Zpravodaj - nejnovější čísla - ročník 2021

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu. Vychází těsně před první nedělí v měsíci, prázdninové číslo pak k první neděli prázdnin.

Zp-01      


poslední aktualizace : 8.1.2021; JM

Zpravodaj na leden

Pastorální konference

* Lednová pastorální konference proběhne on-line formou v úterý 12. ledna, výjimečně od 10:00 do 12:00 hod. Úvodní pobožnost povede Jordan Tomeš. V druhé části programu od 11:00 hod. otevřeme s hostem Šimonem Pánkem, ředitelem Člověka v tísni, novou tématickou řadu, ve které budeme srovnávat jiné obory s církví. Co se my můžeme naučit z jiné oblasti, v čem můžeme být druhým inspirací my? Tentokráte půjde o oblast neziskových organizací. Adresu k připojení obdrží obvyklí účastníci e-mailem, další případní zájemci si ji mohou vyžádat u R. Mazura.

Z církve

* Seniorátní výbor v rámci grantového systému ČCE vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro rok 2021. Výzva je spolu s formulářem žádosti a pravidly grantové soutěže vystavena na webu Pražského seniorátu a rovněž na adrese: http://mikroprojekty-ps.sweb.cz Žádosti podávejte seniorátnímu výboru do 31. ledna, případné dotazy směřujte na adresu grantové komise: mikroprojekty-ps@seznam.cz

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

Nechal by se Ježíš očkovat?

Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce... Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila... Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.

(Marek 1,29-32)

V první kapitole Markova evangelia najdeme pozoruhodný popis Ježíšovy čtyřiadvacetihodinovky v galilejském městečku Kafarnaum. Přeloženo do našich reálií: návštěva kostela, posezení u kafe a oběda po bohoslužbách, večerní kázání s modlitbami za nemocné, ranní chvilka ztišení, přesun do dalšího města...

Tuto zprávu lze považovat za modelový popis Ježíšovy veřejné činnosti. Učíme se z ní od Ježíše mj. základním způsobům, jak vyjádřit druhým lásku (boží i lidskou): zájmem a péčí o jejich zdraví a životem ve společenství, kde sdílíme své životní starosti i radosti, společnou důvěru v Boha, prostřený stůl... I chvíle samoty jen s Pánem Bohem potřebujeme, ale právě jen chvíle.

Za nejhorší na současné globální pandemii považuji právě to, že krade lidem zároveň zdraví a možnost být spolu. A ještě hůře: Že jí zatlačeni do kouta volíme jedno proti druhému, přičemž víme, že v důsledku své volby prvního možná právě ztrácíme to druhé. Takže bych se neostýchal použít slova M. Luthera, který o jedné epidemii své doby napsal: „Z Božího dopuštění na nás nepřítel vypustil jedovatou a smrtelnou nákazu“.

Nevím, zda by se Ježíš nechal očkovat proti koronaviru. Přiznávám, že nadpis je jen vějičkou lákající k přečtení této malé úvahy. A spoléhaje na pochopení a velkorysost laskavého čtenáře nechávám tuto otázku nezodpovězenou.

Já sám se ovšem naočkovat nechám, hned jak to bude možné. Svým maličkým dílem se tak pokusím přispět k vyprázdnění aktuálně přeplněných nemocničních kovidových oddělení, k zvolnění těch, kdo o nemocné pečují, k návratu celé naší společnosti k normálnímu běhu. Abychom byli zbaveni fatální nutnosti volit mezi zdravím a vzájemnou blízkosti. Abychom mohli opět společně žít jak ve vzájemném ohledu týkajícího se našeho zdraví, tak v blízkosti druhým, nejen u prostřeného stolu a na společné cestě víry.

Pane Bože,

prosíme o zdraví, pro sebe i pro lidi kolem nás. Prosíme o blízkost druhých, pro život i víru. A dej, ať se prostřednictvím darů zdraví a společenství přiblížíme k největšímu daru tvé lásky a blízkosti. Amen.

Roman Mazur

Přílohy