Zpravodaj - nejnovější čísla - ročník 2020

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu.

Zp_01/20       Zp_02/20       Zp_03/20       Zp_04/20       Zp_05/20       Zp_06/20       Zp_07-08/20       Zp_09/20       Zp_10/20       Zp_11/20       Zp_12/20      


poslední aktualizace : 3.12.2020; JM

Zpravodaj na prosinec

Pastorální konference

* Prosincová pastorální konference proběhne on-line formou v úterý 8. prosince od 9:00 hod. Součástí prvního bloku bude mj. pobožnost Magdalény Ondrové. V druhé části se budeme věnovat tématu „Farář na hraně skutečného a virtuálního světa.“ Celocírkevní aktivity představí Martin Balcar, sborovou resp. misijní rovinu on-line duchovenské práce pootevřou k následné diskusi ve skupinkách Jaroslav Pechar, Jakub Malý a Karel Müller.

Z církve

* V neděli 6. prosince od 14:30 hod. se budou konat v Pardubicích ordinační bohoslužby, kdy budou za nové faráře naší církve potvrzeni Eliška Geislerová, Michal Chalupski a Jordan Tomeš. Přímý přenos / záznam slavnostních bohoslužeb sledujte na: www.e-cirkev.cz

* V neděli 13. prosince pak bude v rámci strašnických bohoslužeb od 9:00 hod. ordinován výpomocným kazatelem Jan Balcar. Přímý přenos / záznam slavnostních bohoslužeb sledujte na:

bit.ly/videoStrasnice.

* Seniorátní výbor v rámci grantového systému ČCE vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro rok 2021. Výzva je spolu s formulářem žádosti a pravidly grantové soutěže vystavena na webu Pražského seniorátu a rovněž na adrese: http://mikroprojekty-ps.sweb.cz . Žádosti podávejte seniorátnímu výboru do 31. ledna, případné dotazy směřujte na adresu grantové komise: mikroprojekty-ps@seznam.cz

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

Biblická úvaha

Anděl Zachariášovi odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. (...) Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní.“

(Lk 1,19-22)

Je advent a kněz Zachariáš je němý. Před kostelem čeká dav lidí, aby dostali požehnání, ale vyjde němý člověk a dává jim znamení, že nemluví. Lidé pochopí, že se něco stalo. Zachriášova němota možná mluví více než slova.

Letos během epidemie covidu je tišeji než jindy. Obchody jsou zatím většinou zavřené, nevím, zda se otevřou adventní trhy se svým ruchem a vánoční hudbou. Ostatně – koledy správně patří až k Vánocům a ne k listopadovým a prosincovým nákupům.

V omezeném počtu už se můžeme sejít v kostele. Zvlášť po několikatýdenní kostelové abstinenci je to krásné, ale se zpěvem to zatím není slavné. Zpívat smí max. 5 lidí. Ostatní se díváme do zpěvníku a mlčíme. Nebo? Zní nám třeba ta slova nějak jinak? Říkali mi jeden starý pan farář s manželkou, když nemohli kvůli nemoci do kostela, dělali si bohoslužby sami doma. A že nejsou zpěváci, text písní přečetli. Prý ty písně vnímali v mnohém nově a byli za to vděčni.

Zbožný muž, kněz Zachariáš je v adventu němý. Dřív jsem si myslela, že byl němotou potrestaný za svou malou víru. Ale možná to nebyl trest. Třeba to byla šance. Zachariáši, ještě potřebuješ čas, abys věcem porozuměl, abys přijal změnu, abys uvěřil. Teď nebudeš sám druhým něco vykládat, ale máš čas si věci srovnat.

Letošní rok s epidemií mnoho změnil a ještě změní, nevíme, co nás čeká, jak bude nemoc pokračovat, jak se bude dál šířit, zda bude očkování účinné, jaká přijde krize, jaké změny…. Na celkové bilancování je ještě brzy.

Ale adventní příběh o Zachariášově němotě, která nebyla zbytečná, nám může být povzbuzením, že utlumení, zpomalení, ticho, samota… nemusí mít jen negativní znaménko.

A ještě něco: i v našem tichu a osamění, často nedobrovolném, nejsme sami. Nejsem sám. Němý Zachariáš, když vyšel ven z kostela, nepožehnal lidem slovy, ale gestem jim sdělil, že Pán Bůh svět neopustil. Naopak. Jen nemáme slov, jak vyjádřit jeho blízkost.

Pane Bože, nelíbí se nám, když se nemůžeme potkávat s přáteli a rodinou, když nemůžeme všichni v kostele z plných plic zpívat, když se můžeme usmívat jen přes roušku. Ale věříme, že nic z toho není bariéra pro tebe. Prosíme, přicházej do našeho ticha. Amen.

Lenka Ridzoňová

 

Zpravodaj na listopad

Hledejme v těžké situaci lásku, naději, víru; přejme je sobě, svým blízkým a milým, i lidem za hranicemi rodin a sborů.

A především se modleme za: nemocné, umírající, ty, kterým zemřel blízký člověk, pracovníky ve zdravotnictví, Diakonii, Charitě, sociálních službách, ty, kdo o nemocné pečují doma, pracovníky církví, kteří šíří naději evangelia do míst, kde naděje chybí, ty, kdo povzbuzují sebe i ostatní vzdor šířící se nemoci, žáky, studenty, jejich rodiče, učitele, své rodiny, své blízké a přátele, i sami za sebe, trpící v uprchlických táborech...

