Zpravodaj - ročník 2018

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu.

Zp 01/18       Zp_02/18       Zp_03/18       Zp_05/18       Zp_04/18       Zp_06/18       Zp_078/18       Zp_09/18       Zp_10/18       Zp_11/18       Zp_12/18      


poslední aktualizace : 30.11.2018; ZS

 

Zpravodaj na prosinec

 

Pastorální konference

* Pastorální konference se bude konat v úterý 11. prosince od 9.00 hod. v modřanském sboru (Písková 263/6). Hostem bude Cyril Havel, kněz, autor a překladatel prací z náboženské pedagogiky. Pronese kázání a bude s námi ho-vořit o katechezi a použití obrazových karet.

Ze sborů a seniorátu

* Konvent - výroční setkání zástupců všech sborů našeho pražského seniorátu – proběhl v sobotu 10. listopadu. Do seniorátního výboru dovolil na 6 let duchovní Davida Balcara a Lenku Ridzoňovou, jako delegáty na synod vyslal na 4 roky Davida Balcara, Jaroslava Pechara, Matěje Chába a Daniela Hellera. Diskutoval např. o postavení farářů nebo přijímání restitučních náhrad.

* Právě probíhající seniorátní adventní sbírka je určena z poloviny na solidární výpomoc Horáckému seniorátu (na nové auto pro jejich seniorátního faráře) a z poloviny na doplnění fondu bydlení našich seniorátních farářů. Sbory prosíme, aby ji zaslaly do 10. ledna na seniorátní účet s var. symbolem XXXX2118 (XXXX je číslo sboru).

* Instalace nové hornopočernické farářky Alžběty Hanychové proběhne v neděli 2. prosince od 15.00 hod. ve vypůjčené modlitebně Církve bratrské (Ve Žlíbku 168/8).

* Vinohradský sbor (Korunní 60) všechny srdečně zve na Adventní trh, konaný v neděli 9. prosince od 11.00 do 15.30 hod. Koupí drobných zajímavých dárků budete moci podpořit chráněné dílny.

* Souhrný přehled svátečních bohoslužeb ve sborech seniorátu bude brzy k dohledání na seniorátním webu:

http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydává v rámci Grantového systému ČCE výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro rok 2019. Výzva bude koncem listopadu rozeslána do sborů a rovněž je spolu s formulářem žádosti a pravidly grantové soutěže vystavena zde: http://mikroprojekty-ps.sweb.cz

Žádosti podávejte do 31. ledna, případné dotazy směřujte na: mikroprojekty-ps@seznam.cz

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 11. prosince od 17.30 hod. do kláštera Emauzy (Vyšehradská 49) na adventní besídku s bilancí práce sekce a výhledem do budoucna, neformálním popovídáním, promítáním fotografií z cest a předvánočním pohoštěním.

* Radio Proglas hledá redaktora pro pražskou redakci s působností v Praze, Středočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji: Předpokládáme VŠ vzdělání nejlépe humanitního typu, všeobecný rozhled, komunikativnost, výbor-nou orientaci v křesťanském prostředí, organizační schopnosti, znalost práce na počítači, řidičské oprávnění B. Zkušenosti s prací v mediální sféře výhodou. Nástup je možný ihned. V případě zájmu pište na: personalie@proglas.cz

K zamyšlení

Advent

Advent je tady. Co kdybychom toto období zkusili vnímat trochu méně jako přípravu na vánoční čas a trochu více jako začátek nového roku, toho našeho, církevního?

Nechme rok občanský dochvátat od Černého Pátku (Black Friday) plného slev přes bohatou štědrovečerní nadílku až k petardám a dělbuchům Silvestra.

Uplynulý církevní rok je tedy za námi. Byl opět ve znamení oslav, neb jsme tu už 100 let. Oslavy byly velkolepé, možná trochu příliš, možná by byl v Pardubicích stačil jenom jeden den. Z pražského seniorátu nás tam moc nebylo. I tak ale byla ČCE v Pardubicích docela sympaticky vidět. Roky předchozí byly též oslavné: připomněly velké okamžiky reformace, které se odehrály před několika sty lety. Znělo nám při tom „semper reformanda“?

Nový církevní rok už tedy odstartoval a ukazuje nepochybně k Pátku. Nikoli černému. Ke startu tohoto nového roku, který bude tentokrát bez velikých oslav, se nám nabízí dvě malá předsevzetí: pojďme se aspoň malinko reformovat. A pomáhejme lidem v naší zemi zbavovat se malosti, ustrašenosti, lpění na zdánlivých jistotách, nedůvěry k novému, jinému, cizímu.

Aby ten další rok byl i bez velkých oslav oslavou Pána Boha.

Tomáš Fendrych


Zpravodaj na listopad

 

Pastorální konference

* Běžná pastorální konference se v listopadu výjimečně nebude konat. Faráři a farářky jsou v obvyklém termínu (13. listopadu od 9.30 do 12.30 hod.) zváni na sympozium ke 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické konané na Evangelické teologické fakultě UK.

Ze sborů a seniorátu

* Konvent - výroční setkání zástupců všech sborů našeho pražského seniorátu – proběhne v sobotu 10. listopadu od 9.00 hod. v kapli libeňského sboru (U Pošty 6). Na programu bude např. volba dvou farářů do seniorátního výboru nebo jednání o zvýšených povinných odvodech pro všechny sbory.

