Zpravodaj - ročník 2019

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu.

Zp_01/19       Zp_02/19       Zp_03/19       Zp_04/19       Zp_05/19       Zp_06/19       Zp_078/19       Zp_09/19       Zp_10/19       Zp_11/19       Zp_12/19      


poslední aktualizace : 1.12.2019; JM

 

Zpravodaj na prosinec

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 10. prosince od 9.00 hod. v Libni (U Pošty 6). Na programu bude mj. pobožnost R. Mazura a rozhovor o slavení Vánoc, který svými příspěvky odstartují D. Balcar, P. Jandečková, O. Kolář a J. Malý.

Ze sborů a církve

* Výnos seniorátní adventní sbírky je letos určen na podporu práce seniorátních farářů Karla Müllera a Jakuba Malého. Jako Pastoral Brothers společně natáčejí videa s misijním přesahem. Pečují o křesťanskou práci s mládeží. Personálně i administrativně podporují práci ve sborech i ve společenství seniorátu. I v čase přechodu na samofinancování chceme jejich práci udržet v plném rozsahu a zajistit pro ni podmínky srovnatelné s farářskou prací ve sborech. Za všech-ny příspěvky srdečně děkujeme.

* Slavnostní uvedení Olgy Mrázkové do funkce farářky ve sboru Žižkov II (Čajkovského 10) se koná v neděli 1. pro-since od 14.30 hod.

* Vyšší odborná škola a střední odborná škola Evang. akademie (Hrusická 7, Praha 4) pořádá Den otevřených dveří v pondělí 2. prosince od 14.00 do 18.00 hod. Studijní čtyřleté maturitní obory: Pedagogické lyceum a Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Kombinované tříleté studium: VOŠ – obor Sociální práce.

* Vinohradský sbor (Korunní 60) srdečně zve na Adventní trh v neděli 8. prosince od 11 do 15.30 hod. Budete si moci pořídit zajímavé drobné dárky, jejichž koupí podpoříte chráněné dílny.

* Ordinace (slavnostní uvedení do funkce) Pavla Hanycha za výpomocného kazatele proběhne v neděli 8. prosince od 15.00 hod. ve strašnickém sboru (Kralická 4).

* Přehled vánočních bohoslužeb ve sborech seniorátu se brzy objeví na seniorátním webu:

http://prazsky-seniorat.evangnet.cz

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydává výzvu k podávání žádostí o podporu tzv. mikro-projektů pro rok 2020. Výzva byla rozeslána do sborů a je spolu s formulářem žádosti a pravidly grantové soutěže vystavena na webu seniorátu a rovněž na adrese: http://mikroprojekty-ps.sweb.cz. Žádosti podávejte seniorátnímu výboru do 31. ledna. Zároveň připomínáme příjemcům seniorátních grantů v tomto roce jejich závazek podat závěrečnou zprávu a vyúčtování do konce února. Případné dotazy směřujte na: mikroprojekty-ps@seznam.cz

Mládež

* Divadelní festival Svatí blázni proběhne v sobotu 14. prosince od 14.00 hod. v nuselském sboru.

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 10. prosince od 17.30 h do kláštera Emauzy (Vyšehradská 49) na adventní besídku s bilancí práce sekce a výhledem, s neformálním popovídáním a pohoštěním.

Biblická úvaha

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. (Genesis 1, 31)

V příběhu stvoření čteme opakovaně, celkem sedmkrát, že Bůh je se svým dílem spokojen, že je označuje jako dobré. Toto konstatování je nosnou linií všech následujících biblických knih. Jde o důvěru v to, že Boží stvoření je dobré, a že je dobré i všechno Boží další působení v běhu dějin i lidských životů. Nově to zdůraznilo evangelium, které přinesl Pán Ježíš, totiž že Bůh nás má rád jako své děti, pečuje o nás a má největší radost z toho, když vidí čistotu našich srdcí a naši vzájemnou pospolitost a lásku.

Začíná Advent, kdy se chystáme na připomínku narození Pána Ježíše. Adventem také začíná církevní rok, a tak bilancujeme a plánujeme. A mnozí s ohledem na současnost propadáme skepsi. Snadno se nám vytrácí skutečnost, že i poslední slova má náš Pán. Kolikrát jsme přece již zažili, že to, co se nám nezdálo, se jeho mocí, bez našeho přičinění, změnilo k lepšímu. Zapomínáme i na lidové mudrosloví, že „všechno zlé je k něčemu dobré“. Všimli jste si, že to úsloví svou jednosměrnou formulací opravdu postihuje působení Boží vůle, tedy zázračné obraty k lepšímu?

Začíná nám Advent. A tak s nadějí vyhlížejme to, co přijíti má, co přijde a možná již nepozorovaně přichází.

Jan Mašek

 

Zpravodaj na listopad

 

Pastorální konference

* Pastorální konference se v listopadu v obvyklém formátu výjimečně nekoná. Duchovní jsou namísto toho v úterý 12. listopadu od 9.00 do 16.15 hod. zváni do velké posluchárny ETF UK na sympozium Sto let evangelické teologie.

Ze sborů a církve

* V neděli 3. listopadu se v kostele Martin ve Zdi uskutečnily bohoslužby s ordinací (slavnostním uvedením) Kristýny Kupfové, Michaela Pfanna a Aleše Rosického za farářku, resp. faráře a Martina Putny za výpomocného kazatele.

* Salvátorský sbor zve na listopadový varhanní podvečer ve středu 6. listopadu od 18.30 hod. Hostem bude varhaník Ondřej Valenta.

* Nakladatelství EMAN a kobyliský sbor zvou na uvedení vzpomínkové novely Pavla Veselého „Čárlí, kluk z fary“ ve čtvrtek 14. listopadu od 19.00 hod. v kostele U Jákobova žebříku (U Školské zahrady 1).