To vše v naději, že Kristus zvítězil nad smrtí. A proto – ať žijeme či umíráme – ani zlá nemoc nezruší jeho vztah k nám...

(z dopisu synodní rady sborům)

Pastorální konference

* I listopadová pastorální konference proběhne on-line formou v úterý 10. listopadu od 9:00 hod. Na programu budou obvyklé záležitosti a především diskuze na téma „Farář na hraně služby sboru a společné služby světu,“ kterou otevře Martin Sabo. Internetovou adresu potřebnou k připojení obvyklí účastníci včas obdrží, v případě potřeby nebo zájmu je možno o ni rovněž požádat R. Mazura.

Z církve

* Na tomto odkaze naleznete přehledný rozcestník k nejrůznějším aktivitám a databázím z celé naší Českobratrské církve evangelické, zvláště vhodných v nynějších koronavirových časech.

* O případném odložení konventu na náhradní lednový termín, které je aktuálně čím dál pravděpodobnější, rozhodne jeho předsednictvo 4. listopadu.

* Seniorátní výbor prosí staršovstva, aby ve svých sborech i letos naplánovala seniorátní adventní sbírku. Bude-li konvent odložen, o jejím účelu rozhodne operativně seniorátní výbor.

Z ekumény

* Armáda spásy hledá vhodného kandidáta na klíčovou pozici finančního ředitele, který bude mít odpovědnost za celkové finanční řízení Armády spásy v České republice a na Slovensku ve všech jejích subjektech. Podrobné informace jsou k dispozici zde:

https://1url.cz/XzIor

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež. Brzy tam bude např. k dispozici databáze mládeží, které se aktuálně scházejí on-line formou nebo program on-line seniorátních dní mládeže o víkendu 20. – 22. listopadu.

Biblická úvaha

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“

(Lukáš 1,38)

Ježíšova matka Marie to vůbec neměla lehké. Již od početí svého prvorozeného se dozvídala, že její dítě bude výjimečné, i když zprvu nechápala, co to znamená. Jak Písmo opakovaně dosvědčuje, všechny ty náznaky uchovávala v paměti a přemýšlela o nich. S radostným očekáváním? S obavami? To nevíme. A nakonec byla svědkem Ježíšova ukřižování a vzkříšení.

Přesto, že zprvu Ježíšovu poslání nerozuměla, nebudeme daleko od pravdy, když ji označíme za jeho první učednici. Její důvěru v jeho moc dokazuje příběh z Káně Galilejské hned z počátku Ježíšova veřejného vystoupení. A zřejmě k víře v Ježíšovo slovo vedla i své mladší syny. O Ježíšově rodině se v evangeliích moc nemluví: dobře je známo hlavně vyprávění o tom, že za ním jednou přišli a Ježíš na to pověděl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ (Mt 12,48). Tenhle příběh působí dojmem, že Ježíšova rodina stála mimo jeho působení a že šlo o jednorázovou, možná dokonce nevítanou návštěvu. Jenže, Janovo evangelium nám říká, že Marie a Ježíšovi bratři jej doprovázeli spolu s učedníky (J 2,12; Sk 1,14). Zdá se tedy, že Ježíšova rodina, jakkoliv se o tom moc nemluví, patřila mezi jeho první následovníky, a že to je i Mariinou zásluhou.

Marie nám tak je nejen příkladem pokory, lásky a neochvějné důvěry v Boží řízení, ale také následování Ježíše a víry v něj. Zasluhuje naši úctu a na tom nic nemění ani skutečnost, co vše jí lidská představivost připisuje, jak se její kult v minulosti vyvíjel a jak na mnohé evangelíky působil.

Jan Mašek


Zpravodaj na říjen

Pastorální konference

* Říjnová pastorální konference proběhne on-line formou v úterý 13. října od 9:00 do 11:00 hod. Na programu budou obvyklé organizační záležitosti a především diskuze na téma „Farář na hraně rodinného a pracovního života,“ kterou otevře Zvonimír Šorm. Internetovou adresu potřebnou k připojení účastníci již obdrželi, v případě potřeby nebo zájmu je možno o ni stále požádat do pondělí 12. října u R. Mazura.

Z církve a ekumény

* O konání a formátu konventu, který se má konat v sobotu 14. listopadu ve smíchovském sboru, bude na začátku října jednat jeho předsednictvo. Sbory i konventuálové budou o výsledcích včas informováni.

* Slavnostní uvedení Lenky Ridzoňové do funkce jarovské farářky, které bylo plánováno na odpoledne v neděli 4. října, se kvůli aktuální druhé vlně koronaviru odkládá na neurčito.

* Svých nových farářských funkcí se od září v modřanském sboru ujali manželé Magdaléna a Lukáš Ondrovi (každý na úvazek 0,5) a od října v berounském sboru Jordan Tomeš (prozatím na úvazek 0,5; od listopadu pak 1,0). Srdečně vítáme a těšíme se na spolupráci.

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež. Tam budou aktualizovány rovněž informace o připravovaném SOM-cupu a SOMfestu, které se mají uskutečnit 24. října.

Biblická úvaha

* „A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo velké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem…“

(Zjevení 6,12)

Slunce černá, měsíc se zakrvavuje, hvězdy padají, nebe je srolované. Obrazy o tom, jak se hroutí základní jistoty světa. To by člověka nikdy ani ve snu nenapadlo, že by snad mohly nebýt nebo být jinak. Že by se nemusel střídat den a noc, že by se pomíchaly světové strany, roční období. Bude nekonečná noc nebo nekončící den? To je hrozná představa, že to by něco nemělo mít konec. (Člověčí nadějí i v těch nejhorších situacích utrpení a strádání bývá fakt, že to bude mít konec, že každá propast má své dno, byť hrozivé.) Nemá to konec? V takové nejistotě se snad nedá žít.

