Skutečnost 2018

 

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně

poslední aktualizace : 15.11.2019; ZS

 

Jsou zde dvě tabulky:

klasický rozpočet
výdaje v nové struktuře

 

Skutečnost 2018

položka částka poznámka
příjmy
seniorátní repartice 487 300,- hlavní zdroj příjmu seniorátu
dary přijaté
čerpání z fondů 120 000,-
příjmy celkem 607 300,-
výdaje
příspěvek na mzdy 55 200,- seniorátní účetnictví
nájemné 12 000,-

příspěvek na kancelář sboru seniora

cestovné 16 616,-
telefon, poštovné 15 004,-
kancelář 322,-

příspěvek na bydlení

seniorátním farářům

240 000,- polovina z fondu bydlení
občerstvení 3 942,-
ostatní 28 247,-
ostatní byt 0,-
personální fond 216 600,- sen.faráři
příspěvky seniorátní akce 15 420,- SOM, sen.dny, grant soc.vyloučení, ...
výdaje celkem 603 351,-
příjmy - výdaje 0,-

 

průběžné položky nerozpočtuje se
celocírkevní repartice 855 600,-

nyní už neprocházejí sen.účetnictvím,

výše dána synodem

 

Schváleno konventem 2019.

Strukturované seniorátní výdaje - skutečnost rok 2018

seniorátní kancelář
. . . příspěvek na mzdy - sen.účetní 55 200,- 4600,- x 12
pronájem kanceláře 12 000,- 1 000,- x 12
poštovné 604,-
kancelářské potřeby 322,-
cestovné 9 316,- SV a pastorálky
celkem seniorátní kancelář 77 442,-
seniorátní farář (úvazek 1,0)
PF 108 300,-
příspěvek na bydlení 120 000,-
příspěvek na telefon a internet 7 200,- 600,- x 12
cestovné 3 650,- celorok Praha
celkem seniorátní farář 239 150,-

farář pro mládež

PF 108 300,-
příspěvek na bydlení 120 000,-
příspěvek na telefon a internet 7 200,-
cestovné 3 650,-
celkem farář pro mládež 239 150,-
Beroun
výdaje za byt 0,- pojištění - k tíži FS Beroun
další výdaje
občerstvení 3 942,-
ostatní 28 247,-
příspěvky na sen.akce 15 420,-
celkem další výdaje 47 609,-
VÝDAJE CELKEM 603 351,-