Zpravodaj - nejnovější čísla - ročník 2022

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu. Vychází těsně před první nedělí v měsíci, prázdninové číslo pak k první neděli prázdnin.

Zp-1       Zp-2       Zp-3       Zp-4       Zp-5       Zp-6       Zp-9       Zp-10       Zp-11       Zp-12      


 

 

poslední aktualizace : 25.11.2022; JM

Zpravodaj na prosinec

Pro faráře

*„Pastorálka“ prosincové setkání všech duchovních našeho seniorátu proběhne ve strašnickém sboru, v úterý 13. 12. od 9.00 do 12.00. Hostem pastorálky bude Karel Tesař, který nám představí víru Bahá´í a seznámí nás s životem českého společenství. Kázáním poslouží sestra farářka Olga Mrázková ze sboru Žižkov II. Máme se na co těšit.

Ze seniorátu a církve

* Mikroprojekty Pražského seniorátu 2023. SV vydává výzvu k podávání žádostí na rok 2023. Výzva byla rozeslána, formulář žádosti a pravidla grantové soutěže najdete na na webu PS. Žádosti podávejte do 31. 1. 2023 přímo na adresu mikroprojekty-ps@seznam.cz, tam pište také případné dotazy.

* Připomínáme nositelům seniorátních grantů jejich závazek podat závěrečnou zprávu a vyúčtování do konce ledna 2023.

* O první adventní neděli 27.11. proběhne Modlitba za Ukrajinu. Přijít můžete od 16:00 do kostela ČCE u Salvátora.

* V úterý 29. 11. v 17:00 si můžete poslechnout na Vinohradech koncert na podporu Diakonie, hrát budou hudebníci z Filharmoniště.

* Do 4. 12. se vybírají dárky do sbírky Krabice od bot. Krabice odevzdávejte na sběrných místech. https://www.krabiceodbot.cz

* V neděli 4. 12. zveme všechny na Vinohrady, kde se od 10:30 do 14:00 bude probíhat Adventní dobročinný trh a od 14:00 koncert Musica Rustica.

* Zveme Vás na bohoslužbu pro ty, jimž jsou Vánoce časem smutku. Odehraje se v kostele u Martina ve zdi,a to ve středu 21.12. od 17:00. Připravuje Kavárna Loučení.

*Duchovní restaurace Nekostel vstoupila do své druhé sezóny. Každé úterý od 20.00 se v divadelním sále Rock Café můžete setkat s nekostelními kazateli Sašou Jacobea, Sašou Flekem, Martinou Viktorií Kopeckou, Martinem C. Putnou a 1x měsíčně s hosty, v říjnu to byl Pavel Hošek, v listopadu Ben Roll. Nekostel je místem pro všechny, kteří ještě (nebo už) do kostela nechodí, i pro ty, kteří jsou v církvi doma a jsou otevřeni novým formám i pohledům - a třeba chtějí vzít s sebou někoho, koho by do kostela zvali obtížně. V Nekostele uslyšíte živou hudbu.

* Férové nakupování se vyplatí. Rádi bychom vás požádali, abyste svými vánočními nákupy podpořili Obchůdek Jednoho světa, buď osobně na Korunní 60, nebo napište na obchudekjs@seznam.cz.

Mládež

* PUBkvíz v pátek 9. 12. 2022.

Začátkem prosince proběhne unikátní biblicko-evangelický kvíz, i pro ty, kteří se ve fajtech nevyznají a alkohol nepijí.

* Tradiční mládežnická akce Bajbál 13. 1. 2023 v KC Zahrada.

 

Modlitba adventní

O advent, příchod naděje prosíme...

do míst tmy, bolesti a ztrát

k lidem nemocným a umírajícím

k těm, kdo jsou sami a smutní

tam, kde se bojí budoucnosti.


O advent, příchod smíření prosíme...

na Ukrajinu

na další místa ve světě, kde je válka

do rodin, manželství, vztahů, kde je

temno

mezi lidi, kteří se dívají na věci z

opačných stran.


O advent, příchod pokoje prosíme...

k lidem, kteří jsou jiní než většina

k dětem, na které nemá nikdo čas

mezi ty, kdo pořád někam spěchají

k těm, kdo se rozhodují, co dál.


O advent, příchod i skrze pomoc lidí,

prosíme...

k těm, kdo mají hlad, je jim zima

k těm, kdo se ztrácejí ve víru

nepravdivých informací

k těm, kdo žijí na dluh

do přírody, která si sama nepomůže.


O advent, příchod dobrých nápadů,

ochoty a dobrého srdce prosíme...

k těm, kdo pomáhají

k těm, kdo vládnou, rozhodují, mají v

ruce moc

k těm učí, pečují, starají se.


O tvůj advent, příchod k nám, Pane

Ježíši Kriste, prosíme.

Lenka Ridzoňová


Zpravodaj na listopad

Pro faráře

„Pastorálka“ V úterý 8. listopadu se duchovní PS sejdou na konferenci Člověk na hranicích života a víry“ na ETF UK (Černá 9, Praha 1).

Začínat budeme v seminární místnosti č.1 v obvyklý čas 9,00, kde proběhnou seniorátníoznámení. Vlastní konference začne v 9.30. Na ní zazní témata: „Doprovázení v situacích životních zlomů“ (Ch. Albrecht), „Přínosy a meze rituálů v liturgice“ (P. Kolář), nebo “Křest není cílová páska…” (T. Landová).

Z církve a ekumeny

Konvent PS proběhne v sobotu 12.11. na Smíchově.

Zkontrolujte prosím zda máte nominované své delegáty. Na konventu bude volen jeden laický člen seniorátního výboru.

Na TikToku se rozjíždí nový projekt pro starší děti, který navazuje na Pastoral Brothers: Pastoral.sister, její krátká videa budou představovat biblické postavy od A do Z, počínaje Ábelem.

Po delší přestávce zkusíme obnovit vydávání polévky pro lidi v sociální nouzi. Zkušebně se bude vydávat 1x týdně od ledna do března. V jednání je nové místo.

Sbor Sedlec-Prčice bude administrovat Josef Bartošek, přejeme mu v jeho službě Boží požehnání.

Žádáme sbory, které ještě nezačaly, aby připravovaly své rozvojové plány a poté je zaslaly SV.