Milí přátelé, myslím, že v této době může na někoho podobný pocit sednout. Když nemůžu vidět své bližní tváří v tvář a v kostele se nesmí zpívat. Pocit, že se hroutí svět, tak jak jsme na něj byli zvyklí.

Ten text od Jana chce být povzbuzením - že se o tom ví, a že je to součástí příběhu, ve kterém je nakonec vítězem ne Strach, ale Beránek. Je osvobozující a radostné slyšet to od Jana, i když se nám hroutí náš osobní svět. Že máma s tátou spolu nemluví a už ani nebydlí, že nefunguje kus mého těla, že nám voda odplavila dům, že mne po letech lásky nechala holka, že mě vyhodili ze školy, že mi zemřel můj nejbližší.... O tom jsem přece zatím jen četl, viděl ve filmech, to by mne nikdy nenapadlo..., v tom snad ani nelze být.

Milí přátelé, to, co by nás nikdy ani ve snu napadlo, Jan ve snu viděl. A napadlo ho to říct dalším, aby jim tím vzkázal: Neboj se, můžeš být, i když se děje něco, co by tě nikdy ani ve snu nenapadlo. Neboj se, protože jsi i s tím vším součástí příběhu, ve kterém vítězí Beránek. A od něj dostaneš sílu být.

David Balcar


Zpravodaj na září

Pastorální konference

* První pastorální konference v novém školním roce proběhne v úterý 8. září od 9:00 hod. v smíchovském sboru (Na Doubkové 8/2040, POZOR ZMĚNA oproti původně plánovaným Nuslím!). Na programu budou bohoslužby s večeří Páně. Kázat bude Veronika Förster-Blume, večeři Páně povede Tomáš Cejp. Diskuzi na téma „Farář na hraně touhy něco znamenat a ochoty nechat něco znamenat druhé,“ otevře Roman Mazur.

Z církve a ekumény

* Odložené zasedání synodu začíná ve čtvrtek 17. září v 18:00 hod. bohoslužbami ve sboru v Praze 4 – Jižním Městě (Donovalská 2331/ 53). Pracovní jednání synodu bude v pátek a v sobotu probíhat v Komunitním centru Matky Terezy v Chodově (U Modré školy 2337/1). Synod je mimo jednání v komisích (pátek večer) přístupný veřejnosti.

* Jáhen Dušan Ehmig z Dvakačovic zprostředkovává následující inzerát: Rodina Hrubých hledá manželský pár (už bez dětí) na pozici správce na malém zámku nedaleko Kutné Hory a Kolína. K dispozici byt 3+1 v přízemí zámku zdarma, pracovní doba pružná, mzda 30 tis. čistého za oba. Nástup možný už od září nebo po dohodě. Zájemci ať se odvolají na D. Ehmiga na tel. 327 323 206.

Mládež

* YMCA v ČR nabízí pro březen 2021 školení pro hlavní vedoucí táborů: https://1url.cz/EzdDZ

Seniorátní den

Neděle 13. září 2020, Kladno, gen. Klapálka 37/1394

10:00 rodinné bohoslužby, vede Karel Müller

11:00 souběžně: drobné občerstvení / procházka městem / Šalomounské hrátky I – aktivity pro děti od 5 do 12 let s Pavlínou Kroužkovou

13:00 oběd

14:00 souběžně: přednáška Pavla Hoška a následná diskuse: Tolkien, Seton, Foglar – duchovní motivy v krásné literatuře / Šalomounské hrátky II

15:30 Kytarové písně (nejen) ze zpěvníku Svítá, zakončení

Prosíme, abyste zájem o oběd nahlásili předem:

kladno@evangnet.cz,

739 244 626

Vstup za dobrovolný příspěvek, oběd za pořizovací cenu

 

Zpravodaj na červenec - srpen

Pastorální konference

* První pastorální konference v novém školním roce proběhne v úterý 8. září od 9:00 hod. v nuselském sboru (Žateckých 1169/11). Na programu budou bohoslužby s večeří Páně (kázat bude Veronika Förster-Blume) a diskuze na téma „Farář na hraně touhy něco znamenat a ochoty nechat něco znamenat druhé,“ kterou otevře Roman Mazur.

Ze sborů a církve

* Seniorátní den proběhne v neděli 13. září v kladenském sboru (gen. Klapálka 37/1394). Rodinné bohoslužby od 10:00 hod. povede Karel Müller. Po obědě s námi bude Pavel Hošek diskutovat na vybrané téma z jeho tří životopisných knih o Foglarovi, Setonovi a Tolkienovi. Souběžný odpolední program pro děti zajistí Pavlína Kroužková.

* Konvent bude svolán na 14. listopadu od 9:00 hod. Delegáty ze všech sborů prosíme, aby si tento termín pro konvent již nyní zarezervovali.

Mládež

* Aktuality o činnosti pražské evangelické mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku.

K zamyšlení

Odpočinutí

Doba prázdnin, táborů a dovolených je v plném proudu. Vždycky znovu mne na začátku léta napadá verš z Matoušova evangelia (11,28) „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Ježíš nabízí i nám odpočinek po práci. Lidé mají odpočívat.

