Termíny odvodů repartic a PF - rok 2018

 

Termíny a další náležitosti povinných odvodů současného roku

poslední aktualizace : 16.11.2017; ZS

 

Bankovní účet seniorátu č. 2700237649/2010 je u Fiobanky.

 

 

Povinné odvody jsou tři : a) celocírkevní repartice, b) seniorátní repartice, c) personální fond.

 

Celocírkevní repartice

 

doporučené termíny bankovní účet VS - variabilní symbol

30.6. - 1. polovina

30.11. - 2. polovina

7171717171/2700

"sbírkový" účet SR

918100xxxx

xxxx - číslo sboru

  • Rozpis celocírkevních repartic na rok 2018
Bene 0101 11 782,-
Hvoz 0105 6 088,-
Libč 0107 12 168,-
SePr 0129 3 809,-
Uhří 0126 10 597,-
Bero 0102 4 824,-
Jaro 0111 21 624,-
Libe 0123 46 040,-
Smí 0119 32 569,-
Vino 0110 83 322,-
Bran 0114 36 398,-
JiMě 0117 19 914,-
Modř 0115 15 128,-
Sobě 0130 10 940,-
Vršo 0127 19 456,-
Dejv 0120 42 966,-
Klad 0106 12 972,-
Něm 0132 30 674,-
Stra 0125 61 076,- Žiž1 0112 25 553,-
Dobř 0103 18 222,-
Klim 0109 34 105,-
Nusl 0116 34 727,-
Stře 0121 39 253,-
Žiž2 0113 59 213,-
HoPo 0124 11 971,-
Koby 0122 46 987,-
Rado 0118 11 524,-
Škvo 0131 3 742,-
Zruč 0133 2 326,-
Salv 0108 85 630,-

 

Bene = Benešov, ...

Pro potřeby výše uvedené tabulky i dvou následujících jsou jména sborů zkrácena na 4 písmena. K tomuto postupu vedla snaha dostat na jednu obrazovku všechny údaje k jedné platbě. U pražských sborů je vynechán obvod, sbory jsou pak řazeny abecedně podle svých prostých názvů. Snad se lehce najdou i sbory, u kterých bylo vytvoření čtyřpísmenné zkratky složitější (HoPo - Horní Počernice, JiMě - Jižní Město, SePr - Sedlec-Prčice, a nakonec i sbory se zkratkou pouze třípísmennou (Něm - německý sbor, Smí - Smíchov).

 

Seniorátní repartice

 

doporučené termíny bankovní účet VS - variabilní symbol

30.6. - 1. polovina

30.11. - 2. polovina

 

2700237649/2010

účet seniorátu

xxxx11rr

 

rr - poslední dvojčíslí letopočtu

  • Rozpis seniorátních repartic na rok 2018
Bene 0101 6 710,-
Hvoz 0105 3 467,-
Libč 0107 6 930,-
SePr 0129 2 168,-
Uhří 0126 6 035,-
Bero 0102 2 747,-
Jaro 0111 12 316,-
Libe 0123 26 222,-
Smí 0119 18 550,-
Vino 0110 47 457,-
Bran 0114 20 730,-
JiMě 0117 11 342,-
Modř 0115 8 615,-
Sobě 0130 6 230,-
Vršo 0127 11 080,-
Dejv 0120 24 472,-
Klad 0106 7 388,-
Něm 0132 17 470,-
Stra 0125 34 786,- Žiž1 0112 14 553,-
Dobř 0103 10 378,-
Klim 0109 19 425,-
Nusl 0116 19 779,-
Stře 0121 22 357,-
Žiž2 0113 33 725,-
HoPo 0124 6 818,-
Koby 0122 26 762,-
Rado 0118 6 563,-
Škvo 0131 2 130,-
Zruč 0133 1 324,-
Salv 0108 48 771,-

 

 

Personální fond pro rok 2018

 

doporučené termíny bankovní účet VS - variabilní symbol

31.5. - 1. polovina

30.10. - 2. polovina

478496973/0300

účet PF

919100xxxx

xxxx - číslo sboru

Základní sazba PF na plný úvazek, tedy na 100%, je pro rok 2018 . . . . . . 108 300,-

 

  • Velikost úvazku v %
Bene 0101 50 %
Hvoz 0105 70 %
Libč 0107 100 %

SePr 0129 100 %

Uhří 0126 100 %
Bero 0102 33 %
Jaro 0111 100 %

Libe 0123 100 %

Smí 0119 100 %

Vino 0110 50 %
Bran 0114 100 %
JiMě 0117 100 %
Modř 0115 100 %

Sobě 0130 100 %
Vršo 0127 100 %
Dejv 0120 100 %
Klad 0106 100 %

Něm 0132 100 %

Stra 0125 100 %
Žiž1 0112 100 %
Dobř 0103 100 %

Klim 0109 100 %
Nusl 0116 100 %
Stře 0121 170 %
Žiž2 0113 100 %
HoPo 0124 100 %

Koby 0122 100 %
Rado 0118 100 %

Škvo 0131 0 %
Zruč 0133 0 %
Salv 0108 175 %

 

Další informace o PF se dozvíte na srpf.evangnet.cz . Jsou tam nejen údaje o tom, kdy jste zaplatili, či kolik ještě máte platit do PF, ale i údaje o sbírkách solidarity. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány a jsou tedy spolehlivé.