Konvent 2017 - organizační tisky

 

tisky č. 0 a 1 (s vyznačením přítomných konventuálů)

1.var.T0       2.var.T0       tisk T1      


poslední aktualizace : 12.11.2017; ZS

 

Tisk č. 0 : Svolání - pozvánka s programem

 

1. Úvodní pobožnost (Karel Müller)

2. Ustavení zasedání:

 

  • (a) Prezence (Tisk č. 1)
  • (b) přiznání členství farářům, jáhnům a kaplanům ze seniorátu dle případných návrhů (CZ, § 25,1);
  • (c) přiznání členství s hlasem poradním členům církve a přizvaným odborníkům dle případných návrhů;
  • (d) slib poslanců.

 

3. Vzpomínka na zesnulé pracovníky seniorátu

4. Volba zapisovatelů, verifikátorů, skrutátorů

5. Schválení programu, rozhodnutí o výlohách

6. Zpráva předsednictva o plnění usnesení 2. zasedání 55. konventu (Tisk č. 2)

7. Zpráva seniorátního výboru (Tisk č. 3)

8. Volba seniorátního faráře pro mládež Karla Müllera (Tisk č. 13)

9. Zprávy poradních odborů a pracovních skupin (Tisk č. 4)

10. Zpráva pastýřské rady (Tisk č. 5)

11. Zpráva o Jeronýmově jednotě (Tisk č. 6)

12. Volba seniorátního představenstva Jeronýmovy Jednoty

13. Zprávy a pozdravy ze středisek Diakonie (Tisk č. 7)

14. Zpráva o hospodaření seniorátu, návrh rozpočtu na r. 2018, (Tisk č. 8)

15. Návrh repartic na r. 2018 (Tisk č. 9)

16. Zprávy revizorů hospodaření sborů a seniorátního hospodaření (Tisk č. 10)

17. Rozprava ke zprávám a rozhodnutí o nich

18. Projednání návrhů seniorátního výboru a ze sborů (Tisk č. 11)

19. Projednání návrhů z rozpravy

20. Vyjádření konventu k navrženým změnám Církevního zřízení (Tisk č. 12)

21. Závěr (modlitba a píseň)

 

Tisk č. 1 : Seznam poslanců

 

pozn: Byli vyznačeni přítomní konventuálové - nepřítomní jsou ležatě - v galerii je originál tisku.

 

Předsednictvo konventu: Matěj Cháb předseda, Jiří Ort, Marta Zemánková, Tanja Kaminski, místopředsedové; náhradníci: Matěj Opočenský, Pavla Jandečková za faráře a Zdeněk Turek a Tomáš Vokatý za laiky.

Seniorátní výbor: Roman Mazur, senior, Zdena Skuhrová, sen.kurátorka, Petr Firbas, nám. seniora, Daniel

Heller, nám. sen. kurátorky, Tomáš Trusina, nám.seniora, Tomáš Fendrych, nám. sen. kurátorky.

Náhradníci: Lenka Ridzoňová, Pavel Kalus, Jan Mašek, Eva Potměšilová – na uvolněné místo člena SV, který je virilním členem konventu, nenastupují)

Salvátor: Pavel Janeček, kurátor (nastupuje na místo člena SV), Naďa Kočnarová, Meret Bradner, Dušan Kučera

Náhradníci: Jan Kučera, Jiří Čáp

Kliment: David Balcar, farář, Petr Černý (kurátor), David Vilím.

Náhradníci: Matěj Maxa, Tomáš Opočenský

Vinohrady: Ester Čašková, farářka, Matěj Cháb, Jana Šarounová.

Náhradníci: Jakub Šilar, Miloš Lešikar

Žižkov I: Pavel Kalus, farář, Petr Pechar.

Náhradníci: Pavel Novák

Žižkov II: Jaromír Strádal, farář, Eva Potměšilová (kurátorka).

Náhradníci: Daniela Hamrová, Jan Potměšil

Jarov: Elen Plzáková, farářka, Jan Fencl (kurátor).

Náhradníci: Jiří Pytel

Nusle: Marta Zemánková, farářka, Vanda Řezníčková, Jiří Pavelka.