Již v druhé kapitole Bible čteme ve druhém a třetím verši, že „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ Od lidu Staré smlouvy jsme přejali Desatero. Ve 20. kapitole knihy Exodus se ve verších osmém až jedenáctém píše: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“

Někteří lidé ovšem neumějí odpočívat. Neberou si (nebo si nemohou brát) ani pravidelnou dovolenou, na kterou mají dokonce zákonný nárok. A tak americký psychoanalytik německého původu H. J. Freudenberger popsal v roce 1974 v časopise Journal of Social Issues „syndrom vyhoření“ (anglicky „burnout“) a díky jeho popisu se v následujících letech o tuto nemoc strhl obrovský zájem psychologů, což vedlo k podrobnému popsání jak vývoje, tak následků i prevence této choroby. Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) koncem května 2019 kodifikovala syndrom vyhoření v Mezinárodní klasifikaci nemocí: „Příčinou syndromu vyhoření je především zvýšený tlak na vlastní výkon, který doprovází silné obavy z vlastního selhání. Dalším rizikovým faktorem je psychické vyčerpání, ke kterému dochází z důvodu jednostranného zaměření mysli a neschopnosti relaxace.“

Zaslouženým odpočinkem ovšem všechno nekončí. Ježíšovo kázání pokračuje: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Mt 11,29-30) Slovo „břemeno“ je běžnou součástí našeho slovníku, ale slovo „jho“ dnes asi používá málokdo. Původně označuje „dřevěnou část dobytčího postroje, do které se dobytče při tahu opírá, nebo tyč, na které se na ramenou nosí zavěšená břemena, a v přeneseném významu i tíživou povinnost, poddanství, porobu, otroctví, útlak a útisk.“ Ježíšovo „jho“ a „břemeno“ - to je ovšem něco úplně jiného. Podle Jeho zaslíbení nalezneme pod jeho jhem a břemenem dokonce odpočinutí pro své duše.

Daniel Heller

 

Zpravodaj na červen

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne netradiční formou v netradičním termínu. Faráři a farářky jsou zváni k Hejzlarovým st. do Čími u slapské přehrady na pondělní večer 15. června, nocleh a úterní dopoledne a oběd 16. června. Podrobnosti se dozví prostřednictvím e-mailu kolem 10. června.

Ze sborů a církve

* Slavnostní zakončení tříletého seniorátního kurzu Základy evangelické teologie s předáním osvědčení jeho třiceti úspěšným absolventům proběhne v neděli 7. června od 17:00 hod. v libeňském sboru (U Pošty 1098/6).

* Výroční zasedání seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty (= stavební církevní fond) se uskuteční v kobyliském sboru (U Školské zahrady 1264/1) ve středu 24. června od 18 hod.

* Setkání kurátorů proběhne v pátek 26. června od 17:00 hod. v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 15/746).

* Aktualizované informace o pravidlech církevní činnosti v době postupného uvolňování karanténních opatření najdete na stránkách ústředí naší církve.

Mládež

* Mladí pražští evangelíci nabízejí nejen rodinám s dětmi a mladší mládeži aktivitu Cestaven. Jde o pěší putování po Hostivaři a po oboře Hvězda s úkoly a příběhem podle biblického příběhu Exodu. Navštívit místa lze kdykoliv v následujících 2 týdnech:

https://hra.cirkev.live/

* Aktuality o činnosti pražské evangelické mládeže, např. o letním pobytu ve Volyni (16. – 22. srpna) můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku.

 

K zamyšlení

Životodárné trojiční tajemství

„Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk' a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích...“

(Efezským 2,14-17)

Křesťanská víra v trojjediného Boha je pro mnohé hádankou, dokonce i pro některé z nás, aktivních křesťanů. Přece však naše církev „drží“ Trojici - společně s celosvětovou křesťanskou ekuménou – i v třetím tisíciletí až s tvrdošíjnou zarputilostí. Slovy jednoho moderního katechismu: „Svatou Trojici chápeme jako jednoho Boha, jednu podstatu ve třech osobách. Je to velké Boží tajemství.“

Nejde totiž o žádnou podivnou starokřesťanskou teorii, dávné spiknutí či spekulaci, která by dnes už nedávala smysl. Všechna autentická křesťanská zkušenost se totiž dříve či později vyjevila a až dodnes vyjevuje jako trojiční. Je to podobné, jako když naše děti zcela přirozeně a automaticky dýchají. Dýchají od chvíle, kdy přijdou na svět. Pojmenovat zkušenost dýchání však dokážou až mnohem později.

Mnohem dříve, než první křesťané (až v průběhu staletí) zformulovali učení o Trojici, už pro ně Trojice sama byla realitou. Text z epištoly Efezským je jedním z mnoha dokladů. Pisatel se zcela spontánně modlí i vyjadřuje v trojičních souřadnicích: Božská otcovská a stvořitelská moc obepíná všechno stvoření, pozemské i nebeské, i celé dějiny. Boží Duch působí v našich nitrech i vztazích. Kristus je provždy platným Božím vzkazem a vykřičníkem uprostřed dějin, ale rovněž znamením obtisknutým do srdcí všech, kteří ho následují.

Trojiční učení je tak především vyjádřením univerzální křesťanské zkušenosti, že Boží dílo nelze pojmout a popsat z jediného zorného úhlu. Intenzitu a vícerozměrnost Božího působení na nás i na náš svět nedokážeme převést jednoduše na jednoho společného jmenovatele. K jeho popisu potřebujeme „berličku“ trojičního učení.