* Evangelický sbor v Brandýse nad Labem nabízí nově své prostory s velkou a pěknou zahradou ke krátkodobým pobytům evangelické mládeže a obdobných skupin (do 15-20 lidí). Podrobnosti zde:

http://ubytovani.evangnet.cz/ubytovani/brandys-nad-labem

* Mediální oddělení naší církve připravilo speciální webové stránky „30 svobodných let“ ke kulatému výročí sametové revoluce. Najdete na nich popis událostí podzimu 1989 na různých místech, jak je zaznamenali evangeličtí pamětníci, dokumenty z tehdejšího synodu, který právě v Praze tehdy probíhal, videa k tématu svobody:

http://30svobodnychlet.cz/

Mládež

* Na víkend 22. - 24. listopadu se chystají společné dny mládeže Pražského a Ústeckého seniorátu v Úštěku. Chystá se víkend se zajímavými hosty, zpíváním, hrami, ztišením a dalším zajímavým programem.

* Podrobnější informace najdete na

http://prazska-mladez.evangnet.cz/ či na facebookové stránce „Pražská evangelická mládež“.

Z ekumény

* Sdružení evangelikálních teologů zve na teologické fórum Nové české překlady Bible (2009 - 2019). Koná se v pondělí 11. listopadu od 9.00 do 16.00 hod. v Soukenické 15. Cena je 200 Kč, přihlásit se je možno nejpozději do 5. listopadu zde:

set@evangelikalni-teologie.cz

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu se Zdeňkem Drmlou o péči o porosty v pražských chráněných územích a sadech. Beseda se bude konat v úterý 12. listopadu od 17.30 hod. v přízemí pražského kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).

Biblická úvaha

Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.

(srov. Lukáš 5,1-7)

Ráno. Takové šedivé a unavené. Celou noc byli rybáři na lodi, ale nic nechytili. K vodě přichází Ježíš s davem lidí: „Šimone, prosím tě, zavez mě svou lodí kousek od břehu.“ Když Ježíš skončí kázání, posílá Šimona zase lovit ryby. Je to nelogické, ve dne ryby neberou. Ale Šimon tam přece jede a ryb chytí hodně moc.

Nasedá někdy Ježíš i k nám do lodi? Když jsme unavení, věci se nedaří... Dává sílu a odvahu to zkusit znovu?

Pane Bože,

někdy na tebe moc nemyslíme. Jako bys patřil spíš do kostela a k nedělnímu dni než do toho všedního, pracovního, civilního.

Máš co říct i do našich obyčejných věcí? Souvisí s tebou nějak naše starání, nakupování, uklízení, pečování o děti, psaní úkolů, naše civilní zaměstnání, vztahy s kolegy, volný čas, sport, koukání na televizi, nuda, spěch, nevyspání, nemoci, naše sny...?

Tušíme, že nás vidíš vcelku. I když si sami někdy připadáme roztříštění na spoustu malých částí. Prosíme o soustředěnost, celistvost. Prosíme, mluv k nám, proměňuj naše obyčejné dny. Dej nám sílu dělat i malé věci dobře. Proměňuj nás v duchaplné lidi. Amen.

Lenka Ridzoňová


Zpravodaj na říjen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 8. října od 9.00 hod. na pravé galerii salvátorského kostela. Budeme se věnovat tématu „Co lidé očekávají od sboru?“ Po příspěvcích J. Pechara, T. Cejpa, E. Šormové a M. Sabó bude následovat práce ve skupinách, debata a oběd.

Ze seniorátu

* Slavnostní uvedení Kateřiny Frühbauerové do funkce benešovské farářky proběhne na bohoslužbách v neděli 6. října od 15.00 hod. Ve stejný den jsme zváni rovněž do Strměch, kde bude do funkce faráře tamějšího sboru uveden Petr Turecký, bývalý farář v Soběhrdech (od 14:30 hod.), a do Jimramova na instalaci Elen Plzákové, bývalé jarovské farářky (od 14:30 hod.).

Mládež

* O víkendu 4. - 6. října probíhá v Novém Městě na Moravě Sjezd (nejen) evangelické mládeže:

www.sjezd2019.cz

* V neděli 20. října od 16.00 hod. proběhne v kostele u Martina ve zdi volba nového odboru mládeže Pražského seniorátu. Faráře prosíme o vytipování a oslovení vhodných kandidátů. Mládežníci jsou zváni kandidovat i volit!

* Podrobnější informace najdete na webových stránkách

http://prazska-mladez.evangnet.cz/ či na facebookové stránce „Pražská evangelická mládež“.

* Český Tensingový Festival 2019, kreativní festival pro mladé, proběhne od 26. do 30. října v Praze. Podrobnosti zde:

http://festival.tensing.cz/

Z církve a ekumény

*Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření, která proběhne v úterý 8. října od 18.00 hod. v kostele evangelického sboru u Klimenta (Klimentská ul.). Na bohoslužby naváže (asi od 19.00 hod.) beseda s Jakubem Kašparem, náměstkem ředitele Krkonošského národního parku: Klima se mění. A co my s tím?

* V neděli 3. listopadu od 15:00 hod. se v kostele Martina ve Zdi uskuteční slavnostní bohoslužby s ordinací (= uvedením do farářské služby) Kristýny Kupfové, Michaela Pfanna a Aleše Rosic-kého.

* Mediální oddělení naší církve připravilo speciální webové stránky „30 svobodných let“ ke kulatému výročí sametové revoluce. Najdete na nich popis událostí podzimu 1989 na různých místech, jak je zaznamenali evangeličtí pamětníci, dokumenty z tehdejšího synodu, který právě v Praze tehdy probíhal, videa k tématu svobody:

http://30svobodnychlet.cz/

K zamyšlení

Semper reformanda

Na konci října budeme v některých sborech slavit Den reformace. U nás ho slaví především luteráni, obvykle 31. října na výročí uveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem v roce 1517. Švýcarští reformovaní tento svátek slaví první neděli v listopadu. Nikoho nepřekvapí, že jako veřejný, resp. státní svátek je Den reformace slaven v některých německých spolkových zemích, ale zaujalo mne, že tento status má i ve Slovinsku a v Chile.

