Zpravodaj - nejnovější čísla - ročník 2022

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu. Vychází těsně před první nedělí v měsíci, prázdninové číslo pak k první neděli prázdnin.

Zp-1      


poslední aktualizace : 4.1.2022; JM

Zpravodaj na leden

Pastorální konference

* „Pastorálka,“ pravidelná měsíční porada farářů a farářek pražského seniorátu, se koná vždy druhé úterý v měsíci. Nejbližší pak 11. 1. od 9:00 hod. ve sboru v Nuslích (Žateckých 1169/11, Praha 4). Biblické haiku: Leonardo Teca, exegetický program Doc. PhDr. Mireia Ryšková Dr. theol. (KTF UK) na téma apoštol Pavel či se probereme tématem hněv v NZ. Po přestávce a seniorátních oznámeních bude přednášet o buddhismu čisté země PhDr. Jiří Holba, Ph.D. Pastorálku povede Dalibor Antalík.

Z církve a ekumény

* Ekologická sekce ČKA ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu. Kázáním poslouží br. kazatel Pavel Černý, zpěv povede br. Jan Knížek. Zveme k tomuto ekumenickému setkání, které se uskuteční v úterý 11. ledna 2022 od 18 hodin v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

* 24.-28. 1. 2022 proběhne na PedF UK Farářský kurz “V co (ne)věří generace Z”.

Zvána je nejen farářská veřejnost. Program a anotace naleznete na stránkách SpEK.

* Na poslední schůzi SV došlo k novému rozdělení patronství mezi členy seniorátního výboru. “Patroni” plní funkci spojky mezi sbory a seniorátním výborem.

Matěj Opočenský: Kladno, Zruč, Roztoky, Salvátor a Kliment

Daniel Heller: Libeň,Vinohrady, německý sbor, Střešovice

David Balcar: Žižkov I, Horní Počernice, Hvozdnice, Smíchov

Jan Mašek: Žižkov II., Uhříněves, Libčice, Radotín

Lenka Ridzoňová: Benešov, Modřany, Strašnice

Tomáš Fendrych: Kobylisy, Sedlec- Prčice, Beroun

Jarda Pechar: Dobříš, Dejvice

Tomáš Vokatý: Braník, Nusle

Pavel Kalus: Jarov, Vršovice, Škvorec

Petr Štulc: Již. Město, Soběhrdy

Více na seniorátním webu.

Mládež

* Báječnej bál v lednu neproběhne. Určitě jej ale letos čekejte až se zlepší epidemiologická situace. Místo něj však v lednu SOM plánuje menší zábavní akci typu deskohraní či PUBkvíz. Termín bude brzy znám na webu Pražské evangelické

mládeže či FB.

Slovo “tříkrálové”

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. (Matouš 2,10-11)

Návštěva krále se neobejde bez darů. Jak ale obdarovat krále? Dar musí být tedy vzácný, ale zároveň nemá smysl si namlouvat, že krále ohromíme prostým bohatstvím. Nemají to mudrci lehké, ale zvládli to. Přinesli dary skutečně cenné, můžeme si snadno představit, že do egyptské emigrace to pro Josefa a jeho rodinu znamenalo významnou ekonomickou podporu.

Církev ale v těchto třech darech zahlédla duchovní rozměr, který odpovídá moudrosti vzácných hostů. Vždyť oni v miminku rozpoznali Krále, Boha i ukřižovaného Spasitele. Jak se zpívá v dávné „Písni o svatých třech králích“: Když do Betléma přijeli, Ježíška v jeslích viděli. Král Kašpar zlato daroval, moc jeho tím slavnostně vyznal. Melichar mu kadidlo dal, jako Bohu mu poctu vzdal. Baltazar myrhu věnoval, smrt a pohřeb oznamoval. Ježíškovi se klaněli, Herodesovi ujeli.

Jaroslav F. Pechar

Přílohy