SV problematizoval nové rozdělení seniorátů. Souhlasíme s nutností reformy, ale je třeba vyřešit nejprve roli seniorátů a na základě toho řešit velikost seniorátu. Žádný z těchto aspektů v současném návrhu není, což by mělo vést k další diskuzi, nikoli zastavení práce. Toto stanovisko bude předneseno SV na konventu.

Také připomínáme sborům dopis z ledna tohoto roku, aby SV dodaly přehledy nájemních smluv.

Na Vinohradech druhou adventní neděli 4.12. proběhne dobročinný adventní trh.

Mládež

Ekumenický Večer důvěry se slavností světla (Taizé) proběhne 12. 11. v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích.

Podzimní seniorátky mládeže proběhnou 11. – 13. listopadu společně s Poličským seniorátem. Co tě čeká? Nech se překvapit! SOM z Prahy

Jaroslav Pechar

Milí bratři a sestry,

Když Jan viděl nový Jeruzalém, neviděl ďábla, smrt, žal, nářek, bolest… Jasně – to do nebe nepatří. Neviděl ale ani chrám. Zdůvodnění je zvláštní – chrámem bude v nebi Bůh sám.

Obrazy Janova Zjevení v sobě kombinují budoucnost a přítomnost. To, že v církvi stojíme proti ďáblu, hříchu, smutku, bolesti…, tomu rozumíme. Ale co si představit pod tím, že v církvi nebude chrám?

Pro židy byl chrám znamením Boží přítomnost. Viditelná věc. Církev nic takového nemá a mít nemá. Má být celá prostoupená Boží přítomností. Bůh tuto svoji přítomnost zaslibuje a na nás je, abychom ji přijali a žili podle ní. Naším úkolem je nejen být pomocí a posilou v lidských starostech, jako je smutek, pláč, bolest…, ale také být znamením Boží přítomnosti. Nástrojem v Boží ruce. Prostorem, kde se lidé s Bohem setkají.

Když se Pána Ježíše farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: Hle, je tu´ nebo je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!“ … Jestliže vám řeknou: `Hle, tam je, hle, tu´; zůstaňte doma a nechoďte za nimi.

Od časů Pána Ježíše žijeme v době, kdy nemáme Boha vázat na svatá místa, protože vždycky stačí ti „dva neb tři“, kteří se sejdou v Kristově jménu. Všude, kde se takto sejdeme, tam sestoupil nebeský Jeruzalém, krásný jak nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Nemá tu místo bolest, pláč, smutek. Naopak – všechno bude prostoupeno Boží přítomností. Každý okamžik prožitý v církvi bude zároveň setkáním s Bohem.

To jsme my. To je církev – nevěsta Kristova. Jak už to v manželství bývá – je to dar a zároveň úkol.

Amen


Zpravodaj na říjen

Pro faráře

*„Pastorálka,“ Setkání duchov- ních, tedy i kaplanů a kaplanek, výpomocných kazatelů, kazatelek, vikářů a vikářek proběhne 11.10. v 9.00 ve Strašnicích. Téma je “díkčinění”. Tématu se ujme i host z hnutí Hare Krišna.

Ze seniorátu a církve

* V neděli 2.10. proběhne seniorátní den v Roztokách. Jste srdečně zváni ke společné práci i hudebnímu projevu. Nechte se překvapit, co znamená “Zažít seniorát jinak”. Na program je vedle workshopu, hlasová dílna Ridiny Ahmedové a divadlo Marky Míkové. Více najdete na plakátu k akci.

* do 15.10. můžete podat církevní grant. Více na: Grantový systém - DARP. Žádost musí odsouhlasit SV na schůzi 12.10.

* Konvent PS proběhne v sobotu 12.11. na Smíchově. Prosíme, věnujte na nejbližší schůzi svého staršovstva pozornost bodům obsaženým v emailové zprávě ze dne 14.9. Na vyžádání je možné zaslat informace ještě jednou.

O výsledcích svého jednání infor- mujte předsedu konventu Matěje Chába do 10. 10. na adresu: konvent.ps@seznam.cz.

Mládež

* Konfinauti: 30. 09. – 02. 10. Hvozdnice. Podzimní pokračování úspěšného confiDENtu, akce pro mladší mládež a konfirmandy.

* Další akce mládeže: Herní víkend: 07. – 09. 10.; Podzimní puťák: 14. – 16. 10. - CHKO Labské pískovce. Více informací a přihlášení zde.

Kristýna Malíšková Pilecká

Umíte číst notový zápis? Víte, co znamenají slova serenáda, diver- timento nebo třeba Allegro mode- rato? Obdobné, ale i jiné termíny oživují ti, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, dokážou tomu všemu, co je pro laika nečitelnou šifrou dodat zvuk a energii a proměnit to v něco, čemu říkáme hudba.

Říká se, že hudba povznáší ducha. Řekla bych, že se to děje i naopak, je to Duch Boží, který hudbu tvoří nebo alespoň spoluvytváří společně se skladatelem. Jedním z výjimečných skladatelů a muzikologů byl Bohuslav Martinů (1890 - 1959), nedobrovolný exulant, umělec světového formátu. Koncem září jsem byla na koncertě v refektáři dominikánského kláštera v Praze, kde mimo jiné zazněla serenáda č. 2 od tohoto skladatele a právě tam jsem si uvědomila, že z četby notového zápisu se člověk sice něco dozví, může si v duchu představovat, jak takový notový zápis asi zní, ale je to nedostatečný dojem. Plnost notovému zápisu dodávají teprve hudebníci. Ti, kteří vezmou hudební nástroje do rukou a společně promění noty v hudbu. Hudba povznáší ducha a Duch Boží je v ní přítomen. Tak nějak podobně je to i s biblickými texty, Ježíšovými podobenstvími nebo Pavlovými dopisy. Někdy nám jejich smysl uniká nebo se ztrácí. Někdy jejich smysl pochopíme teprve v momentech, kdy se nás bezprostředně týkají a prožíváme je s druhými. Notové zápisy i biblické texty vypadají jako masa znaků, které umíme číst, mají však také svůj smysl a věřím, že je to právě Duch boží, který nám ho pomáhá vnímat, chápat a pouštět do života.

