Původní programy předchozích setkání

 

Program setkání kurátorů sborů Pražského seniorátu dne ...

poslední aktualizace : 14.10.2019; ZS

 

12.10.2019 Jarov 9:30
Témata :
Činnosti UCK a jejich časové a finanční ohodnocení - br. J. Plíšek - debata nad synodním tiskem T18/6/2019
---
organizační záležitosti - rozpis repartic
dopis br. P. Krause

 

27.4.2019 Soběhrdy 10:00
Témata :
Vladimír Zikmund - strategický plán Reformanda 2030 - rozhovor nad tiskem připraveným pro synod
---
organizační záležitosti - ročenka, seniorátní oznámení a dotazy
Pavel Stolař - představení Soběhrdského sboru a jeho prostor - výlet na lesní kazatelnu

 

6.10.2018 Žižkov I. 9:30
Témata :
GDPR a smlouvy o bydlení - Judr. Czukasz - výklad a odpovědi na otázky
O práci nového stavebního odboru seniorátu a o JJ - T. Fendrych
---
organizační záležitosti - rozpis repartic

 

21.4.2018 Braník 9:30
Témata :
Prezentace průběhu branické přístavby - Tomáš Bedrník
Druhé pokračování rozhovorů o práci kurátora; host: seniorátní kurátorka ústeckého sen. V.Erdingerová
---
organizační záležitosti - ročenka, seniorátní oznámení

 

21.10.2017 Vršovice 9:30
Témata :
Pokračování rozhovoru nad výsledky ankety z minula - Zd.Skuhrová a J.Mašek
---
organizační záležitosti - 2 varianty repartic, info k e konventu

 

29.4.2017 Střešovice 9:30
Témata :

Tomáš Fendrych - role kurátora - zpracované dotazníky - okruhy: poslání, kompetence, odpovědnost, popis práce,

vztahy, otazníky; rozhovor do kolečka

---
organizační záležitosti - ročenka, seniorátní a sborová oznámení
představení Ochranovského sboru Praha - Eva Kejřová

 

22.10.2016 Modřany 9:30
Témata :
1. program: kurátorské kolečko s několika otázkami
2. program: ukázková hodina ZET kurzu - Roman Mazur
---
organizační záležitosti - rozpis repartic, příprava konventu, seniorátní oznámení

 

23.4.2016 Nusle 9:30
Témata :
Maroš Klačko - prorok Jeremiáš
---
organizační záležitosti - ročenka, seniorátní oznámení a dotazy
program "Kurátoři sami sobě" - Kateřina Vojkůvková - Japonsko - slovo japanologa

 

18.10.2015 Strašnice 9:30
Témata :
Zdena Skuhrová : Hvozdnice - malý sbor - hospodaření, salár, lidské zdroje, sborové aktivity
---
organizační záležitosti - rozpis repartic, příprava konventu, seniorátní oznámení
program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo Patr Kocna a Tobias Boué

 

25.4.2015 Salvátor 9:30
Témata :
Ladislav Moravetz: o životě a o církevní hudbě
---
organizační záležitosti - ročenka
program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo Dalibor Titěra a Tomáš Mikolášek

 

18.10.2014 Smíchov 9:30
Témata :
Mikuláš Vymětal : Martin ve zdi (výročí, kostel, sborník, ...); prodej Sborníku
---
organizační záležitosti - návrh repartic, příprava konventu, projednávané změny CZ, pojištění sborů
program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo Jana Šarounová, Aleš Kratochvíl; bývalý holešovický sbor

 

26.4.2014 Jarov 9:30
Témata :
Roman Mazur : Křesťanský leadership pro vedoucí evan.sborů
---
organizační záležitosti - Modely a Manuál, pojištění sborů
program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo František Hodík

 

12.10.2013 Vinohrady 9:30
Témata :
Vl. Hodoušek : práce vojenského kaplana
---
organizační záležitosti - návrh repartic, příprava konventu, info o rozhovoru o samofinancování
program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo Pavel Hejda

