Rozpočet 2018

 

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně

poslední aktualizace : 16.11.2017; ZS

 

Jsou zde dvě tabulky:

klasický rozpočet
výdaje v nové struktuře

 

Rozpočet 2018

položka částka poznámka
příjmy
seniorátní repartice 487 300,- hlavní zdroj příjmu seniorátu
dary přijaté
čerpání z fondů 120 000,-
příjmy celkem 607 300,-
výdaje
příspěvek na mzdy 55 200,- seniorátní účetnictví
nájemné 12 000,-

příspěvek na kancelář sboru seniora

cestovné 21 800,-
telefon, poštovné 15 200,-
kancelář 500,-

příspěvek na bydlení

seniorátním farářům

240 000,- polovina z fondu bydlení
občerstvení 3 000,-
ostatní 15 000,-
ostatní byt 0,-
personální fond 216 600,- sen.faráři
příspěvky seniorátní akce 28 000,- SOM, sen.dny, grant soc.vyloučení, ...
výdaje celkem 607 300,-
příjmy - výdaje 0,-

 

průběžné položky nerozpočtuje se
celocírkevní repartice 855 600,-

nyní už neprocházejí sen.účetnictvím,

výše dána synodem

JJ celocírkevní
JJ podíl seniorátu

 

Schváleno konventem 2017.

Strukturované seniorátní výdae - rozpočet rok 2018

seniorátní kancelář
. . . příspěvek na mzdy - sen.účetní 55 200,- 4600,- x 12
pronájem kanceláře 12 000,- 1 000,- x 12
poštovné 800,-
kancelářské potřeby 500,-
cestovné 14 500,- SV a pastorálky
celkem seniorátní kancelář 83 000,-
seniorátní farář (úvazek 1,0)
PF 108 300,-
příspěvek na bydlení 120 000,-
příspěvek na telefon a internet 7 200,- 600,- x 12
cestovné 3 650,- celorok Praha
celkem seniorátní farář 239 150,-

farář pro mládež

PF 108 300,-
příspěvek na bydlení 120 000,-
příspěvek na telefon a internet 7 200,-
cestovné 3 650,-
celkem farář pro mládež 239 150,-
Beroun
výdaje za byt 0,- pojištění - k tíži FS Beroun
další výdaje
občerstvení 3 000,-
ostatní 15 000,-
příspěvky na sen.akce 28 000,-
celkem další výdaje 46 000,-
VÝDAJE CELKEM 607 300,-