* V kladenském obchodním domě Central (P. Bezruče 3388; druhé patro) bude náš tamější evangelický sbor prezentovat výstavu a jiné zajímavosti o církvi. Rovněž tam bude prodávat výrobky z Diakonie a jiných neziskovek. Akce probíhá po celý listopad, vždy mezi 9.00 a 19.00 hod.

* „Neznámá toleranční modlitebna v Truhlářské ulici 8 v Praze“ – téma, na které v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 15/746) ve čtvrtek 29. listopadu od 19.00 hod. promluví Jan Mašek.

* Instalace nového nuselského faráře Dana Páleníka proběhne v neděli 18. listopadu od 15.00 hod. (Žateckých 1169/11), nové druhé dejvické farářky Magdalény Trgalové v neděli 25. listopadu od 15.00 hod. (Dr. Z. Wintra 15/746) a nové hornopočernické farářky Alžběty Hanychové v neděli 2. prosince od 15.00 hod. ve vypůjčené modlitebně Církve bratrské (Ve Žlíbku 168/8).

Z ekumény

* „Česká příroda: Divoká, krásná a ohrožená“ je téma besedy Ekologické sekce České křesťanské akademie, na níž fotografka Denisa Mikešová prostřednictvím svých fotografií přiblíží živočichy a rostliny České republiky tak, abychom je mohli lépe chránit. Beseda se bude konat v úterý 13. listopadu od 17.30 hod. v přízemí pražského kláštera Emauzy (Vyšehradská 49). Upřímně zvou pořadatelé.

Biblická úvaha

„Pasiž beránky mé...“

(Jan 21,15)

Zabýval jsem se tenhle týden opět textem ze závěru evangelia podle Jana, kde Ježíš mj. pověřuje Petra pastýřskou službou. Vzal jsem si přitom na pomoc román Heinricha Bölla Biliár o půl desáté, v němž tahle evangelijní pasáž hraje klíčovou roli. Zatímco v evangeliu se otázka „Miluješ mne víc než tito?“ odehrává tak trochu ve vzduchoprázdnu, v románu dilema, zda se jako pastýř postavit za bezbranného beránka, řeší jedna z hlavních postav tváří v tvář šikaně, kterou na beránkovi provádějí spolužáci inspirovaní nacistickým násilnictvím. H. Böll tu případně vystihl, že postoje inspirované evangeliem budeme muset vždycky zaujmout uprostřed konkrétní reality tohoto světa.

Kristovo „pasiž beránky mé“ učí vnímat se solidaritou a soucitem lidi bez zastání. Čím dál větší problém je ovšem domluvit se, kteří to jsou. Chceme-li odhalit, čím beránky ohrožuje naše doba, nepomůže nám pouhé poučení z minulosti, protože současné ohrožení přichází často z úplně jiného kouta než v době třeba i nedávné. V tom spočívá lest dějin, které se ovšem nevyhneme, utečeme-li se do církevní soběstřednosti.

Přeji nám tedy, abychom z nesnadných dilemat naší doby neutíkali, nenechali si namluvit, že soucit, který překračuje hranice zaběhaných či vnucovaných škatulek je pouhá naivita. Nevzhlíželi k autoritám, které nahánějí strach, neposlouchali vlastní předsudky ani cizí lhaní, ani se moc neutápěli v starostech o církev. Koneckonců, církev, která moc nepečuje o sebe, ale staví se po bok různě naháněným a bitým beránkům, ta si nejen může být jistá, že ji ocení její Pastýř, ale po čase si (aspoň u někoho) získá renomé i v této časnosti. Renomé rozhodně křesťanštější, než apoštolé a pastýři, kteří vytrubují do církve a světa nesnášenlivost a zastrašování.

Tomáš Trusina

(autor, nynější farář salvátorského sboru, končí v těchto týdnech po 12 letech svou práci v seniorátním výboru Pražského seniorátu ČCE – pozn. red.)

.

Zpravodaj na říjen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference se uskuteční v úterý 9. října od 9:00 hod. ve vršovickém sboru (Tulská 1/14). Hostem bude Pavel Černý z Církve bratrské, který pronese kázání, a bude s našimi faráři a farářkami diskutovat na téma: Co je evangelikální?

Ze sborů a seniorátu

* Pravidelné pololetní setkání kurátorů proběhne v sobotu 6. října od 9:30 hod. ve sboru Žižkov I.

* Zdeněk Susa bude v kladenském sboru (Gen. Klapálka 1394/37) v neděli 7. října po bohoslužbách od 10:18 hod. vyprávět o svých zážitcích z dětství i o zkušenostech s Evangelickou církví, na jejímž vedení se dlouho aktivně podílel: „Církev ani život neřídí manažeři“. Obdobně se bude tamtéž o týden později v neděli 14. října od 13:30 hod. konat beseda s Andreou Hýblovou z kongregace Dcery sv. Pavla „Sestry on-line“ o životě na pomezí online světa a pokoje klášterních modliteb, o práci a komunikaci s lidmi a péči o ně v době sociálních sítí, internetu a médií.

* V neděli 7. října od 15:00 hod. (hodina je oproti oznámení v minulém Zpravodaji posunuta!) bude na slavnostních bohoslužbách do své funkce vinohradského faráře uveden Zdeněk Šorm.

* „Neznámá toleranční modlitebna v Truhlářské ulici 8 v Praze“ – téma, na které v pondělí 15. 10. od 18:00 hod. promluví Marta Procházková Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem v Juditině věži se uskuteční stejná přednáška ještě 29. listopadu od 19:00 hod. v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 15/ 746).

