Konvent 2019 - hospodářské tisky

 

tisky č.10, 11, 12

T10       T11       T12      


poslední aktualizace : 11.11.2019; ZS

 

Hospodářské tisky nebyly na konventu čteny, pouze uvedeny.

 

Tisk č. 10 - Zpráva o hospodaření, rozpočet

Struktura tisku:

➢ Komentář k hospodaření v roce 2018

➢ Návrhy usnesení konventu (první strana dole)

➢ Výsledovka a Rozvaha 2018 . . . . . . . . . . . . str. 2 a 3 a 4

➢ Tabulka Strukturovaných výdajů pro rozpočet a skutečnost 2018, rozpočty 2019 a 2020; tabulka Příjmů pro totéž období . . . . . str. 5

➢ Stav fondů k 31.8.2019. . . . . . . . . . . str. 6

➢ Zpráva o hospodaření se SSF . . . . . str. 6

Celá zpráva v T10

Tisk č. 11 - Revize hospodaření seniorátu

V závěru zpráva konstatuje:

Hospodaření Pražského seniorátu ČCE za rok 2018 je úplné a průkazné – seniorát hospodařil v r. 2018 se ziskem 3.949 Kč. Rozpočet na rok 2019 byl sestaven s ohledem na aktuální potřeby seniorátu, náklady jsou průkazné,

odůvodněné.

Revizi provedli a zprávu sestavili J.Šilar a A.Thurzová

Celá zpráva v T11

  • Zpráva o revizích hospodaření ve sborech je zařazena mezi Zprávami jako T6.

 

Tisk č. 12 - Návrh repartic 2020

Tisk obsahuje pouze tabulku s rozpisem repartic . . . . T12

Přílohy