Konvent 2018 - hospodářské tisky

 

tisky č.10, 11, 12

T10       T11       T12a       T12b      


poslední aktualizace : 12.11.2018; ZS

 

Hospodářské tisky nebyly na konventu čteny, pouze uvedeny, popř. doplněny.

 

Tisk č. 10 - Zpráva o hospodaření, rozpočet

Struktura tisku:

➢ Komentář k hospodaření v roce 2017

➢ Návrhy usnesení konventu (první strana dole)

➢ Výsledovka a Rozvaha 2017 . . . . . . . . . . . . str. 2 a 3

➢ Tabulka Strukturovaných výdajů pro rozpočet a skutečnost 2017, rozpočty 2018 a 2019; tabulka Příjmů a ostatních finančních údajů pro totéž období . . . . . str. 4

➢ Podrobný rozpis rozpočtu . . . . . . . . . str. 5

➢ Zpráva o hospodaření se SSF . . . . . . . str. 5

 

Zpráva o SSF na str. 5 byla opravena: Aktuální stav fondu je 168 195,-, protože během října byla kladně vyřízena žádost o 50 tisíc.

Tisk obsahuje 4 návrhy, o kterých musel konvent rozhodnout.

Z rozpravy byl dodatečně podán ještě jeden návrh: rozhodnutí o určení letošní seniorátní adventní sbírky.

Celá zpráva podrobně v T10.

 

Tisk č. 11 - Návrh repartic 2019

 

Tabulka rozpisu repartic T11.

 

Tisk č. 12a - Revize hospodaření seniorátu

Ze zprávy revizorů vyjímáme:

4. Doporučení

Pro výdaje z fondů by měl existovat finanční limit, nad který by čerpání prostředků mělo být podloženo vyúčtováním, které schvaluje nebo bere na vědomí seniorátní výbor a je uloženo v účetnictví.

5. Celkový závěr:

Seniorátního účetnictví a hospodaření je řádně vedeno, přehledné a v souladu se schválenými směrnicemi.

Celá zpráva podrobně v T12a.

 

Tisk č. 12b - Revize sborového hospodaření

Kromě přehledů revidovaných sborů obsahuje zpráva

Shrnutí některých doporučení ze zápisů z revizí hospodaření sborů ...

Celá zpráva podrobně v T12b.

Přílohy