Zkrácené heslo „semper reformanda“ znamená, že církev má být stále obnovovaná. To je výzva, která v první řadě neukazuje do minulosti a ke slavení památky slavného dne, kdy to takříkajíc „začalo“, ale na program Církve Kristovy (i té naší) do budoucnosti.

Právě dnešní doba přináší stále nové výzvy ke změnám a k obnově. Do některých změn se nám nechce, ale minulost se už nevrátí. Neměl bych zjednodušovat, ale epocha nesvobody církve byla do značné míry vystřídána epochou společenské lhostejnosti. Představy o perspektivách církve ve svobodné společnosti, které jsme měli před třiceti lety, se v mnoha směrech hodně liší od nynější reality. Napsat, že naše církev, resp. mnohé naše sbory jsou v krizi, je banalita. Navíc jsou oblasti, ve kterých skutečnost naopak překonala moje očekávání před třiceti lety, např. práce Diakonie ČCE. Ale jako sbory i jako církev čelíme někdy a někde situacím, které jsme si ani neuměli představit.

Díky Pánu Bohu však církev není lidské dílo. Pán církve přichází a říká i nám: „Hle, všechno činím nové“ (Zjevení 21,5)

Daniel Heller


Zpravodaj na září

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 10. září od 9.00 hod. v salvátorském sboru. Na programu budou bohoslužby s večeří Páně a diskuse se Zvonkem Šormem, který se od ledna 2020 stane celocírkevním kazatelem pro duchovenskou službu, „farářem farářů“. Bude zajištěn i oběd.

Na „pastorálky“ - pravidelné kazatelské porady - jsou srdečně zváni i duchovní v důchodu, kaplani a učitelé teologie.

Seniorátní den

* Seniorátní den proběhne v neděli 15. září ve sboru ve Škvorci. Program:

9.30 rodinné bohoslužby (vede Lenka Ridzoňová)

10.30 drobné občerstvení

11.30 procházka (zámek, okolí Škvorce)

13.00 oběd

14.15 Kolotoč pohádek (divadlo V. Marčíka ml.)

15.15 společné zpívání (ze zpěvníku Svítá)

Účast je příležitostí prožít hezký den na evangelickém setkání s celou rodinou, ale rovněž šancí podpořit škvorecké společenství, které obnovuje plnokrevný sborový život.

Je možno se zúčastnit jen části setkání. Vstupné dobrovolné.

Ze seniorátu

* Novou farářkou benešovského sboru se od 1. září stala Kateřina Frühbauerová, prozatím na poloviční úvazek. Novou farářkou sboru Žižkov II se od 1. listopadu stane Olga Mrázková. Ve společenství seniorátu je srdečně vítáme.

* Administraci jarovského sboru převzala druhá střešovická farářka Lenka Ridzoňová, která by se za rok měla stát z administrátorky tamější regulérní farářkou. Škvorecký sbor nově administruje Pavel Kalus, soběhrdský sbor Michal Šourek a sbor ve Zruči nad Sázavou Matěj Opočenský.

* Salvátorský sbor (Salvátorská 1045/1) zve na další řadu varhanních podvečerů, které budou probíhat vždy první středu v měsíci od 18.30 hod. Na zahajovacím koncertu letošního cyklu vystoupí ve středu 4. září zpěvačka Heide-marie Röttig a varhaník Josef Krušina.

* Obdobně zvou salvátorští na řadu setkání s hosty, zvanou Ekklésia. Ve středu 28. září ji od 18.30 hod. otevře Lucie Salačová s tématem Přechodná pěstounská péče. Více informací naleznete na webu sboru: http://kostelusalvatora.cz v sekci Koncerty a Přednášky.

* Klimentský sbor zve na Večer s hostem, který proběhne ve čtvrtek 26. září od 19.00 hod. ve sborovém sále ve třetím patře v Klimentské 18. Emeritní kazatelka ČCE Věra Hájková bude mluvit na téma Život tibetských utečenců v Indii.

Mládež

* O víkendu 4. - 6. října se bude konat Sjezd (nejen) evangelické mládeže. Tentokrát proběhne v Novém městě na Moravě a ponese název Open Space. Více informací je zde: www.sjezd2019.cz

Pražská mládež nás na sjezdu opět ráda občerství v „pražské kavárně“ s fairtrade kávou.

* V neděli 20. října od 16.00 hod. proběhne v kostele u Martina ve zdi volba nového odboru mládeže Pražského seniorátu. Faráře prosíme o vytipování a oslovení vhodných kandidátů. Mládežníci jsou zváni kandidovat i volit!

* Podrobnější informace najdete na webových stránkách

http://prazska-mladez.evangnet.cz/ či na facebookové stránce „Pražská evangelická mládež“.

Z církve a ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření, která proběhne v úterý 8. října od 18.00 hod. v kostele evangelického sboru u Klimenta (Klimentská ul.). Kázat bude Milan Horák z Obce křesťanů. Na bohoslužby naváže (asi od 19.00 hod.) beseda s Jakubem Kašparem, náměstkem ředitele Krkonošského národního parku, na téma Klima se mění. A co my s tím?

K zamyšlení

Z krátkého komiksu o výchově dětí:

„Když se ohlédnou zpátky, nejspíš si nebudou pamatovat, co jste řekli nebo kde jste to tehdy byli.

Možná si nebudou pamatovat žádné detaily.

Ale budou si pamatovat, že jste byli s nimi a to je to, na čem záleží nejvíc.“

 

Zpravodaj na prázdniny

 

Pastorální konference

* První pastorální konference v novém školním roce proběhne v úterý 10. září od 9.00 hod. v salvátorském sboru. Program bude upřesněn později. Na tyto pravidelné kazatelské porady jsou zváni i duchovní v důchodu, kaplani nebo učitelé teologie.