Ti, kteří trvají na doslovném čtení, text svazují, znásilňují a umrtvují. Napadá mě v této souvislosti příměr s Mojžíšovým a Kristovým zákonem. Ve skutečnosti to nejsou dva na sobě nezávislé zákony, jsou to spíše spojité nádoby. Apoštol Pavel ve svých dopisech zmiňuje úskalí striktního dodržování Zákona. Ten, kdo trvá na dodržování Mojžíšova zákona si má být vědom toho, že ho má plnit do poslední tečky. Na to upozorňoval i Ježíš Kristus. Byl to právě On, syn Boží, kdo Mojžíšův zákon naplnil Božím obsahem, kdo vnesl do litery Zákona život. Nepřišel totiž zákon zrušit, ale naplnit. Zemřel na kříži, abychom už neotročili zákonu, abychom v moci Ducha Božího rozuměli kříži jako požehnání jako úkolu nést a nechat se nést Duchem Božím. A to ať se děje v lásce a naději, že Dobro je silnější než zlé úmysly. Amen

 

Zpravodaj na září

Pro faráře

*„Pastorálka,“ Pravidelné setkávání farářů (zváni jsou samozřejmě i kaplani a výpomocní kazatelé) otevře v novém školním roce pastorálka 13.9. ve Strašnicích. Od 9h budeme slavit bohoslužby se sv. Večeří Páně (M. Sabo), po seniorátních ohláškách a rozhovorech při občerstvení debatu o mezidenominačních a mezináboženských vztazích otevře svým příspěvkem soběhrdský farář Josef Bartošek. Nakolik bude aktuální a praktická, bude záležet i na vás, přijďte!

Pastorálky v tomto roce povede triumvirát Alžběta Hanychová, Martin Sabo a Josef Bartošek. Moc jim děkujeme.

* Koncem září odchází ze seniorátu (Sedlec-Prčice) farářka Pavla Jandečková. Děkujeme jí za všechnu práci a přejeme jí Boží požehnání ve sboru v Opatově.

* V příštím období (od září) budou některé sbory našeho seniorátu uprázdněné, anebo bude obsazení jejich duchovenských míst oslabené. Proto je možné, že se na vás členové staršovstev těchto sborů, anebo jejich administrátoři obrátí s prosbou o výpomoc při vedení bohoslužeb, při vykonávání kazuálií, při vedení některé ze skupin, která se v jejich sboru schází, případně o jiný typ zastupování. Chtěli bychom vás poprosit, abyste byli k těmto žádostem vstřícní a pomohli tak dotyčným sborům překlenout období, kdy se spravují do určité míry provizorně.

Seniorátní výbor se raduje z takové mezisborové výpomoci a nezapomene ji promítnout také do osobních příplatků či seniorátních odměn.

Ze seniorátu a církve

* v neděli 2.10.2022 proběhne seniorátní den v Roztokách.

* Připomínáme výzvu sborům PS. SV všechny sbory vyzývá, aby do konce roku 2022 poslaly SV odpovědi na otázky:

S jak velkým farářským úvazkem počítáte? (do roku 2030)

Jaká je finanční situace, a jaký odhadujete vývoj sborového hospodaření?

Pokud se dostanete do finanční nouze, jaké máte varianty?

SV tyto údaje potřebuje, aby mohl reálně odhadnout vývoj celého seniorátu a poskytnout informace synodní radě.

* Synod rozhodl o změně ve vzdělávání budoucích výpomocných kazatelů. První cyklus startuje již v říjnu 2022. Přihlášky se přijímají zde (ÚCK, Výchova). Při rychlém jednání, je přihlášení ještě možné. Uzávěrka byla koncem srpna.

* 15.10.2022 je uzávěrka pro podávání církevních grantů. Všechny informace naleznete: Grantový systém - DARP. Pokud se chystáte podat žádost, proberte svou žádost s patronem vašeho sboru, aby SV mohl rychle vaši žádost schválit nebo navrhnout opravy. POZOR SV zasedá už 20.9.2022. Je třeba zaslat žádosti na SV do této doby.

* V rámci rapidně se zvyšujících cen za el. energii zvažte pořízení FVT elektrárny. Připomínáme, že je možné ke spolufinancování využít i DARP - výzva 2023 Ekologie.

* Upozorňujeme na postupnou digitalizaci některých církevních agend. Například povolávání farářů. Více ve sborové zásilce.

* Je spuštěn web reforma seniorátů. Naleznete tam aktuální stav debaty.

* Konvent PS proběhne 12.11. 2022

Mládež

* Sjezd (nejen) evangelické mládež v Ostravě. Teď je pravý čas se přihlásit!

Sjezd (nejen) evangelické mládeže se po 100 letech vrací do Ostravy! Tentokrát s podtitulem Ve víru víry. Vířit se budeme od 23. do 25. září 2022. Sjezd je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportů, ale taky setkání, humorů a skvělých zážitků. Více v sekci Program.

* Další akce pražského SOMu

Jan Mašek

Solidarita: vynucená, systémová, spontánní

Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku

(Sk 11, 20)

Solidarita byla od nejstarších dob součástí života křesťanského společenství. Jak víme z Nového zákona, fungovala ve sborech i mezi nimi a je tomu tak dosud. Má přitom dvě roviny: ‘(všichni) držíme spolu‘ a ‚silnější pomáhají slabším‘. Přesto se vede debata, jakou má mít podobu, je řeč o solidaritě dobrovolné a vynucené. Jak to tedy je?

Uvnitř sborů to šalomounsky vyřešily dnešní církevní řády tím, že salár prohlásily za „očekávaný dar“. Že se diskutuje o jeho doporučené výši i o tom, zda ta je stejná pro všechny, je už jiná kapitola. Přitom ještě po válce platilo, že salár je příspěvkem na provoz sboru, nějak rozumně odstupňovaný úměrně movitosti rodin, a nikomu to nevadilo. A také to nebránilo tomu, aby lidé s vyšším salárem nesponzorovali svůj sbor dary nad jeho rámec.

V rámci celé církve je situace složitější tím, že sbory solidaritu s celou církví projevují zejména reparticemi a odvody do Personálního fondu. Repartice a odvody do PF jsou předepsané. Skutečně dobrovolnými projevy systémové solidarity napříč sbory je celocírkevní sbírka Solidarity sborů a (dosud) sbírky Jeronymovy jednoty. V posledních letech byl vnesen prvek solidarity silnějších a slabších sborů zavedením kombinovaného odvodu do PF, což byl krok správným směrem. O rozpisu repartic mezi sbory rozhodují senioráty podle vlastních pravidel. V našem repartice již řadu let zohledňují personální i hospodářskou sílu sborů a je to tak správné. Také připomínám seniorátní solidaritní fond, ze kterého sen. výbor podporuje nejpotřebnější sbory, ale který je plněn velkorysými dary jen některých sborů. A pak tu je velká vzájemná, nikým neřízená výpomoc mezi sbory, ať již formou darů nebo půjček. V mnoha ohledech je nejoperativnější, i když se přitom třeba nepomáhá tomu nejpotřebnějšímu. Každá z forem solidarity, spontánní nebo více či méně systémové, má své výhody i slabiny, navzájem se doplňují. Proto je v církvi místo pro všechny.

