seniorátní výbor

 

Členové a náhradníci seniorátního výboru

poslední aktualizace : 26.2.2020; JM

 

 

Faráři

Laici

senior

Roman Mazur

tel. : 777 823 540

mail : roman.mazur@outlook.cz

sbor : Praha 8 Libeň

seniorátní kurátor

Daniel Heller

tel. : 224 315 514

mail : d.heller@seznam

sbor : Praha 6 Dejvice

konsenior

David Balcar

tel. : 777 032 221

mail : david.balcar@evangnet.cz

sbor : Praha 1 Kliment

1.náměstek

seniorátního kurátora

Jan Mašek

tel. : 222 727 405

mail : masek_jan@seznam

sbor : Praha 6 Dejvice

2.náměstek

seniora

Lenka Ridzoňová

tel. : 605 081 279

mail : lenka.ridzonova@email

sbor : Střešovice

2.náměstek

seniorátní kurátorky

Tomáš Fendrych

tel. : 725 594 400

mail :tomasfendrych@seznam

sbor : Střešovice

1.náhradník

Matěj Opočenský

 

tel. : 776 123 320

mail : matej.opocensky@outlook.cz

sbor : Praha 10 Vršovice

1.náhradník

Jana Šarounová

tel. . 604 610 291

mail : jana.sarounova@seznam

sbor : Vinohrady

2.náhradník

Pavel Kalus

tel. : 776 022 942

mail :pavel.kalus@evangnet

sbor : Praha 3 Žižkov 1

2.náhradník

Eva Potměšilová

tel. : 604 180 711

mail : evapotmesilova@seznam

sbor : Praha 3 Žižkov 2

POZOR :

Za všechny mailové adresy z tabulky patří ještě .cz. Z bezpečnostních důvodů jsou adresy napsány nekompletní.

 

Většina členů tohoto SV byla zvolena 7.11.2015. Jejich mandát je od 1.12.2015 do 30.11.2021.

 

Některým členům SV z řad farářů skončil mandát nebo skončili ve funkci během r. 2018, proto konvent 2018 zvolil nově farářskou část s výjimkou seniora. Mandát těchto nově zvolených je od 1.12.2018 do 30.11.2024.

 

K 30.11.2019 podala rezignaci sen. kurátorka, proto konvent 2019 zvolil nového sen. kurátora, tím se uvolnilo místo 1. náměstka. Po jeho volbě bylo třeba ještě doplnit 1. náhradníka. Mandát těchto zvolených je do 30.11.2025.