Seniorátní den

* Seniorátní den proběhne v neděli 15. září ve sboru ve Škvorci. Program:

9.30 rodinné bohoslužby (vede Lenka Ridzoňová)

10.30 drobné občerstvení

11.30 procházka (zámek, okolí Škvorce)

13.00 oběd

14.15 Kolotoč pohádek (divadla V. Marčíka ml.)

15.15 společné zpívání (ze zpěvníku Svítá)

Účast je příležitostí prožít hezký den na evangelickém setkání s celou rodinou, ale rovněž šancí podpořit škvorecké společenství, které obnovuje plnokrevný sborový život.

Je možno se zúčastnit jen části setkání. Vstupné dobrovolné.

Ze seniorátu

* Koordinátor seniorátního projektu „Jídlo pro potřebné“ Lukáš Kalina (724 611 964, L.kalina@ email.cz) nabízí za odvoz dvě starší nerezové várnice na pití s kohoutkem o objemu 20 litrů. Nejsou již vhodné pro transport tekutin, ale jsou funkční pro použití např. na dětském táboře atp.

Mládež

* O prázdninách chystá pražská evangelická mládež červencový Puťák. Podrobnější informace o této i dalších akcích mládeže najdete na webových stránkách

http://prazska-mladez.evangnet.cz/ či na facebookové stránce „Pražská evangelická mládež“.

Z církve a ekumény

* Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy otevírá pro faráře a farářky kvalifikační výcvikový kurz v rámci celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan. Bude zahájen 18. října 2019 v 15.00 hod., zakončen bude v prosinci 2020. Kurz se koná ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou a Asociací nemocničních kaplanů.

* Německý vokální soubor Voicemade Ensemble hledá místo pro koncert v povelikonočním týdnu 16. – 19. dubna 2020: https://voicemade-ensemble.com/

Na repertoáru mají starou duchovní i lidovou hudbu, stejně tak jako známé populární písně posledních let i jejich parodie. Ukázky jejich zpěvu si lze vyžádat v seniorátní kanceláři.

* Křesťanská akademie mladých hledá v Praze či v blízkém okolí místnost pro uskladnění hudební aparatury pro české pop-rockové sbory a kapely Fusion. Mělo by jít o suchý prostor o rozměrech alespoň 5x5 metrů, snadno pří-stupný pro dodávku kvůli nakládce a vykládce.

K zamyšlení

Kostel na kopci? Evangelický sbor v ústraní jako útočiště před ruchem, shonem a stresem?

Jistě, je to možnost, která je v určitých chvílích vítaná a osvěžující. Přál bych nám všem, abychom nějakou chvíli duchovního usebrání u Božích muk, v lesní kapli, v kostelíku v Herlíkovících nebo kdekoli uprostřed pouti zažili i letos v létě.

Ale celkově mi evangelium ukazuje spíš opačným směrem: Kostel mezi domy, kde lidé bydlí! Evangelický sbor jako přirozená součást čtvrti, mikroregionu, veřejného prostoru! V sobotu 21. září se budou v Praze opět konat sousedské slavnosti pod heslem „Zažít město jinak“. Zkusíme letos vylézt ven z klimentského kostela a být spolu se sousedy i hosty na ulici. Možná se účastníte ve vašich čtvrtích i vy ostatní. A jestli ne, můžete to omrknout.

David Balcar


Zpravodaj na červen

 

Pastorální konference

* Výletní pastorální konference proběhne v úterý 11. června od 10.00 hod. ve sboru ve Zruči nad Sázavou (Zahradní 189). Na programu budou mj. bohoslužby, (povedou M. Opočenský a D. Balcar), rozhovor o zručském sboru, procházka po okolí nebo společný oběd v místní restauraci.

Ze sborů a seniorátu

* Klimentský sbor zve na Večer s hostem, který se uskuteční ve čtvrtek 6. června od 19.00 hodin ve sborovém sále v 3. patře (Klimentská 18). Publicista Bohumil Doležal bude mluvit na téma „Přestupní stanice od Hitlera ke Stalinovi – Třetí československá republika 1945-48“.

* V evangelickém Salvátoru (Salvátorská 1) se v pátek 14. června od 19.00 hod. uskuteční koncert Pěvců z Betzingen a pozounového souboru Würtemberské filharmonie Reutlingen: Romantická hudba.

* Rekreace seniorů v Chotěboři se uskuteční v termínu 15. - 23. června s mottem „Pán Bůh je přítomen...“ Přihlášky a další informace si lze vyžádat u faráře M. Strádala (603 485 601, jaromir.stradal@atlas.cz).

* Seniorátní den proběhne v neděli 15. září ve sboru ve Škvorci. Bude zahájen rodinnými bohoslužbami pod vedením Lenky Ridzoňové od 9.30 hod. Následovat budou procházky po okolí, aktivity pro malé i velké, společný oběd a loutkové divadlo. Účast je šancí prožít hezký den na evangelickém setkání s celou rodinou, ale rovněž šancí podpořit škvorecké společenství, které obnovuje plnokrevný sborový život.

Z církve

* Květnové zasedání synodu přijalo prohlášení k životnímu prostředí a probíhající změně klimatu:

https://1url.cz/CMDlJ

Rovněž rozhodlo o rozlišení odvodů farních sborů do Personálního fondu na cestě k samofinancování nejen podle úvazku faráře, ale také podle hospodářské a personální síly sboru. Také navrhlo mírné pozměnění textů užívaných v liturgii (modlitba Otče náš, Apoštolské vyznání víry) nebo přijalo strategický plán pro období 2019 - 2030.

* Slavnostní setkání k třicetinám obnovené Diakonie ČCE proběhne ve čtvrtek 20. června od 15.00 hod. v evangelickém Salvátoru (Salvátorská 1). Na programu bude hudba, rozhovory, zamyšlení, projekce, občerstvení...

Mládež

* Debatní večer na téma Sexuální práce a její podoby proběhne v Café Kampus v pondělí 17. června od 18.00 hod. Promluví Kristýna Karpíšková ze spolku Ulice Plzeň.