 

27.4.2013 Kobylisy 9:30
Témata :
Antonín Plachý : práce s bezdomovci, Armáda spásy
---
organizační záležitosti - souhrn hospodaření a sborových evidencí
program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo Aleš Drápal

 

13.10.2012 Dejvice 9:30
Témata :
Joel Ruml : Církevní restituce, samofinancování, odluka
---
organizační záležitosti - návrh repartic, rozpočet, návrhy na konvent
program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo Pavel Veselý, Jiří Zavadil

 

21.4.2012 Hvozdnice 10:00
Témata :
manželé Ortovi : učitelé NŠ
---
organizační záležitosti - souhrn hospodaření a sborových evidencí
program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo Karel Irmann
odpoledení program - prohlídka elektrárny a přehrady ve Štěchovicích

 

15.10.2011
Strašnice 9:30
Témata :
Ota Halama - svatý Jan Hus
---
organizační záležitosti
repartice - představení návrhu repartic
program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo 2 dobrovolníků : Pavel Prosek, Zdena Skuhrová

 

16.4.2011 Střešovice 9:30
Témata :
Vzpomínání se sestrou Martou Kačerovou
---
organizační záležitosti
repartice - představení nového modelu rozdělení repartic - hledání jeho vah

 

9.10.2010 Kliment 9:30
Témata :
Děti farářů (David Rejchrt)
---
organizační záležitosti + rozebrání zpracovaných Evidenčních dotazníků 2009 (Skuhrová)
představení seniorátního webu (Skuhrová)
rozhovor o návrhu repartic

program "Kurátoři sami sobě" - osobní slovo 4 dobrovolníků : Lydie Roskovcová, Marta levá, Ota Keller, Vladimír Kněžek

 

24.4.2010 Modřany 9:30
Témata :
Zjevení Janovo - ukázka přednášky (Jiří Mrázek)
---
organizační záležitosti + rozebrání zpracovaných Výsledků hospodaření 2009 (Skuhrová)

program "Kurátoři sami sobě" - několik "koleček" s otázkami 1. jméno a sbor; 2. profese; 3. rodina;

4. historie sborové příslušnosti, popř. příchod do církve

 

17.10.2009 Žižkov II 9:00
Témata :
perzekuce v období komunismu (Pavel Hlaváč)
---
repartice 2010 (Titěra)
PF - odvody - seniorátní fond solidarity (Kraus)
rozpočet SV - vazba na seniorátní repartice (Kraus)
návrh na jednotný přístup ke sborové statistice - návrh SV na konvent (Skuhrová)

konvent - volební - kandidatury ze sborů;

předání agendy novému SV; seniorátní kancelář;

návrhy na konvent ze sborů

odvolací řád, řád vizitací (Kraus)

 

18.4.2009 Smíchov 9:00
Témata :
otevřenost / uzavřenost našich sborů (Bohumila Baštecká)
---
informace z jednání synodní rady se seniory a sen.kurátory (Pavel Prosek)

hospodářské výsledky + statistické údaje roku 2008

organizační zvládnutí (Kraus); výběr z věcných závěrů (Skuhrová)

hospodářská situace sborů dnes a nejbližší perspektiva - kurátoři podají stručnou zprávu zejména z hlediska

zabezpečení provozu a současně závazků vůči církvi

solidarita mezi našimi sbory - kudy se ubírá; spontánnost / historické vazby nebo promyšlená reglementace

dobrovolně prijatá

evangnet a webové stránky seniorátu

 

11.10.2008 Nusle 9:00
Témata :
zdraví, nemoc a svět (Jiří Najbrt)
---

zkušenosti s aplikovaným systémem účetnictví - na rozhovor se připraví všichni účastníci z hlediska zajištěnosti

trvalého provozu sborového účetnictví.

