha - Muzeum.)

 

Synod po delším jednání přijal návrh:

Synod podporuje iniciativu záchrany objektu Truhlářská 8 v Praze 1 a jeho nové využití ke zřízení stálé expozice dějin evangelíků v ČR.

 


Přílohy