* Podrobnější informace o akcích mládeže najdete na stránkách:

http://prazska-mladez.evangnet.cz/ a na Facebookové stránce „Pražská evangelická mládež“.

K zamyšlení

Noc kostelů trochu jinak

Ne vždy si všímám detailů, a tak jsem teprve letos zaregistrovala, že každý ročník Noci kostelů má svůj verš. Byla jsem totiž na návštěvě ve věznici. Skoro půl hodiny jsem tam čekala v hale na začátek koncertu a mohla jsem vlastně jen koukat dopředu, kde byl plakát Noci kostelů. Koukat dozadu na odsouzené bylo hloupé, ne že bych se vůbec neotočila, ale… A tak jsem si všimla světlého písma okolo velkého slova NOC: Dáte se do zpěvu jako v tu NOC kdy se zasvěcuje svátek. (Iz 30,29).

Moc jsem tomu verši nerozuměla: Zasvěcovat svátek? Co to je?

Ale napřed něco o Noci kostelů ve věznici. Byl to před pár lety nápad naší sestry farářky, vězeňské kaplanky. A velmi se ujal.

Čím se liší Noc ve vězení a v kostele? Hlavně prostředím. A pak, koná se přes den. A nemůže tam přijít nikdo zvenčí. Jen pár pozvaných návštěv. Noc pořádají odsouzení pro své kolegy za pomoci vychovatelů a dalších. A popř. host zvenčí.

Skvělá muzika, dobré písně a procítěný zpěv. To byl letošní koncert, kterým se ve věznici zapojili do Noci kostelů. Napřed místní kapela, pak Petr Janda s kytarou. Okamžitě navázal s celým sálem kontakt. Pro diváky to byl velký zážitek. A ještě větší pro zdejší muzikanty. Ti se zářícíma očima sledovali práci jeho rukou na kytaře.

Letošní verš byl nádherně naplněn. Zpěvem byla posvěcena slavnost Noci kostelů. I všichni účastníci. Snad už tomu verši nyní lépe rozumím.

Zdena Skuhrová

 

Zpravodaj na květen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne pod vedením M. Vymětala v úterý 14. května od 9.00 hod. v klimentském sboru. V první části programu se budeme s hosty věnovat tématu Romové a víra. Kázat nám bude Zdenko Žiga. Druhý program: Co mě v poslední době zaujalo? Společná prezentace oblíbené knihy či dalších témat...

Ze sborů a seniorátu

* Berounský sbor zve na autorské čtení Parabible Saši Fleka: Jesus for President: Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes? v pátek 10. května od 18.00 hod. a na dorostenecko – mládežnickou polovíkendovku z pátku 10. na sobotu 11. května (podrobnější informace u M. Vymětala).

* Dejvický sbor (dr. Zimunda Wintra 15) srdečně zve na přednášku ekononoma, pedagoga a spisovatele Tomáše Sedláčka na téma Radikalita dobra aneb co může křesťanství nabídnout budoucí společnosti. Akce se koná v předvečer Noci kostelů ve čtvrtek 23. května od 19.00.

* Rekreace seniorů v Chotěboři se uskuteční v termínu 15. - 23. června s mottem „Pán Bůh je přítomen...“ Přihlášky a další informace si lze vyžádat u faráře M. Strádala (603 485 601, jaromir.stradal@atlas.cz).

* Případné žádosti o příspěvky z Jeronýmovy jednoty a ze seniorátního solidárního fondu mohou představitelé sboru poslat do pondělí 20. května na adresu

sammyhej@gmail.com (JJ), resp. roman.mazur@evangnet.cz (SSF).

Mládež

* V sobotu 11. května od 12.00 do 16.00 hod. proběhne nejprve SOM CUP – turnaj v malé kopané (na ZŠ Plamínkové), večer pak od 18.30 do 1.30 v studentském klubu Celetná SOM FEST, mj. s kapelou Svatopluk.

* Podrobnější informace o akcích mládeže najdete na stránkách:

http://prazska-mladez.evangnet.cz/ a na Facebookové stránce „Pražská evangelická mládež“.

K zamyšlení

O věcech minulých i budoucích...

Mám ráda mnoho věcí, ale zde zmíním jen dvě. Mám ráda historii – přemýšlení nad věcmi minulými. Není mi ale cizí ani přemýšlení o věcech budoucích. A asi i proto mám ráda sci-fi. Nedá mi to a přečtu si tu a tam knížku nebo se podívám na film tohoto žánru. Není to dlouho, co mě v jednom z nich zaujala myšlenka na to, co je základem lidského společenství. „Pokud zapomeneme, kde jsme byli a co jsme dělali, už nejsme lidé. Zapomenout a být zapomenut. To je konec, to je smrt.“ Budoucnost je úzce spjata s minulostí. Odkud přicházíme je neoddělitelně provázáno s tím, kam budou směřovat naše kroky.

Znáte Post bellum? Je to společnost zabývající se zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků významných historických událostí. Realizuje několik projektů. Tím nejznámějším je Paměť národa - nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická databáze v Evropě. Vzdělávacím projektem pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií jsou Příběhy našich sousedů. Žáci mají za úkol pod vedením svého učitele vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky a vytvořit reportáž.

Byla jsem trochu rozpačitá, když se na mě obrátila koordinátorka Příběhů. Copak já mám čím přispět do tohoto projektu? Nakonec jsem pozvání přijala. A tak jsem se setkala s panem ředitelem jedné žižkovské základky a se čtyřmi osmáky. Přichystali si pro mě spoustu otázek a bylo vidět, že toho hodně znají. Ale během rozhovoru jsem začala vnímat, že moje vyprávění – konkrétní zážitky a vzpomínky – je pro ně víc, než fakta z učebnic. A ještě jedna věc. Jsem za ten rozhovor vděčná: Osvěžil mi paměť – málem jsem na pár věcí už zapomněla.

