Konvent 2019 - zprávy

 

tisky č. 2-8

T2       T3       T4a       T4b       T4b_dopl       T4c       T4d       T5       T6       T7       T8       Deset_let      


poslední aktualizace : 11.11.2019; ZS

 

Zprávy nebyly na konventu čteny, některé byly uvedeny či doplněny autorem

 

Tisk č. 2 - Zpráva předsednictva

 

Zpráva je členěna do 4 bodů:

i) 3 návrhy 4. zasedání 55. konventu Pražského seniorátu na synod - dva synod nepřijal, jeden ano

ii) 4 návrhy týkající se života seniorátu - tři byly splněny, jeden ne

iii) Jednání o 2 předlohách zaslaných SR - výsledky jednání zaslány

iv) Došlá korespondence

Podrobně v přiloženém T2

.

Tisk č. 3 - Zpráva seniorátního výboru

 

Tisk má tyto již tradiční oddíly:

1. SENIORÁTNÍ VÝBOR A JEHO SPOLUPRACOVNÍCI

2. ROZDĚLENÍ NEFORMÁLNÍCH PATRONÁTŮ NAD SBORY

3. OPAKOVANÁ VOLBA SENIORÁTNÍHO FARÁŘE PRO MLÁDEŽ KARLA MÜLLERA

4. PRAVIDELNÉ SENIORÁTNÍ AKCE A SETKÁNÍ

5. DŮLEŽITÉ PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

6. KURZ „ZÁKLADY EVANGELICKÉ TEOLOGIE“

7. RESTRUKTURALIZACE SBORŮ NA CESTĚ K SAMOFINANCOVÁNÍ

8. PLÁNOVANÉ ZRUŠENÍ ZRUČSKÉHO SBORU

9. PŘÍPRAVA NOVÉ AGENDY

10. DALŠÍ ČINNOST SENIORÁTNÍHO VÝBORU A JEHO ČLENŮ I SPOLUPRACOVNÍKŮ

11. ZHODNOCENÍ A VÝHLED

K 7. oddílu pohovořil Roman Mazur, k 8. oddílu Matěj Opočenský.

Podrobně v T3.

Na konventu ještě zaznělo

Věcně se k tisku T3 váže bilance 10 let práce seniorátní kurátorky. Ale není to konventní tisk, je to osobní slovo Zdeny Skuhrové. Zaznělo na konventu a je možno si ho přečíst/stáhnout zde pod názvem Deset_let.

 

Tisky č. 4 - Zprávy poradních odborů a pracovních skupin

 

Tisk č. 4a - POST (poradní odbor stavební)

Stručnou zprávu podává Tomáš Fendrych . . . . podrobně T4a

.

Tisk č. 4b - Zpráva pražského seniorátního odboru pro mládež

V tisku najdete:

  • Tým SOMu (starý i nově zvolený) a jeho fungování
  • Pražský farář pro mládež
  • Somácké akce v posledním roce i chystané . . . . podrobně T4b a T4b_dopl

 

Tisk č. 4c - Zpráva grantové komise

Zpráva mluví o 9 žádostech v posledním ročníku, přičemž některé jsou již vyúčtovány. Představuje i výhled do budoucna.

Zprávu sestavil Jan Mašek . . . . podrobně T4c

 

Tisk č. 4d - Zpráva komise pro projekt "Truhlářská"

Zpráva mluví o očekáváních spojených s výměnou obsazení radnic Prahy i Prahy 1 po poslednch volbách.

S rekonstrukcí domu se již začalo a komise může vstupovat do příprav . . . . podrobně T4d

 

Tisk č. 5 - Zpráva pastýřské rady

Zpráva konstatuje, že rada za poslední rok neřešila žádný podnět. Zprávu vypracoval její předseda Martin Hrubeš.

Je to poslední zpráva této seniorátní rady, práce se ujímají oblastní rady . . . . přesné znění T5

 

Tisk č. 6 - Zpráva o revizích sborového hospodaření

  • Tato zpráva byla v předchozích ročnících součástí hospodářských tisků.

 

Znění zprávy obsahuje tiskovou chybu, rozdělení revizorů a sborů bylo následující:

Fučíkovská + Nadrchal --- Beroun

Svobodová + Šilar --- --- - Salvátor

Pohlová + Jelínek --- --- -- Braník

Thurzová + Günter --- --- - Jarov

Thurzová + Šilar --- --- --- seniorát

Zpráva uvádí dva povzbuzující příklady a shrnuje některá doporučení.

Zprávu sestravil Roman Mazur . . . . podrobně T6

 

Tisk č. 7 - Zpráva JJ

Zpráva obsahuje standardní údaje o výnosu sbírek a o přidělených darech. Také hovoří o potřebnosti či nepotřebnosti letáků. Zprávu v nepřítomnosti předsedy sestavila tentokrát jednatelka sen. představensta Vlasta Rejentová.

podrobně T7

Tisk č. 8 - Zpráva Diakonie

Zprávu podalo pouze středisko Praha, viz. . . . plné znění T8

Bylo konstatováno, že konventu má prioritně podávat zprávu Středisko SKP, jehož je pražský seniorát patronem. Tato zpráva chyběla již loni. Více v zápisu z konventu.

Přílohy