Tajemné spolupůsobení Otce, Syna a Ducha svatého je živou realitou už dva tisíce let. Se svými pokusy toto životodárné tajemství obléci do slov a pojmů jsme, a vždycky zůstaneme kus pozadu.

Roman Mazur

Zpravodaj na květen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 12. května od 9:00 hod. on-line formou. Kromě farářů jsou srdečně zváni i všichni další obvyklí účastníci porady: spolupracující (ex)členové seniorátního výboru, farářští kolegové v důchodu, kaplani...

Přístupová adresa bude poskytnuta několik dní předem, v případě potřeby je možno si o ni požádat u seniora R. Mazura (kontakt v tiráži dole).

Po úvodní pobožnosti a sdílení zkušeností ze současné krize se v druhé části budeme s farářem Marošem Klačkem věnovat tématu soutěže na interiér kostela a komunitní centrum.

Ze sborů a církve

* Seniorátní výbor vstoupil do jednání s vedením hlavního města Prahy o případné spolupráci v současné krizi. Společně jsme vytipovali tři oblasti možné spolupráce:

► Posílení či případné započetí duchovenské činnosti v pobytových zařízeních pro seniory (pastorace, pobožnosti různou formou...)

► Zapojení členů našich sborů do různých telefonických služeb, odborných i laických

► Posílení podpory a péče o lidi bez domova v místech, kde se běžně pohybují

Podrobnější informace si můžete vyžádat u svých duchovních či kurátorů z e-mailu, který obdrželi 23. dubna.

* O případném náhradním termínu zatím odloženého jarního setkání kurátorů a seniorátní konference budete informováni v dalším čísle zpravodaje.

* Přehledný rozcestník k nejrůznějším aktivitám členů a sborů ČCE v nynějších výjimečných časech je k nalezení zde.

* Aktualizované informace o pravidlech církevní činnosti v době postupného uvolňování karanténních opatření najdete rovněž na stránkách ústředí naší církve.

Mládež

* Aktuality o činnosti pražské evangelické mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku.

K zamyšlení

Misericordias Domini a Jubilate

Nikdy jsem se nenechávala zcela svazovat liturgií. Agendu (bohoslužebnou knihu) naší církve chápu spíš jako doporučení. Nicméně starocírkevní perikopy nebo texty vstupních slov, k nimž odkazují latinské názvy jednotlivých nedělí postního a velikonočního období, jsou důkazem hloubky a opravdovosti víry těch, kteří je vybírali. A mně jsou zdrojem povzbuzení.

Letošní velikonoční svátky měly zvláštní formu, nicméně to nic neubralo na jejich obsahu a významu. Od Velikonoc se odvíjí všechno, a proto i „povelikonoční neděle jsou neseny společným rysem, jímž je událost vzkříšení a radostná odpověď církve na ni“ (Agenda ČCE II).

A tak je za námi povelikonoční neděle nesoucí název Misericordias Domini – podle Žalmu 33,5b – „Milosrdenství Hospodinova je plná země“. Milosrdenství. Misericordia. Srdce v tom latinském názvu rozklíčujeme velice rychle, ale co to milo, co ta milost? Miseri – zní spíš jako něco nepříjemného. Však taky latinské miseria znamená bídu, utrpení, úzkost. Tedy nic milého. A přesto – jaká je ve spojení těch slov pravda a hloubka. Znáte ten pocit, když se vás něco hluboce dotkne, když vás zasáhne něčí neštěstí – to sevření u srdce, ta lítost! Bolí to. To je miserie – bolest srdce – když člověk trpí s druhým, když mu ho je líto. Božího slitování je plná země - Boha bolí lidské trápení, proto do něj vstupuje, trpí s člověkem, pro člověka. Na Boží milosrdenství, na Boží slitování má člověk odpovídat svým. Těším se z toho, že v poslední době kolem sebe vidím tolik zájmu o druhého, tolik obětavosti, tolik milosrdenství.

Před námi je neděle nesoucí název Jubilate – podle Žalmu 66,1b – „Hlahol (plésej, jásej) Bohu celá země“. To je jediná správná odpověď na zprávu o plnosti Božího milosrdenství. Navzdory všemu, co nás omezuje či ohrožuje, patří Bohu naše chvála. Mám pevnou naději, že ve zvěsti o Božím smilování – ve zvěsti o kříži a zmrtvýchvstání – vždycky najdeme radost, která přemůže bezradnosti, nejistoty a obavy, všechny ty temné stránky našich životů. Tuto radost nám nikdo a nic nevezme. Proto nejen o nadcházející neděli: Jubilate! Jásejte!

Eva Potměšilová

Zpravodaj na duben

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 14. dubna od 9:00 hod. on-line formou. Kazatelé budou včas informováni, kam a jak se mají ze svých počítačů či mobilů připojit. Úvodní pobožnost povede Jaroslav Pechar. Štěpán Brodský a Pavel Hanych pak s námi budou diskutovat na téma: Co Diakonie dělá, co od ní můžeme čekat a co ona čeká od nás?

Ze sborů a církve

* Přehledný rozcestník k nejrůznějším aktivitám členů a sborů ČCE v nynějších výjimečných časech je k nalezení zde:

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621- Cirkev-doma/index.htm

* Farářům a kurátorům sborů je přístupný sdílený dokument, ve kterém napříč sbory seniorátu sbíráme nápady a inspirace, jak oslavit Velikonoce v časech celostátních karanténních opatření, která znemožňují konání většiny aktivit včetně bohoslužeb.

