Zpravodaj - nejnovější čísla - ročník 2018

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu. Vychází těsně před první nedělí v měsíci, prázdninové číslo pak k první neděli prázdnin.

Zp 01/18      


poslední aktualizace : 6.1.2018; ZS

 

Zpravodaj na leden

 

Pastorální konference

* Pastorální konference začíná v úterý 9. ledna v 9:00 hod. a koná se ve strašnickém sboru. Kázání pronese Maroš Klačko, tématický rozhovor se povede o svatbách a hostem bude farář Petr Brodský, který povypráví o „svatebních rejech krajanů“.

Ze sborů a církve

* Seniorátní adventní sbírka na podporu projektu „Oživení Milíčovy kaple“ vynesla téměř 80.000 Kč a bude brzy zaslána pražskému ochranovskému sboru. Všem dárcům děkujeme!

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal (v rámci Grantového systému ČCE) výzvu k podávání žádostí na pod-poru mikroprojektů pro rok 2018. Výzva byla rozeslána do sborů a je spolu s formulářem žádosti a pravidly grantové soutěže vystavena na webu http://mikroprojekty-ps.sweb.cz a na webu Pražského seniorátu. Žádosti podávejte do 15. 2. 2018, případné dotazy směřujte na adresu grantové komise: mikroprojekty-ps@seznam.cz

* Od 7. do 14. ledna probíhá Alianční týden modliteb za obnovu církve. Mnoho sborů se v jeho rámci přidává k různým lokálním aktivitám, o nichž se můžete dozvědět v neděli na bohoslužbách nebo na sborových webech. Obdobně se některé sbory zapojí do Týdne modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 15. ledna.

* Uhříněveský sbor zve na benefiční koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála (oba jsou rovněž členy skupiny Oboroh) ve prospěch Střediska pro zrakově postižené Diakonie ČCE, který se koná v sobotu 20. ledna od 19:30 hod v kapli sboru (Husovo nám. 40).

Mládež

* Tradiční evangelický ples nejen pro mládež „Báječnej bál“ se koná v pátek 19. ledna od 19:00 hod. v KC Zahrada (Malenická 1784/2, Praha 11). Letošním tématem je „Žlutá ponorka“. Vstupenky stojí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.

Biblická úvaha

Snad příští rok ponese ovoce

Potom jim pověděl toto podobenství: „ Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: ‚Hle po tři leta už přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit.‘“ (Lukáš 13,6–9)

Na přelomu kalendářního roku se většina raduje ze všech sil. Chlebíčky a víno, petardy i ohňostroje. Z čeho se radu-jeme? Z konce, nebo ze začátku? Z toho, co jsme vykonali, prožili? Nebo z toho, co je před námi? V tuto chvíli připomínám Ježíšovo podobenství.

Podobenství Pána Ježíše o neplodném fíkovníku zachycuje Boží očekávání i shovívavost. Trpělivost a přímluva zahradníka obrací i náš zrak vpřed a dávají naději, která je zároveň výzvou. Očekává se ovoce. Majitel ve svém sadu fíkovník bez ovoce nepotřebuje. Není užitečný, zbytečně kazí zem. Zahradník se přimlouvá, okope i pohnojí. I když výsledek není jasný.

Je dán další rok, bez záruky na výsledek. Společnosti, církvím i naší církvi, i každému jednotlivci. Šance nechat se ovlivnit, osvobodit mocí Kristovy oběti, aby ovoce našeho života bylo hodné Kristova jména, které neseme.

Pavel Kalus

Přílohy