3.zasedání 55.konventu - 2017

 

základní info

poslední aktualizace : 12.10.2017; ZS


datum : 11.11.2017 . . . . . . místo : Jižní Město
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

předsednictvo: Matěj Cháb, Marta Zemánková, Jiří Ort, Taňa Kaminski

zapisovatelé : 
verifikátoři : 
skrutátoři : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
volby : . . seniorátní farář pro mládeži

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

rozeslání materiálů na sbory : 2.10. - tisk č. 0