* Noví kazatelé naší církve – úspěšní absolventi povinné vikářské praxe – budou do svých funkcí uvedeni na slavnostních ordinačních bohoslužbách v Ústí nad Labem v neděli 21. října od 15:00 hod. Budou mezi nimi i kazatelé, kteří vykonali svou roční vikariátní praxi v Praze: Alžběta Hanychová, Petr Haška a Tomáš Jun.

* V kladenském obchodním domě Central (P. Bezruče 3388; druhé patro) bude náš tamější evangelický sbor prezentovat výstavu a jiné zajímavosti o církvi. Rovněž tam bude prodávat výrobky z Diakonie a jiných neziskovek. Akce probíhá po celý listopad, vždy mezi 9:00 a 19:00 hod.

* Instalace nového nuselského faráře Dana Páleníka se chystá na neděli 18. listopadu a nové druhé dejvické farářky Magdalény Trgalové na neděli 25. listopadu. Svou práci ve sborech ovšem již konají od září, resp. od října.

Z církve

* O prodlouženém víkendu 27. – 30. září proběhly v Pardubicích oslavy 100 let naší Českobratrské církve evangelické. Záznam ze slavnostních bohoslužeb na Pernštýnském náměstí je ke zhlédnutí v archívu České televize.

* Horácký seniorát prosí staršovstva a sbory našeho seniorátu o příspěvky na auto pro svého seniorátního faráře Filipa Boháče. Doposud užívané vozidlo nečekaně dosloužilo.

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření, která se koná v úterý 9. října od 18:00 hod. ve sboru CČSH v Praze 2 (Resslova 300/6). Kázáním poslouží Jiří Nečas z ČCE, dlouholetý ředitel Ekologické sekce, zpěvem sbor Josef z Malostranského gymnázia. Po bohoslužbě (asi od 19:00 hodin) bude následovat beseda o křesťanských enviromentálních aktivitách s předsedou České křesťanské enviro-mentální sítě Markem Drápalem.

Biblická úvaha

V Matoušově evangeliu, ve 24. kapitole, říká Ježíš: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ Přemýšlím o těch slovech ve dnech všeobecného slavení stých narozenin naší republiky. I ta první republika, která byla mnohým z nás od raného dětství doma dávána za vzor - jako příklad dokonalého či téměř dokonalého státu - pominula. A ani naše současná Česká republika není zřejmě státním útvarem, který bude trvat na věky věků. Uvažujme a rozvažujme, co z toho, v čem žijeme, má šanci stát se součástí věčnosti. A co pomine a navěky zmizí v tzv. „propadlišti dějin“. A co z nás a z našich životů přetrvá a vejde do Jeho království.

Daniel Heller

 

Zpravodaj na září

 

Pastorální konference

* Pastorální konference se uskuteční v úterý 11. září od 9:00 hod. ve vršovickém sboru (Tulská 1/14). Na programu budou bohoslužby s večeří Páně (připravují R. Mazur a T. Trusina) a rozhovor o klíčových kompetencích pro kazatelskou práci.

Ze sborů a seniorátu

* V neděli 16. září od 14:30 hod. bude na slavnostních bohoslužbách do své funkce salvátorského faráře uveden Tomáš Trusina. Obdobně bude Zdeněk Šorm v neděli 7. října od 14:00 hod. uveden do své nové funkce vinohradského faráře.

* Dalšími novými kazateli v seniorátu se stanou od září Dan Páleník (v Nuslích) a od října Magdaléna Trgalová (druhou farářkou v Dejvicích). V Horních Počernicích se chystá volba Alžběty Hanychové, která v případě zvolení nastoupí od listopadu.

* Pravidelné pololetní setkání kurátorů proběhne v sobotu 6. října od 9:30 hod. ve sboru Žižkov I.

* Noví kazatelé naší církve – úspěšní absolventi povinné vikářské praxe – budou do svých funkcí uvedeni na slavnostních ordinačních bohoslužbách v Ústí nad Labem v neděli 21. října odpoledne. Budou mezi nimi i kazatelé, kteří vykonali svou roční vikariátní praxi v Praze: Alžběta Hanychová, Petr Haška a Tomáš Jun.

* Sborům, které plánují žádat o „velký“ církevní grant z Diakonických a rozvojových projektů (a potřebují k tomu vyjádření seniorátního výboru), si dovolujeme připomenout, že schůze výboru se koná 18. září. Bude-li Váš projekt dodán později, nemůžeme garantovat, že výbor své vyjádření stihne poskytnout do konce září.

Z církve

* O prodlouženém víkendu 27. – 30. září proběhnou v Pardubicích oslavy 100 let naší Českobratrské církve evangelické. Podrobný program oslav je k dispozici ve sborech. Všichni jsme srdečně zváni.

* Za Pražský seniorát se chystáme na této slavnosti podpořit svou výpomocí „Pražskou kavárnu“, kterou bude pro všechny účastníky setkání provozovat naše mládež. Jste-li ochotni vyrobit nějaké slané nebo sladké občerstvení a pos-kytnout ho pro tuto příležitost, kontaktujte do 25. září Míšu Maznou (mysakmazplus@gmail. com, 736 789 454) a dohodněte s ní předání či přivezení vašeho příspěvku.

