Konvent 2019 - usnesení

 

Výsledky voleb a přijatá usnesení

Usnesení      


poslední aktualizace : 30.11.2019; ZS

 

Volby skrutátorů, zapisovatelů a verifikátorů zápisu:

skrutátoři – Karel Müller, Marta Slámová, Ema Pospíšilová, Jakub Šilar, Filip Dušek

zapisovatelé – Pavel Pokorný, Petr Ryšavý

verifikátoři – Pavel Ruml, Věra Tichá a Jan Mašek

 

Volby předsednictva 56. konventu PS:

předsedou konventu byl zvolen Matěj Cháb

členem předsednictva z řad laiků byl zvolen Petr Vacíř

členem předsednictva z řad farářů byli zvoleni Maroš Klačko a Leonardo Teca

náhradníky z řad laiků byli zvoleni: Lenka Langhansová (1. náhradník) a Tomáš Vokatý (2. náhradník)

náhradníky z řad farářů byli zvoleni: Alžběta Hanychová (1. náhradnice) a Dan Páleník (2. náhradník)

 

Volby seniorátního kurátora, první náměstka seniorátního kurátora, prvního náhradníka z řad laiků se začátkem funkčního období 1. prosince 2019

seniorátním kurátorem byl zvolen Daniel Heller

prvním náměstkem seniorátního kurátora byl zvolen Jan Mašek

prvním náhradníkem SV z řad laiků: zvolena Jana Šarounová

Volby poslanců a náhradníků na synod:

Poslancem na synod z řad laiků byl zvolen Tomáš Fendrych

Prvním náhradníkem na synod z řad laiků byl zvolen Petr Štulc

 

Volba seniorátního faráře pro mládež Karla Müllera

Karel Müller byl zvolen na období 1.1.2021 – 31.12.2022.

 

Usnesení týkající se hospodaření Pražského seniorátu (zprávy o hospodaření, rozpočtu, rozpisu repartic atp.)

1. Konvent schvaluje závěrku hospodaření za rok 2018: 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

2. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2018: 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

3. Konvent schvaluje zúčtování hospodářského výsledku (zisku) za rok 2018 ve výši =3 949,05 Kč proti účtu 932 (nerozdělený zisk/ztráta): 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

4. Konvent schvaluje rozpočet na rok 2020. 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

5. Konvent určuje výnos seniorátní adventní sbírky 2019 do Fondu bydlení seniorátních farářů. 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

6. Konvent schvaluje rozdělení repartic na sbory pro rok 2020, tak jak je uvedeno v tisku č. 12 - 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

 

Usnesení s úkoly pro SV

Konvent ukládá faráři pro mládež předložit koncepci a strategii práce s mládeží v seniorátu (na dalším konventu).

 

Usnesení obsahující návrhy konventu pro synod

Synod ukládá synodní radě, aby iniciovala změnu řádů vedoucí k snazší možnosti povolávání kazatelů jiných křesťanských církví za faráře sboru.

Přílohy