Specifika seniorátního hospodaření

 

podobnosti a rozdíly ...

poslední aktualizace : 11.11.2010; ZS

 

Hospodaření seniorátu, přesněji autonomní hospodaření seniorátního výboru, má jinou strukturu, než hospodaření sborů.

 

Příjmy má skoro výhradně jen z repartic. Nekoná sbírky v běžném slova smyslu, nevybírá salár atd.

Jediná sbírka v roce nazývaná seniorátní adventní sbírka je sbírkou ve sborech. Užití jejího výnosu je předem určeno konventem. Pro seniorátní hospodaření je to položka průběžná, stejně jako výnos sbírky darů JJ.

 

Struktura výdajů je už podobnější výdajům sborovým. Kancelářské potřeby, poštovné, telefon, cestné, ... Seniorát nemá žádný nemovitý majetek, takže náklady na vodu, elektřinu, topení a pod. má skryté v nájemném, které platí za užívání prostor a v příspěvku na bydlení pro seniorátní faráře.

Největší výdajovou položkou je PF za dvě farářská místa. V celkovém objemu zabírá 40%.

 

Svým obratem kolem 360 tisíc by se toto hospodaření řadilo mezi menší sbory střední kategorie. Poměrem PF pak mezi sbory v těžké finanční situaci. Nic z toho není pravda, seniorátní sbor je prostě něco jiného než farní sbor. Má své specifické hospodaření jehož porovnávání s hospodařením sborů je možné jen do jisté míry.