A tak se mi ona filmová myšlenka, že zapomenout a být zapomenut je nejhorší, co člověka - lidské společenství - může potkat, proměnila v rozhovoru s těmi mladými lidmi v zajímavou zkušenost.

Nakonec nemohu jinak, než zmínit ještě jednu věc, kterou mám ráda a která se mi vybavila v souvislosti s pamětí a pamatováním. Mám ráda Bibli a v ní třeba kazatelovo povzbuzení: „Pamatuj člověče na Stvořitele svého“, či žalmistovo užaslé ujištění o Boží lásce: „Co je člověk, že na něho, Bože, pamatuješ?“

Eva Potměšilová


Zpravodaj na duben

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 9. dubna od 9.00 hod. v klimentském sboru. Pod vedením Tomáše Trusiny budeme společně pracovat s velikonočními biblickými texty. Historik Peter Moreé promluví na téma „ČCE a Židé v protektorátu“ o vztahu českobratrských evangelíků k židům za první republiky a v době nastupujícího antisemitismu.

Ze sborů a seniorátu

* Sbor u Klimenta zve na postní koncert „Lekce kajícnosti“ ve středu 10. dubna od 18.00 hod. Na programu jsou Biblické sonáty od Kuhnaua, dále skladby Kerlla a Frescobaldiho. Účinkují: Eva Bublová (varhany, cembalo) a Jan Mikušek (mluvené slovo, zpěv).

* Kladenský sbor (gen. Klapálka 1394/37) zve na setkání „Metal v kostele?“ Farář Filip Boháč předvede, že i obyčejná kostelní píseň může znít úplně jinak. V neděli 28. dubna: bohoslužby od 9.00 hod., beseda s ukázkami metalového zpracování písní od 10.15 hod.

* Rekreace seniorů v Chotěboři se uskuteční v termínu 15. - 23. června s mottem „Pán Bůh je přítomen...“ Přihlášky a další informace si lze vyžádat u faráře M. Strádala (603 485 601, jaromir.stradal@atlas.cz).

Z ekumény

* Ekologická sekce křesťanské akademie srdečně zve na bohoslužbu ke Dni Země, která proběhne v úterý 30. dubna od 19.00 hod. v Kostele Nejsvětějšího Salvátora. Kázat bude farářka husitské církve Martina Kopecká, vystoupí pěvecký sbor.

Mládež

* Společné dny mládeže Pražského a Chrudimského seniorátu s tématem „Odpovědnost za stvoření“ budou od 12. do 14. dubna v Čáslavi.

* Podrobnější informace o akcích mládeže najdete na stránkách:

http://prazska-mladez.evangnet.cz/ a na Facebookové stránce „Pražská evangelická mládež“.

Biblická úvaha

Velikonoční zázrak

Mojžíš řekl lidu: „Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroctví. Hospodin vás odtud vyvedl pevnou rukou. Proto se nesmí jíst nic kvašeného... V onen den svému synovi oznámíš: »To je pro to, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta«.“ (Exodus 13,3.8)

Na počátku příběhu Božího lidu Izraele bylo vysvobození z egyptského otroctví. Zotročených Hebrejů se v boji proti nejmocnějšímu politickému i náboženskému hráči té doby zastal jejich tajemný nezobrazitelný Bůh Hospodin. Faraón byl v konfrontaci s jeho mocí přinucen kapitulovat. Hebrejové vyrážejí na cestu za novou, svobodnou budoucností.

Tento div je mezi Izraelci pravidelně připomínán: Hospodinův příklon k našim předkům nebyl jen chvilkovým rozmarem. Šlo o klíčový zázrak na mnohem delší společné cestě. Každý rok o sederové večeři se tak příběh Exodu přehrává vždy znovu. Byli jsme to my sami, za které se Bůh zasadil!

Na počátku příběhu novozákonní církve stojí Ježíšovo vítězství nad temnými silami hříchu, smrti a ďábla. Vůbec v celém příběhu Ježíše z Nazareta se podle křesťanů nebesa rozhodujícím způsobem dotkla země. Kdo až dodnes uvěří tomu šokujícímu vyprávění a na Ježíše (a jeho Hospodina) všechno vsadí, nad tím ztrácí vina, pomíjivost i zlo svou dosavadní rozhodující moc. Takový Ježíšův svěřenec může – společně s dalšími – svobodně vyrazit na cestu k naplnění životního poslání, a ještě navíc na konci očekávat otevřenou bránu Božího království.

Tento div je v církvi pravidelně připomínán, např. při přijímání večeře Páně: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává... Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (L 22) Každý týden či měsíc (a rok, o Velikonocích) se tak příběh jeruzalémského ježíšovského exodu přehrává vždy znovu. Byli jsme to my sami, za které se Bůh zasadil!

Obětí, kterou dokonal

tam na oltáři kříže,

Kněz pravý Bohu nazpět dal,

co držel světa kníže.

Radujme se, veselme se,

chválu vzdávejme!

Roman Mazur

 

Zpravodaj na březen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 12. března od 9.00 hod. v klimentském sboru (Klimentská 1211/18). Nejprve prohovoříme organizaci a náplň pastorálek. Anna Stodolová, vedoucí SOS centra Diakonie ČCE, pak promluví o domácím násilí, a také o programu pro domácí násilníky, který Diakonie nabízí.

Ze sborů a seniorátu

* Grantové komisi Pražského seniorátu se sešlo devět žádostí o podporu mikroprojektů v celkovém objemu 166.990 Kč. K dispozici bylo jen 101.912 Kč. Komise proto rozhodla podpořit pět z nich, jmenovitě ze sborů H. Počernice, Hvozdnice, Soběhrdy a Uhříněves a ze SOMu. Podrobnější údaje jsou na adrese:

http://mikroprojekty-ps.sweb.cz

* Klimentský sbor zve na Večer s hostem, který se uskuteční ve čtvrtek 21. března od 19.00 hodin ve sborovém sále ve 3. patře v Klimentské 18. Starozákonník Martin Prudký bude mluvit na téma „Svaté války ve Starém zákoně - o vztahu náboženství a násilí podle Písma“.