* Seniorátní solidární fond

Účel: finančně podpořit sbory pražského seniorátu, které nemohou plnit své závazky vůči personálnímu fondu. Zdroje: zůstatek účtu, každoroční adventní seniorátní sbírka (není-li konventem určeno jinak), dary sborů, individuální dary. Správce účtu: komise, složená z členů seniorátního výboru a náhradníků seniorátního výboru (dále „komise“). Postup při podání žádosti sboru o podporu: žádost lze podat dvakrát ročně, nejpozději dva měsíce před termínem příslušné splátky personálního fondu. Žádost podává staršovstvo sboru v písemné formě seniorátnímu výboru. Žádost musí prokazovat komplexní finanční a majetkovou situaci sboru. Komise žádosti následně prověří a vyhodnotí včas s ohledem na termín příslušné splátky PF. O svém rozhodnutí neprodleně informuje žádající sbor. Komise z účtu přidělí prostředky, případně požádá sbory seniorátu o poskytnutí solidární pomoci sborům, na něž se ze stávajících prostředků nedostává. Konventu podá průběžnou zprávu o hospodaření účtu. Sbory mohou na konventu podat dotazy či námitky proti hospodaření s účtem.

Účtem pro dary na seniorátní solidární fond je běžný seniorátní účet u FIO banky. číslo 270 023 7649/2010. Účel daru uveďte v poznámce.

 

OTEC A BRATŘI ANEB O RADOSTI

Chceme vydat interaktivní knížku pro malé děti. Příběh je biblický, knížka pestrobarevná, obrázky pohyblivé. Autorem je farář a výtvarník Zdeněk Šorm.

Donio

 

Zpravodaj na červen

Pastorální konference

• „Pastorálka,“ Hledáme pastorálkový tým na rok 2022/2023.

Červnová pastorálka je výjezdní, 6.-7.6.2022 v Luhu u Čími. Zváni jsou i manželky či manželé duchovních.

• Pondělní večerní program: Zdeněk Šorm, Tomáš Trusina a Pavel Kalus. Úterní dopolední od 9.00: Rusko a Západ: cesta k válce, aneb Lesk a bída interpretací v mezinárodních vztazích. Přednese Mgr. Jan Jindřich (1983) – diplomat, který se věnuje tématům Ruska a postsovětského prostoru. Od roku 2013 je zaměstnancem MZ ČR, působil na zastupitelských úřadech v Baku a v Moskvě.

 

Mládež

• Ve středu 8.6. 2022 od 18.30 v jarovském sboru (U Kněžské louky 2139, Praha 3) proběhne mládežnická grilovačka

s rozlučkou seniorátního faráře pro mládež Karlem Müllerem.

• S Karlem se bude možné rozloučit také při večerních Bohoslužbách u Martina ve zdi 19.6.2022. Karlovi přejeme mnoho sil do jeho nového angažná celocírkevního faráře pro pražské školy EA.

• 24. – 26. 06. 2022 Stěna nebo pěna. Více na Pražské evang. mládeže či FB.

 

Výzva sborům seniorátu

SV všechny sbory vyzývá, aby do konce roku 2022, nejpozději do konce března roku 2023, poslaly SV výstupy z rozvojových plánů sboru. SV potřebuje znát základní rozvahu o budoucnosti sboru:

• S jak velkým farářským úvazkem počítáte do příštích let (minimálně do roku 2030).

• Jaká je finanční situace, a jaký odhadujete vývoj sborového hospodaření.

• Pokud se dostanete do finanční nouze, jaké varianty promýšlíte.

• SV tyto údaje potřebuje, aby mohl reálně odhadnout vývoj celého seniorátu, poskytnout informace synodní radě a hledat možnosti, jak nejlépe podpořit sbory a jejich faráře v seniorátu.

Děkujeme za spolupráci.

Budoucnosti se není třeba bát, základem je o ní mluvit a hledat řešení. Jejich vždy více.

 

Z církve a ekumeny

• Ve čtvrtek 12. května 2022 proběhla seniorátní konference. Konference představila práci SV, informovala o manuálu pro rozvojové plány sborů a představila, co se kde dobrého děje. Výstupy z konference zašleme sborům v elektronické podobě začátkem června.

• 19.-22. května 2022 proběhlo 4. zasedání 35. synodu ČCE. Máme nový sbor v Roztokách, sbor ve Zruči naopak končí. Začíná debata o nových seniorátech. Souhrn 4. zasedání 35. synodu ČCE naleznete na webu synod.e-cirkev.cz.

 

Jeronýmova Jednota

• Ve středu 8.6.2022 od 18.00 v Kobylisích se sejde seniorátní představenstvo JJ.

• Do neděle 5.6.2022 nahlaste výši sbírek JJ a HDL na olga.polakova@centrum.cz.

 

Tomáš Fendrych

Pane, musíme myslet na válku. Na válku, která se nás týká nejen tím, že je hrozivě blízko. Cítíme ohrožení našeho poklidného bytí v domněle trvale udržitelném světě. O válce nevíme vůbec nic. Nevíme, co to je, slyšet pořád dunění výbuchů. Nevíme, co to je, bát se letadel a všeho, co lítá. Nevíme, co to je, bydlet ve sklepě paneláku bez elektřiny, bez vody, bez signálu.

Nevíme, co to je, přijít o všechno. Čteme o tom v očích uprchlých žen. Pane, smiluj se. Prosíme za vojáky, jejichž prací je zabíjet. Prosíme, zadrž každého, v kom číhá zbytečná krutost, zvěrstvo, znásilnění. Pane, smiluj se. Prosíme, přicházej na Ukrajinu se svým pokojem.

Amen

 

PŘÍLOHA ČERVNOVÉHO ZPRAVODAJE 2022


SYNOD ČCE

Na 4. zasedání 35. synodu přijali poslanci řadu důležitých textů. Otiskujeme je i zde.

