Žádosti 2020

 

stručný přehled

25.2.2020-JM

Ve stanoveném termínu došly grantové komisi nebo na adresu seniorátu tyto žádosti o finanční podporu:

 

evid.

č.

Navrhovatel

Datum

podání

Název mikroprojektu

Požadpvaná

částka (Kč)

Spoluúčast

(Kč)

Získaných

bodů

1/20 FS Smíchov 1.1.2020 Komunitní centrum Farního sboru ČCE na Smíchově 25.000 200.000 70,20
2/20 FS Soběhrdy 6.1.2020 Dovybavení půdní noclehárny 19.800 16.200 79,80
3/20 FS Kladno 29.1.2020 Zázemí sboru - pro každého kousek 14.900 2.000 66,20
4/20 FS Dobříš 30.1.2020 Ozvučení kostela v Dobříši a nákup kytary 25.000 7.000 54,00
5/20 FS Beroun před 31.1. Vybavení pro výuku dětí a seniorů 25.000

6.250

64,00

 

Spoluúčastí se rozumí vlastní vklad plus příspěvky z jiných zdrojů. O poskytnutí podpory se rozhodne do konce února. Grantová komise rozhodla podpořit všechny podané mikroprojekty, a to v plné výši.