Zpravodaj - nejnovější čísla - ročník 2019

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu. Vychází těsně před první nedělí v měsíci, prázdninové číslo pak k první neděli prázdnin.

Zp_01/19      


poslední aktualizace : 5.1.2019; ZS

 

Zpravodaj na leden

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 8. ledna od 9.00 hod. v modřanském sboru (Písková 263/6). Hostem a kazatelem bude Petr Vinš, teolog, religionista a kněz starokatolické církve, který je nyní rovněž generálním sekretářem Ekumenické rady církví.

Ze sborů a seniorátu

* Ekumenická bohoslužba s vysláním vojenských kaplanů Stanislava Škvora, Františka Hrušky a Petra Hašky se uskuteční ve středu 16. ledna od 13.00 hod. ve vojenském kostele sv. J. Nepomuckého (Kanovnická 5).

* Ve středu 16. ledna od 20.00 hod. se v kostele u Martina ve Zdi (Martinská 1) uskuteční hudebně liturgický pořad „Ticho za Jana Palacha“ k padesátému výročí jeho smrti. Účinkují manželé Mikoláškovi, Pražští pěvci a další umělci.

* Benefiční ples nejen evangelické mládeže Báječnej bál proběhne v pátek 18. ledna od 19.00 hod. v KC Zahrada (Malenická 1784/2). Vstupné činí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.

* Hledá se milovník Karafiátových Broučků, který by adoptoval opuštěný hrob (na Malvazinkách) novináře, publicisty a literárního kritika Gustava Jaroše s pseudonymem Gamma, který měl klíčovou zásluhu na jejich popularizaci. Bližší informace v seniorátní kanceláři.

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal v rámci Grantového systému ČCE výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro rok 2019. Bližší informace:

http://mikroprojekty-ps.sweb.cz

mikroprojekty-ps@seznam.cz

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu s kázáním Tomáše Boňka, kněze Obce křesťanů. Setkání proběhne v úterý 15. ledna od 18.00 hodin v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49). Srdečně zvou pořadatelé.

* Německý pěvecký soubor Neuer Magdeburger Kammerchor nabízí zdarma vystoupení v rámci svého pražského turné 31. října - 2. listopadu (odpoledne nebo večer) či 3. listopadu (dopoledne na bohoslužbách). Informace o sboru:

http://kammerchormagdeburg.wixsite.com/nmkc

Biblická úvaha

Kdo není proti nám…

Vytáhl jsem si na Nový rok biblické heslo: „Kdo není proti nám, je pro nás.“ (Mk 9,40). To heslo mi rozkřuplo vlastní ulitu. Ježíš totiž v tomto verši překračuje identitu vlastního společenství.

Učedník Jan za ním přijde a žaluje mu (nebo žárlí?): „Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“ Tato Janova reakce je logická. V Ježíšově blízkosti se cítí výjimečně. Byl vybrán, aby následoval. A teď tu nějaký hejhula bez Ježíšovi blízkosti dělá dobro. To je k naštvání… Přistihl jsem se při podobném jednání. Asi bych to nazval závistí. Někomu kdo s námi nechodí, se něco povedlo a já si říkal, safra, proč právě jemu? Proč ne někomu mně milému, nebo rovnou mně? A v tom to právě je.

Ježíše zas až tak nezajímá, kdo nám je či není milý, kdo má stejné triko, Ježíš si v tomhle případě všímá, co kdo dělá a jak kdo přemýšlí. Podle toho reaguje. Podívejte se, kolik dobrého se toho ve světě (ve vašem okolí) děje. Podívejte se a mrkejte přátelsky na ty, kteří mají jiný dres, ale jde jim o stejnou věc. O dobro tohoto světa. V našem křesťanském jazyce o růst Božího království. Podívejte na ty skvělé lidi v neziskovkách, ve státním aparátu, ve firmách, spolcích, sportovních klubech a všude jinde. Podívejte se, jak oni vyhánějí zlé duchy tohoto světa.

Tohle se mi v tom hesle ozývá. Pohled za vlastní víru, za sbor, za církev. Pohled ven, který nalézá spřízněnce. A zpátky se vrací jako ten, kdo ví, pro nás je toho ve světě dost. Cítím v tom osvěžení a čerstvý vzduch pro vlastní víru, sbor i církev. Tohle heslo mě osedlalo a osvobodilo od žárlivosti a skepse všedních dní.

Přeji vám dostatek dobrých dní a hesel v roce 2019 od našeho nebeského Otce.

Matěj Opočenský

Přílohy