Dopis seniora k nadcházejícímu konventu

 

prosím, přečtěte ...

 

mail pro konventní poštu : konvent.ps@seznam.cz

 

Staršovstvům sborů Pražského seniorátu ČCE

Praha 8 – Libeň, 2. října 2017

PRŮVODNÍ DOPIS KE SVOLÁNÍ KONVENTU

Milé sestry a milí bratři,

 

ke svolání řádného listopadového zasedání konventu našeho seniorátu si Vám dovolujeme připojit ještě tento průvodní dopis. Prosíme a žádáme Vás, abyste nejpozději na říjnové schůzi svých staršovstev věnovali svou pozornost následujícím záležitostem a následně o výsledcích svého jednání informovali předsedu konventu.

 

1. Je potřeba provést kontrolu seznamu Vašich delegátů na konvent. Učiňte tak prosím na základě přiloženého tisku se jmény delegátů loňského 2. zasedání nového konventu. Tam byly naše sbory podruhé reprezentovány delegáty a náhradníky na konventní cyklus listopad 2015 – říjen 2019. V některých sborech ovšem mohlo dojít ke změnám (delegát přestal být členem staršovstva, nastoupil nebo odešel duchovní...). Proto prosíme o ověření.

2. Každé staršovstvo má zaujmout stanovisko k navrženým změnám Církevního zřízení, změně kazatelského reversu a důležitých liturgických textů, jak jsme o nich byli informováni v srpnové zásilce z ÚCK. Příslušný podklady pro Vaše jednání přikládáme v příloze, nepřehlédněte, prosíme, že dokument obsahuje i odpovědní formulář. V diskusi na konventu se budeme též věnovat tématům „Postavení farářů v církvi“ a „Diskuze o změně názvů církve“ – podklady jsou rovněž v přílohách.

3. Prosíme o připomenutí jmen zesnulých pracovníků církve z řad členů Vašeho sboru za období od posledního konventu (který proběhl v listopadu 2016), aby mohli být vděčně připomenuti na zasedání konventu.

4. Na svých říjnových schůzích také vypracujte a odsouhlaste případné návrhy Vašeho staršovstva pro konvent.


Prosíme, abyste o výsledcích svého jednání kompletně informovali nejpozději do 25. 10. 2017, a raději dříve, současného předsedu konventu Matěje Chába (matej.chab@volny.cz) nebo na mail uvedený nahoře. U delegátů i náhradníků na konvent uveďte, prosíme, celé jméno a aktuální e-mailovou adresu.

 

Za Vaši práci i odpovědi jménem předsednictva konventu i seniorátního výboru děkuje

Roman Mazur