Seniorátní setkání

 

Presbyterní konference / Seniorátní konference / Seniorátní den / Hostitelské sbory

poslední aktualizace : 24.9.2010;RM

a 19.1.2019 ZS

 

Podobně jako jsou pastorální konference pravidelnými setkáními duchovních ze seniorátu, pořádají se "od nepaměti" presbyterní konference pro presbytery.

 

Bývaly jednou až dvakrát do roka, účast byla spíše menší než veliká. Proto se v posledních letech nabízela účast všem ve sborech, nejen presbyterům. Ale název "presbyterní" mnohé odrazoval, když nebyli členy staršovstva, proto se roku 2008 začalo mluvit o seniorátních konferencích.

 

Za předchozího seniorátního výboru byla domluva : jedna "presbyterka" v sobotu v Praze a druhá v neděli mimo Prahu. První varianta umožňovala účast i farářů a byla lépe dopravně dostupná. Druhá varianta posilovala některý menší mimopražský sbor. Skutečnost byla taková, že se většinou stihla připravit jen jedna konference za rok, ale princip střídání Praha a "mimo" se zachoval. Koná-li se konference mimo Prahu, počítá se se společnými dopoledními bohoslužbami, společným obědem a odpolední přednáškou. Někteří účastníci přijíždějí až na tento odpolední program.

 

Nový seniorátní výbor se v roce 2010 poprvé pokusil více odlišit charakter jarního a podzimního setkání. Na jaře akci uspořádal jako seniorátní konferenci - v sobotu, v pražském sboru, spíše jako akci přednáškového rázu. Na podzim se akce konala v neděli, v mimopražském sboru (Hvozdnice), s celodenním programem spíše výletně-relaxačním, tak, aby se mohly pohodlně zúčasnit i celé rodiny s dětmi. O této akci se proto začalo nově mluvit o seniorátním dni. Až čas ukáže, zda se tento formát akce a toto pojmenování ujmou.

 

Možné hostitelské sbory pro seniorátní konference

Už byla: Vinohrady r.18 a 10,Nusle r.17, Strašnice r.16, Braník r.15 a 11, Vršovice r.14, Libeň r.13, Žižkov II r.12, Jarov r.09, Jižní Město r.07.

V posledních letech nebyla a prostory by snad byly použitelné:

Salvátor, Kliment, Smíchov, Dejvice, Střešovice, Kobylisy.

 

Možné hostitelské sbory pro seniorátní dny

Už byly: Beroun r.16 a 06, Dobříš r.15 a 04, Sedlec Prčice r.13, Soběhrdy r.12, Libčice r.11, Hvozdnice r.10, Hořovice r.08.

V posledních letech nebyly a někde možná vůbec nikdy:

Kladno, Benešov, Škvorec, Horní Počernice