Z Diakonie

* Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze přijme vedoucího služby - sociálního pracovníka nebo psychologa pro sociální službu SOS centrum. Bližší informace zde:

https://www.soscentrum.cz/hledame-posilu-do-tymu-sos-centra/

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie plánuje na úterý 21. dubna 2020 od 18:00 v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu) ekumenickou bohoslužbu ke Dni Země s kázáním br. Michala Šourka a zpěvem pěveckého sboru Gabriel. Její uskutečnění ovšem závisí na aktuálních zdravotních opatřeních. Sledujte aktualizované informace na webu:

https://www.facebook.com/EkologickaSekceCKA

Mládež

* Seniorátní farář pro mládež Karel Müller vysílá každou neděli mezi 18:00 a 19:00 hod. z kostela Martin ve zdi on-line bohoslužby Karel ve zdi. Sledovat je můžete zde:

https://www.youtube.com/channe l/UCcAEom6iByNi_jG9V2x8KHA

K zamyšlení

Výjimečné Velikonoce

Jsme na konci postního období a stojíme takřka na prahu velikonočních svátků. V době, kdy toto zamyšlení píšu, je již skoro jisté, že se i o největších křesťanských svátcích v roce budeme muset obejít bez společenství církve, bez bohoslužeb. Bez společného ponoření se do Písma při pašijním čtení o Zeleném čtvrtku, bez pesachových večeří, bez společně čteného a prožívaného velkopátečního příběhu, bez společenství stolu Páně, bez nádherné velikonoční hudby v kostelích, bez očekávání církve při vigilii i bez jásavé bohoslužby Velikonoční neděle, kdy si navzájem zvěstujeme, že Kristus opravdu vstal z mrtvých.

Jsme v období velkých nejistot: nevíme, zda neonemocníme my nebo naši blízcí, jaké ekonomické důsledky bude současná epidemie mít, zda budeme i po ní mít práci a dostatek peněz na obživu, nevíme, co vše budeme muset zvládnout a zda se nám to podaří. Mnozí ve světě budou velikonoční období letos prožívat se smutkem ze smrti někoho ze svých nejbližších, a tak některé prastaré velkopáteční zpěvy či texty najednou zazní jakoby zblízka: Caligaverunt oculi mei - Ztemněly oči mé pláčem, neboť se vzdálil ode mě ten, který mě tišil. Pohleďte, vy všichni, je-li bolest podobná jako bolest moje...

Pro nás je tento čas i časem pokání. Jsme součástí bohaté a pyšné Evropy, ve které se přece takové věci nedějí. Ještě před nedávnem se zdálo, že jsme silní a zabezpečení, připravení a organizovaní, že si na nás jen tak někdo či něco nepřijde. Svou pomoc jiným jsme dávkovali tak, abychom nemuseli nijak slevovat ze svého pohodlí. Teď vidíme, že jsme jen třtina ve větru se klátící.

Kdybychom skončili tady, po Velkém pátku by nepřišla naděje Velikonoční neděle. Ale my o ní víme. Víme o tom, že Kristus skutečně vstal z mrtvých, že přemohl smrt a hřích. Že přes naši nedověru a neposlušnost nás drží a vede laskavá Boží ruka, na niž se můžeme spolehnout. A to v čemkoliv, čím musíme či budeme muset procházet. A tak smíme společně s celou církví, i když třeba každý ve svém obýváku, o Velikonoční neděli zpívat „Už svitlo jitro nedělní a už je bílý den, pojďme se na to podívat, je kámen odvalen…“

Jana Šarounová

Zpravodaj na březen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference se uskuteční v úterý 10. března od 9:00 hod. v nuselském sboru (Ža-teckých 1169/11). Úvodní pobožnost bude mít Tomáš Trusina. S právníkem z církevní kanceláře Adamem Csukásem pak prohovoříme některé farářské úkoly (smlouvy, svatby atp.) z právního hlediska.

Ze sborů a církve

* Seniorátní konference zaměřená na téma praktického fungování našich sborů proběhne v pátek 27. března od 17:00 do 20:00 hod. v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 15/746). Tabita Landová z Evangelické teologické fakulty UK promluví na téma: „Proč je důležité mít ve sboru vize, sdílet je s druhými a jít za nimi“. Naváže Roman Mazur s příspěvkem: „Deset impulsů k oživení sboru.“

* Grantové komisi Pražského seniorátu se sešlo pět žádostí o podporu mikroprojektů v roce 2020, jmenovitě ze sborů Beroun, Dobříš, Kladno, Smíchov a Soběhrdy, v celkovém objemu 109.700 Kč. Komise se rozhodla podpořit všechny v plné výši. Podrobnější údaje jsou na adrese: http://mikroprojekty-ps.sweb.cz

* Farní sbor ČCE v Brandýse nad Labem ještě jednou připomíná nabídku svých sborových prostor s velkou a pěknou zahradou ke krátkodobým pobytům mládeže či jiných evangelických skupin. Nocovat je možno na dovezených karimatkách na vyhřívané podlaze pro max. 15-20 lidí. Vedle modlitebny je vybavená kuchyňka, místnost pro společné stolování, tři toalety (vč. bezbariérové), sprcha. Možnost parkování, ohniště, ping-pongový stůl a posezení na zahradě. Cena: spotřebovaná energie plus dobrovolný příspěvek pro potřeby brandýského sboru.