Z ekumény

* Brněnské Centrum naděje a pomoci pořádá „Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství“. Nabízí jak odpolední formu ve čtvrtek (od 13. září), tak kurzy v sobotu (od 15. září). Kurzy probíhají v prostorách Centra naděje a pomoci na Vodní 13 v Brně. Informace a přihlášky: http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr

Biblická úvaha

Blaze člověku, který se neřídí radami svévolníků, (...) nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon (...). Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. (Žalm 1,1-3a)

Každý z nás, kdo se nechá povolat biblickým Bohem, má trojí úkol:

Nejprve najít své životní místo a poslání v blízkosti řeky Božího požehnání. Říci v modlitbě, vyznání, písni a v přijetí svátosti křtu své zásadní životní „ano“ Hospodinu, jeho darům i úkolům.

Potom se máme vědomě a napořád vystavovat realitě Božího působení. Nechat své životy ovlivňovat moudrostí a silou jeho slova. Komunikovat s ním v upřímné modlitbě. Své původní velké „ano“ vůči Pánu Bohu stvrzovat v zápasech se zlem v nás i kolem nás.

A do třetice přinášet životodárný stín a dobré ovoce jeho působení. Ve svých postojích, slovech i činech nechat lidi a svět kolem sebe ochutnat plody Božího působení v nás: lásku, radost, pokoj...

Mimochodem: Víte o tom, že i stromy (!) si navzájem vypomáhají? Existuje podivuhodná kořenovo–houbová symbióza, kterou si vytvářejí stromy stojící ve vzájemné blízkosti. I stromy jsou silnější, když stojí společně v oáze, háji či lese.

Úkol pro jednotlivé křesťany i pro jejich společenství je tento: Díky blízkosti a napojení na prameny Božího požehnání dát světu ochutnat sladké plody i osvěžující stín Boží moci i dobroty.

Roman Mazur

 

Zpravodaj na prázdniny

 

Pastorální konference

* První poprázdninová pastorální konference se uskuteční v úterý 11. září od 9:00 hod. ve vršovickém sboru (Tulská 1/14). Program bude upřesněn později.

* Seniorátní výbor ještě stále hledá pracovní skupinu pro přípravu programů pastorálek ve školním roce 2018/19. Případní zájemci se mohou hlásit u Romana Mazura.

Ze sborů

* Administraci (= zastupující duchovenské vedení) dočasně neobsazených sborů v Benešově a v Horních Počernicích převezmou po prázdninách Jiří Ort, resp. David Balcar.

* Všechny sbory seniorátu měly za úkol do konce prvního pololetí posoudit své nemovitosti. Těm, kteří tak dosud neučinili, si dovolujeme připomenout příslušné podklady, které jsou k nalezení zde: https://bit.ly/2lFS0p5

* Do své funkce salvátorského faráře bude Tomáš Trusina uveden na slavnostních bohoslužbách v neděli 16. září od 14:30 hod.

* Obdobně bude Zdeněk Šorm v neděli 7. října odpoledne uveden do své nové funkce vinohradského faráře.

* Noví začínající faráři a jáhen naší církve budou do svých funkcí uvedeni na slavnostních ordinačních bohoslužbách v Ústí nad Labem v neděli 21. října odpoledne.

Z církve

* O prodlouženém víkendu 27. – 30. září proběhnou v Pardubicích oslavy 100 let naší Českobratrské církve evangelické. Podrobný program oslav je k dispozici ve sborech. Všichni jsme srdečně zváni.

* Za Pražský seniorát se chystáme na této slavnosti podpořit výpomocí naši seniorátní mládež a pardubický sbor, které chystají drobné sladké a slané občerstvení. Bližší praktické informace sdělíme v zářijovém zpravodaji.

Z Diakonie

* Diakonická servisní agentura s.r.o. hledá na částečný úvazek kolegu se zdravotním postižením na pracovní pozici pracovník/ nice technicko-hospodářské správy. Inzerát s podrobnějšími informacemi je k dispozici ve sborech.

 

Modlitba před dovolenou

Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé, když byl k tomu čas –

ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas.

Tys dovedl zavést své učedníky do ústraní, aby si odpočinuli.

V mlčení, tichu a samotě jsi hledal odpočinek pro sebe i pro druhé.

Především dej, abychom Tě o dovolených zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou!

Potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane.

Ať dovedeme být vynalézaví, až budeme hledat ticho, samotu a klid.

Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa, na rozkvetlé louce v podvečer,

na břehu rybníka, na vrcholu hor, v opuštěném kostelíku...

Ať dovedeme být v tichu před Tebou a naslouchat.

Ať dokážeme využít doby své dovolené k tomu, abychom tváří v tvář Tobě samému, Pane,

dovedli zvážit a zhodnotit uplynulý rok, svůj život, svou práci, své jednání,

svůj vztah k nejbližším, k rodičům, k manželce, manželovi, dětem, přátelům, sourozencům...

svoji lásku k Tobě, sílu své víry, životnost své naděje a důvěry.

Ty sám nás veď po našich prázdninových cestách.

Převzato z webu: www.pastorace.cz

Zpravodaj na červen

 

Pastorální konference

* Výletní pastorální konference proběhne v úterý 12. května od 9:00 hod. v rekonstruované Milíčově kapli v Malešicích. Mimo jiné na ní poděkujeme Petrovi Firbasovi, Lýdii Mamulové (odcházejí do důchodu) a Martě Zemánkové (odchází pracovat do Poděbradského seniorátu), za dlouholetou práci v jejich sborech i společenství seniorátu. Rovněž se budeme věnovat tématu rodinných bohoslužeb a společně oslavíme bohoslužby s večeří Páně.

* Seniorátní výbor hledá pracovní skupinu pro přípravu programů pastorálek ve školním roce 2018/19. Zájemci se mohou hlásit u Romana Mazura.