zásadní problémy a možnosti jejich řešení v rámci seniorátu - nejasnosti metodiky

doporučení pro pomoc "problémovým" sborům

vybrané závěry z výsledků statistiky roku 2007 za seniorát (Skuhrová)
zkušenosti seniorátních revizorů z provedených revizí (Kolafa)
návrh rozdělení celocírkevních a seniorátních repartic (Titěra)
PF - celocírkevní sbírky - adventní sbírka
dopis SR k přípravě volby nové synodní rady
staré úkoly - školení presbyterů, školení revizorů; webové stránky seniorátu

 

12.4.2008 Vršovice 9:30
Témata :
křesťanská etika dnes a u nás (Jakub S. Trojan)
---
výkazy hospodaření sborů 2007 / rozpočet 2008 (Kraus, Skuhrová)

zkušenosti s 1. rokem povinného podvojného účetnictví, co nám dalo a vzalo, co dál;

daňová přiznání; odpovědnost statutárů sborů za účetnictví a daně

setkávání v rámci seniorátu - t.zv. presbyterní konference - název?, téma, kdy a kde
ordinovaní presbyteři - zájem o tuto službu v našich sborech
evergreeny - školení sborových revizorů účtů / sejítí pokladních / školení nových presbyterů

 

13.10.2007 Libeň 9:00
Témata :
ekumena dnes u nás (Pavel Filipi)
ze závěrů synodu (Petr Kraus)
---

účetnictví sborů - všichni poreferují o průběhu zpracování sborového úč. v podvojném systému - celkový stav +

problémy + nutná pomoc?;

Které sbory předvedou pololetní závěrku?

repartice - letošní přístup k rozpisu celocírkevních i seniorátních repartic (Kraus, Titěra)
PF - tvorba PF v rámci sboru - platební kalendář odvodů (Kraus)
zpráva seniorátních revizorů (Kolafa)
příprava na konvent - volba konventuálů - návrhy ze sborů

 

31.3.2007 Vinohrady 9:30
Témata :

mezináboženský dialog - jak jsme na něj připraveni v našich sborech (Pavel Hošek)

jak umíme / neumíme řešit konfliktní situace v našich sborech (Jaro Křivohlavý)

---
vizitace seniorky : hlavní poznatky z nedávných setkání ve sborech

výroční sborová shromáždění : závažné poznatky z diskuze - podněty pro synod;

zkušenosti se zpracováním roční účetní závěrky; hospodářská situace našich sborů (kritické situace?)

dluhy sborů - upozornění na platební kalendář odvodů církvi; celocírkevní sbírky
stav nemovitostí sborů, potřeba prostředků na opravy; seniorátní seznam potřebných stavebních akcí
seniorátní a sboroví revizoři účtů a hospodaření; personální vybavenost; školení?
finanční solidarita mezi sbory seniorátu - fond vzájemné pomoci?
téma letošního synodu : manželství a rodina - anketa, projednání ve sborech

 

21.10.2006 Vinohrady 9:30
Témata :

právní postavení sborů v čs. právním řádu; správců sborů a kurátorů seniorátu (Simeona Zikmundová)

ekonomické otázky; majetek, účetnictví, rozpočet sboru, sboroví revizoři účtů, repartice,PF, celocírkevní sbírky; dluhy sborů k PF, reparticím a JJ; nepeněžní příjmy farářů - byt a pod. (Havránková)

---
co mohou sbory nabídnout : s úplatou / bez úplaty - prostory, technika, rekreace, ubytování, vzdělávání

co by sbory "rády" od seniorátu (vztah sbory - seniorát)

co lze požadovat a co nikoli, kompetence SV vůči sborům

spokojenost se Zpravodajem, se seniorátním farářem; potřebujeme faráře pro mládež?

byl by zájem o "proškolení" nových presbyterů?

rekreace v Chotěboři; webová stránka seniorátu

co potřebuje seniorát od sborů (vztah seniorát - sbory)

zasílat sborové "zpravodaje"?;

seniorátní databáze odborníků?

příprava na konvent : návrhy ze sborů; návrhy na rozšíření SV