Prohlášení k situaci na Ukrajině

"Synod ČCE vyjadřuje svůj soucit se všemi lidmi, do jejichž života zasáhla agrese Ruské federace proti Ukrajině, vyslovuje jim svou solidaritu a věnuje jim své přímluvné modlitby. Děkujeme všem, kdo se v této válečné krizi snaží pomoci. Zároveň jako křesťané odmítáme výroky církevních představitelů, jako např. moskevského patriarchy Kirilla, které tuto agresi ospravedlňují."

O vztahu k muslimům.

"Jako českobratrští evangelíci si uvědomujeme společnou odpovědnost všech lidí za život v míru, za spravedlnost a mravní hodnoty, za zachování stvoření. Považujeme za důležité, aby se všechny skupiny obyvatelstva mohly podílet na dialogu a hledání společných hodnot. Cílem tohoto textu je připomenout, co je dobré o islámu vědět, postavit se proti předsudkům vůči muslimům v české společnosti, vyjádřit svoji připravenost k dialogu s muslimy a přispět k pokojnému soužití.

Tímto prohlášením se obracíme na členy Českobratrské církve evangelické, aby se ve svých sborech a ve svém okolí setkávali s muslimy a přispívali k porozumění a pokojnému soužití. Obracíme se také na muslimské náboženské obce a jednotlivé muslimy žijící v České republice se zájmem o praktickou spolupráci. Se stejným apelem se obracíme na veřejnost, intelektuály, filozofy, umělce, novináře a politiky České republiky na všech

úrovních," stojí v úvodu prohlášení.

Výsledek dosavadní práce Komise pro přípravu rozhovoru s LGBT komunitou

"Žijeme spolu v jedné církvi, stejně jako v celé společnosti – lidé heterosexuálně i homosexuálně orientovaní. V Ježíši Kristu není mezi námi rozdílu. V něm Bůh přišel mezi nás a dosvědčil svou lásku ke všem lidem, zejména k opomíjeným a opovrhovaným. Na kříži na sebe vzal hřích každého člověka a ve svém vzkříšení dává každému naději nového života.

Bereme vážně biblické svědectví o Bohu. Věříme, že Písmo svaté se nám působením Ducha svatého aktuálně stává jeho slovem. To platí i pro ta místa, kde se Písmo vyjadřuje k homosexuálnímu chování. Čteme-li Bibli od jejího středu, totiž Ježíše Krista, říká nám zřetelně a jasně: Bůh ve své lásce přichází ke každému z nás. Tím také ovšem často překračuje hranice dané lidskými předsudky.

Začínáme si uvědomovat, že přes dosvědčování Kristovy lásky se lidé homosexuální orientace mnohdy necítí v našich sborech dobře. Je nám to líto. Vyznáváme, že v minulosti církev často těmto lidem ubližovala. Omlouváme se jim.

Jako Kristova církev toužíme být společenstvím, kde se realita Božího království odráží v našich vztazích. Bereme vážně apoštolovu výzvu, abychom usilovali o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Přejeme si, aby lidé s homosexuální orientací nacházeli v našich sborech domov a byli, tak jako všichni, přijímáni i se svými partnery a partnerkami.

Víme, že k problematice homosexuálních vztahů existují různé výklady a porozumění. Nechceme, aby to vedlo k radikalizaci a nesnášenlivosti ve společnosti i v církvi. Vždyť právě v Českobratrské církvi evangelické, vzniklé v živém rozhovoru různých církevních tradic, smíme své odlišnosti unést a být jednotní v Ježíši Kristu."

 

Zpravodaj na květen

Pastorální konference

• „Pastorálka,“ Hledáme pastorálkovou skupinu na rok 2022/2023, pravidelná měsíční porada farářů a farářek PS se koná druhé úterý v měsíci. Nejbližší je 10. 5. od 9:00 hod. ve sboru ve Střešovicích (Před bateriemi 950/22, Praha 6).

• Biblické “haiku” bude mít Pavla Jandečková. Na exegetický program jsme pozvali tentokrát kolegu Ondřeje Koláře (katedra ST na ETF UK), který promluví na téma: "Jak pracuje dogmatika s biblickými texty (dobře nebo špatně?).” Po přestávce a seniorátních oznámeních povede druhý program doc. Dalibor Antalík, Dr.(ÚFAR), který nám představí baalovské motivy v Hospodinově zjevování.

Upozorňujeme, že červnová pastorálka bude dvoudenní a výjezdní, a to 6.-7.6.2022. Sejdeme se v Luhu u Čímy. Přednášet na téma Rusko a Západ: cesta k válce, aneb Lesk a bída interpretací v mezinárodních vztazích, přijede Mgr. Jan Jindřich (1983) – diplomat, který se věnuje tématům Ruska a postsovětského prostoru. Od roku 2013 je zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, dosud působil na zastupitelských úřadech v Baku a v Moskvě. Další program bude z vlastních zdrojů.

Z církve a ekumeny

• 8.5.2022 od 15,00 se na náměstí Míru koná Modlitba za Ukrajinu. Ohlašte, prosím toto pozvání na veřejnou Modlitbu za Ukrajinu svým sborům. Tomáš Trusina.

• 12.5.2022 od 18.00 na Smíchově proběhne seniorátní konference, na které vám chce seniorátní výbor představit svou práci, informovat o “kuchařce pro rozvojové plány sborů” a sdílet zkušenosti dobré praxe.

• 29.5.2022 od 14.00 proběhne kolaudační odpoledne ve Zruči nad Sázavou. Chceme tak poděkovat všem, kteří s projektem ve Zruči nad Sázavou pomohli. Zvána je veřejnost i ve Zruči.

• Upozorňujeme také na záznam online diskuse „K čemu a jaké máme mít senioráty?“, která se konala v úterý 26. dubna 2022.

• Srdečně Vás zveme na rodinné pobyty do Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.

Pobyty zahrnují bohatou nabídku programu, zároveň také prostor pro rodinnou rekreaci a odpočinek.

Další informace k prostředí a ubytování najdete na oficiálním webu střediska. Domů – Tábor Běleč nad Orlicí (taborbelec.cz)

Vyjádření ke zprávám o znásilňování (nejen) ukrajinských žen a dívek:

Pro akt znásilnění neexistuje žádné pochopení a vždy je za něj plně zodpovědný pachatel. Neexistuje žádný argument, který by mohl takový čin omluvit.