Mládež

* Ekumenická modlitba v kostele Martin ve zdi, kterou pořádá mládež, proběhne v úterý 3. března od 18:30 hod. Zván je každý, komu záleží na hledání společné cesty s lidmi z různých církví.

* Další setkání Všeliké mládeže se koná v pondělí 16. března v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 15/746). Téma „Od malých rituálů po velké“ otevře farářka Magdaléna Trgalová.

* Společný výlet (nejen mládeže) do památníků Jana Palacha ve Všetatech se uskuteční v sobotu 21. března. Bližší informace budou k dohledání na facebookové stránce Pražské evangelické mládeže.

* Ve dnech 9. – 12. dubna pořádá pražský odbor mládeže velikonoční duchovní obnovu ve Zhoři u Bezdružic.

K zamyšlení

Půst

Popeleční středou začala postní doba. V mém mládí evangelíci půst nedrželi, ani o něm nemluvili.

Zhruba před dvaceti lety jsem byl poprvé překvapen, když sekulární mládež držela jarní půst od masa a měsíc také nepila alkohol. Nebylo to sice z náboženských důvodů, ale mladí to pokládali za zdravé a správné. Následně jsem o půstu začal slýchávat od bratří a sester, nejen mladých. Je zřejmé, že v nezdravě přesycené společnosti je půst pro člověka zajímavým a lákavým tématem.

A tak znovu ohledávám základy, na nichž jsme vyrostli: Reformační snahu nedat prostor záslužnictví – tedy nejprve něco si odřeknout a následně tím získat body u Pána Boha. Proti tomu stojí milost Boží, která se k nám dostává v Pánu Ježíši a jeho lásce, bez ohledu na naše zásluhy.

Půst není povinnost, ale naše vnitřní rozhodnutí. Za zásadní pokládám, čím uvolněný prostor, který půstem vzniká, naplníme. To je moment, který je důležitější než to, co si odřekneme. Půst nás vede k tomu mít čas a prostor pro Boha, náš vztah ke světu, k bližnímu. Nesoustředit se na půst, ale na Boží slovo. Dobré je, když nás postní doba vztahuje k Bohu a ne k pokušení soustředit se jen na sebe, svoji očistu a opravdovější zbožnost. „A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.“ (Mt 6,16)

Pavel Kalus

Zpravodaj na únor

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 11. února od 9:00 hod. v libeňském sboru. Naším hostem bude brněnský farář Martin Horák, který povede úvodní pobožnost a následně otevře k diskusi téma „Novější modely kázání“.

Ze sborů a církve

* Slavnostní uvedení nových členů a náhradníků pražského seniorátního výboru (kurátora Daniela Hellera, prvního náměstka Jana Maška a první náhradnice Jany Šarounové) a nově zvolených členů a náhradníků pražského seniorátního odboru mládeže proběhne v rámci večerních bohoslužeb v kostele Martin ve zdi v neděli 9. února od 19:30 hod. Po bohoslužbách bude připraveno drobné občerstvení. Srdečně zveme!

* Sdružení evangelikálních teologů zve na své teologické fórum o J. A. Komenském, které se koná v pondělí 16. března od 9:00 hod. ve sboru Církve bratrské v Soukenické 15: https://1url.cz/5zuKt

Mládež

* Zimní akce „Běžky nebo pěšky“ se tentokrát koná v Jizerských horách v Novém Městě pod Smrkem. Termín: 13. - 15. února. Cena: 600 Kč. Spaní na matracích na podlaze. Snídaně a večeře budou zajištěny. Trasy se budou plánovat na místě po domluvě zúčastněných. Přihlašování zde: https://forms.gle/vJZ5K2k39NasYjxq5

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie a pražský sbor Obce křesťanů zvou na přednášku Milana Horáka „Hovořit s přírodou“ (o křesťanském vztahu k přírodě a jeho hledání a nalézání v dnešní době). Přednáška se bude konat v pondělí 10. února od 19:00 hod. v kapli sv. Jana v Obci křesťanů (Na Špejcharu 3).

Biblická úvaha

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí

(1. Korintským 7,23)

V křesťanském pojmosloví hraje důležitou roli „vykoupení“. V 1. listě do Korintu apoštol Pavel píše dokonce „Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí“. Se slovem výkupné se asi dnes nejčastěji pojí únos. Někdo byl někým unesen a je třeba zaplatit výkupné. V době apoštola Pavla se lidem vybavil trh s otroky.

Ať už otrok, nebo oběť únosu, vždy se jedná o člověka bez svobody a důstojnosti. Místo důstojnosti obdržel „hodnotu“. Stal se naceněnou položkou v seznamu únosce, či otrokáře.

Netuším, jakou máte zkušenost vy, já jsem se nikdy do takové situace nedostal, ale někdy na mě padne pocit, že jsem vlastně nějakým číslem, naceněnou položkou (třeba v případě sjednávání životního pojištění, to se celkem rychle dozvíte, na kolik si vás „cení“).

Jsou ale i jiné případy, tak třeba, když si přečtete na dveřích nějaké organizace Human resources – lidské zdroje. Tzv. HR se zabývá řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnanců jako celku. Liší se od manažerského řízení tím, že řídí zaměstnance jako celek a poskytuje manažerům „nástroje“, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce. Takhle to najdete na Wikipedii.

Milí přátelé, i takhle se na vás dívá svět. Jako na lidské zdroje pro růst a udržení produktivity práce, životní úrovně a blahobytu. Není to sice otroctví, ale jakési zvláštní odlidštění tam cítím. Apoštol Pavel těm odlidštěným korintským bratřím a sestrám a také nám píše: cena byla zaplacena, respektive vaše hodnota – čest – vám byla zakoupena.