* Jarní seniorátní konference se uskuteční v pátek 29. března od 17.00 do 20.00 hod. v druhém žižkovském sboru (Čajkovského 1639/10). Na téma „Bohoslužby v ČCE a nová agenda?“ promluví a bude debatovat Radmila Včelná, předsedkyně liturgického poradního odboru synodní rady.

* Rekreace seniorů v Chotěboři se uskuteční v termínu 15. - 23. června s mottem „Pán Bůh je přítomen...“ Přihlášky a další informace si lze vyžádat u faráře M. Strádala (603 485 601, jaromir.stradal@atlas.cz).

* Představitelům sborů si dovolujeme připomenout, že evidenční dotazníky a výkazy hospodaření za rok 2018 je potřeba vyplnit do konce března. Tyto dotazníky je nově potřeba schválit rozhodnutím staršovstva.

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s Tomášem Kloučkem z iniciativy Naše Malešice o zkušenostech s environmentalistickou činností na okraji Prahy. Beseda se bude konat v úterý 12. března od 17.30 hod. v přízemí pražského kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).

Mládež

* V pondělí 4. března od 18.00 hod. proběhne v Café Kampus (Náprstkova 10) diskuzní večer na téma „Církev ve společnosti“ s Martinem Prudkým, Mikulášem Minářem a Janem Škrobem.

* Aktuální informace o akcích mládeže najdete na stránkách:

http://prazska-mladez.evangnet.cz/ a na Facebookové stránce Pražská evangelická mládež.

Biblická úvaha

Pokora

„Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“ (1. Petrova 5,5b)

Od Božího rána, sotva člověk otevře oči, vidí spoustu všedních věcí, které jsou nádherné. A napadají ho různé myšlenky. Jsou chvíle, kdy je člověk obdařen podnětem, aby to, co se zrodilo v jeho duši, vyjádřil, zachytil. A vzniká dílo. Zápis do notýsku, na okraj novin, článek, tah štětce, fotografie, otisk ruky ve hmotě. Člověk je tvor tvůrčí. Vše vidí po svém.

Ale… vidět po svém neznamená sám sebe postavit do středu všehomíra. Příliš velká sebestřednost nikomu neprospěje. Co já...? Nesmělé vyhlédnutí, první myšlenka, pokus. Detail, chvíle, drobnost, která v sobě vždy nese otisk celku, který nás přesahuje. Pokorné zachycení toho co jest. Co bylo stvořeno. Co nás oslovuje a napadá. A především vědomí, že to, co ke mně přichází a co chci sdělit, je součástí celku, něčeho, co mě přesahuje. A je mi dáno, abych se pokoušel to podstatné vyjádřit.

Pokora nám dává možnost vidět věci v souvislostech. Pokora nás vede být otevřen ke světu, změně, světlu, zvuku, slovu. Pokora otvírá oči pro vidění druhého v přejném světle. A dává čas i prostor o věcech přemýšlet. Ne můj úspěch, ale to co vyjadřuji, je důležité.

Dobře je tomu člověku, který je pokorný, který ví, že je tady dobře, že je součástí toho, co jej obklopuje. Jeho dílo druhé obohacuje a ukazuje dobrým směrem. K hledání a vyjádření toho podstatného.

Pavel Kalus

Zpravodaj na únor

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhla kvůli jarním prázdninám výjimečně již o prvním úterý v měsíci, tedy 5. února. Březnové setkání se vrátí k obvyklému termínu a proběhne tedy v úterý 12. od 9.00 hod. v klimentském sboru.

Ze sborů a seniorátu

* Při martinských večerních bohoslužbách v neděli 24. února od 19.30 hod. budou do svých funkcí uvedeni nově zvolení členové a náhradníci seniorátního výboru David Balcar, Lenka Ridzoňová, Matěj Opočenský a Pavel Kalus.

* Seniorátní adventní sbírka (na auto pro horácký seniorát a na fond bydlení pražských seniorátních farářů) vynesla doposud 93.093 Kč. Očekáváme příspěvky ještě z několika dalších sborů. Děkujeme!

* Farářem aktuálně neobsazené sbory si dovolujeme upozornit, že synod ustanovil novou povinnost odvodu do Personálního fondu pro neobsazené sbory, a to ještě nad rámec dosavadního příspěvku sboru administrátora. Pro rok 2019 je stanovena částka 17.700 Kč nebo její příslušný podíl, pokud neobsa-zenost netrvá celý rok.

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu o ochraně přírody v Krkonošském národním parku. Hostem bude Jakub Kašpar, náměstek ředitele Krkonošského národního parku. Beseda se bude konat v úterý 12. února od 17.30 hod. v přízemí pražského kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).

Mládež

* Ve dnech 12. února od 18:00 hod. a 13. února od 18:00 hod. proběhnou ve sboru Kobylisích setkání s mladými křesťany z Jižní Koreje.

* Od 14. do 17. února pořádá pražská mládež spolu s Oddělením mládeže zimní zájezd do Křížlic „Běžky nebo pěšky“. Přihlašujte se do 8. 2. na našem webu.

* V pondělí 4. března od 18.00 hod. proběhne v Café Kampus (Náprstkova 10) diskuzní večer na téma „Církev ve společnosti“ s Martinem Prudkým, Mikulášem Minářem a Janem Škrobem.

* Ve dnech 29. - 30. března bude Polovíkendovka konfirmandů.

Aktuální informace o akcích mládeže najdete na stránkách:

www.prazska-mladez.evagnet.cz

a na Facebookové stránce Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

Jak to je s odpíráním zlému?

Společnost je dnes rozdělená. Rozhodně to trvá už řadu let. Všichni si to uvědomujeme, rozštěpení často vede i napříč našimi sbory. Viníka neutěšené situace logicky hledáme na druhé straně. Je pro to mnoho důvodů, které sdílíme se svým okolím. Tedy s tím okolím, se kterým jsme ve styku, které nám je z těch nebo oněch důvodů blízké. A tak se stále utvrzujeme ve své pravdě a konzervujeme daný stav.

