Zpravodaj - nejnovější čísla - ročník 2020

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu. Vychází těsně před první nedělí v měsíci, prázdninové číslo pak k první neděli prázdnin.

Zp_01/20      


poslední aktualizace : 11.11.2020; JM

 

Zpravodaj na leden

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběh-ne v úterý 14. ledna od 9:00 hod. v libeňském sboru. Úvodní pobožnost bude mít Pavla Jandečková. S Ruth Šormovou pak pohovoříme o práci hospicové organizace Cesta domů, kterou vede.

Ze sborů a církve

* Výnos seniorátní adventní sbírky na podporu práce seniorátních farářů činí k 9. lednu 80,549 Kč. Finance ze čtyř sborů ještě očekáváme. Všem přispěvatelům děkujeme!

* Kobyliský sbor (U Školské zahrady 1264/1) zve v úterý 21. ledna od 19:00 hod. na besedu nad knihou Návrat do Valbone o zmizení tří českých studentů v roce 2001 v albánských horách.

* Vyšší odborná škola a střední odborná škola Evang. akademie (Hrusická 7, Praha 4) pořádá Den otevřených dveří ve čtvrtek 23. ledna od 14.00 do 18.00 hod. Studijní čtyřleté maturitní obory: Pedagogické lyceum a Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Kombinované tříleté studium: VOŠ – obor Sociální práce.

* Od 27. do 31. ledna se v Praze koná Farářský kurz. Zváni jsou nejen faráři: http://spek.evangnet.cz/fk2020program

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal výzvu k podávání žádostí o podporu tzv. mikroprojektů pro rok 2020:

http://mikroprojekty-ps.sweb.cz Žádosti podávejte do 31. ledna.

Mládež

*Evangelický ples nejen pro mládež Báječnej bál s tématem „Na vlnách“, se koná v pátek 17. ledna od 19:00 hod. v Kulturním centru Zahrada (Malenická 1784/4).

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) zve na Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu v úterý 14. ledna od 18:00 hod. v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49). Kázáním poslouží Matúš Kocian, zpěv povede Jan Knížek.

K zamyšlení

Tři novoroční impulzy

Na začátku roku 2020 jsme mírně uondáni sérií svátečních dnů a předchozím adventem sestaveným snad ze samých černých pátků. My, co chodíme do kostela, jsme do toho ještě vtěsnali potřebnou duchovní hloubku, popřípadě angažmá při nácviku vánočních her, koncertů a podobných aktivit.

První impulz: V prvních dnech nového roku nás na stolku v kostelní předsíni pozývá sympatický a trochu provokativní letáček Synodní rady: Hlavu vzhůru! Co všechno se dá s tou hlavou dělat? Zvednout, sklonit, strčit do písku, kroutit nebo přikyvovat. Zvedáme hlavu a otvíráme oči, napínáme zrak do nejisté budoucnosti evangelíků. Ještě nedávno jsme obzírali zpět utěšených 100 let: na zaplněném pardubickém náměstí se stačilo jen rozhlédnout a povšimnout si, že máme vlastně všichni hlavu vzhůru a že je to normální. Zvedáme hlavu a otvíráme oči, abychom lépe viděli, jak nás vidí okolní většinová společnost. Neseme jí dobrou zprávu?

Druhý impulz: V první den nového roku u svaté Markéty zaznělo áronské požehnání. Přináší nám to, co tolik potřebujeme právě teď: ochranu, milost a pokoj, nadto rozjasněnou Boží tvář, která se usmívá a obrací se k nám. Jenže… Nestojí tam psáno, že to je vlastně vzkaz k vyřizování a předávání? Hospodin promluvil k Mojžíšovi, aby mluvil k Áronovi, a ten, aby se svými syny žehnal synům Izraele. Kde jsme v tom řetězci my, kde jsem já? Snad konečný příjemce? Anebo je to tak, že to, co dostáváme od Boha, nesmíme si nechat pro sebe, ale máme to předávat a rozdávat?

Třetí impulz: Letošní heslo Jednoty Bratrské zní: „Věřím, pomoz mé nedověře“. Víra je naše identifikační znamení: Jsem věřící, chodím do kostela. Víra mě odlišuje, odděluje od ostatních. Jsme Pánu Ježíši téměř na dosah, a tak se osmělujeme volat: Věřím! Ale bez jeho pomoci se neobejdeme, tak jako Petr při procházce po vodě. Víra neoddělitelná od nedověry je to, co mě od ostatních lidí nakonec nedělí, ale naopak spojuje. Nabízí se nám jako předsevzetí předávat svému okolí Boží požehnání. Předávat dobrou zprávu. Mám v těchto dnech silný pocit, že Pán Bůh má všechny lidi stejně rád a já v tom nemám absolutně žádnou výhodu nebo přednost.

Tomáš Fendrych

Přílohy