Kurz "Základy evangelické teologie" (ZET) - obecné informace 2010-2013

 

Základní informace o kurzu Základů evangelické teologie.

poslední aktualizace : 2.5.2013; ZS

 

Po tři školní roky od podzimu 2010 do jara 2013 probíhá kurz Základy evangelické teologie (ZET). Kurz je určen presbyterům a dalším členům a přátelům sborů našeho seniorátu. Předně je však koncipován jako přípravný pro presbytery a presbyterky, kteří chtějí složit zkoušky, aby se mohli stát laickými kazateli (= ordinovanými presbytery).

 

Zájemci měli možnost hlásit se během prázdnin 2010. Přihlášek se sešlo 30, takže byly otevřeny dvě "třídy". Jedna se schází ve čtvrtek večer, druhá v sobotu dopoledne, a to vždy jednou za měsíc od října do května. Do závěrečného třetího ročníku úspěšně postoupilo 22 kurzistů a kurzistek.

 

Každé setkání je rozděleno na 3 části oddělené krátkými přestávkami.

 

Přednášejí především faráři z našich sborů, výjimečně pak i pozvaní hosté z řad vysokoškolských učitelů.

 

Kurz bude zakončen 4.5.2013