Považujeme za morální povinnost poskytnout napadeným ženám nejvyšší možnou zdravotní i materiální pomoc a psychologickou podporu. Jde především o vyjádření úcty a respektu k jejich rozhodnutí, co dělat v případě, dojde-li při znásilnění k početí. Jejich svoboda rozhodování musí být podpořena psychologickou a materiální podporou, které vidíme jako součást základní humanitární pomoci.

Podporujeme také všechny kroky, které povedou k zastavení agrese a nastolení vlády práva na Ukrajině. S modlitbou stojíme při všech, kdo mají moc dalšímu násilí zabránit, a prosíme, aby každý den nacházeli odvahu a rozhodnost tak činit.

S vědomím vlastní nedostatečnosti a odpovědnosti před Bohem i lidmi

Za synodní radu:

Pavel Pokorný a Jiří Schneider

Mládež

30. baječnej bál!

20.5.2022 Téma 90.léta.

KC Zahrada.

Více na Pražské evang. mládeže či FB.

 

David Balcar: Žena a život

Občas slyšíme, že někdo cosi vyřešil „šalomounsky“. Bývá to řešení, se kterým jsou spokojeny obě strany. Ovšem známý Šalomounův rozsudek mezi dvěma ženami, co se přou, které patří dítě (1Kr 3), takový NENÍ. Není to řešení, které ani jednu nenadchne, ani jednu neurazí, ale spor urovná. Šalomoun díky vnímavému srdci od Boha odhalil PRAVDU. Ačkoli by mohl říci omšelou větu: „Tvrzení proti tvrzení.“ Při onom testu mateřství ovšem tuhne krev v žilách. Šalomoun na to jde ze správné strany: nevyšetřuje, co bylo, ale směřuje k cíli – a tím je život či neživot (dítěte). Pravá matka ustoupí od svého MÍT (dítě), a otevře cestu k tomu, aby její dítě mohlo BÝT, i když tím sama strašně moc ztrácí. To je přímo pašijový proces - někdo se vzdává svého, aby někdo jiný (mnozí další) mohli žít. Ona bezejmenná prostitutka je tu v jedné linii s Ježíšem, předobraz Krista ve Starém zákoně.

Myslím, že Bůh nechce, abychom neměli svá přání, zájmy a touhy. Ale může dojít k situaci, kdy člověk toto dá stranou, aby pokračoval život. Škrtne svoje MÍT, aby mohlo rozkvést BÝT. Nová logika: dát se do služby životu. Ježíš ji dotáhl do konce, v Getsemane přijal jinou cestu, na svůj úkor, ale ve prospěch života.

Takové životní nastavení (této ženy, Kristovo) má budoucnost. A projevuje se všude tam, kde někdo dokáže dát stranou svůj zájem, názor, návrh řešení, a spolupracuje dál na věci, i když se jde jinou cestou, než navrhoval on. Neurazil se, nezmařil ji, ale spolupracuje, aby se podařilo něco dobrého k životu. (třeba ve sboru).

Žena, která poznala, co je dobré pro život, a byla ochotna pro to strašně moc obětovat. Stojí za to si její příběh vyprávět. Šalomoun to poznal. A přál bych i nám, abychom díky moudrosti od Boha poznali, koho si připomínat a jaké příběhy stojí za to vyprávět. Příběhy těch, co dokážou obětovat svoje, aby pokračoval život. Proto stále znovu vyprávíme příběh Ježíše. A vězme, že šalomounské řešení není to, které uspokojí všechny, neurazí a zachová klid. Šalomounské řešení je to, které odhalí a pojmenuje pravdu a najde, kudy vede cesta k životu.

 

Zpravodaj na duben

Pastorální konference

*Pastorálka,“ pravidelná měsíční porada farářů a farářek PS se koná vždy druhé úterý v měsíci. Nejbližší je 12. 4. od 9:00 hod. ve sboru ve Střešovicích (Před bateriemi 950/22, Praha 6). Biblické “haiku” bude mít Magdalena Ondrová. Na exegetický program jsme pozvali novozákoníka Jana Roskovce (ETF UK). Po přestávce a seniorátních oznámeních přijde host, psychoterapeut PhDr. Jan Šikl Ph.D. a bude mluvit na téma: Zakázané ovoce: O sexualitě v církvi. Pastorálku povede Magdalena Trgalová.

Z církve a ekumeny

* 10.4. od 19.30 bude u Martina ve zdi uveden pražský seniorátní výbor a pražský seniorátní odbor mládeže. Bohoslužby povede synodní senior Pavel Pokorný.

* 23.4 bude slavnostně otevřen a kolaudován kostel a komunitní prostor na Smíchově. Jsme srdečně zváni.

* Prosíme všechny sbory, aby do pondělí 4.4. nahlásily Pavlovi Kalusovi jména zesnulých pracovníků církve. Budou připomenuti při bohoslužbách na synodu ve Svitavách.

* 12.5.2022 v 18.00 na Smíchově v nově zrekonstruovaném kostele a komunitním prostoru proběhne jarní seniorátní konference. Nový seniorátní výbor vám chce představit své úmysly a způsob práce. Také informovat o "kuchařce pro rozvojové plány sborů" a sdílet dobré zkušenosti. Například ze Smíchova, kde se 12.5. v 18.00 sejdeme. Oslovujeme ještě další sbory například Jarov a Dejvice. Těšíme se na setkání! Váš SV.

Mládež

* Velikonoční obnova

14. – 17. 04. 2022. Přijeď strávit letošní Velikonoce na mládežnické exercicie a načerpej nové impulzy pro svůj duchovní život…

* ConfiDENt 23. 04. 2022. Staneš se konfidentem i ty? Pokud jsi mladší mládežník, neboj se a přijeď to zjistit na březnový ConfiDENt!

* Více na Pražské evang. mládeže či FB.

Matěj Opočenský: Probouzíme kostel ve Zruči

„Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“

Ef 5, 14.

Milí přátelé, probouzíme kostel ve Zruči nad Sázavou. Po pauze kostel skutečně ožívá. Vedle dlouhodobého projektu, kdy hledáme se skupinou dobrovolníků (ředitel Diakonie ČCE Střední Čechy Petr Dvořák, Zita Nidlová, Maroš Klačko a já) nový nebo spíše staronový smysl pro kostel s farou a zahradou, jsme se pustili také do adaptace fary na bydlení pro lidi prchající z Ukrajiny. Město Zruč velmi iniciativně ubytovalo ve skromných podmínkách skoro 100 uprchlíků. Na náš nesmělý dotaz, zda-li by využili i farní prostory, starosta Martin Hujer a hlavní koordinátor Pavel Vrzáček města Zruč okamžitě kývli.