Ze sborů

* Projekt „Přemysl Pitter – člověk pro 21. století,“ který spojuje výstavu, projekci a besedu o jeho životě, proběhne v týdnu od 18. do 23. června (vždy od 13:00 do 19:00 hod.) v synagoze na Palmovce (Ludmilina 601/4). V jeho rámci proběhne v pondělí 18. června od 18:00 zahájení výstavy a projekce dokumentu „Milujte své nepřátele“ a ve čtvrtek 21. června od 18:00 hod. beseda s historikem Pavlem Kosatíkem.

* Sbor Žižkov I nás srdečně zve na hudebně literární pásmo „Země stokrát pokoušená“, které bude provedeno ve čtvrtek 21. června od 17:00 hod. v Betlémské kapli (Prokopova ul.). V programu zazní klasická hudba a ohlasy životních příběhů Jana Jesenia a Karla Staršího ze Žerotína.

Z církve

* Synod Českobratrské církve evangelické, který se sešel v Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, mimo jiné přijal toto prohlášení:

„Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme připustit, aby někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání.

V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili jménem křesťanů.“

Mládež

* V pondělí 18. června se od 18:00 hod. v klubu Zázemí uskuteční panelová diskuze na téma "Slovo". Hosty budou Martin Fendrych, Jana Hofmanová a Martin C. Putna.

* Mládežníci v konfirmačním věku (13 – 16 let) jsou srdečně zváni na mládežnický letní týden Tripolis v termínu 14. -21. července. Zažijí společný týden u Bodamského jezera, a to se švýcarskou a německou mládeží. Program je boha-tý a pestrý, celá akce je dotována. Komunikace probíhá v němčině i v angličtině, náročnější věci jsou tlumočeny do češtiny. Cena pobytu včetně cesty je 4.000 Kč. Na poslední tři volná místa se hlaste u Sama Hejzlara (603 578 108).

K zamyšlení

Pomoz mi, můj Pane, abych nežil planě...

Evangelický zpěvník 384,1

Někdy se dostáváme do situace, kdy jsme bezradní, bojíme se, nevíme jak dál. Pak je na místě volat: „Pomoz mi…“ A dříve či později přijde úleva, řešení. Už samotné volání o pomoc nás zklidní, přesune do Boží blízkosti.

Mám ráda text této písně. Ne tak doprovod. Jsem zvědavá, jak bude vypadat v novém zpěvníku …

Píseň nás ovšem provází nejen v době tísně. Můžeme být zcela v pohodě a přitom žít planě. Vyhýbat se místům, kde nás Pán chce mít.

Například odpuštění je základní věc. A přitom odpustit je těžké. A o odpuštění prosit také. Jedno bez druhého ale nejde.

Ze strachu jsme schopni udělat i ošklivé věci. Strach může být špatný rádce. Když s ním umíme zacházet (a tady se Boží pomoc velice hodí), tak je ovšem strach nezbytný průvodce.

Pane, prosíme, odstraň balvany na cestě být tvým člověkem. To si moc přejeme. Díky.

Zdena Skuhrová

 

Zpravodaj na květen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 15. května od 9:00 hod. v branickém sboru. Hlavním hostem bude farářka Hana Ducho a společným tématem k diskusi otázka žehnání registrovaných partnerství.

* Seniorátní výbor hledá pracovní skupinu pro přípravu programů pastorálek ve školním roce 2018/19. Zájemci se mohou hlásit u Romana Mazura.

Ze sborů

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s Filipem Vosáhlem, o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří. Beseda se bude konat v úterý 15. května od 17:30 hod. v přízemí pražského kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).

* Sbory na Jižním Městě a v Dejvicích srdečně zvou na koncerty syrského klasického kytaristy Aymana Jarjoura v sobotu 19. května od 19:00 hod. v kostele Milíče z Kroměříže (Donovalská 53) a v neděli 20. května od 19:00 hod. v dejvické modlitebně (Dr. Z. Wintra 15). Vstupné je dobrovolné, celý výtěžek koncertů bude předán Středisku humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE a bude použit pro práci se syrskými uprchlíky v táboře Za'atarí na severu Jordánska.

* Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s občanskými sdruženími a s městskou částí Praha Suchdol zvou na Ekumenickou bohoslužbu za krajinu v sobotu 26. května v 15:00 hod. na levém břehu Vltavy, v zahradě nad Sedleckými skalami (50°08'22.1"N 14°23'32.4"E). Kázáním poslouží Tomáš Cejp, evangelický farář z Libčic nad Vltavou. Po bohoslužbě následuje beseda na téma "Divoká příroda kultura", kterou uvede zástupce ředi-tele Národního parku České Švýcarsko Handrij Härtel.

* Mikroprojekty Pražského seniorátu byly letos, s malým krácením, poskytnuty všem šesti žadatelům, tedy sborům v Benešově, Dobříši, Praze-Jarovu, Kladnu, na Smíchově a ve Vršovicích. Připomínáme těm, kteří získali odklad na vyúčtování a zprávu za loňský rok, že konečným termínem je 31. květen.

* Německý pěvecký sbor Stutt-garter Hymnus-Chorknaben hledá místo, kde by mohl vystoupit v úterý 11. 6. příštího roku 2019. V případě zájmu kontaktujte Emanuele Scobela: scobel@hymnus.de

Mládež

* V sobotu 12. května se koná od 12:00 hod. SOMCUP – turnaj ve futsale (ZŠ Plamínkové, Praha 4) a od 19:00 hod. SOMFEST – vystoupení několika hudebních skupin (ve studentském klubu Celetná, Celetná 20).

