Den otevřených dveří

 

Informace pro (nejen) pražské evangelíky

pozvánka      


poslední úprava 31.8.2021 JM

 

Zanedlouho se bude otevírat Dům dětí a mládeže v Praze 1 v Truhlářské ulici 8. Při tom se ve dnech 7. – 9. září uskuteční dny otevřených dveří, vždy od 14 do 17 hodin, viz přiložená pozvánka. Je to jedinečná příležitost si prohlédnou interiér domu, ve kterém od roku 1784 bylo sídlo a modlitebna prvního pražského evangelického sboru, vzniklého po vydání Tolerančního patentu. Tento sbor byl přímým předchůdcem sborů salvátorského a klimentského a zprostředkovaně tedy je mateřským sborem (nejen) všech pražských sborů. Jde o vzácnou a krásnou památku tolerančního období.

Připomeňme si několik hlavních bodů z historie. Sbor byl ustaven v listopadu 1782 a jeho prvním duchovním správcem se již 17. prosince stal Matěj Markovic. Dům byl koupen v lednu 1784 a z původního tanečního sálu v 1. patře v něm byla zřízena modlitebna pro 300 osob. Sbor byl zprvu smíšený, se členy hlásícími se k augsburské i helvetské konfesi, a modlitebnu v prvních letech sdílel s německými evangelíky. Jak dosvědčují rytiny z roku 1861, stěny modlitebny byly vyzdobeny s duchu iluzivní architektury. Po vydání Protestantského patentu v r. 1861 se sboru podařilo získat salvátorský chrám, kam přesídlil. Původní modlitebna v Truhlářské ulici byla opuštěna, v r. 1905 byl dům prodán a následně zapomenut.

V roce 2014 Marta Procházková s překvapením zjistila, že dům v prakticky nezměněné podobě stále stojí, je prázdný a bez využití. Její článek v ET-KJ vyvolal velký rozruch, Synodní rada ČCE záhy ustavila komisi s úkolem shromáždit historické podklady a jednat s Městskou částí Praha 1 o možnostech využití tohoto památného objektu. Město ale již mělo s domem své plány. Po řadě peripetií byla loni na jaře zahájena a letos dokončena rekonstrukce, která zčásti respektovala poskytnuté informace o významu a historii objektu. Naše církev také finančně přispěla na odkrytí původní výmalby modlitebny.

Rekonstrukce domu se povedla v netušené míře. Výmalba modlitebny byla odhalena téměř po celém obvodu sálu. V ještě lepším stavu se zachovala dekorativní výmalba jedné z místností bývalého farního bytu. Za vidění stojí i citlivá obnova celého historického domu, včetně krovu nebo sklepů. Dny otevřených dveří mj. nabízejí možnost ukázat, že dům má pro nás – evangelíky - i po staletích své kouzlo.

Jan Mašek, předseda komise „Truhlářská“

Přílohy