seniorátní výbor

 

Členové a náhradníci seniorátního výboru

poslední aktualizace : 8.3.2019; ZS

 

Jména konventem nově zvolených členů a náhradníků najdete zde.

Faráři

Laici

senior

Roman Mazur

tel. : 777 823 540

mail : mazurovi@wo

sbor : Praha 8 Libeň

seniorátní kurátorka

Zdeňka Skuhrová

tel. : 724 205 971

mail : zdenka.skuhrova@centrum

sbor : Hvozdnice

konsenior

David Balcar

tel. :

mail :

sbor : Praha 1 Kliment

1.náměstek

seniorátní kurátorky

Daniel Heller

tel. : 224 315 514

mail : d.heller@seznam

sbor : Praha 6 Dejvice

2.náměstek

seniora

Lenka Ridzoňová

tel. : 605 081 279

mail : lenka.ridzonova@email

sbor : Střešovice

2.náměstek

seniorátní kurátorky

Tomáš Fendrych

tel. : 725 594 400

mail :tomasfendrych@seznam

sbor : Střešovice

1.náhradník

Matěj Opočenský

 

tel. :

mail :

sbor : Praha 10 Vršovice

1.náhradník

Jan Mašek

tel. : 222 727 405

mail : masek_jan@seznam

sbor : Praha 6 Dejvice

2.náhradník

Pavel Kalus

tel. : 776 022 942

mail :pavel.kalus@evangnet

sbor : Praha 3 Žižkov 1

2.náhradník

Eva Potměšilová

tel. : 604 180 711

mail : evapotmesilova@seznam

sbor : Praha 3 Žižkov 2

POZOR :

Za všechny mailové adresy z tabulky patří ještě .cz. Z bezpečnostních důvodů jsou adresy napsány nekompletní.

 

Většina členů tohoto SV byla zvolena 7.11.2015. Jejich mandát je od 1.12.2015 do 30.11.2021.

Některým členům SV z řad farářů skončil mandát nebo skončili ve funkci během r. 2018, proto konvent 2018 zvolil nově farářskou část s výjimkou seniora. Mandát těchto nově zvolených je od 1.12.2018 do 30.11.2024.