* Další mládežnické Deskohraní proběhne v sobotu 19. května od 15:00 hod. v libeňském sboru (U Pošty 6).

Biblická úvaha

Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?

Skutky 1,6

Tuto otázku položili učedníci Ježíšovi ve chvíli loučení, těsně před jeho návratem k Bohu. Jan Kalvín žertuje, že má tolik chyb, kolik má slov. Přehání. Přinejmenším oslovení je správně.

„Už v tomto čase?“ Ne, v tomto čase se Ježíšovo a Boží království ještě plně neustaví. Přichází totiž podivuhodný mezičas příběhu vztahu mezi Bohem a lidmi. Epocha, ve které budou ve spolupráci s Božím Duchem roznášet semínka Božího království (lásku, radost, pokoj...) do světa právě Ježíšovi následovníci. Jak dlouho bude tato epocha trvat, zůstane prvním i následujícím generacím křesťanů ukryto.

„Obnovit království?“ V tomto období nepůjde o radikální politický či dokonce kosmický převrat. Namísto velké revoluce přichází čas postupného a pomalého prokvašování všeho lidského vyprávěním fascinujícího Ježíšova příběhu a přijímáním jeho důsledků do lidských srdcí i společenství.

„Pro Izrael?“ Kristův vliv se neomezí jen na území Izraele. Evangelium se sice začne šířit v Jeruzalémě a Judsku, ale pak vyrazí společně s učedníky nejprve do pohrdaného Samařska, a pak ještě mnohem dál, k dalším národům celého světa! Křesťanství se až dodnes dokáže vtělit do jakékoli kultury, šíří se jak demograficky tak cestou oslovení úplně nových lidí a skupin...

Roman Mazur


Zpravodaj na duben

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 10. dubna od 9:00 hod. v Braníku (Modřanská 118; stanice MHD „Přístaviště“). Hostem bude slovenský evangelický teolog Ondrej Prostredník.

Ze sborů

* V posledních týdnech jsme se rozloučili s třemi důležitými farářskými osobnostmi našeho seniorátu i celé církve – s Jiřím Otterem (17. února ve Strašnicích), Danielem Henychem (9. března v Dejvicích), Alfrédem Kocábem (22. března u Salvátora). Všem třem bylo dáno přinášet ovoce moudrého a radostného života z evangelia až do vysokého věku. Jsme za ně Pánu Bohu velmi vděčni.

* Kladenský sbor (gen. Klapálka 1394/37) zve na setkání s řádovou sestrou Klárou Marií (Blankou Stráníkovou) o terénní práci na pomoc ženám v prostituci: Obchodování s lidmi a novodobé otroctví. Koná se v pondělí 9. dubna 18:00 hod.

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země, která bude v úterý 10. dubna od 18:00 v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu). Kázáním poslouží Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty UK, zpěvem pěvecký sbor Gabriel.

* Klimentský sbor zve na Večer s hostem, který bude ve čtvrtek 26. dubna od 19:00 hod. ve sborovém sále v Klimentské 18 (3. patro). Hostem bude historička Marta Holečková, která bude mluvit na téma „Jak být svobodný v době nesvo-body - několik příkladů ze soudobých církevních dějin.“

* Nabídka z Dobříše: Zájemcům o aktivní členství ve sboru ČCE v Dobříši nabízíme k dlouhodobému pronájmu vilku v klidné části centra Dobříše (byt 5+1 se zahradou), rodina s dětmi vítána. Bližší informace u Samuela Hejzlara, tel: 603 578 108.

* Všechny seniory srdečně zveme na rekreaci v Chotěboři, která proběhne od 9. do 17. června s tématem „V tvé síle, Pane Bože můj...“ Podrobnější informace a přihlášky žádejte ve svých sborech.

Mládež

* Další setkání cyklu „Pane, nauč nás modlit se“ nejen pro mládež proběhne ve středu 11. dubna od 18:00 hod. ve strašnickém sboru (Kralická 1001/4).

* Jarní dny mládeže, společná akce mládeže pražského a libereckého seniorátu, se konají od 20. do 22. dubna v České Lípě. Na programu bude téma: Pouhou vírou? Bližší informace např. zde:

http://prazska-mladez.evangnet.cz

nebo na facebookové stránce Pražská evangelická mládež.

Reakce

„Milý bratře Tomáši Trusino“…

Asi by mě dost překvapilo, kdyby mí katoličtí kamarádi uveřejnili v katolickém tisku dopis, ve kterém žalují našemu synodnímu seniorovi třeba na někoho z našeho seniorátního výboru. Připadalo by mi to dost nepatřičné.

Je velmi snadné označit někoho vstřícným ke krajní pravici a k nacionalismu. Je ovšem neméně snadné označit někoho za extrémní levici a internacionalistu. Snadné to je, ale k ničemu. Nevede se žádný rozhovor, názory se nezkorigují, příkopy se jen prohloubí.

Pevně věřím a doufám, že pod milostí je levice i pravice, církevní funkcionář, nevěřící i heretik a dokonce i ti, kteří se sami pokládají za soudce.

Pavel Zoubek

(reakce na úvahu Tomáše Trusiny z březnového čísla zpravodaje)

Modlitba

Nejsme už více svoji, jsme tví.

Postav nás, kam chceš,

spoj nás, s kým chceš.

Buď Pánem v naší radosti

i v bolesti a v utrpení.

Buď Pánem naší práce pro tebe

i našeho odpočinku.

