Výhled na výši budoucích povinných odvodů

 

PF a repartic

poslední aktualizace : 19.3.2019; ZS

 

Odpověď Jana Matějky, předsedy hospodářské komise synodu, na otázku:

 

Jak se bude v následujícíh letech vyvýjet výše odvodů na PF a repartic?

 

Synod stanovil loni něco ve svém usnesení (usnesení č. 55/2018), ale teprve 2.4.2019 se budeme se synodní radou bavit o tom, jestli to tak zůstane, nebo budeme s něčím hýbat. V každém případě je potřeba brát stávající usnesení ohledně odvodů do PF jako minimální:

Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za každé plně obsazené kazatelské místo pro roky 2019 až 2020 takto:

  • pro rok 2019 ve výši 129 000,- Kč,
  • pro rok 2020 ve výši 150 000,- Kč.

Pro roky 2021–2025 je předpokládaná výše odvodu tato:

  • pro rok 2021 170 000,- Kč,
  • pro rok 2022 190 000,- Kč,
  • pro rok 2023 210 000,- Kč,
  • pro rok 2024 235 000,- Kč,
  • pro rok 2025 260 000,- Kč.

 

U repartic je to mlhavější:

1. Synod schvaluje celocírkevní repartice (rozpočítané dle stávajícího poměru na senioráty) pro rok 2019 v celkové výši 6,5 mil. Kč, pro rok 2020 v celkové výši 8 mil. Kč s tím, že se očekává nárůst v dalších letech vždy o 25 – 30 %.

 

Seniorát

Repartice 2019

Seniorát

Repartice 2019

I

Pražský

1 106 200

VIII

Chrudimský

523 900

II

Poděbradský

488 200

IX

Poličský

297 800

III

Jihočeský

129 300

X

Horácký

402 900

IV

Západočeský

260 300

XI

Brněnský

792 100

V

Ústecký

198 100

XII

Východomoravský

998 800

VI

Liberecký

152 400

XIII

Moravskoslezský

702 300

VII

Královéhradecký

377 100

XIV

Ochranovský

70 600

Celkem

6 500 000

 

1. Synod ukládá synodní radě provést inventuru a ocenění činností povšechného sboru a připravit reálný systém jejich financování nejpozději do 2. zasedání 35. synodu (r.2020).

Vypadá to, že ještě dva roky to bude dle usnesení a pak by už růst nemusel být oněch 25-30 % ročně, ale třeba jen 5 – 10 %. Moudřejší budeme zhruba v květnu (po synodu 2019).

15.3.2019