Faráři v seniorátu

 

Jsou to hlavně faráři působící na sborech našeho seniorátu, ale nejen oni ...

poslední aktualizace : 20.9.2010; RM

 

Třicet osm farářů a farářek v našich sborech

Náš Pražský seniorát ("kraj") Evangelické církve má celkem 31 sborů v Praze a v okolí. Jeden sbor je dlouhodobě neobsazený, ostatní mají svého faráře nebo farářku, většinou na plný úvazek. V 6 sborech se vyvíjí tak bohatá činnost, že potřebují ještě druhého duchovního, ať už na plný či částečný úvazek. Ve farních sborech našeho seniorátu tak v současnosti působí celkem 36 farářek a farářů. Kromě toho má seniorát dva faráře s celoseniorátní působností. Jeden se věnuje výhradně práci s mládeží, druhý pomáhá zvolenému seniorovi v jeho sboru i v práci pro seniorát jako celek.

 

Evangeličtí duchovní působící v jiných organizacích

Na území seniorátu působí rovněž někteří evangeličtí duchovní jako nemocniční kaplani, jako kaplani ve věznicích, vojenští kaplani, zaměstnanci Diakonie. Stejně tak ve sdělovacích prostředcích, kde jsou ovšem v běžném civilním postavení. Jejich úzká vazba na církev přirozeně stále trvá. Tito faráři a tyto farářky jsou většinou členy některého sboru seniorátu.

 

Kazatelé a kazatelky v ústředí Evangelické církve

Na území našeho seniorátu sídlí rovněž celostátní ústředí naší Českobratrské církve evangelické. V kanceláři tohoto vedení je rovněž několik specifických pracovních míst určených výhradně pro faráře a farářky: Synodní senior (v současnosti Joel Ruml) je nejvyšším představitelem naší církve s celostátní působností. Velmi specifické označení "potulný farář" je určeno kazateli, který se stará o naše spřátelené sbory v zahraničí, tedy na Ukrajině, v Rumunsku atd.

Celocírkevními faráři jsou někteří nemocniční a vězenští či vojenští kaplani, dále studentští faráři při Evangelické teologické fakultě UK a někteří další duchovní - zaměstnanci ústředí církve.

 

Vyučující na Evangelické teologické fakultě UK

Podstatná část vyučujících na Evangelické teologické fakultě UK jsou faráři nebo farářky naší církve. A pokud bydlí v Praze, jsou členy našich sborů.

 

Emeriti - faráři a farářky v důchodu

Na sborech již nepracují, ale mnozí rádi vypomáhají, kde je třeba. Někteří si udržují kontakt se společenstvím svých kolegů i na pastorálkách. A hlavně, žijí mezi námi na sborech.