Buď Pánem v našem ponížení

i povýšení pro tebe.

Buď Pánem naší chudoby

i našeho bohatství.

Buď Pánem našeho života

i našeho umírání a smrti.

Svobodně a z celého srdce dáváme

vše naše tobě k dispozici,

obnovujeme smlouvu svého křtu

a přidáváme k tomu

své radostné: Amen.

(Modlitba z velikonoční liturgie obnovy křestních vyznání)

 

Zpravodaj na březen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 13. března od 9:00 hod. v Braníku (Modřanská 1821/118; stanice MHD „Přístaviště“). Tématem bude tentokrát pohřeb. Kázání pronese Jaroslav Pechar, hostem bude Tabita Landová z katedry praktické teologie ETF UK.

Ze sborů a církve

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s Marianem Páleníkem, předsedou správní rady Přátel přírody, o dolním Labi a záměrech stavět na něm jezy. Koná se v úterý 13. března od 17:30 hod. v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).

* Klimentský sbor zve na Večer s hostem, a to ve čtvrtek 22. března od 19:00 hod. ve sborovém sále (Klimentská 18, 3. patro). Hostem bude hlavní psycholog vězeňské služby ČR Václav Jiřička, který bude mluvit na téma Vina a trest očima vězeňského psychologa.

* Jarní seniorátní konference proběhne v pátek 23. března od 17:00 do 20:00 hod. ve vinohradském sboru (Korunní 60). Téma „Síla a slabost českého evangelictví“ otevřou svými příspěvky Eva Zadražilová, Josef Šlerka a host z Římskokatolické církve (zatím nepotvrzen). Do následné panelové diskuse se budou moci zapojit všichni zúčastnění.

* Všechny seniory srdečně zveme na rekreaci v Chotěboři, která proběhne od 9. do 17. června s tématem „V tvé síle, Pane Bože můj...“ Podrobnější informace a přihlášky žádejte ve svých sborech.

Mládež

* Další setkání cyklu „Pane, nauč nás modlit se“ nejen pro mládež proběhne v úterý 6. března od 19:00 hod. v libeň-ském sboru (U pošty 1098/6).

* Setkání Všeliké mládeže se uskuteční v pondělí 12. března od 18:45 hod. ve vinohradském sboru (Korunní 1440/60).

Biblická úvaha

„Milý bratře Františku“…

Připojil jsem se s jistým zpožděním k dopisu papeži Františkovi, v němž ho skupina katolických laiků prosí, aby nepro-dlužoval mandát pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi (www.odduka2018.cz).

Dopis jako zásadní důvody uvádí mj. jeho kroky na politické scéně - „objetí“ s předchozím i současným prezidentem, antiimigrační postoje a s tím spojenou nekritickou vstřícnost ke krajní pravici a nacionalismu. V debatách přitom zaznělo, že jde o vnitřní věc římskokatolické církve a evangelíci se nemají co k takové iniciativě připojovat. Nemyslím si to. Dopis sám počítá se signatáři z ekumeny. A především, pražský kardinál je vnímán nemalou částí veřejnosti jako reprezentant názorů všech křesťanů.

Jsme v na cestě k Velikonocům. Přitom bývá dobrým zvykem procházet příběhem Ježíšovy velikonoční cesty. Cítíme se přitom většinou nablízku Ježíšovým zápasům a utrpení, hanbíme se za nevěru jeho učedníků, přiznáváme tu svou. Po staletích, co tu církev funguje, bychom však paletu rolí, v nichž se můžeme nalézat, měli přece jen rozšířit. Třeba i o saduceje, pragmatické konzervativce, z jejichž řad se rekrutovaly velekněžské kruhy. Právě jim byl Ježíš trnem v oku. Projevy podobného mocenského konzervativismu se ovšem objevují i uprostřed církve Kristovy (viz Dostojevského Velký inkvizitor, anebo Žalm Kaifášův, Svítá č. 30). Pokud se jim nezačneme vědomě a nahlas stavět – třebas i napříč ekumenou – ocitneme se posléze už ne po boku Ježíšovi – ale v řadách podporovatelů zduřelé náboženské instituce, kteří pomáhají autentické poselství Kristova evangelia umlčet.

Tomáš Trusina

 

Zpravodaj na únor

 

Pastorální konference

* Pastorální konference začne v úterý 13. února v 9:00 hod. ve Strašnicích. Kázání k žehnání praporu pronese farář a vojenský kaplan Pavel Ruml, o práci v nemocnicích budeme diskutovat s Annou Šourkovou, předsedkyní Asociace nemocničních kaplanů.

Ze sborů a církve

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal (v rámci grantového systému ČCE) výzvu k podávání žádostí na pod-poru mikroprojektů pro rok 2018. Žádosti podávejte do 15. února, případné dotazy směřujte na adresu grantové komise:

mikroprojekty-ps@seznam.cz

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s hydrologem Janem Daňhelkou z Českého hydro-meteorologického ústavu o problému hrozícího sucha. Beseda proběhne v úterý 13. února od 17:30 hod. v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).

* Do 15. března je ze strany farních sborů potřeba vyplnit evidenční dotazníky a výkazy hospodaření. Podrobnosti najdete ve sborové zásilce z ústředí.

* Všechny seniory srdečně zveme na rekreaci v Chotě-boři, která proběhne od 9. do 17. června s tématem „V tvé síle, Pane Bože můj...“ Podrobnější informace a přihlášky žádejte ve svých sborech.