Na světové burze, trhu, agoře, kam Ježíš Kristus smrtí a vzkříšením vstoupil, se nakupuje ve velkém. Nakupuje bez rozdílu, aby se lidem vrátila pravá hodnota a svoboda. Stačí tomu uvěřit. A možná ani to ne. Možná stačí touha nestát se zase lidským zdrojem, ale člověkem. Člověkem, který miluje. Který žije nejen pro sebe, ale pro to, co je kolem. Nenechá se určovat trhem, ale láskou Kristovou. Ta osvobozuje, tak nebuďte otroky lidí! Milujte. Věřte tomu.

PS: I ten „Personální fond“ (taky takové pěkné pojmenování) bude třeba jednou zaplacen…

Matěj Opočenský

 

Zpravodaj na leden

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběh-ne v úterý 14. ledna od 9:00 hod. v libeňském sboru. Úvodní pobožnost bude mít Pavla Jandečková. S Ruth Šormovou pak pohovoříme o práci hospicové organizace Cesta domů, kterou vede.

Ze sborů a církve

* Výnos seniorátní adventní sbírky na podporu práce seniorátních farářů činí k 9. lednu 80,549 Kč. Finance ze čtyř sborů ještě očekáváme. Všem přispěvatelům děkujeme!

* Kobyliský sbor (U Školské zahrady 1264/1) zve v úterý 21. ledna od 19:00 hod. na besedu nad knihou Návrat do Valbone o zmizení tří českých studentů v roce 2001 v albánských horách.

* Vyšší odborná škola a střední odborná škola Evang. akademie (Hrusická 7, Praha 4) pořádá Den otevřených dveří ve čtvrtek 23. ledna od 14.00 do 18.00 hod. Studijní čtyřleté maturitní obory: Pedagogické lyceum a Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Kombinované tříleté studium: VOŠ – obor Sociální práce.

* Od 27. do 31. ledna se v Praze koná Farářský kurz. Zváni jsou nejen faráři: http://spek.evangnet.cz/fk2020program

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal výzvu k podávání žádostí o podporu tzv. mikroprojektů pro rok 2020:

http://mikroprojekty-ps.sweb.cz Žádosti podávejte do 31. ledna.

Mládež

*Evangelický ples nejen pro mládež Báječnej bál s tématem „Na vlnách“, se koná v pátek 17. ledna od 19:00 hod. v Kulturním centru Zahrada (Malenická 1784/4).

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) zve na Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu v úterý 14. ledna od 18:00 hod. v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49). Kázáním poslouží Matúš Kocian, zpěv povede Jan Knížek.

K zamyšlení

Tři novoroční impulzy

Na začátku roku 2020 jsme mírně uondáni sérií svátečních dnů a předchozím adventem sestaveným snad ze samých černých pátků. My, co chodíme do kostela, jsme do toho ještě vtěsnali potřebnou duchovní hloubku, popřípadě angažmá při nácviku vánočních her, koncertů a podobných aktivit.

První impulz: V prvních dnech nového roku nás na stolku v kostelní předsíni pozývá sympatický a trochu provokativní letáček Synodní rady: Hlavu vzhůru! Co všechno se dá s tou hlavou dělat? Zvednout, sklonit, strčit do písku, kroutit nebo přikyvovat. Zvedáme hlavu a otvíráme oči, napínáme zrak do nejisté budoucnosti evangelíků. Ještě nedávno jsme obzírali zpět utěšených 100 let: na zaplněném pardubickém náměstí se stačilo jen rozhlédnout a povšimnout si, že máme vlastně všichni hlavu vzhůru a že je to normální. Zvedáme hlavu a otvíráme oči, abychom lépe viděli, jak nás vidí okolní většinová společnost. Neseme jí dobrou zprávu?

Druhý impulz: V první den nového roku u svaté Markéty zaznělo áronské požehnání. Přináší nám to, co tolik potřebujeme právě teď: ochranu, milost a pokoj, nadto rozjasněnou Boží tvář, která se usmívá a obrací se k nám. Jenže… Nestojí tam psáno, že to je vlastně vzkaz k vyřizování a předávání? Hospodin promluvil k Mojžíšovi, aby mluvil k Áronovi, a ten, aby se svými syny žehnal synům Izraele. Kde jsme v tom řetězci my, kde jsem já? Snad konečný příjemce? Anebo je to tak, že to, co dostáváme od Boha, nesmíme si nechat pro sebe, ale máme to předávat a rozdávat?

Třetí impulz: Letošní heslo Jednoty Bratrské zní: „Věřím, pomoz mé nedověře“. Víra je naše identifikační znamení: Jsem věřící, chodím do kostela. Víra mě odlišuje, odděluje od ostatních. Jsme Pánu Ježíši téměř na dosah, a tak se osmělujeme volat: Věřím! Ale bez jeho pomoci se neobejdeme, tak jako Petr při procházce po vodě. Víra neoddělitelná od nedověry je to, co mě od ostatních lidí nakonec nedělí, ale naopak spojuje. Nabízí se nám jako předsevzetí předávat svému okolí Boží požehnání. Předávat dobrou zprávu. Mám v těchto dnech silný pocit, že Pán Bůh má všechny lidi stejně rád a já v tom nemám absolutně žádnou výhodu nebo přednost.

Tomáš Fendrych

Přílohy