Není to snadné, ostatně vám píši ještě teď ze ztichlého kostela pozdě večer. Kluci z Ukrajiny právě dodělali instalatérské práce. Bojler už stojí. Dvě bytové jednotky možná už zítra budou mít teplou vodu. V noci ještě jiná parta z Ukrajiny zahází, co se zaházet musí. Zítra přijde elektrikář. V sobotu proběhne velká brigáda vršovických a zručských. V pondělí už možná bude první byt připravený k ubytování. Všechny tyto práce pokryjeme z rozpočtu.. Díky několika dárcům z Vršovic, seniorátu, podpory z Diakonie a také možná díky vám budeme moci v dalších dnech připravit i byt spodní.

Dlouhodobý projekt také nespí. Právě naopak. Během dne tu byla vizitace z města: pan starosta, koordinátor uprchlické pomoci, který nám zorganizoval vyklízecí brigádu, římskokatolický farář, zástupci místního neziskového sektoru, šéfka místní akční skupiny (MAS) a Antonín Kohout, správce kostela, prohlédli prostory a více než hodinu a půl s námi debatovali, jaké využití by mohl kostel mít. Třeba tu jednou bude komunitní prostor pro rodiny s dětmi, azylové byty, kostel bude sloužit koncertům, či jiným akcím města a na půdě třeba ubytovací kapacity pro seniorátní účely. A v tom všem určitě bude Kristus.

Amen

Pokud byste se chtěli zapojit do tohoto projektu finančně, účet sboru ve Zruči nad Sázavou je 0162121008 /0300. Všechny náklady řádně vykazujeme. Do zprávy pro příjemce uveďte Sláva Ukrajině.

 

Zpravodaj na březen

Pastorální konference

* „Pastorálka,“ pravidelná měsíční porada farářů a farářek PS se koná vždy druhé úterý v měsíci. Nejbližší je 12. 4. od 9:00 hod. ve sboru ve Střešovicích (Před bateriemi 950/22, Praha 6). Biblické “haiku” bude mít Magdalena Ondrová. Na exegetický program jsme pozvali novozákoníka Jana Roskovce (ETF UK). Po přestávce a seniorátních oznámeních přijde host, psychoterapeut PhDr. Jan Šikl PhD. Pastorálku povede Magdalena Trgalová.

Z církve a ekumény

* Hodnocení mikroprojektů. V grantové komisi se sešlo 6 žádostí o podporu mikroprojektů, jedna z nich pak byla stažena. Po provedeném bodovém hodnocení bylo možno podpořit všechny zbývající (ze sborů Dobříš, Hvozdnice, Soběhrdy, Jižní Město a Vršovice). Zbývající prostředky budou převedeny do příštího roku. Podrobnější informace jsou na adrese mikroprojekty-ps.sweb.cz nebo na seniorátních stránkách.

* Připomínáme také povinnost vyplnit do 28.2.2022 evidenční dotazníky a do 31.3. výkaz hospodaření sborů za rok 2021. Metodiku naleznete v lednové sborové zásilce.

Mládež

* Jarní seniorátní dny mládežeproběhnou o víkendu 25. - 27.3.2022 v Pečkách na téma: Rozvíjej se poupátko! Společně se svými kamarády na Dnech mládeže! V pátek 25. března vyrážíme na víkendový pobyt do Peček, kde společně uvítáme jaro a načerpáme energii a teplo z prvních slunečních paprsků. Více na Pražské evang. mládeže či FB.

Jan Mašek: Vzpomínka na Truhlářkou

Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.

Mt 24, 1-2

Je tu palčivý problém, před kterým stojí nemálo našich sborů. Mají kostel, často i památný, ale lidí ubývá. I při velké obětavosti jejich členů je udržování kostela neúměrnou zátěží. Co s tím? Víme, že církev tvoří společenství lidí shromážděných kolem Slova, ne kamenné stavby, a tak v mnoha případech asi je nejvhodnější se připojit k jinému sboru v okolí. Někdy se podaří pro kostel najít nové smysluplné využití (Mělnické Vtelno), jinde kostel chátrá, byť zůstává v církevních rukou (Vysoká u Mělníka). Podobně dopadlo i sídlo prvního tolerančního sboru v Praze v Truhlářské ulici. Poté, co sbor získal lepší prostory, domu se starou modlitebnou se zbavil. A na ten se po sto letech pozapomnělo.

Dnešní doba si vedle praktických potřeb žádá i symboly. Toho si je vědoma i naše církev. Máme zvláštní vztah ke Kunvaldu, k salvátorskému chrámu a vlastně ke všem tolerančním modlitebnám. Mezi nimi má pro nás Pražáky zvláštní postavení modlitebna v Truhlářské 8. Jde o mateřský sbor všech pražských sborů. Bylo proto namístě, že Truhlářská byla připomenuta u příležitosti stoletého jubilea ČCE, a právě tak, že se církev finančně podílela na nedávné rekonstrukci této památky. Na její fasádě byla umístěna pamětní deska upomínající historii domu. Je otázka, jestli vynaložené náklady mají jít z prostředků povšechného sboru, nebo by se na nich neměly alespoň zčásti podílet pražské sbory. V dejvickém sboru si ji několik členů položilo a výsledkem je, že na tento účel byla vyhlášena sbírka dobrovolných darů.

Nechcete se připojit?

 

Zpravodaj na únor

Pastorální konference

* „Pastorálka,“ pravidelná měsíční porada farářů a farářek PS se koná vždy druhé úterý v měsíci. Nejbližší je 8. 2. od 9:00 hod. ve sboru v Nuslích (Žateckých 1169/11, Praha 4). Bude opět formou osobní účasti nebo přes videokonf. ZOOM. Biblické “haiku” bude mít Magdalena Trgalová, na exegetický program jsme si tentokrát pozvali Doc. Petra Slámu Ph.D. (ETF UK), který nás uvede do pastýřských maléru u proroka Ezechiele. Po přestávce a seniorátních oznámeních budeme seznámeni s tématem Sefire Doc. Janem Duškem, Ph.D (ETF UK). Pastorálku povede Matěj Opočenský.

