Co, kdo má připravit

 

Info pro všechny sbory

poslední aktualizace : 8.9.2018; ZS

Konvent bude ve sboru Libeň

Všechny sbory

všechny výstupy zasílat předsedovi konventu

do 30.9.2018 - Matěj Cháb (Vinohrady)

seznam konventuálů

případné změny

jména zemřelých sborových pracovníků
případné návrhy na konvent zaslat i na SV
Patronátní sbory

středisek Diakonie

zprávy o činnosti středisek připomenout svým střediskům
Matěj Cháb

zpráva předsednictva konventu

Matěj Cháb výsledek průzkumu pro volby do SV
SV zpráva SV
případné návrhy SV na konvent
L.Kalina zpráva - potravinové projekty hotovo
K.Müller zpráva sen far. pro mládež
Pastýřská rada zpráva pastýřské rady
Poradní odbory

zprávy - SOM (B.Roll)

? SEM

Chotěboř-senioři (L.Teca)

grantová komise (J.Mašek)

Truhlářská (J.Mašek)

předseda sen.JJ Zpráva JJ (S.Hejzlar)
střediska Diakonie zprávy o činnosti
hospodářské zprávy
revizoři zápis z revize sen.hospodaření
senior za SV souhrn ze senior.revizí na sborech

Skuhrová, Poláková

za SV

Zpráva o hospodaření

skutečnost 2017

rozpočet 2019,

rozvaha a výsledovka 2017

komentář

Skuhrová za SV Zpráva o hospodaření SSF
Skuhrová za SV Návrh rozpisu repartic bude předjednán na setkání kurátorů