Pastorálky - školní rok 2017/18

 

Co bylo ...

zari      


poslední aktualizace : 13.6.2018; ZS

 

Pastorálky povede Samuel Hejzlar s Daliborem Antalíkem a Lenkou Ridzoňovou

 

Hostitelské sbory se budou střídat po 3 měsících, a to:

Vinohrady (09,10,11); Strašnice (12,01,02); Braník (03,04,05);

"Výletní pastorálka" - červen - Malešice

ze Želivského autobusem č.155 do stanice Rektorská

 

Pořad pro letošek:

9:00 krátké ztišení s modlitbou

seniorátní a další oznámení

9:30 kázání - kazuálie

10:30 nová píseň

přestávka s obědem

12:00 host

změna programu vyhrazena

Vztah k těm, kteří nás vedli ve / k víře

 

datum kázání - kazuálie písně host - téma
12.9. křest dětí - Lenka Ridzoňová - Mk 10, 13-16 zari Daniela Ženatá - časopis Český bratr
10.10.

křest dospělých - Roman Mazur - Ř 14, 8

četl Jakub Malý

rozhovor o křtech, přípravě, připomenutí křtu
14.11. sympozium ETF - 11:00 - 500 let reformace
12.12. konfirmace - David Balcar - Daniel 1

Petr Gallus - práce faráře s konfirmandy

"Dvakrát měř, jednou věř"

9.1. svatba - Maroš Klačko - Ruth 1, části Petr Brodský - svatby u krajanů
13.2. žehnání vojenskému praporu - Pavel Ruml Anna Šourková - práce kaplanů v nemocnicích
13.3. pohřeb - Jaroslav Pechar - Lk 19,10 Tabita Landová - o pohřbech z pohledu praktické teologie
10.4.

otevření rozhledny - Petr Turecký - Mt 5, 1-10

požehnání studánce - J 4,13

doc.Ondrej Prostredník - luterská církev na Slovensku
15.5.

požehnání registrovanému partnerství

Hana Ducho - Kol 3,14

M.Vymětal - ČCE a lidé odlišné sex.orientace
12.6.

liturgie ochranovských sborů

vysluhování Sv.večeře Páně

Eva Šormová a Marta Zemánková

E.Š.: Historie Jednoty bratrské a jejího pražského sboru

Trusina, Balcar: Jak děláme dětské-rodinné bohoslužby

Přílohy