Náhradníci: Zdeněk Chlebeček, Vladimír Kněžek (kurátor)

Jižní Město: Michal Šourek, farář, Daniela Doucková.

Náhradníci: Anna Ambramčuková, Anna Balahura

Braník: Jaroslav Pechar, farář, Jan A. Dus, Marie Procházková.

Náhradníci: Iva Jungwirthová, Ivo Plhák

Modřany: Zvonimír Šorm, farář, Tomáš Mikolášek (kurátor)

Náhradníci: Tomáš Pokorný

Smíchov: Maroš Klačko, Aleš Kratochvíl, Ladislav Wagner.

Náhradníci: Jan Rybář, Michal Hoblík

Radotín: Petr Špirko, farář, Václav Vojíř.

Náhradníci: Ilona Buštová

Střešovice: Pavel Pokorný, farář, M.Hájková (náhradnice za člena SV), Petr Jankovský, Pavel Keprta.

. . . (kvůli pohřbu ve sboru přišli v průběhu jednání, nevím v jakém složení, s jistotou jen P.Pokorný)

Náhradníci:O. Engelhart, L. Kuboň

Dejvice: Pavel Ruml, farář, Věra Tichá, Jan Mašek (kurátor-náhradník za člena SV), Marta Študentová.

Náhradníci: Marta Petříčková, Martin Volný

Libeň: Silvie Rosenová (kurátorka nastupuje za člena SV), František Čunderlík, František Hrdlička

Náhradníci: Eva Mikšíková, Alena Thurzová

Kobylisy: Ondřej Kolář, farář, Jan Bouček, Jan Hon.

Náhradníci: Jan Šotola, Jan Polák

Horní Počernice: Martin Hrubeš (kurátor-náhradník za člena SV) , Štěpán Zbytovský

Náhradníci: Vít Pudlovský, Daniela Bísková

Strašnice: Martin Sabo, farář, Ladislav Janeček, Martin Šubert, Martin Řeháček.

Náhradníci: Jiří Kubias, Zdeněk Drmla

Uhříněves: Jiří Ort, farář, Pavol Bargár, kurátor.

Náhradníci: Daniel Schönfelder

Vršovice: Matěj Opočenský, farář, Tomáš Vokatý, kurátor.

Náhradníci: Tomáš Hrubý, Ondřej Rada

Benešov: Jiří Zavadil (kurátor-náhradník za faráře sboru), Jiří Šíma, Tomáš Dušek,

Náhradník: Miroslava Nulíčková

Beroun: Mikuláš Vymětal, farář, Hana Skleničková, kurátorka.

Náhradníci: Martin Arden

Dobříš: Samuel Hejzlar, farář, Kateřina Vojkůvková, kurátorka

Náhradníci : Ladislav Zvolánek, Václav Semilský

Hvozdnice: Vendula Glancová, farářka, David Řehoř.

Náhradníci: Bohuslav Michal

Kladno: Leonardo Teca, farář, Zdeněk Turek (kurátor).

Náhradníci: Miloslava Pohlová, Oldřich Doseděl

Libčice n. Vltavou:Tomáš Cejp, farář; Dalibor Titěra (kurátor)

Náhradník: Miloš Junek

Sedlec-Prčice: Pavla Jandečková, farářka, František Hodík.

Náhradníci: Petra Bandhauer

Soběhrdy: Petr Turecký, farář, Jan Rataj.

Náhradníci: Pavel Goby

Škvorec: Jindra Ženatá, Marta Levá.

Náhradníci: Soňa Pilná

Zruč nad Sázavou:sbor nemá virilního člena, nezvolil poslance

Německy mluvící sbor: Elisabeth Veronika Förster-Blume, farářka, Tanja Kaminski, kurátorka

Náhradníci:

Kazatelé ve sborech seniorátu: Lýdia Mamulová, Lenka Ridzoňová, Dalibor Antalík, Karel Müler, Jakub Malý

Zástupci mládeže s hlasem poradním: Marie Zemánková, Benjamin Roll

Další navržení členové s hlasem poradním:

Seniorátní pokladní: Olga Poláková;

vikáři: Tomáš Jun, Alžběta Hanychová, Petr Haška

revizorka: Alena Thurzová

emeritní sen.kurátor: Petr Kraus

Přílohy