seniorátní výbor

 

Členové a náhradníci seniorátního výboru

poslední aktualizace : 5.12.2015; ZS

 

Faráři

Laici

senior

Roman Mazur

tel. : 777 823 540

mail : mazurovi@wo

sbor : Praha 8 - Libeň

seniorátní kurátorka

Zdeňka Skuhrová

tel. : 724 205 971

mail : zdenka.skuhrova@centrum

sbor : Hvozdnice

konsenior

Petr Firbas

tel. : 776 303 960

mail : pm.firbas@centrum

sbor : Praha 9 - Horní Počernice

1.náměstek

seniorátní kurátorky

Daniel Heller

tel. : 224 315 514

mail : d.heller@seznam

sbor : Praha 6 - Dejvice

2.náměstek

seniora

Tomáš Trusina

tel. : 317 722 215

mail : tomas.trusina@evangnet

sbor : Benešov

2.náměstek

seniorátní kurátorky

Tomáš Fendrych

tel. : 725 594 400

mail :tomasfendrych@seznam

sbor : Střešovice

1.náhradník

Lenka Ridzoňová

tel. : 605 081 279

mail : lenka.ridzonova@email

sbor : Střešovice

1.náhradník

Jan Mašek

tel. : 222 727 405

mail : masek_jan@seznam

sbor : Praha 6 - Dejvice

2.náhradník

Pavel Kalus

tel. : 776 022 942

mail :pavel.kalus@evangnet

sbor : Praha 3 - Žižkov 1

2.náhradník

Eva Potměšilová

tel. : 604 180 711

mail : evapotmesilova@seznam

sbor : Praha 3 - Žižkov 2

POZOR :

Za všechny mailové adresy z tabulky patří ještě .cz. Z bezpečnostních důvodů jsou adresy napsány nekompletní.

 

Většina členů tohoto SV byla zvolena 7.11.2015. Jejich mandát je od 1.12.2015 do 30.11.2021.

Výjimkou je farář T.Trusina zvolený opakovaně konventem r.2012 s mandátem až do listopadu 2018.

Dále je náhradník Pavel Kalus zvolený konventem r.2011 s mandátem do listopadu 2017.