Z církve a ekumény

* Proběhl FK 2022 s názvem “V co (ne)věří generace Z”. Záznam většiny přednášet je k dispozici na vyžádání u Matěje Opočenského.

* 1.2.2022 nastoupila jako seniorátní pastorační pracovnice Kristýna M. Pilecká.

* 3.2.2022 se sešla pracovní skupina, která má navrhnout využití kostela ve Zruči nad Sázavou.

* Každé úterý od 20.00 probíhá v klubu Rock café Nekostel - duchovní restaurace. O těchto netradičních bohoslužbách více na FB Nekostel. Akce byla podpořena celoc. grantem.

* Sbory pražského seniorátu upozorňujeme na dopis, který se věnuje nájemním smlouvám. Dopis očekávejte brzy.

* Připomínáme také povinnost vyplnit do 31.3.2022 evidenční dotazníky a hosp. výkazy za rok 2021. Metodiku naleznete v lednové sborové zásilce.

Mládež

* Novým virilním členem pražského SOMu z řad farářů se stane Jordan Tomeš, farář v Berouně. Za dosavadní službu děkujeme Marošovi Klačkovi.

* 10.-13. 2. 2022 proběhne akce Běžky nebo pěšky. “Po roční pauze se opět vydáme do hor, abychom si zaběžkovali a zachodili - každý dle svých preferencí. Kde? V Novém Městě na Moravě!” Další akce sledujte na webu Pražské evangelické mládeže či FB.

Petr Štulc: “Naše hřivny”

Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

(Mt 25, 14-15).

Seniorátní výbor se chystá opustit na jeden celý den ruch velkoměsta a zamýšlet se nad situací našeho seniorátu a nad cestami, po kterých bychom se mohli společně dále ubírat. Představuji si, o čem budeme asi mluvit. A postupně si uvědomuji, čím vším je pražský seniorát obdařený – je zde téměř 4000 „našich“ evangelíků, mezi kterými máme zástupce snad všech profesí a osobností s rozličným obdarováním. Máme zde 31 sborů, které samostatně nebo společně podnikají spoustu věcí (o kterých často ani nevíme). Máme čilou seniorátní mládež, vykvetl zde zcela nový výhonek v podobě Pastoral Brothers a Nekostela. Je zde šest středisek Diakonie ČCE, několik diakonických a evangelických škol, sídlo evangelické fakulty i celé církve. Vedle nás působí řada dalších církví. Žije zde 2 milióny lidí, z toho je spousta lidí otevřené mysli a širokého srdce. Jako celek jsme bohatě obdaření a náš pohár přetéká. Díky Božímu požehnání a úsilí, pokoře a tvořivosti minulých generací. Na nás je odpovědnost, abychom hřivny, které jsme v takové hojnosti obdrželi, také dobře využili. A dary, které máme, sdíleli s těmi méně obdařenými, nejenom v našem seniorátu.

 

Zpravodaj na leden

Pastorální konference

* „Pastorálka,“ pravidelná měsíční porada farářů a farářek pražského seniorátu, se koná vždy druhé úterý v měsíci. Nejbližší pak 11. 1. od 9:00 hod. ve sboru v Nuslích (Žateckých 1169/11, Praha 4). Biblické haiku: Leonardo Teca, exegetický program Doc. PhDr. Mireia Ryšková Dr. theol. (KTF UK) na téma apoštol Pavel či se probereme tématem hněv v NZ. Po přestávce a seniorátních oznámeních bude přednášet o buddhismu čisté země PhDr. Jiří Holba, Ph.D. Pastorálku povede Dalibor Antalík.

Z církve a ekumény

* Ekologická sekce ČKA ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu. Kázáním poslouží br. kazatel Pavel Černý, zpěv povede br. Jan Knížek. Zveme k tomuto ekumenickému setkání, které se uskuteční v úterý 11. ledna 2022 od 18 hodin v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

* 24.-28. 1. 2022 proběhne na PedF UK Farářský kurz “V co (ne)věří generace Z”.

Zvána je nejen farářská veřejnost. Program a anotace naleznete na stránkách SpEK.

* Na poslední schůzi SV došlo k novému rozdělení patronství mezi členy seniorátního výboru. “Patroni” plní funkci spojky mezi sbory a seniorátním výborem.

Matěj Opočenský: Kladno, Zruč, Roztoky, Salvátor a Kliment

Daniel Heller: Libeň,Vinohrady, německý sbor, Střešovice

David Balcar: Žižkov I, Horní Počernice, Hvozdnice, Smíchov

Jan Mašek: Žižkov II., Uhříněves, Libčice, Radotín

Lenka Ridzoňová: Benešov, Modřany, Strašnice

Tomáš Fendrych: Kobylisy, Sedlec- Prčice, Beroun

Jarda Pechar: Dobříš, Dejvice

Tomáš Vokatý: Braník, Nusle

Pavel Kalus: Jarov, Vršovice, Škvorec

Petr Štulc: Již. Město, Soběhrdy

Více na seniorátním webu.

Mládež

* Báječnej bál v lednu neproběhne. Určitě jej ale letos čekejte až se zlepší epidemiologická situace. Místo něj však v lednu SOM plánuje menší zábavní akci typu deskohraní či PUBkvíz. Termín bude brzy znám na webu Pražské evangelické

mládeže či FB.

Slovo “tříkrálové”

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. (Matouš 2,10-11)

Návštěva krále se neobejde bez darů. Jak ale obdarovat krále? Dar musí být tedy vzácný, ale zároveň nemá smysl si namlouvat, že krále ohromíme prostým bohatstvím. Nemají to mudrci lehké, ale zvládli to. Přinesli dary skutečně cenné, můžeme si snadno představit, že do egyptské emigrace to pro Josefa a jeho rodinu znamenalo významnou ekonomickou podporu.

Církev ale v těchto třech darech zahlédla duchovní rozměr, který odpovídá moudrosti vzácných hostů. Vždyť oni v miminku rozpoznali Krále, Boha i ukřižovaného Spasitele. Jak se zpívá v dávné „Písni o svatých třech králích“: Když do Betléma přijeli, Ježíška v jeslích viděli. Král Kašpar zlato daroval, moc jeho tím slavnostně vyznal. Melichar mu kadidlo dal, jako Bohu mu poctu vzdal. Baltazar myrhu věnoval, smrt a pohřeb oznamoval. Ježíškovi se klaněli, Herodesovi ujeli.

Jaroslav F. Pechar

Přílohy