Konvent 2019 - organizační tisky

 

tisk č. 1 a seznam konventuálů přítomných na tomto jednání

poslední aktualizace : 10.11.2019; ZS

 

Tisk č. 1 : Program

 

1. Úvodní pobožnost - Kateřina Frühbauerová


2. Ustavení zasedání:

(a) Prezence

(b) přiznání členství farářům, jáhnům a kaplanům ze seniorátu dle případných návrhů (CZ, § 25,1);

(c) přiznání členství s hlasem poradním členům církve a přizvaným odborníkům dle případných návrhů;

(d) slib poslanců.

(e) Vzpomínka na zesnulé pracovníky seniorátu

(f) Volba zapisovatelů, verifikátorů, skrutátorů

(g) Schválení programu, rozhodnutí o výlohách (Tisk č. 1)


3. Volby

(a) Volba předsedy 56. konventu

(b) Volba předsednictva konventu

(c) Volba seniorátního kurátora a případné doplňující volby SV

(d) Volba seniorátního faráře Karla Müllera (Tisk č 14)


4. Zprávy o životě seniorátu

(a) Zpráva předsednictva o plnění usnesení 3. zasedání 55. konventu (Tisk č. 2)

(b) Zpráva seniorátního výboru (Tisk č. 3)

(c) Zprávy poradních odborů a pracovních skupin (Tisk č. 4 a – d)

(d) Zpráva pastýřské rady (Tisk č. 5)

(e) Zprávy revizorů o hospodaření sborů seniorátu (Tisk č. 6 )

(f) Zpráva o činnosti seniorátní Jeronýmovy jednoty (Tisk č. 7)

(g) Zprávy ze středisek Diakonie (Tisk č. 8)

(h) Rozprava ke zprávám o životě seniorátu (určená doba rozpravy - 30 minut)

(i) Projednání návrhů usnesení z rozpravy ke zprávám o životě seniorátu.

 

5. Představení základních směrů strategického plánu přijatého synodem a rozhovor o strategickém plánu

(a) Představení strategického plánu členy strategické komise (Petr Sláma, Petr Štulc) (Tisk č. 9)

(b) Rozprava (určená doba rozpravy - 30 minut)


6. Zprávy o hospodaření seniorátu a návrh repartic na rok 2020

(a) Zpráva o hospodaření seniorátu, návrh rozpočtu na r. 2020, (Tisk č. 10)

(b) Zpráva revizorů o revizi seniorátního hospodaření. (Tisk č. 11)

(c) Návrh repartic na r. 2020 (Tisk č. 12)

(d) Rozprava ke zprávám o hospodaření seniorátu a rozhodnutí o nich (určená doba rozpravy - 30 minut)

(e) Projednání návrhů z rozpravy ke zprávám o hospodaření seniorátu

 

7. Jednání a usnášení o předlohách zaslaných SR a o návrzích ze sborů a návrzích SV

(a) Projednání návrhů seniorátního výboru a ze sborů (Tisk č. 13)


8. Závěr (modlitba a píseň) - Zvonek Šorm

 

Seznam přítomných poslanců

(číslo v závorce = počet volených konventuálů + farář; ne všude plně využito)

Plný seznam konventuálů a náhradníků ze sborů pro 56. konvent je v tabulce včetně údaje o volbě.

 

Seniorátní výbor (6): Roman Mazur, senior; Zdena Skuhrová, sen.kurátorka; Daniel Heller, 1.nám. sen. kurátorky; Lenka Ridzoňová, 2,nám. seniora; Tomáš Fendrych, 2.nám. sen. kurátorky, ...

pražské sbory

Salvátor (4): Tomáš Trusina f., Jana Cejpová k., Naďa Kočnarová, ...

Kliment (3): David Vilím k., Petr Vacíř, ...

Vinohrady (3): Zdeněk Šorm f., Jana Šarounová k., Matěj Cháb

Žižkov I (2): Pavel Kalus f., Pavel Novák k.

Žižkov II (2): Olga Mrázková f., Eva Potměšilová k.

Jarov (2): Jan Fencl k., Petr Štulc

Nusle (3): Dan Páleník f., Vladimír Kněžek k., Pavel Řežábek

Jižní Město (2): Michal Šourek f., Anna Balahura

Braník (3): Jaroslav Pechar f., Jan A. Dus, ...

Modřany (2): Zvonimír Šorm f., Tomáš Pokorný

Smíchov (3): Maroš Klačko f., Ladislav Wagner, Aleš Kratochvíl k.

Radotín (2): Petr Špirko f., Václav Vojíř

Střešovice (4): Pavel Pokorný f., Pavel Keprta, Petr Ryšavý, Monika Žárská

Dejvice (4): Pavel Ruml f., Věra Tichá, Jan Mašek k., Filip H.Härtel

Libeň (3): Silvie Rosenová k., František Čunderlík, František Hrdlička

Kobylisy (3): Ondřej Kolář f., Jan Bouček, Jan Hon

Horní Počernice (2): Alžběta Hanychová f., Martin Hrubeš k.

Strašnice (4): Martin Sabo f., Martin Šubert k., Martin Řeháček, Filip Dušek

Uhříněves (2): Pavol Bargár k., ...

Vršovice (2): Matěj Opočenský f., Tomáš Vokatý k.

Německy mluvící sbor (2): Elisabeth Veronika Förster-Blume f., Tanja Kaminski k.

mimopražské sbory

Benešov (3): Kateřina Frühbauerová f., Jiří Zavadil k., Jiří Šíma

Beroun (2): Mikuláš Vymětal f., Lenka Langhansová k.

Dobříš (2): Kateřina Vojkůvková k., Michal Ulrich

Hvozdnice (2): Vendula Glancová f., ...

Kladno (2): Leonardo Teca f., Oldřich Doseděl k.

Libčice n. Vltavou (2):Tomáš Cejp f., Dalibor Titěra k.

Sedlec-Prčice (2): Pavla Jandečková f., František Hodík.

Soběhrdy (2): Jan Rataj, ...

Škvorec (2): Marta Levá k., Soňa Pilná

Zruč nad Sázavou: sbor nemá virilního člena, nezvolil poslance

Kazatelé ve sborech seniorátu a seniorátní faráři: Karel Müller, Magdalena Trgalová - oběma přiznáno plné členství

 

  • celkem s hlasovacím právem přítomno 77 bratří a sester

 

Hlas poradní udělen:

zástupci mládeže: Ema Pospíšilová, Marta Slámová

seniorátní pokladní: Olga Poláková;

vikáři: Eliška Havelková

právní poradce: Adam Csukás

kaplani:

revizor: Jakub Šilar

hosté: Petr Sláma, Jiří Mrázek