Mládež

* Ve dnech 6. – 8. února proběhne setkání s korejskou mládeží, 24. února Deskohraní v salvátorském sboru. Bližší informace hledejte zde: prazska-mladez.evangnet.cz

Biblická úvaha

Vyvolte si dnes!

První měsíc nového roku byl ve znamení voleb. A já u voleb ještě zůstanu.

V závěru dlouhého příběhu o cestě do zaslíbené země najdeme vyprávění o obnově Smlouvy (Joz 24). Jozue připo-míná všechny veliké Hospodinovy skutky, které dovedly Izrael až do zaslíbené země. Není tedy samozřejmé, že se po tolika zkušenostech budou Izraelci Hospodina držet? Není Jozuova výzva zbytečná? „Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit.“ (Joz 24,15). Jozue ví, co dělá. Vždy znovu je třeba si připomínat toho, k němuž jsme se přihlásili, stejně tak i to, zač všechno mu vděčíme.

Ty další Jozuem předkládané možnosti, jak se v životě zařídit a na co vsadit, nejsou ani zdaleka minulostí. Jen musíme odkrýt závoj času, abychom pochopili, že i před nás klade Jozue nárok: „Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda bož-stvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem a v Egyptě, nebo božstvům Emorejců?“

Je možno vsadit po babylonsku na vlastní schopnosti – rozklíčovat zákonitosti nebes, složitost světa, zhodnotit a na-plánovat jak dál. Copak dnes ze všech stran na člověka neútočí vědecky podložená a zaručená řešení osobních i celo-společenských problémů?

Kanaánci a jejich přírodní božstva? Vlastně nešlo o nic jiného, než si zajistit dobré bydlo a co nejvíce si užít. Ani tady není tak těžké najít souvislost s dneškem. Kolik snahy dokáže člověk vynaložit k zajištění blahobytu! A co všechno jsou lidé ochotní udělat pro dosažení toho pravého prožitku.

Egyptským řešením bylo spolehnout se na moc a bezpodmínečnou nadvládu. Copak tohle je dnes pasé? Mít nad druhým člověkem vrch, moci ho ovládat, diktovat, jak bude žít?

To jsou možnosti, které se nabízejí. Proti nim stojí Hospodin se svým absolutním nárokem, se svým Desaterem a ano, Ježíš s přikázáním lásky.

Tak to k těm volbám.

Eva Potměšilová

 

Zpravodaj na leden

 

Pastorální konference

* Pastorální konference začíná v úterý 9. ledna v 9:00 hod. a koná se ve strašnickém sboru. Kázání pronese Maroš Klačko, tématický rozhovor se povede o svatbách a hostem bude farář Petr Brodský, který povypráví o „svatebních rejech krajanů“.

Ze sborů a církve

* Seniorátní adventní sbírka na podporu projektu „Oživení Milíčovy kaple“ vynesla téměř 80.000 Kč a bude brzy zaslána pražskému ochranovskému sboru. Všem dárcům děkujeme!

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal (v rámci Grantového systému ČCE) výzvu k podávání žádostí na pod-poru mikroprojektů pro rok 2018. Výzva byla rozeslána do sborů a je spolu s formulářem žádosti a pravidly grantové soutěže vystavena na webu http://mikroprojekty-ps.sweb.cz a na webu Pražského seniorátu. Žádosti podávejte do 15. 2. 2018, případné dotazy směřujte na adresu grantové komise: mikroprojekty-ps@seznam.cz

* Od 7. do 14. ledna probíhá Alianční týden modliteb za obnovu církve. Mnoho sborů se v jeho rámci přidává k různým lokálním aktivitám, o nichž se můžete dozvědět v neděli na bohoslužbách nebo na sborových webech. Obdobně se některé sbory zapojí do Týdne modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 15. ledna.

* Uhříněveský sbor zve na benefiční koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála (oba jsou rovněž členy skupiny Oboroh) ve prospěch Střediska pro zrakově postižené Diakonie ČCE, který se koná v sobotu 20. ledna od 19:30 hod v kapli sboru (Husovo nám. 40).

Mládež

* Tradiční evangelický ples nejen pro mládež „Báječnej bál“ se koná v pátek 19. ledna od 19:00 hod. v KC Zahrada (Malenická 1784/2, Praha 11). Letošním tématem je „Žlutá ponorka“. Vstupenky stojí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.

Biblická úvaha

Snad příští rok ponese ovoce

Potom jim pověděl toto podobenství: „ Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: ‚Hle po tři leta už přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit.‘“ (Lukáš 13,6–9)

Na přelomu kalendářního roku se většina raduje ze všech sil. Chlebíčky a víno, petardy i ohňostroje. Z čeho se radu-jeme? Z konce, nebo ze začátku? Z toho, co jsme vykonali, prožili? Nebo z toho, co je před námi? V tuto chvíli připomínám Ježíšovo podobenství.

Podobenství Pána Ježíše o neplodném fíkovníku zachycuje Boží očekávání i shovívavost. Trpělivost a přímluva zahradníka obrací i náš zrak vpřed a dávají naději, která je zároveň výzvou. Očekává se ovoce. Majitel ve svém sadu fíkovník bez ovoce nepotřebuje. Není užitečný, zbytečně kazí zem. Zahradník se přimlouvá, okope i pohnojí. I když výsledek není jasný.

Je dán další rok, bez záruky na výsledek. Společnosti, církvím i naší církvi, i každému jednotlivci. Šance nechat se ovlivnit, osvobodit mocí Kristovy oběti, aby ovoce našeho života bylo hodné Kristova jména, které neseme.

Pavel Kalus

Přílohy