Rozpočet 2020

 

Autonomní hospodaření seniorátního výboru - souhrnně i strukturovaně

poslední aktualizace : 15.11.2019; ZS

 

Jsou zde dvě tabulky:

klasický rozpočet
výdaje v nové struktuře

 

Rozpočet 2020

položka částka poznámka
příjmy
seniorátní repartice 700 000,- hlavní zdroj příjmu seniorátu
dary přijaté
čerpání z fondů 60 000,-
příjmy celkem 760 000,-
výdaje
příspěvek na mzdy 60 000,- seniorátní účetnictví
nájemné 12 000,-

příspěvek na kancelář sboru seniora

cestovné 16 300,-
telefon, poštovné 15 200,-
kancelář 200,-

příspěvek na bydlení

seniorátním farářům

287 500,- 20 tisíc z fondu bydlení
občerstvení 4 000,-
ostatní 21 800,-
ostatní byt 0,-
personální fond 320 000,- sen.faráři
příspěvky seniorátní akce 23 000,- SOM, sen.dny, ...
výdaje celkem 760 000,-
příjmy - výdaje 0,-

 

průběžné položky nerozpočtuje se
celocírkevní repartice 1 361 500,-

nyní už neprocházejí sen.účetnictvím,

výše dána synodem

 

Schváleno konventem 2019.

Strukturované seniorátní výdaje - rozpočet rok 2020

seniorátní kancelář
. . . příspěvek na mzdy - sen.účetní 60 000,- 5000,- x 12 navýš. 8,7%
pronájem kanceláře 12 000,- 1 000,- x 12
poštovné 800,-
kancelářské potřeby 200,-
cestovné 9 000,- SV a pastorálky
celkem seniorátní kancelář 82 000,-
seniorátní farář (úvazek 1,0)
PF 160 000,-
příspěvek na bydlení 167 500,-
příspěvek na telefon a internet 7 200,- 600,- x 12
cestovné 3 650,- celorok Praha
celkem seniorátní farář 338 350,-

farář pro mládež

PF 160 000,-
příspěvek na bydlení 120 000,-
příspěvek na telefon a internet 7 200,-
cestovné 3 650,-
celkem farář pro mládež 290 850,-
Beroun
výdaje za byt 0,- pojištění - k tíži FS Beroun
další výdaje
občerstvení 4 000,-
ostatní 21 800,- stěhování, SOM, sen.dny, ...
příspěvky na sen.akce 23 000,-
celkem další výdaje 48 800,-
VÝDAJE CELKEM 760 000,-