Je to právě to, jak se máme chovat? Písmo nás vyzývá (např. v Ř 12,17-21) k tomu, abychom neodpírali zlému zlým. Samozřejmě, říkáme si, to ale jistě neznamená, že bychom zlo neměli odhalit a pojmenovat. To je naopak naší povin-ností. Kdo jiný, než my křesťané by to měl udělat, rozpoznat, co je a co není správné a dobré? Neupadáme však tímto postojem do pošetilosti? Máme k takovému jednoznačnému klasifikování dobra a zla právo? (Gen. 3,5) Nepřeháníme to se svým stále opakovaným označováním a odpíráním toho, co se nám – byť třeba oprávněně – nelíbí?

Jsme v pozici menšiny, stejně, jako byl rodící se křesťanský sbor v Římě, kterému byla slova o neodpírání zlému adresována. Na rozdíl od prvních křesťanů (a také křesťanů doby ještě ne tak dávné) se můžeme ke své víře svobodně hlásit, bez obav z nějaké formy postihu, naopak, někdy i s uznáním. Dává nám to možnost jednat a mluvit s určitou autoritou a odpovědností. O to více bychom měli rozmýšlet svoje postoje a vážit svoje slova, místo toho, abychom jen jednoduše přejímali výroky zvenčí, nadto zafixované mnohým opakováním. Pokusme se od toho oprostit a držet se zásady, že křesťan přemáhá své nepřátele láskou, ne silou argumentů. Hlásíme se přece mj. k odkazu P. Chelčického. Nebo ne?

Jan Mašek


Zpravodaj na leden

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 8. ledna od 9.00 hod. v modřanském sboru (Písková 263/6). Hostem a kazatelem bude Petr Vinš, teolog, religionista a kněz starokatolické církve, který je nyní rovněž generálním sekretářem Ekumenické rady církví.

Ze sborů a seniorátu

* Ekumenická bohoslužba s vysláním vojenských kaplanů Stanislava Škvora, Františka Hrušky a Petra Hašky se uskuteční ve středu 16. ledna od 13.00 hod. ve vojenském kostele sv. J. Nepomuckého (Kanovnická 5).

* Ve středu 16. ledna od 20.00 hod. se v kostele u Martina ve Zdi (Martinská 1) uskuteční hudebně liturgický pořad „Ticho za Jana Palacha“ k padesátému výročí jeho smrti. Účinkují manželé Mikoláškovi, Pražští pěvci a další umělci.

* Benefiční ples nejen evangelické mládeže Báječnej bál proběhne v pátek 18. ledna od 19.00 hod. v KC Zahrada (Malenická 1784/2). Vstupné činí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.

* Hledá se milovník Karafiátových Broučků, který by adoptoval opuštěný hrob (na Malvazinkách) novináře, publicisty a literárního kritika Gustava Jaroše s pseudonymem Gamma, který měl klíčovou zásluhu na jejich popularizaci. Bližší informace v seniorátní kanceláři.

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal v rámci Grantového systému ČCE výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro rok 2019. Bližší informace:

http://mikroprojekty-ps.sweb.cz

mikroprojekty-ps@seznam.cz

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu s kázáním Tomáše Boňka, kněze Obce křesťanů. Setkání proběhne v úterý 15. ledna od 18.00 hodin v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49). Srdečně zvou pořadatelé.

* Německý pěvecký soubor Neuer Magdeburger Kammerchor nabízí zdarma vystoupení v rámci svého pražského turné 31. října - 2. listopadu (odpoledne nebo večer) či 3. listopadu (dopoledne na bohoslužbách). Informace o sboru:

http://kammerchormagdeburg.wixsite.com/nmkc

Biblická úvaha

Kdo není proti nám…

Vytáhl jsem si na Nový rok biblické heslo: „Kdo není proti nám, je pro nás.“ (Mk 9,40). To heslo mi rozkřuplo vlastní ulitu. Ježíš totiž v tomto verši překračuje identitu vlastního společenství.

Učedník Jan za ním přijde a žaluje mu (nebo žárlí?): „Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“ Tato Janova reakce je logická. V Ježíšově blízkosti se cítí výjimečně. Byl vybrán, aby následoval. A teď tu nějaký hejhula bez Ježíšovi blízkosti dělá dobro. To je k naštvání… Přistihl jsem se při podobném jednání. Asi bych to nazval závistí. Někomu kdo s námi nechodí, se něco povedlo a já si říkal, safra, proč právě jemu? Proč ne někomu mně milému, nebo rovnou mně? A v tom to právě je.

Ježíše zas až tak nezajímá, kdo nám je či není milý, kdo má stejné triko, Ježíš si v tomhle případě všímá, co kdo dělá a jak kdo přemýšlí. Podle toho reaguje. Podívejte se, kolik dobrého se toho ve světě (ve vašem okolí) děje. Podívejte se a mrkejte přátelsky na ty, kteří mají jiný dres, ale jde jim o stejnou věc. O dobro tohoto světa. V našem křesťanském jazyce o růst Božího království. Podívejte na ty skvělé lidi v neziskovkách, ve státním aparátu, ve firmách, spolcích, sportovních klubech a všude jinde. Podívejte se, jak oni vyhánějí zlé duchy tohoto světa.

Tohle se mi v tom hesle ozývá. Pohled za vlastní víru, za sbor, za církev. Pohled ven, který nalézá spřízněnce. A zpátky se vrací jako ten, kdo ví, pro nás je toho ve světě dost. Cítím v tom osvěžení a čerstvý vzduch pro vlastní víru, sbor i církev. Tohle heslo mě osedlalo a osvobodilo od žárlivosti a skepse všedních dní.

Přeji vám dostatek dobrých dní a hesel v roce 2019 od našeho nebeského Otce.

Matěj Opočenský

Přílohy