Co, kdo má připravit

 

Info pro všechny sbory

poslední aktualizace : 16.9.2019; ZS

Konvent bude ve sboru Strašnice

Všechny sbory

všechny výstupy zasílat předsedovi konventu

do 30.9.2019 - Matěj Cháb (Vinohrady)

seznam konventuálů včetně kontaktů

u většiny sborů jde o novou volbu na 4 roky

jména zemřelých sborových pracovníků
případné návrhy na konvent zaslat i na SV
případné návrhy na seniorátní/ho kurát.
Patronátní sbory

středisek Diakonie

zprávy o činnosti středisek připomenout svým střediskům
Matěj Cháb

zpráva předsednictva konventu

SV zpráva SV
případné návrhy SV na konvent
L.Kalina zpráva - potravinové projekty ???
K.Müller zpráva sen far. pro mládež
Pastýřská rada zpráva pastýřské rady
Poradní odbory

zprávy - SOM (B.Roll)

? SEM

Chotěboř-senioři (?)

grantová komise (J.Mašek)

Truhlářská (J.Mašek)

jednatelka sen.JJ Zpráva JJ (V.Rejentová)
střediska Diakonie zprávy o činnosti
hospodářské zprávy
revizoři zápis z revize sen.hospodaření
senior za SV souhrn ze senior.revizí na sborech

Skuhrová, Poláková

za SV

Zpráva o hospodaření

skutečnost 2018

rozpočet 2020,

rozvaha a výsledovka 2018

komentář

Skuhrová za SV Zpráva o hospodaření SSF
Skuhrová za SV Návrh rozpisu repartic bude předjednán na setkání kurátorů