Střediska Diakonie na území seniorátu

 

6 středisek a 3 školy speciální Diakonie - stav v roce 2010

poslední aktualizace : 25.11.2010; ZS

 

1. Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci

Založeno : 1.3.1992

Poskytované služby :

 • krizová pomoc v SOS centru - Denní krizové centrum Belgická 22
 • pečovatelské a ošetřovatelské terénní služby - tři pracoviště : Praha 1+2+10, Praha 5+6, Praha 9
 • terénní práce v rodinách (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a odlehčovací služby
 • azylový dům Ezer pro matky s dětmi v tísni (od roku 1996)
 • projekt "Dobroduš" - pomoc lidem s duševním onemocněním (od roku 2006)
 • projekt "Dopisování s vězni"
 • dobrovolnické služby - dobrovolníci jsou zapojeni v projektech Dobroduš a Dopisování a v azylovém domě přo práci s dětmi

Smluvní sbor střediska : Pražský seniorát

Adresa : Belgická 22, 120 00 Praha 2

Další spolupracující sbory : Praha - Kobylisy, Praha - Smíchov, Praha - Salvátor, Praha - Vinohrady

Webové stránky střediska : skp.diakoniecce.cz

 

2. Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené

Založeno : 1.1.1993

Poskytované služby : (celostátní působnost)

 • křesťanská knihovna zvuková, elektronická, braillská
 • setkávání lidí se zrakovým postižením

Smluvní sbor střediska : Praha - Braník

Adresa : Klimentská 18, 110 15 Praha 1

Další spolupracující sbory : Praha - Kliment, Praha - Vršovice

Webové stránky střediska : szp.diakoniecce.cz

 

3a. Diakonie ČCE - Středisko Zvonek v Praze 4

Založeno : 1993

Poskytované služby :

 • domov pro osoby se zdravotním postižením
 • centrum denních služeb
 • chráněné bydlení

Smluvní sbor střediska : Praha - Nusle

Adresa : Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 Krč

Webové stránky střediska : zvonek.diakoniecce.cz

 

3b. MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 4

Založeno : 1993

Druh služby: mateřská škola, základní škola speciální a základní škola praktická – pro žáky s kombinovaným postižením

Adresa : V Zápolí 21/1250, 141 00 Praha 4 Michle

Webové stránky: www.michle-skola.diakoniecce.cz

 

4a. Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 Stodůlkách

Založeno : 1994

Poskytované služby :

 • raná péče
 • sociálně terapeutická dílna
 • odlehčovací služba
 • denní stacionář
 • týdenní stacionář

Smluvní sbor střediska : Praha - Dejvice

Adresa : Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Stodůlky

webové stránky střediska : www.stodulky.diakoniecce.cz

 

4b. MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky

Založeno : 1995

Druh služby: mateřská škola a základní škola speciální – žáci s kombinovaným postižením

Adresa : Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Stodůlky

webové stránky : www.stodulky-skola.diakoniecce.cz

.

5a. Diakonie ČCE - Středisko Ratolest v Praze 10

Založeno : 1990

Poskytované služby :

 • denní stacionář
 • raná péče

Smluvní sbor střediska : Praha - Strašnice

Webové stránky střediska : www.ratolest.diakoniecce.cz

Adresa : Saratovská 159, 100 00 Praha 10 - Strašnice

 

5b. ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10

Založeno : 1993

Druh služby: Základní škola speciální - pro žáky s kombinovaným postižením

Adresa : Saratovská 159, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Webové stránky : www.strasnice-skola.diakoniecce.cz

 

6. Diakonie ČCE - Středisko Vlašim

Založeno :

Poskytované služby :

 • Dům na půl cesty
 • Azylový dům pro matku a dítě

Smluvní sbor střediska : Benešov

Adresa : Benešovská 507, 258 01 Vlašim

Webové stránky střediska : www.vlasim.diakoniecce.cz