Dopis seniora

 

Průvodní dopis ke svolání konventu

 

Staršovstvům sborů Pražského seniorátu ČCE

Praha 8 – Libeň, 3. září 2019

Milé sestry a milí bratři,

 

ke svolání řádného listopadového zasedání konventu (prvního zasedání 56. konventu Pražského seniorátu) si Vám dovolujeme připojit ještě tento průvodní dopis. Prosíme a žádáme Vás, abyste na zářijové schůzi svých staršovstev věnovali svou pozornost následujícím záležitostem a následně o výsledcích svého jednání informovali předsedu konventu.

 

Zde shrnujeme stručně, co je podrobněji popsáno níže a co je potřeba do konce září zaslat předsedovi konventu na adresu: konvent.ps@seznam.cz:


 

  • jména, e-mailové adresy a datum zvolení Vašich delegátů na konvent a jejich náhradníků (níže bod č. 1) s uvedením těch, kteří budou Váš sbor zastupovat letos 9. listopadu ve Strašnicích
  • jméno a „zařazení“ (duchovní / manželka duchovního / kurátor, presbyter, kostelník, pokladní atp.) zesnulých pracovníků z řad členů Vašeho sboru (níže bod č. 2)
  • případné návrhy Vašeho staršovstva pro konvent (níže bod č. 3)

 

 

1. Je potřeba provést kontrolu mandátů Vašich delegátů na konvent. Učiňte tak, prosíme, na základě příslušného zápisu ze schůze Vašeho staršovstva.

 

2. Prosíme o připomenutí jmen zesnulých pracovníků církve z řad členů Vašeho sboru za období od posledního zasedání 55. konventu (které proběhlo v listopadu 2018), aby mohli být vděčně připomenuti na zasedání konventu.

 

3. Na svých schůzích také vypracujte a odsouhlaste případné návrhy Vašeho staršovstva pro konvent. Návrhy došlé po výše uvedené lhůtě nebudou zařazeny do příslušných tisků a na program jednání. Delegáti za Váš sbor je ovšem budou moci podat během konventu jako samostatné návrhy nebo návrhy z rozpravy.

Ještě si dovolujeme připomenout, že návrhy, na jejichž realizace je zapotřebí peněz, musí obsahovat také informaci o tom, kde se peníze na jejich uskutečnění vezmou, jinak o nich nemůže být hlasováno.

 

4. Vzhledem k předem ohlášené rezignaci seniorátní kurátorky Zdeny Skuhrové po 10 letech její služby v této funkci budeme na konventu volit jejího nástupce / její nástupkyni. Prosíme, abyste osobu, kterou považujete za dobrého kandidáta / kandidátku, oslovili předem a povzbudili ji, aby kandidaturu a případnou volbu přijala. Bude-li do této funkce příp. zvolen někdo ze současných nefarářských členů či náhradníků seniorátního výboru, bude potřeba složení členů a náhradníků výboru doplnit novou osobou. I tuto alternativu, prosíme, prohovořte předem.

 

Za Vaši práci i odpovědi jménem předsednictva 55. konventu i seniorátního výboru děkuje

 

Roman Mazur a Matěj Cháb