Zpravodaj - ročník 2023

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu. Vychází těsně před první nedělí v měsíci, prázdninové číslo pak k první neděli prázdnin.

     


 

poslední aktualizace : 29.1.2023; MV

Zpravodaj na únor

 

Pro faráře

*„Pastorálka“ bude opět v Kobylisích, U Školské zahrady 1 a to 14. února od 9:00 do 12.30.

Únorovým tématem budou Mezinárodní dny proti rasismu a práce s menšinami. Pozvání přijal farář pro menšiny Mikuláš Vymětal.

 

Ze seniorátu a církve

* Mikroprojekty Pražského seniorátu 2023. Formulář žádosti a pravidla grantové soutěže najdete na na webu PS. Žádosti podávejte do 31. 1. 2023 na adresu mikroprojekty-ps@seznam.cz.

* Blíží se nutnost zaslat závěrečnou zprávu a vyúčtování loňských projektů a grantů. Nejzazší termín je 31. 1.

* Evidenční dotazníky a výkazy hospodaření on-line bude možné vyplňovat po 23. 1. (obdržíte speciální sborovou zásilku). Nahrajte je na Evangnet do konce února!

* V neděli 12. února se můžete zapojit k pochodové modlitbě za Ukrajinu. Start je v 15:00 u UA ambasády, poté půjdeme k RU ambasádě, modlitby, písně, projevy hostí, čtení jmen padlých + uvězněných Rusů.

* Branický kostel bude po rekonstrukci slavnostně otevřen bohoslužbou v neděli 19. 2.

* "Staro"noví členové seniorátního výboru složí svůj slib 19. 3. u Martina ve zdi 19.30.

* Seniorátní konference se bude odehrávat 20. 4. v Kobylisích, od 18:00. Seznámíme se s výsledky rozvojových plánů.

* Jarní setkání kurátorů bude zaměřené na předání zkušeností novým kurátorům. Konkrétní termín ještě bude navržen.

* Běží přihlašování na seminář Missio Dei, (27.2.-1.3.) v Bělči Seminář si dává za cíl přiblížit účastníkům misii jako ucelený koncept způsobu existence církve ve světě. Přihlašování do 24. 2. 2023.

* Spuštění přihlašování na letní akce v Bělči nad Orlicí je plánováno na 28. ledna 2023 ve 12.00. Na stránkách https://prihlasky.e-cirkev.cz/leto

* “10 statečných” Zamyslete se, zda nemáte ve sboru někoho, koho byste mohli navrhnout do dozorčí rady Diakonie ČCE v Praze.


Mládež

* Pokud chcete dostávat zprávy z pražské mládež, zaregistrujte se k odběru nového newsletteru na stránkách SOMu (prazska-mladez.evangnet.cz).

* V únoru (9. - 12. 2.) čeká mládežníky tradiční zimní akce "Běžky nebo pěšky". Přihlašování je možné do 1. 2.

* SOM uveřejnil plán akcí na tento rok, najdete jej na FB mládeže

* Post-mládež, pravidelná setkávání pro mladé lidi do 35 let se odehrávají každý čtvrtek od 19:00. Buď na faře u Klimenta (v lichém týdnů) nebo u Salvátora (v sudém týdnu).

 

Odpuštění - Petr Štulc

Četli jsme v kostele klasický text o odpuštění – „kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.“ a „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“ (Mat 5,39 a dál). Taky jste to už stokrát slyšeli a taky vás to asi nevyvede z míry. Den před tím jsem mluvil se švagrovou, která pochází z Chersonu. Mluvila o hrůzách, které její rodina včetně 97leté babičky, zažívá. Chladnokrevné a cynické vraždění. V našem okolí se obvykle nevraždí, ale stejně se občas setkáme s člověkem, se kterým nechceme „nic mít“. Tak i tak zjišťujeme, že doopravdy milovat své nepřátele a přijímat je bez dalších podmínek není lidské. Je to v rozporu s tím, jak jsme vnitřně ustrojení. Snad bychom dokázali milovat, kdyby se dotčení obrátili, projevili účinnou lítost a ideálně začali žít podle našich představ. Taková je naše vůle a naše opravdová přirozenost. A do toho zní slovo „Buď vůle Tvá“. Zdroj odpuštění není v nás. Amen.

Přílohy

pdf