Konvent 2017 - návrhy a ostatní

 

tisky č. 11 - 13; Tisky 12b a 12c budou rozeslány sborům k další práci

Tisk č.11       Tisk č.11b       Tisk č.12a       Tisk č.12b       Tisk č.12c       Tisk č.13      


poslední aktualizace : 13.11.2017; ZS

 

Tisk č. 11 - Návrhy ze sborů

 

Tisk obsahuje 3 návrhy SV a 6 návrhů ze sborů.

 

Tisk č. 11b - Žádosti sborů Ústeckého seniorátu o konkrétní pomoc v rámci

mezisborových partnerství

. . .

Duchcov – nejpotřebnější ze sborů, které spravuje Tomáš Pavelka (vedle Loun a Žatce). Jde o velmi malý, ale životaschopný sbor. Prostory, ve kterých se sbor doposud schází, jsou značně nevyhovující. Sbor by uvítal výpomoc ochotného člověka či týmu lidí se sháněním nových prostor. (Zjištění možností, popřípadě pomoc se započetím jednání.) Prioritou by byla dobrá veřejná dostupnost nového místa (a samozřejmě důstojná podoba). Případní zájemci mohou sbor početně podpořit návštěvou na bohoslužbách spojenou s prohlídkou města, a následně započít spolupráci při shánění nových bohoslužebných prostor.

Louny – sbor může ohrozit nedostatek financí.

Libkovice pod Řípem – sbor žádá o finanční výpomoc s údržbou varhan.

Jako administrátor sboru Ústeckého seniorátu v Libkovicích pod Řípem si dovoluji vznést prosbu ohledně pomoci s údržbou varhan v libkovickém kostele. Varhany jsou o pět let starší než kostel sám (z r. 1850), byly opraveny docela důkladně, nicméně podle odborníka by potřebovaly údržbu, kterou odhadl asi na 25 tis. Kč. Je to mimořádný nárok na sborový rozpočet, proto volím tuto cestu, kterou mě pověřilo staršovstvo. Děkuji za porozumění i vstřícnost.

S pozdravem Joel Ruml

Třebenice – sbor by uvítal „právníka v záloze“ pro případ, že se ve výhledové budoucnosti stane aktuální otázka prodeje sousedního pozemku.

Žatec – zásadním tématem je oprava kostela. Na místě by byly konzultace se zainteresovaným restaurátorem nebo s člověkem, který se orientuje v oblasti grantů.

 

Tisk č. 12a - Vyjádření ke změnám CZ, ŘK a liturg.textů

 

Tisk obsahuje tabulku s výsledky usnesení jednotlivých staršovstev.

Bylo konstatováno, že tabulka obsahuje chyby:

 

  • ve 4. sloupci jsou prohozeny součty pro a proti, má být pro 18 a proti 11
  • v 5. sloupci je u několika sborů uvedeno "bez stanoviska", přestože toto stanovisko vyjádřily

 

 

Tisk č. 12b - Vyjádření - postavení farářů - otázky a odpovědi

 

Tisk je členěn podle zadaných otázek a obsahuje stanoviska jednotlivých sborů.

 

Tisk č. 12c - Vyjádření - postavení farářů - souhrn

 

Souhrn nejdůležitějších věcí z T12b.

 

Tisk č. 13 - Volba seniorátního faráře pro mládež

 

Volba bratra faráře Karla Müllera jako seniorátního faráře pro mládež, a to na 3 roky.

Přílohy