4.zasedání 55.konventu - 2018

 

základní info

poslední aktualizace : 17.9.2018; ZS


datum : 10.11.2018 . . . . . . místo : LIBEŇ
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

předsednictvo: Matěj Cháb, Jiří Ort, Matěj Opočenský, Tanja Kaminski

zapisovatelé : 
verifikátoři : 
skrutátoři : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
volby : . . 1. a 2. náměstek seniora + 2. náhradník (farář/ka) - na 6 let (viz SV)

. . . . . . . . poslanci na synod - 1 farář + 2 laici - na 4 roky (viz Synodálové)

. . . . . . . . náhradníci na synod - 1 farář + 2 laici - na 4 roky

. . . . . . . . seniorátní revizoři - 10 revizorů - na 2 roky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

rozeslání materiálů na sbory :

13.9. rozeslány prvotní informace ke konventu a seznam konventuálů ke kontrole